logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
minus DEBATA nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego za 2021 r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Plany postępowań
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 186 Pacyna
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Wniosek o pozwolenie na budowę 9 elektrowni wiatrowych Urszula Majchrzak 2024-02-09 11:52:57
Program spółpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2022 Konrad Poszwinski 2023-05-26 13:21:30
Program spółpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2022 Konrad Poszwinski 2023-03-31 14:40:38
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 Konrad Poszwinski 2023-03-31 12:16:43
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Artur Stempniak 2023-02-16 09:26:01
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Helenów gm. Szczawin Kościelny Urszula Majchrzak 2023-01-10 09:10:13
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Helenów gm. Szczawin Kościelny Urszula Majchrzak 2023-01-10 09:06:47
Przetarg pn. :,,Modernizacja – remont drogi powiatowej nr 1424W Sierakówek – Kamieniec” Sylwia Hajn 2022-12-29 13:04:23
Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-12-27 13:47:30
Informacja o wydaniu decyzji Andrzej Szymczak 2022-12-27 12:03:54
Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Białotarsk gm. Gostynin Andrzej Szymczak 2022-12-27 12:02:12
Informacja o wydaniu decyzji Andrzej Szymczak 2022-12-27 11:52:23
Przetarg pn.:„Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-12-09 11:43:52
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Artur Stempniak 2022-12-09 11:24:47
Przetarg pn. :,,Modernizacja – remont drogi powiatowej nr 1424W Sierakówek – Kamieniec” Sylwia Hajn 2022-12-09 11:09:30
Przetarg pn. :,,Modernizacja – remont drogi powiatowej nr 1424W Sierakówek – Kamieniec” Sylwia Hajn 2022-12-09 09:03:15
Interpelacje Konrad Poszwinski 2022-12-09 08:17:36
Przetarg pn.:„Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-12-08 11:20:32
Przetarg pn.:„Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-12-08 09:00:52
Przetarg pn. :,,Modernizacja – remont drogi powiatowej nr 1424W Sierakówek – Kamieniec” Sylwia Hajn 2022-12-06 14:24:25
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Ewelina Gwóźdź 2022-12-05 12:23:35
Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gostyninie przy ul. Gen. Józefa Bema Ewelina Gwóźdź 2022-12-05 12:20:54
Przetarg pn.:"„Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023” Sylwia Hajn 2022-12-05 12:12:43
Przetarg pn.:"„Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023” Sylwia Hajn 2022-12-05 12:11:46
Przetarg pn.:„Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-12-05 09:45:46
Przetarg pn.:"„Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023” Sylwia Hajn 2022-12-05 07:49:23
Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-12-02 11:36:17
Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-12-02 11:11:31
Przetarg pn.:„Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-12-02 09:09:21
Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-12-02 09:07:44
Przetarg pn.:„Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-12-01 15:27:24
Przetarg pn.:„Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-12-01 15:25:44
Przetarg pn.:„Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-12-01 13:13:46
Informacje Ogólne Konrad Poszwinski 2022-12-01 11:36:53
Informacje Ogólne Konrad Poszwinski 2022-12-01 11:36:20
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 488/P/2022_Choinek Anna Jędrzejewska 2022-12-01 10:15:42
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 488/P/2022_Choinek Anna Jędrzejewska 2022-12-01 10:01:31
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 488/P/2022_Choinek Anna Jędrzejewska 2022-12-01 09:30:29
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 488/P/2022_Choinek Anna Jędrzejewska 2022-12-01 09:26:52
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 486/P/2022_Rębów Anna Jędrzejewska 2022-12-01 09:25:01
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 485/P/2022_Ruszków Anna Jędrzejewska 2022-12-01 09:20:01
Program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2023 Ilona Michałowicz 2022-11-30 14:01:35
Przetarg pn.: ”Wyposażanie stacji obsługi pojazdów – dostawa linii diagnostycznej wraz z urządzeniami diagnostycznymi” Sylwia Hajn 2022-11-30 12:04:54
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego Kamil Życiński 2022-11-29 14:55:52
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-11-29 14:25:25
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Sylwia Hajn 2022-11-29 13:59:13
Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-11-29 13:53:53
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z instalacją energetyczną i pompownią ścieków sanitarnych w miejscowość Bierzewice, gm. Gostynin Urszula Majchrzak 2022-11-29 07:56:46
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z instalacją energetyczną i pompownią ścieków sanitarnych w miejscowość Bierzewice, gm. Gostynin Urszula Majchrzak 2022-11-29 07:56:13
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-11-28 13:55:59
Przetarg pn.:"„Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023” Sylwia Hajn 2022-11-28 10:49:06
Przetarg pn.:"„Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023” Sylwia Hajn 2022-11-28 09:26:49
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Referacie Administracyjno-Gospodarczym - w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Kamil Życiński 2022-11-25 13:23:44
Przetarg pn.: „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2023” Sylwia Hajn 2022-11-25 10:30:00
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-11-24 15:33:49
Przetarg pn. :,,Modernizacja – remont drogi powiatowej nr 1424W Sierakówek – Kamieniec” Sylwia Hajn 2022-11-24 15:23:18
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Sylwia Hajn 2022-11-24 14:14:36
Interpelacje Konrad Poszwinski 2022-11-24 14:03:24
Interpelacje Konrad Poszwinski 2022-11-24 14:00:43
Interpelacje Konrad Poszwinski 2022-11-24 10:22:42
Zapytanie ofertowe" Wykonanie audytu obejmującego analizę organizacyjno - finansową szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gostyniński Ilona Michałowicz 2022-11-24 10:07:04
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-11-23 13:25:24
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 108 Sierakówek Anna Jędrzejewska 2022-11-22 15:04:36
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności v-2700l w miejscowości Legard Andrzej Szymczak 2022-11-21 14:49:20
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Konrad Poszwinski 2022-11-21 12:41:27
Przetarg pn.: „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2023” Sylwia Hajn 2022-11-17 12:51:09
Przetarg pn.: „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2023” Sylwia Hajn 2022-11-17 09:28:49
Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Białotarsk gm. Gostynin Urszula Majchrzak 2022-11-17 08:22:40
Przetarg pn.:„Zimowe utrzymanie dróg” - wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 z podziałem na 4 części Sylwia Hajn 2022-11-16 10:14:31
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-11-15 11:49:44
Zgłoszenie przebudowy drogi gminnej-ul. Sosnowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i zjazdów w Gostyninie Bogusława Czapik 2022-11-10 14:58:33
Zapytanie ofertowe pn.:„Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów” Sylwia Hajn 2022-11-08 13:17:16
Przetarg pn.: ”Wyposażanie stacji obsługi pojazdów – dostawa linii diagnostycznej wraz z urządzeniami diagnostycznymi” Sylwia Hajn 2022-11-08 13:05:36
Interpelacje Konrad Poszwinski 2022-11-08 10:31:38
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Sylwia Hajn 2022-11-08 09:47:20
Przetarg pn.: ”Wyposażanie stacji obsługi pojazdów – dostawa linii diagnostycznej wraz z urządzeniami diagnostycznymi” Sylwia Hajn 2022-11-08 09:11:18
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-11-04 15:09:04
Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-11-03 13:04:38
Przetarg pn.:„Zimowe utrzymanie dróg” - wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 z podziałem na 4 części Sylwia Hajn 2022-11-03 12:59:15
Przetarg pn.:„Zimowe utrzymanie dróg” - wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 z podziałem na 4 części Sylwia Hajn 2022-11-03 09:43:10
Przetarg pn.: ”Wyposażanie stacji obsługi pojazdów – dostawa linii diagnostycznej wraz z urządzeniami diagnostycznymi” Sylwia Hajn 2022-10-31 15:04:41
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-10-31 15:04:32
Przetarg pn.: ”Wyposażanie stacji obsługi pojazdów – dostawa linii diagnostycznej wraz z urządzeniami diagnostycznymi” Sylwia Hajn 2022-10-31 14:33:02
Interpelacje Konrad Poszwinski 2022-10-31 10:58:08
Przetarg pn.: ”Wyposażanie stacji obsługi pojazdów – dostawa linii diagnostycznej wraz z urządzeniami diagnostycznymi” Sylwia Hajn 2022-10-28 15:03:18
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 485/P/2022_Zaborów Stary Anna Jędrzejewska 2022-10-28 14:55:47
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego Ilona Waszkowska 2022-10-28 14:41:36
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-10-27 15:34:57
Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-10-26 11:07:43
Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-10-26 09:09:59
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-10-25 07:59:17
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Sylwia Hajn 2022-10-24 14:03:15
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości poł. w Gostyninie dz. 3624/21 Anna Jędrzejewska 2022-10-24 12:13:24
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości poł. w Gostyninie dz. 3621/21 Anna Jędrzejewska 2022-10-24 12:10:36
Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-10-21 14:43:40
Przetarg pn."Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień" Sylwia Hajn 2022-10-21 13:36:23
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-10-20 13:33:34
Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-10-20 11:34:48
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Szydłowieckiego. Bogusława Czapik 2022-10-20 08:08:42
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-10-19 13:39:43
Informacja o braku sprzeciwu Ewelina Gwóźdź 2022-10-18 15:09:55
Przetarg pn.,, PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1406W GR. WOJEWÓDZTWA – PIOTRÓW” Sylwia Hajn 2022-10-17 15:22:55
Decyzja nr 440/P/2022 dz. 80/2 Bolesławów Anna Jędrzejewska 2022-10-14 14:53:20
Decyzja nr 440/P/2022 dz. 80/2 Bolesławów Anna Jędrzejewska 2022-10-14 14:49:16
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-10-13 13:59:11
Uchwała Nr 658/2022 z dnia 7 października 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-10-13 10:02:49
Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-10-11 15:52:12
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Sylwia Hajn 2022-10-11 13:35:30
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-10-11 12:56:09
Uchwała Nr 657/2022 z dnia 30 września 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-10-10 15:00:54
Uchwała Nr 6661/2022 z dnia 7 października 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-10-07 15:27:19
Uchwała Nr 657/2022 z dnia 21 września 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-10-07 15:25:51
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-10-07 14:47:07
Wojciech Kiełbasa Konrad Poszwinski 2022-10-06 11:04:45
Dorota Migdalska Konrad Poszwinski 2022-10-06 11:03:06
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku niemieszkalnego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednordzinnego w Gostyninie przy ul. Krótkiej. Bogusława Czapik 2022-10-06 10:09:16
Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów” Sylwia Hajn 2022-09-30 14:19:05
Przetarg pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573” Sylwia Hajn 2022-09-30 14:15:43
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-09-29 13:30:57
Przetarg pn."Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień" Sylwia Hajn 2022-09-28 11:29:56
Przetarg pn."Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień" Sylwia Hajn 2022-09-28 09:13:50
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Kamil Życiński 2022-09-27 12:25:35
Przetarg pn.,, PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1406W GR. WOJEWÓDZTWA – PIOTRÓW” Sylwia Hajn 2022-09-27 11:27:51
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia Urszula Majchrzak 2022-09-27 10:28:06
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej. Ewelina Gwóźdź 2022-09-27 10:01:26
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej. Bogusława Czapik 2022-09-27 09:59:06
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej. Ewelina Gwóźdź 2022-09-27 09:53:12
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej. Ewelina Gwóźdź 2022-09-27 09:52:29
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej. Ewelina Gwóźdź 2022-09-27 09:51:11
Przetarg pn.,, PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1406W GR. WOJEWÓDZTWA – PIOTRÓW” Sylwia Hajn 2022-09-27 09:13:59
Przetarg pn."Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień" Sylwia Hajn 2022-09-23 11:48:00
Przetarg pn.,, PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1406W GR. WOJEWÓDZTWA – PIOTRÓW” Sylwia Hajn 2022-09-23 11:44:00
Interpelacje Konrad Poszwinski 2022-09-23 09:09:44
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-09-22 14:20:48
Program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2023 Ilona Michałowicz 2022-09-22 14:12:53
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa - w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Kamil Życiński 2022-09-22 14:12:25
Uchwała Nr 650/2022 z dnia13 września 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-09-20 09:16:12
Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów” Sylwia Hajn 2022-09-19 12:52:41
Przetarg pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573” Sylwia Hajn 2022-09-19 11:23:16
Przetarg pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573” Sylwia Hajn 2022-09-19 10:15:57
Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów” Sylwia Hajn 2022-09-19 10:05:03
Przetarg pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573” Sylwia Hajn 2022-09-19 09:55:52
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-09-14 12:29:27
Przetarg pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573” Ilona Michałowicz 2022-09-14 12:24:35
Przetarg pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573” Ilona Michałowicz 2022-09-13 13:04:57
Przetarg pn."Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień" Ilona Michałowicz 2022-09-13 12:37:04
Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów” Ilona Michałowicz 2022-09-13 09:58:37
,, PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1406W GR. WOJEWÓDZTWA – PIOTRÓW” Ilona Michałowicz 2022-09-12 13:27:29
,, PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1406W GR. WOJEWÓDZTWA – PIOTRÓW” Ilona Michałowicz 2022-09-12 13:26:07
Przetarg pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573” Ilona Michałowicz 2022-09-12 11:23:47
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-09-12 07:52:46
Uchwała Nr XLI/237/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. Konrad Poszwinski 2022-09-07 14:04:42
Uchwała Nr 632/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-09-06 14:49:15
Przetarg pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji- odwodnienie istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerze Ilona Michałowicz 2022-09-05 14:01:46
Wojciech Kiełbasa Konrad Poszwinski 2022-09-05 09:50:31
Dorota Migdalska Konrad Poszwinski 2022-09-05 09:49:38
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy Ilona Waszkowska 2022-09-02 15:02:44
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-09-02 13:21:32
Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów” Sylwia Hajn 2022-09-02 11:02:02
Paweł Witold Kalinowski Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:29:47
Anna Wypych Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:29:01
Maria Bożena Wróblewska Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:27:52
Wiesław Wojtalewicz Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:26:55
Adam Dominik Waloch Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:26:19
Dariusz Grzegorz Wachowicz Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:25:38
Teresa Russek Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:25:01
Teresa Russek Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:23:17
Paweł Pilichowicz Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:19:31
Marian Adam Pagórek Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:18:59
Kazimierz Majchrzak Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:18:26
Jan Kazimierz Krzewicki Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:17:58
Marzenna Kozłowska Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:16:57
Agnieszka Korajczyk-Szyperska Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:16:16
Teresa Maria Kiereś Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:15:41
Arkadiusz Boruszewski Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:15:04
Jan Bolesław Baranowski Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:14:07
Zdzisław Stanisław Tarka Konrad Poszwinski 2022-09-01 13:13:10
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Sylwia Hajn 2022-09-01 12:28:46
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Ewelina Gwóźdź 2022-08-31 10:53:19
Program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2023 Ilona Michałowicz 2022-08-25 15:34:57
Program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2023 Ilona Michałowicz 2022-08-25 15:23:41
Program spółpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2022 Ilona Michałowicz 2022-08-25 15:22:12
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Ewelina Gwóźdź 2022-08-24 13:46:36
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 l w miejscowości St Ewelina Gwóźdź 2022-08-24 13:36:45
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-08-24 10:09:14
Wykaz nieruchomości Ilona Waszkowska 2022-08-23 14:00:08
Wykaz nieruchomości Ilona Waszkowska 2022-08-23 13:45:49
Zgłoszenie rozbiórki elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0, kV ze złączem kablowo pomiarowym oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w msc. H Bogusława Czapik 2022-08-23 12:24:45
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy Ilona Waszkowska 2022-08-19 13:04:29
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic Ilona Waszkowska 2022-08-19 12:56:24
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-08-19 11:40:04
Przetarg pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji- odwodnienie istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerze Sylwia Hajn 2022-08-19 10:58:52
Przetarg pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji- odwodnienie istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerze Sylwia Hajn 2022-08-19 09:28:54
Uchwała Nr 630/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-08-18 11:40:47
Uchwała Nr 627/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-08-18 11:36:55
Uchwała Nr 627/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-08-18 11:14:42
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-08-16 13:54:44
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Ewelina Gwóźdź 2022-08-16 09:56:55
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Ewelina Gwóźdź 2022-08-16 09:55:25
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Ewelina Gwóźdź 2022-08-16 09:52:11
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Ewelina Gwóźdź 2022-08-16 09:51:00
Przetarg pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji- odwodnienie istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerze Sylwia Hajn 2022-08-12 14:19:18
Zgłoszenie przebudowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, budowa elektr Bogusława Czapik 2022-08-11 13:53:15
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-08-10 11:25:47
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-08-10 11:01:19
Zgłoszenie przebudowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, budowa elektr Bogusława Czapik 2022-08-09 07:45:51
Wiesław Wojtalewicz Konrad Poszwinski 2022-08-08 14:21:55
Roman Augustyniak Konrad Poszwinski 2022-08-08 14:21:17
Roman Augustyniak Konrad Poszwinski 2022-08-08 14:16:17
Wiesław Wojtalewicz Konrad Poszwinski 2022-08-08 14:15:27
Arkadiusz Boruszewski Konrad Poszwinski 2022-08-08 14:13:34
Teresa Russek Konrad Poszwinski 2022-08-08 14:12:52
Zgłoszenie przebudowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, budowa elektr Bogusława Czapik 2022-08-08 12:37:14
Wykaz nieruchomości Ilona Waszkowska 2022-08-03 15:07:47
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-08-03 12:02:52
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-08-03 11:42:02
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Sylwia Hajn 2022-08-02 10:50:56
Wiesław Milczarski Konrad Poszwinski 2022-08-01 11:55:49
Teresa Pawlak Konrad Poszwinski 2022-08-01 11:53:15
Paweł Pilichowicz Konrad Poszwinski 2022-08-01 11:45:50
Paweł Maciej Kiełbasa Konrad Poszwinski 2022-08-01 11:45:21
Michał Tomasz Bartosiak Konrad Poszwinski 2022-08-01 11:44:47
Adam Marian Pagórek Konrad Poszwinski 2022-08-01 11:44:14
Maria Bożena Wróblewska Konrad Poszwinski 2022-08-01 11:43:45
Kazimierz Majchrzak Konrad Poszwinski 2022-08-01 11:41:30
Arkadiusz Boruszewski Konrad Poszwinski 2022-08-01 11:38:00
Anna Wypych Konrad Poszwinski 2022-08-01 11:37:11
Andrzej Krzysztof Krzewicki Konrad Poszwinski 2022-08-01 11:36:09
Adam Dominik Waloch Konrad Poszwinski 2022-08-01 11:35:22
Teresa Russek Konrad Poszwinski 2022-08-01 11:27:19
Elżbieta Bugdał Konrad Poszwinski 2022-08-01 10:55:31
Danuta Słowikowska Konrad Poszwinski 2022-08-01 10:49:35
Ewa Garstka Konrad Poszwinski 2022-08-01 10:43:27
Kamil Olszewski Konrad Poszwinski 2022-08-01 10:34:05
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Marek Balcerzak 2022-07-22 08:41:12
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego Ilona Waszkowska 2022-07-14 14:51:22
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Referat Geodezji i Katastru - w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Ilona Michałowicz 2022-07-14 10:57:09
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-07-13 11:59:35
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-07-08 10:34:50
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-07-08 09:37:53
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-07-06 15:11:19
Uchwała Nr 601/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-07-05 14:36:31
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2022-07-05 10:12:26
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilana ze zbiornika naziemnego V=2700 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sieraków, Bogusława Czapik 2022-07-05 10:10:39
Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 430 Urszula Majchrzak 2022-07-05 09:00:10
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Agnieszka Józkowiak 2022-07-04 14:23:20
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2022-07-04 11:22:00
Przetarg pn. :,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1424W droga nr 60 Sierakówek - Nowa Wieś - Trębki - Kamieniec droga nr 573 w miejscowości Sierakówek i Kleniew, gmina Gostynin” Sylwia Hajn 2022-06-30 14:06:57
Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów” Sylwia Hajn 2022-06-30 14:04:34
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-06-30 13:45:23
Przetarg pn. :,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1424W droga nr 60 Sierakówek - Nowa Wieś - Trębki - Kamieniec droga nr 573 w miejscowości Sierakówek i Kleniew, gmina Gostynin” Sylwia Hajn 2022-06-30 13:17:28
Przetarg pn. :,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1424W droga nr 60 Sierakówek - Nowa Wieś - Trębki - Kamieniec droga nr 573 w miejscowości Sierakówek i Kleniew, gmina Gostynin” Sylwia Hajn 2022-06-30 11:43:07
Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów” Sylwia Hajn 2022-06-30 11:21:55
Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów” Sylwia Hajn 2022-06-30 09:57:18
Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów” Sylwia Hajn 2022-06-30 09:56:12
Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów” Sylwia Hajn 2022-06-30 09:53:32
Przetarg pn. :,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1424W droga nr 60 Sierakówek - Nowa Wieś - Trębki - Kamieniec droga nr 573 w miejscowości Sierakówek i Kleniew, gmina Gostynin” Sylwia Hajn 2022-06-28 13:44:24
Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów” Sylwia Hajn 2022-06-28 10:54:41
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-06-28 10:51:16
Wniosek o pozwolenie na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Gulewo gmina Gostynin wraz ze zjazdami i kanałem technologicznym Urszula Majchrzak 2022-06-27 09:31:50
Wniosek o pozwolenie na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Gulewo gmina Gostynin wraz ze zjazdami i kanałem technologicznym Urszula Majchrzak 2022-06-27 09:24:43
Uchwała Nr 597/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-06-24 15:17:01
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-06-24 08:55:27
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok2021 Ilona Michałowicz 2022-06-23 15:35:27
Rada Powiatu Gostynińskiego Joanna Nadratowska 2022-06-23 15:33:22
Katarzyna Osowicz - Szewczyk Konrad Poszwinski 2022-06-23 14:05:32
Arkadiusz Boruszewski Konrad Poszwinski 2022-06-23 14:04:54
Budowa przykopcowanego zbiornika lpg i orurowania, Suserz gm. Szczawin Kościelny Urszula Majchrzak 2022-06-22 12:32:06
Danuta Słowikowska Konrad Poszwinski 2022-06-22 10:48:10
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kopernika Bogusława Czapik 2022-06-21 11:15:39
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kopernika Bogusława Czapik 2022-06-21 11:13:36
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-06-20 09:39:16
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-06-20 09:29:11
Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb zasilania suszarni zboża oraz układu grzewczego budynków inwentarskich Artur Stempniak 2022-06-17 13:20:26
Informacja o wniesieniu sprzeciwu Ewelina Gwóźdź 2022-06-15 14:16:13
Uchwała Nr 591/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-06-14 13:17:10
Przetarg pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1401W, 1429W” Sylwia Hajn 2022-06-14 11:05:07
Plany postępowań Sylwia Hajn 2022-06-13 15:20:56
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-06-08 13:56:59
Decyzja Starosty Gostynińskiego Ilona Waszkowska 2022-06-08 13:16:14
Decyzja Starosty Gostynińskiego Ilona Waszkowska 2022-06-08 13:08:23
Uchwała Nr 589/2022 z dnia 27 maja 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-06-07 14:16:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Gulewo gmina Gostynin. Ilona Michałowicz 2022-06-03 15:22:41
Przetarg pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1401W, 1429W” Sylwia Hajn 2022-06-03 13:18:11
Przetarg pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1401W, 1429W” Sylwia Hajn 2022-06-03 09:12:26
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-05-31 14:57:15
Przetarg pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1401W, 1429W” Sylwia Hajn 2022-05-31 10:06:07
Przetarg pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1401W, 1429W” Sylwia Hajn 2022-05-30 15:11:08
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-05-27 08:36:54
Uchwała Nr XXXVIII/232/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 maja 2022 r. Joanna Nadratowska 2022-05-25 15:25:26
Uchwała Nr XXXVIII/232/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 maja 2022 r. Joanna Nadratowska 2022-05-25 15:24:30
Komisja Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Konrad Poszwinski 2022-05-25 12:03:28
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Konrad Poszwinski 2022-05-25 11:46:47
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Konrad Poszwinski 2022-05-25 11:46:34
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Konrad Poszwinski 2022-05-25 11:45:52
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Konrad Poszwinski 2022-05-25 11:44:27
Komisja Budżetu i Finansów Konrad Poszwinski 2022-05-25 11:43:56
Komisja Budżetu i Finansów Konrad Poszwinski 2022-05-25 11:43:26
Komisja Rewizyjna Konrad Poszwinski 2022-05-25 11:41:48
Komisja Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Konrad Poszwinski 2022-05-25 11:41:09
Komisja Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Konrad Poszwinski 2022-05-25 11:40:34
Komisja Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Konrad Poszwinski 2022-05-25 11:39:10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Finansowym - w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Kamil Życiński 2022-05-25 08:36:47
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-05-24 14:39:37
Zaproszenie do składania ofert na zmianę klasyfikacji gruntów Przemysław Balcerzak 2022-05-23 09:49:25
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Ilona Michałowicz 2022-05-19 13:10:08
Plany postępowań Ilona Michałowicz 2022-05-19 11:57:19
Przetarrg pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1401W, 1429W” Ilona Michałowicz 2022-05-19 11:52:24
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-05-19 11:21:26
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-05-19 11:18:53
Uchwała Nr 587/2022 z dnia 9 maja 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-05-18 10:38:30
Uchwała Nr 585/2022 z dnia 9 maja 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-05-18 10:34:30
Uchwała Nr 567/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-05-18 10:17:28
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-05-17 15:08:33
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszklnego jednorodzinnego w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2022-05-16 14:25:40
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zielonej. Bogusława Czapik 2022-05-13 10:48:21
Informacja o wydanej decyzji Artur Stempniak 2022-05-09 11:57:30
Wniosek o pozwolenie na budowę 3 budynków inwentarskich do chowu indyków o liczbie stanowisk 40 000 szt. w każdym z instalacjami doziemnymi, 12 szt. silosów na paszę AGOS 25 ton, 6 szt. zbiorników na Artur Stempniak 2022-05-09 11:42:47
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilenia dz. nr ewid. 88/3, w miejscowości Górki Drugie gm. Gostynin Bogusława Czapik 2022-05-09 09:17:27
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz. 33 Solec Anna Jędrzejewska 2022-05-06 14:52:09
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego Ilona Waszkowska 2022-05-05 14:52:36
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego Ilona Waszkowska 2022-05-05 14:47:33
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-05-05 10:30:27
Informacja o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2022-05-04 13:38:45
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-4850 l w miejscow Bogusława Czapik 2022-04-29 11:57:11
Uchwała Nr 577/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-04-29 11:08:08
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu Administracyjno - Gospodarczego w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Kamil Życiński 2022-04-28 12:50:43
Wniosek o pozwolenie na budowę 3 budynków inwentarskich do chowu indyków o liczbie stanowisk 40 000 szt. w każdym z instalacjami doziemnymi, 12 szt. silosów na paszę AGOS 25 ton, 6 szt. zbiorników na Artur Stempniak 2022-04-25 11:20:05
Przetarg pn.:„ Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-04-21 14:53:10
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-04-21 14:36:57
Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gorzewo gm. Gostynin Andrzej Szymczak 2022-04-20 10:56:13
Uchwała Nr 569/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-04-14 11:50:07
Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców Marek Balcerzak 2022-04-11 12:38:04
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Gostynin, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2022-04-08 12:02:11
Zapytanie ofertowe pn.: "Przegląd i czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13" Sylwia Hajn 2022-04-07 13:32:04
Przetarg pn.:„ Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-04-05 10:40:18
Przetarg pn.:„ Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-04-05 09:10:39
Przetarg na wykonanie : „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-04-04 11:38:59
Interpelacje Konrad Poszwinski 2022-04-01 11:25:49
Interpelacje Konrad Poszwinski 2022-04-01 11:24:42
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-03-31 08:13:43
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-03-31 08:05:37
Zapytanie ofertowe pn.: "Przegląd i czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13" Sylwia Hajn 2022-03-30 11:58:37
Przetarg pn.,,Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000m2” Sylwia Hajn 2022-03-28 12:17:48
Przetarg pn.:„ Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-03-28 10:19:00
„ Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-03-28 10:16:25
„ Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-03-28 10:15:09
„ Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-03-28 10:12:50
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-03-28 07:52:07
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Gostynin, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2022-03-25 12:49:53
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Gostynin, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2022-03-25 12:49:30
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w msc. Helenów, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2022-03-25 12:48:53
Przetarg pn.,,Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000m2” Sylwia Hajn 2022-03-25 10:48:23
Przetarg pn.,,Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000m2” Sylwia Hajn 2022-03-25 09:18:39
Przetarg pn. „ Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych Gostyninie Sylwia Hajn 2022-03-24 10:26:18
Przetarg pn.,,Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000m2” Sylwia Hajn 2022-03-24 08:59:11
Przetarg na wykonanie : „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-03-22 12:48:52
Przetarg na wykonanie : „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-03-22 09:15:44
Przetarg na wykonanie : „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie” Sylwia Hajn 2022-03-18 09:26:11
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacjai projektowej Sylwia Hajn 2022-03-17 11:03:54
Przetarg pn. „ Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych Gostyninie Sylwia Hajn 2022-03-16 14:23:50
Przetarg pn. „ Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych Gostyninie Sylwia Hajn 2022-03-16 14:21:34
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Sylwia Hajn 2022-03-16 11:57:24
Przetarg na wykonanie : „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie” Ilona Michałowicz 2022-03-15 13:06:37
Przetarg na wykonanie : „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie” Ilona Michałowicz 2022-03-14 15:22:16
Przetarg na wykonanie : „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie” Ilona Michałowicz 2022-03-14 15:02:10
Przetarg na wykonanie : „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie” Ilona Michałowicz 2022-03-14 14:54:44
Przetarg na wykonanie : „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie” Ilona Michałowicz 2022-03-14 14:47:50
,,Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000m2” Ilona Michałowicz 2022-03-10 13:11:13
Interpelacje Joanna Nadratowska 2022-03-08 16:15:55
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-03-04 11:47:08
Starosta Gostyniński Ewelina Gwóźdź 2022-03-03 14:56:38
Interpelacje Joanna Nadratowska 2022-03-02 14:24:14
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Helenów gm. Szczawin Kościelny Urszula Majchrzak 2022-03-01 14:38:16
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-02-28 13:41:07
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-02-28 13:40:00
2022 Kamil Życiński 2022-02-28 13:38:23
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Kamil Życiński 2022-02-25 08:45:48
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-02-24 13:20:00
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Konrad Poszwinski 2022-02-24 13:19:51
Rada Powiatu Gostynińskiego Joanna Nadratowska 2022-02-23 14:49:07
Uchwała Nr 538/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. Ilona Michałowicz 2022-02-23 13:52:10
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-02-22 14:48:56
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 7, Staw, gm. Szczawin Kościelny Urszula Majchrzak 2022-02-21 15:10:34
Informacja Starosty Gostynińskiego- modernizacja Ilona Waszkowska 2022-02-21 12:15:26
Interpelacje Joanna Nadratowska 2022-02-17 15:18:49
Interpelacje Joanna Nadratowska 2022-02-17 15:17:45
Interpelacje Joanna Nadratowska 2022-02-17 15:15:23
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych Ilona Michałowicz 2022-02-17 14:38:11
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych Ilona Michałowicz 2022-02-16 14:32:50
Starosta Gostyniński Kamil Życiński 2022-02-16 13:00:54
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działek dz. 93, 95 Kaleń Ilona Waszkowska 2022-02-16 08:44:09
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr: 29/P/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. Ilona Waszkowska 2022-02-16 08:40:50
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-02-15 12:44:27
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Helenów gm. Szczawin Kościelny Urszula Majchrzak 2022-02-14 10:56:30
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-02-11 13:50:36
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V-2700 l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w miejscowości Marianów, Bogusława Czapik 2022-02-08 11:19:21
Informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r. Kamil Życiński 2022-02-07 13:56:14
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-02-03 15:11:30
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-02-03 14:22:34
Działalność Lobbingowa Kamil Życiński 2022-02-02 10:30:17
Informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r. Kamil Życiński 2022-02-01 12:57:48
Informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r. Kamil Życiński 2022-01-31 11:07:31
Interpelacje Joanna Nadratowska 2022-01-27 14:36:52
Interpelacje Joanna Nadratowska 2022-01-27 14:33:38
Decyzja Starosty Gostynińskiego Ilona Waszkowska 2022-01-27 13:03:32
Informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r. Kamil Życiński 2022-01-27 10:10:30
Uchwała Nr 536/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. Ilona Michałowicz 2022-01-26 10:38:00
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-01-20 14:03:43
Uchwała Nr 534/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Ilona Michałowicz 2022-01-20 12:31:34
Rada Powiatu Gostynińskiego Konrad Poszwinski 2022-01-14 14:56:57
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów C o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny Urszula Majchrzak 2022-01-13 15:35:40
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów B o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny Urszula Majchrzak 2022-01-13 15:34:36
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów A o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny Urszula Majchrzak 2022-01-13 15:20:17
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-01-12 13:16:12
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2022-01-12 13:10:56
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Gostyninie Bogusława Czapik 2022-01-11 11:38:08
Głosowanie XXXIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. Joanna Nadratowska 2022-01-05 14:37:27
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2021-12-31 10:47:29
Zawiadomienie Marek Balcerzak 2021-12-31 10:43:29
Rada Powiatu Gostynińskiego Konrad Poszwinski 2021-12-30 13:23:27
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2021-12-30 13:23:10
Harmonogramy dyżurów w 2022 r. Kamil Życiński 2021-12-30 13:22:04
Uchwała Nr 528/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-12-28 13:02:12
Zgłoszenie budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia domu letniskowego na działce nr 217/3 w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2021-12-28 09:31:54
Zapytanie ofertowe z zamiarem zaciągniecia kredytu długoterminowego Ilona Michałowicz 2021-12-27 14:52:57
Świadczenie usług w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów w 2022r. Marek Balcerzak 2021-12-27 12:07:05
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Ewelina Gwóźdź 2021-12-27 11:21:39
Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2022”. Ilona Michałowicz 2021-12-27 10:28:38
Uchwała Nr XXXIII/205/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-12-23 15:10:32
Interpelacje Joanna Nadratowska 2021-12-22 15:40:41
Uchwała Nr 516/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-12-22 14:40:15
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-12-22 10:55:06
Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2022”. Ilona Michałowicz 2021-12-20 12:21:35
Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2022”. Ilona Michałowicz 2021-12-20 08:46:18
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia Urszula Majchrzak 2021-12-20 08:03:56
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-12-17 12:04:25
Interpelacje Joanna Nadratowska 2021-12-16 15:26:21
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-12-16 15:22:41
Świadczenie usług w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów w 2022r. Marek Balcerzak 2021-12-16 14:00:46
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-12-16 12:38:05
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-12-15 11:51:57
Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2022” Ilona Michałowicz 2021-12-10 09:34:36
Jednostki Organizacyjne Konrad Poszwinski 2021-12-09 15:23:23
Jednostki Organizacyjne Konrad Poszwinski 2021-12-09 15:19:30
Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2022” Ilona Michałowicz 2021-12-09 12:50:38
Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2022”. Ilona Michałowicz 2021-12-09 11:17:48
Przetarg pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” Ilona Michałowicz 2021-12-09 11:13:37
Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2022”. Ilona Michałowicz 2021-12-09 08:55:44
Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2022”. Ilona Michałowicz 2021-12-09 08:54:15
Interpelacje Joanna Nadratowska 2021-12-08 16:15:31
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-12-08 13:09:08
Ogłoszenie Anna Jędrzejewska 2021-12-08 13:05:33
Przetarg pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” Ilona Michałowicz 2021-12-08 12:49:33
Zapytanie ofertowe „Dostawa agregatu prądotwórczego zabudowanego na homologowanym podwoziu o mocy PRP 13,7 KW STAGE V - produkcji polskiej” Ilona Michałowicz 2021-12-08 12:21:20
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2021-12-08 09:15:33
Przetarg pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” Ilona Michałowicz 2021-12-08 08:59:56
Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2022” Ilona Michałowicz 2021-12-07 11:13:58
Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2022” Ilona Michałowicz 2021-12-07 08:58:55
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-12-07 08:30:25
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Gostynin, ul. Kościuszkowców Bogusława Czapik 2021-12-07 08:18:06
Przetarg pn.„Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022” z podziałem na 4 części Ilona Michałowicz 2021-12-01 13:15:12
Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2022”. Ilona Michałowicz 2021-12-01 10:40:30
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Sannikach Bogusława Czapik 2021-11-30 14:32:18
Zgłoszenie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy ssieci kablwoej 0,4 kV ze złaczami kablwowo-pomiarowymi do zasilenia w energię elektryczną budynkó meiszkalnych j Bogusława Czapik 2021-11-30 14:24:28
Uchwała Nr 512/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-11-30 13:46:39
Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2022” Ilona Michałowicz 2021-11-29 11:41:57
Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2022” Ilona Michałowicz 2021-11-29 11:37:19
Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2022” Ilona Michałowicz 2021-11-29 11:37:00
Uchwała Nr 513/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-11-29 10:17:52
Uchwała Nr 513/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-11-29 10:12:32
Uchwała Nr 512/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-11-29 10:09:13
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego Kamil Życiński 2021-11-29 08:09:19
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2021-11-29 08:04:22
Przetarg pn.„Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022” z podziałem na 4 części Ilona Michałowicz 2021-11-26 11:36:49
Przetarg pn.„Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022” z podziałem na 4 części Ilona Michałowicz 2021-11-26 09:17:22
Przetarg pn.„Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022” z podziałem na 4 części Ilona Michałowicz 2021-11-26 09:16:09
Przetarg nieograniczony „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018" Ilona Michałowicz 2021-11-26 08:39:30
Uchwała Nr XXXI/196/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 listopada 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-11-25 15:25:41
Uchwała Nr XXXI/195/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 listopada 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-11-25 15:11:38
Uchwała Nr XXXI/195/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 listopada 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-11-25 15:06:51
Interpelacje Joanna Nadratowska 2021-11-25 14:00:57
Przetarg pn. „Zakup samochodu terenowego na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Biurze ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie Ilona Michałowicz 2021-11-24 10:28:44
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2021-11-23 12:36:10
Przetarg pn. „Zakup samochodu terenowego na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Biurze ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie Ilona Michałowicz 2021-11-23 11:04:40
Przetarg pn. „Zakup samochodu terenowego na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Biurze ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie Ilona Michałowicz 2021-11-23 10:25:24
Przetarg na zadnie pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (± 1 300 m)” Ilona Michałowicz 2021-11-22 11:38:42
Przetarg na zadnie pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (± 1 300 m)” Ilona Michałowicz 2021-11-22 10:57:46
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym Ilona Waszkowska 2021-11-19 12:59:36
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-11-18 11:32:34
Przetarg pn.„Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022” z podziałem na 4 części Ilona Michałowicz 2021-11-18 08:30:52
Uchwała Nr 506/2021 z dnia10 listopada 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-11-17 14:11:51
Uchwała Nr 505/2021 z dnia10 listopada 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-11-17 14:11:14
Uchwała Nr 504/2021 z dnia10 listopada 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-11-17 14:10:36
Przetarg pn. „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021” z podziałem na 4 części Ilona Michałowicz 2021-11-17 11:05:36
Przetarg pn. „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021” z podziałem na 4 części Ilona Michałowicz 2021-11-16 11:30:39
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V-2700 m3 na agz płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budyn Bogusława Czapik 2021-11-16 08:55:16
Przetarg pn. „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021” z podziałem na 4 części Ilona Michałowicz 2021-11-16 08:51:45
Przetarg pn. „Zakup samochodu terenowego na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Biurze ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie Ilona Michałowicz 2021-11-15 14:14:55
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Romanów, gm. Pacyna Bogusława Czapik 2021-11-15 13:14:44
Przetarg na zadnie pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (± 1 300 m)” Ilona Michałowicz 2021-11-15 11:31:45
OGŁOSZENIA Anna Jędrzejewska 2021-11-15 08:47:44
Przetarg na zadnie pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (± 1 300 m)” Ilona Michałowicz 2021-11-15 07:58:37
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Krasickiego Bogusława Czapik 2021-11-10 15:06:27
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2021-11-10 14:44:00
Kinga Nowicka Podinspektor w Wydziale Komunikacji Ilona Michałowicz 2021-11-09 08:40:41
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku produkcyjno-magazynowego na malarnię w Gostyninie przy ul. Kolejowej Bogusława Czapik 2021-11-05 11:49:53
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-11-03 09:43:18
Przetarg na zadnie pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (± 1 300 m)” Ilona Michałowicz 2021-10-29 14:12:23
Uchwała Nr XXX/189/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-10-28 17:15:20
Uchwała Nr XXX/188/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-10-28 17:12:43
Uchwała Nr XXX/187/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-10-28 17:09:42
Uchwała Nr XXX/193/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-10-28 17:02:32
Uchwała Nr XXX/190/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-10-28 17:00:12
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacja zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700l w miejscowości He Bogusława Czapik 2021-10-28 09:41:23
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku produkcyjno-magazynowego na malarnię w Gostyninie przy ul. Kolejowej Bogusława Czapik 2021-10-28 09:24:31
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Aleksandrynów, gm. Sanniki Bogusława Czapik 2021-10-27 14:50:40
Przetarg pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500 Ilona Michałowicz 2021-10-27 14:25:42
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-10-27 12:33:04
Przetarg pn.REMONT I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO OBEJMUJĄCA WYKONANIE ODWODNIENIA ISTNIEJACEGO BOISK Ilona Michałowicz 2021-10-22 13:45:23
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-10-21 15:27:03
Komunikaty Anna Jędrzejewska 2021-10-21 14:37:54
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Ewelina Gwóźdź 2021-10-21 10:11:16
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące Ewelina Gwóźdź 2021-10-21 10:06:50
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące Ewelina Gwóźdź 2021-10-21 08:57:44
Przetarg pn.,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów Ilona Michałowicz 2021-10-20 11:55:26
Przetarg pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500 Ilona Michałowicz 2021-10-20 10:59:34
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów B o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny Urszula Majchrzak 2021-10-20 09:11:49
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów A o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny Urszula Majchrzak 2021-10-20 09:11:22
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów A o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny Urszula Majchrzak 2021-10-20 09:05:56
Przetarg pn.,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów Ilona Michałowicz 2021-10-20 08:08:20
Przetarg pn.,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów Ilona Michałowicz 2021-10-20 07:49:06
Przetarg pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500 Ilona Michałowicz 2021-10-20 07:45:33
Przetarg pn.REMONT I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO OBEJMUJĄCA WYKONANIE ODWODNIENIA ISTNIEJACEGO BOISK Ilona Michałowicz 2021-10-19 14:53:32
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Artur Stempniak 2021-10-18 12:37:40
Przetarg pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500 Ilona Michałowicz 2021-10-18 12:03:07
Przetarg pn.,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów Ilona Michałowicz 2021-10-18 11:59:13
Przetarg pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500 Ilona Michałowicz 2021-10-18 11:51:34
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Artur Stempniak 2021-10-18 11:50:25
Zgłoszenie instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V=2700 l oraz wew. instalacja gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin Ewelina Gwóźdź 2021-10-18 09:40:32
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące Ewelina Gwóźdź 2021-10-18 09:29:34
Przetarg pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500 Ilona Michałowicz 2021-10-18 08:41:01
Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej Kamil Życiński 2021-10-14 08:50:01
Uchwała Nr 474/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-10-13 13:16:05
Przetarg pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500 Ilona Michałowicz 2021-10-13 13:03:55
Przetarg pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500 Ilona Michałowicz 2021-10-13 12:40:35
ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy Ilona Waszkowska 2021-10-13 09:47:53
ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy Ilona Waszkowska 2021-10-13 09:19:38
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Przemysław Balcerzak 2021-10-12 13:15:29
Wydziały Starostwa Marek Balcerzak 2021-10-12 08:30:51
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7. Budowa sieci energetycznej kablowej nN-0, Urszula Majchrzak 2021-10-11 08:04:54
Przetarg pn.,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów Ilona Michałowicz 2021-10-08 14:10:26
Przetarg pn.,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów Ilona Michałowicz 2021-10-08 13:51:53
Przetarg na zadanie„Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz Ilona Michałowicz 2021-10-08 12:10:51
Przetarg pn.REMONT I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO OBEJMUJĄCA WYKONANIE ODWODNIENIA ISTNIEJACEGO BOISK Ilona Michałowicz 2021-10-08 12:07:20
Przetarg pn.REMONT I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO OBEJMUJĄCA WYKONANIE ODWODNIENIA ISTNIEJACEGO BOISK Ilona Michałowicz 2021-10-08 11:44:48
Przetarg pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500 Ilona Michałowicz 2021-10-07 11:18:59
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk na Stanowisku ds. Informatyki w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Ilona Michałowicz 2021-10-06 15:19:20
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2021-10-06 13:03:01
Przetarg pn.REMONT I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO OBEJMUJĄCA WYKONANIE ODWODNIENIA ISTNIEJACEGO BOISK Ilona Michałowicz 2021-10-06 11:51:14
Przetarg pn.REMONT I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO OBEJMUJĄCA WYKONANIE ODWODNIENIA ISTNIEJACEGO BOISK Ilona Michałowicz 2021-10-06 11:34:00
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-10-06 09:14:15
Przetarg pn.REMONT I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO OBEJMUJĄCA WYKONANIE ODWODNIENIA ISTNIEJACEGO BOISK Ilona Michałowicz 2021-10-06 09:07:05
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-10-06 08:52:08
Przetarg pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500 Ilona Michałowicz 2021-10-05 14:56:29
Przetarg nieograniczony pn.,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów Ilona Michałowicz 2021-10-05 14:48:58
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąceg Ewelina Gwóźdź 2021-10-04 15:15:39
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Ewelina Gwóźdź 2021-10-04 15:13:41
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Ewelina Gwóźdź 2021-10-04 15:09:56
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Ewelina Gwóźdź 2021-10-04 15:07:24
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Ewelina Gwóźdź 2021-10-04 14:42:47
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego Ewelina Gwóźdź 2021-10-04 13:51:21
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąceg Ewelina Gwóźdź 2021-10-04 13:37:30
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-10-04 12:48:37
Przetarg na zadanie„Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz Ilona Michałowicz 2021-10-04 12:44:04
Przetarg na zadanie„Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz Ilona Michałowicz 2021-10-01 14:41:07
Przetarg nieograniczony pn.,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów Ilona Michałowicz 2021-10-01 14:35:07
Przetarg nieograniczony pn.,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów Ilona Michałowicz 2021-10-01 14:28:12
Przetarg na zadanie„Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz Ilona Michałowicz 2021-10-01 14:06:22
Program spółpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2022 Ilona Michałowicz 2021-10-01 08:57:34
Uchwała Nr XXIX/183/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 września 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-09-30 14:47:35
Rada Powiatu Gostynińskiego Joanna Nadratowska 2021-09-29 17:00:00
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-09-29 11:58:39
Przetarg na zadanie„Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz Ilona Michałowicz 2021-09-29 09:48:00
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Artur Stempniak 2021-09-28 15:09:49
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-09-28 15:07:54
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie, ul. Kochanowskiego Ewelina Gwóźdź 2021-09-28 12:33:45
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Urszula Majchrzak 2021-09-28 09:22:50
Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi - do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzin Urszula Majchrzak 2021-09-28 09:21:44
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2021-09-28 08:44:34
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Artur Stempniak 2021-09-28 08:01:42
Przetarg w trybie podstawowym art 275 pkt 1 : Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W Droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków Ilona Michałowicz 2021-09-27 14:18:59
Przetarg na zadanie„Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz Ilona Michałowicz 2021-09-27 10:09:52
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-09-23 07:40:33
Teresa Russek Joanna Nadratowska 2021-09-22 15:00:19
Teresa Russek Joanna Nadratowska 2021-09-22 14:59:05
Teresa Russek Joanna Nadratowska 2021-09-22 14:38:47
Przetarg na zadanie„Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz Ilona Michałowicz 2021-09-17 12:44:02
Przetarg na zadanie„Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz Ilona Michałowicz 2021-09-17 12:17:20
Uchwała Nr 138/2015 z dnia 5 października 2015 r. Ilona Michałowicz 2021-09-17 09:08:04
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w miejscowości Białe gm. Gostynin Ilona Michałowicz 2021-09-15 09:05:32
Starosta Gostyniński Ilona Michałowicz 2021-09-14 09:58:32
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Powiatu Kamil Życiński 2021-09-08 13:42:56
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc Bogusława Czapik 2021-09-07 12:05:02
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące Bogusława Czapik 2021-09-07 12:03:33
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-09-06 14:22:45
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie, ul. Kochanowskiego Bogusława Czapik 2021-09-06 11:34:49
Przetarg w trybie podstawowym art 275 pkt 1 : Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W Droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków Ilona Michałowicz 2021-09-03 11:47:14
Uchwała XXVIII/181/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-09-01 17:59:04
Uchwała XXVIII/177/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-09-01 17:35:58
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w Kaleń, gm. Szczawin Kościelny Bogusława Czapik 2021-08-31 12:08:36
Nabór na wolne stanowisko urzędznicze - Informatyk na Stanowisku ds. Informatyki w Starostwi Powiatowym w Gostyninie Kamil Życiński 2021-08-31 11:08:04
Program spółpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2022 Ilona Michałowicz 2021-08-26 14:41:08
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2021-08-26 14:08:08
Przetarg w trybie podstawowym art 275 pkt 1 : Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W Droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków Ilona Michałowicz 2021-08-25 12:27:34
Przetarg w trybie podstawowym art 275 pkt 1 : Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W Droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków Ilona Michałowicz 2021-08-24 10:13:34
Starosta Gostyniński Ilona Michałowicz 2021-08-20 10:03:30
Przetarg w trybie podstawowym art 275 pkt 1 : Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W Droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków Ilona Michałowicz 2021-08-18 13:27:13
Karolina Wójcikowska Krzysztof Rogalski 2021-08-12 07:44:42
Grzegorz Orzeł Krzysztof Rogalski 2021-08-12 07:43:16
Przetarg w trybie podstawowym art 275 pkt 1 : Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W Droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków Krzysztof Rogalski 2021-08-10 15:18:56
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnegow Gostyninie, ulica Kochanowskiego 22 Bogusława Czapik 2021-08-10 13:57:59
Pracownicy jednostek Krzysztof Rogalski 2021-08-10 12:51:57
Monika Kuźnicka Krzysztof Rogalski 2021-08-10 11:52:28
Elżbieta Bugdał Krzysztof Rogalski 2021-08-10 11:33:16
Karolina Wójcikowska Krzysztof Rogalski 2021-08-10 10:39:38
2021 Krzysztof Rogalski 2021-08-10 09:23:09
Uchwała Nr 453/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-08-10 08:46:48
Anna Wypych Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:39:23
Adam Dominik Waloch Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:38:00
Paweł Pilichowicz Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:36:41
Teresa Pawlak Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:35:24
Teresa Pawlak Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:34:26
Adam Marian Pagórek Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:33:31
Adam Marian Pagórek Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:32:08
Wiesław Milczarski Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:31:02
Kazimierz Majchrzak Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:28:47
Katarzyna Julia Leśniewska Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:27:16
Paweł Maciej Kiełbasa Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:25:56
Wiesław Wojtalewicz Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:24:27
Maria Bożena Wróblewska Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:22:53
Maria Bożena Wróblewska Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:20:50
Andrzej Krzysztof Krzewicki Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:19:36
Arkadiusz Boruszewski Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:15:35
Michał Tomasz Bartosiak Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:14:11
Roman Augustyniak Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:10:04
Teresa Russek Joanna Nadratowska 2021-08-04 16:05:54
Rada Powiatu Gostynińskiego Joanna Nadratowska 2021-08-04 15:54:42
Rada Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2021-08-04 15:23:06
Rada Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2021-08-04 15:16:33
Rada Powiatu Gostynińskiego Joanna Nadratowska 2021-08-04 15:03:17
Zgłoszenie rozbudowy instalacji gazowej dla hali magazynowej mieszalni pasz w miejscowości Sieraków, gmina Gostynin Bogusława Czapik 2021-08-04 13:27:41
Maria Bożena Wróblewska Krzysztof Rogalski 2021-08-04 10:54:22
Wiesław Wojtalewicz Krzysztof Rogalski 2021-08-04 10:37:54
Katarzyna Osowicz - Szewczyk Krzysztof Rogalski 2021-08-04 10:17:13
Arkadiusz Boruszewski Krzysztof Rogalski 2021-08-04 10:12:40
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2021-08-02 12:34:26
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w miejscowości Helenów gm. Gostynin Ilona Michałowicz 2021-07-28 12:09:56
Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej-elektrowni słonecznej "Rakowiec" o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec, gm. Pacyna Bogusława Czapik 2021-07-26 12:20:59
Uchwała Nr 455/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-07-23 09:11:44
Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Słowackiego 3A w Gostyninie. Bogusława Czapik 2021-07-21 14:18:10
Zgłoszenie budowy oraz przebudowy sieci napowietrznej nN, budowy sieci kablowej nN, przebudowy przyłączy napowietrznych nN, rozbiróka sieci napowietrznej nN w m. Łokietnica, gm. Gostynin oraz w m. Bud Bogusława Czapik 2021-07-20 08:52:27
Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej-elektrowni słonecznej "Rakowiec" o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec, gm. Pacyna Bogusława Czapik 2021-07-19 08:49:20
Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej-elektrowni słonecznej "Rakowiec" o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec, gm. Pacyna Bogusława Czapik 2021-07-19 08:46:39
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-07-15 14:39:34
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rakowiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec gmina Pacyna Artur Stempniak 2021-07-12 13:54:24
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rakowiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec gmina Pacyna Artur Stempniak 2021-07-12 13:52:05
Rada Powiatu Gostynińskiego Joanna Nadratowska 2021-07-06 14:30:18
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-07-02 14:00:50
Uchwała Nr 436/2021 z dnia 27 maja 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-07-02 09:31:42
Uchwała Nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego Joanna Nadratowska 2021-06-30 18:05:44
Uchwała Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego Joanna Nadratowska 2021-06-30 18:04:29
Uchwała Nr XXVII/174/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-06-30 17:57:33
Uchwała Nr XXVII/174/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-06-30 17:45:09
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-06-30 14:24:20
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-06-30 14:17:44
Uchwała Nr 449/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-06-30 14:04:22
nabycie przez Powiat Gostyniński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa Własności gruntu zajętego pod część dróg publicznych —s dróg powiatowych nr 31401 „Pacyna — Luszyn” oraz 31402 „Luszyn Ilona Michałowicz 2021-06-29 11:28:03
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-06-28 10:54:52
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rakowiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec gmina Pacyna Artur Stempniak 2021-06-28 10:26:50
Uchwała Nr 443/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-06-24 13:55:28
Uchwała Nr 446/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-06-24 13:52:41
Uchwała Nr 441/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-06-24 11:33:19
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-06-11 13:38:36
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-06-10 09:00:08
Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Klusku, gm. Gostynin, działka nr 368/4 Kamil Życiński 2021-06-09 08:40:37
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elktromagnetyczne Przemysław Balcerzak 2021-06-08 13:11:16
Zgłoszenie instlacji wytwarzającej pola elktromagnetyczne Przemysław Balcerzak 2021-06-08 13:08:36
Uchwała Nr XXVI/166/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 maja 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-06-02 16:27:25
Uchwała Nr XXVI/164/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego 27 maja 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-06-02 16:21:59
Uchwała Nr XXVI/162/2021 z dnia 27 maja 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-06-02 16:10:24
Rok 2021 Joanna Nadratowska 2021-06-02 15:20:23
Uchwała Nr 435/2021 z dnia 27 maja 2021 r. Kamil Życiński 2021-06-02 12:28:44
Uchwała Nr 435/2021 z dnia 27 maja 2021 r. Kamil Życiński 2021-06-02 12:27:56
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-05-26 08:36:46
ZZgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2021-05-21 08:35:46
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków o wydajności do 5m3 na dobę w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2021-05-21 08:34:26
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek w obrębie gm. Gostynin według załączonej tabeli Ilona Michałowicz 2021-05-20 12:49:44
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamil Życiński 2021-05-19 11:18:52
Uchwała Nr 412/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-05-14 13:32:06
Uchwała Nr 413/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-05-14 13:13:12
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-05-13 09:52:03
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Urszula Majchrzak 2021-05-13 08:24:41
Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców Marek Balcerzak 2021-05-12 12:46:14
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-05-11 12:32:03
Uchwała Nr 410/2021 z dnia 31 marca 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-05-10 10:54:02
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Ilona Michałowicz 2021-05-07 13:33:33
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Ilona Michałowicz 2021-05-06 11:38:03
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-05-05 08:58:50
Uchwała Nr XXV/161/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-04-29 15:53:42
Uchwała Nr XXV/161/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-04-29 15:46:04
Uchwała Nr XXV/157/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-04-29 15:43:43
Uchwała Nr XXV/156/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-04-29 15:14:29
Uchwała Nr XXV/155/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-04-29 15:02:35
Uchwała Nr XXV/155/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. Joanna Nadratowska 2021-04-29 14:56:32
Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnymi zbiornikami o pojemności 6x6400 l w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki Bogusława Czapik 2021-04-21 15:00:35
Zgłoszenie przebudowy, udowy oraz rozbiórki elektronicznej sieci napowietrznej 0,4 kV-usunięcie kolizji z budową drogi gminnej w miejscowości Brzezia, gm. Sanniki Bogusława Czapik 2021-04-21 12:54:13
Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącąw miejscowości Osmolin gm. Sanniki Urszula Majchrzak 2021-04-09 09:26:36
Wniosek o pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych i myjni kontenerowej wraz z infrastrukturą, w tym instalacji gazowej Urszula Majchrzak 2021-04-09 09:20:13
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Ilona Michałowicz 2021-04-08 10:40:58
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-04-08 10:22:44
Zapytanie ofertowe w postępowaniu dotyczącym gleboznawczej klasyfikacji gruntów Ilona Michałowicz 2021-04-06 15:06:30
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-04-06 09:38:15
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Artur Stempniak 2021-04-02 11:21:18
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN oraz złączy kablowych w celu zasilenia dz. nr 93/X, rozbiórka przyłącza nN, w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin Artur Stempniak 2021-04-02 11:19:44
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 40 w Gostyninie przy ul. Stodólnej Bogusława Czapik 2021-04-01 14:49:40
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-03-31 14:13:18
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-03-31 10:11:27
Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie Marcin Maciejewski 2021-03-30 12:05:54
Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "GOSTYNIN I" o mocy zainstalowanej do 1MW w miejscowości Wrząca gmina Gostynin Artur Stempniak 2021-03-26 14:43:23
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-03-26 07:45:08
Klauzula informacyjna Marcin Maciejewski 2021-03-25 15:05:42
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-03-25 10:33:41
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-03-24 15:05:25
Zapytanie ofertowe w postępowaniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów Ilona Michałowicz 2021-03-22 15:26:52
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-03-22 11:47:24
Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne Krzysztof Rogalski 2021-03-16 14:57:46
Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne Krzysztof Rogalski 2021-03-16 14:56:23
Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne Krzysztof Rogalski 2021-03-16 14:03:19
Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne Krzysztof Rogalski 2021-03-16 14:01:25
Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne Krzysztof Rogalski 2021-03-16 13:56:42
Uchwała Nr 400/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-03-11 13:34:27
Uchwała Nr 396/2021 z dnia 18lutego 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-03-11 13:31:27
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-03-10 13:35:18
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złączy kablowych dla zasilania zespołu działek 83/X oraz dz. 88/3 i 88/4, przebudowa słupa sieci nN-0,4 kV w miejscowosci Mysłownia Nowa, Bogusława Czapik 2021-03-10 12:35:06
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia Urszula Majchrzak 2021-03-08 09:01:39
Zgłoszenie budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii napowietrznej nN oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nN w celu zasilenia 71 w m. Aleksandrów gm. Sann Artur Stempniak 2021-03-04 15:05:15
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-03-04 10:33:20
Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne Ilona Michałowicz 2021-03-03 10:31:31
Decyzja Starosty Gostynińskiego GK.6821.2.2.2020.ADF zobowiązującej do udostępnienia dz. 44/4, Białotarsk, gmina Gostynin wraz z załącznikiem mapowym Ilona Michałowicz 2021-03-02 12:21:15
2021 Ilona Michałowicz 2021-03-02 11:49:36
Starosta Gostyniński Ilona Michałowicz 2021-03-01 12:01:10
Zapytanie ofertowe SL.272.1.2021 w zakresie świadczenia usług przez geologa Ilona Michałowicz 2021-03-01 11:13:00
Rada Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2021-02-26 10:53:08
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-02-25 14:18:15
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk na stanowisku ds. Informatyki w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Ilona Michałowicz 2021-02-18 09:24:16
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-02-18 09:15:44
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej niskeigo napięcia do 1 kV wraz ze złaćzem kablwo-pomiarowym Bogusława Czapik 2021-02-18 08:54:59
Uchwała Nr 388/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. Ilona Michałowicz 2021-02-16 11:00:35
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic w m. Marianów Lucieński Ilona Michałowicz 2021-02-11 14:47:36
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-02-11 13:13:16
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-02-11 08:37:21
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-02-11 08:34:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architekturyi Budownictwa w Starostowie Powiatowym w Gostyninie Ilona Michałowicz 2021-02-11 08:31:42
Zgłoszenie sieci energetycznej Urszula Majchrzak 2021-02-10 08:43:15
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-02-08 10:14:28
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2021-02-01 12:24:53
Plan postępowań na rok 2021 Ilona Michałowicz 2021-01-28 10:52:12
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2021-01-22 13:33:22
Działalność Lobbingowa Ilona Michałowicz 2021-01-22 13:12:56
Interpelacje Ilona Michałowicz 2021-01-18 10:17:51
Interpelacje Ilona Michałowicz 2021-01-12 13:17:50
uchwała Nr XXIII_139_2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Katarzyna Gajewska 2021-01-11 15:45:18
Rok 2020 Katarzyna Gajewska 2021-01-11 15:42:09
uchwała nr XXII_138_2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Katarzyna Gajewska 2021-01-11 15:38:06
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architekturyi Budownictwa w Starostowie Powiatowym w Gostyninie Ilona Michałowicz 2021-01-11 13:24:17
Interpelacje Ilona Michałowicz 2021-01-11 11:30:10
Ogłoszenie o zamówienie na usługi społeczne- bieżąca obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Gostyninie Ilona Michałowicz 2021-01-11 10:46:38
Wniosek o pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych i myjni kontenerowej wraz z infrastrukturą, w tym instalacji gazowej Urszula Majchrzak 2021-01-08 09:42:14
Interpelacje Ilona Michałowicz 2021-01-05 11:45:58
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-12-31 12:41:44
2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-12-30 13:58:01
1. Informacje Ilona Michałowicz 2020-12-30 13:57:09
Świadczenie usług w zakresie usuwania oraz przechowywanie pojazdów w roku 2021 Marek Balcerzak 2020-12-30 10:00:20
Interpelacje Administrator 2020-12-29 15:51:53
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 10-LETNIĄ DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH Ilona Michałowicz 2020-12-29 08:42:31
Uchwała Nr 378/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-12-28 08:36:52
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-12-23 13:39:33
Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "GOSTYNIN I" o mocy zainstalowanej do 1MW w miejscowości Wrząca gmina Gostynin Artur Stempniak 2020-12-22 14:50:33
Świadczenie usług w zakresie usuwania oraz przechowywanie pojazdów w roku 2021 Marek Balcerzak 2020-12-22 12:52:01
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych w m. Gostynin Ilona Michałowicz 2020-12-22 09:55:09
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nowym terminie załatwienie sprawy dz. 44/4, m. Białotarsk, gmina Gostynin. Ilona Michałowicz 2020-12-17 11:48:52
Świadczenie usług w zakresie usuwania oraz przechowywanie pojazdów w roku 2021 Marek Balcerzak 2020-12-16 15:04:47
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-12-15 14:22:55
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-12-15 14:21:34
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 10-LETNIĄ DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH Ilona Michałowicz 2020-12-15 11:08:25
Rada Powiatu Gostynińskiego Paweł Piotrowski 2020-12-15 09:23:51
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-12-10 13:47:43
Uchwała Nr 363/2020 z dnia 13 listopoda 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-12-10 12:42:57
Uchwała Nr 362/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-12-10 12:40:43
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2020-12-08 13:24:14
Uchwała Nr 370/2020 z dnia 30 listopoda 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-12-01 10:03:36
2021 Ilona Michałowicz 2020-11-30 14:58:07
Ogłasza się nabór na wolne stanowisko Główny Księgowy do Zarzadu Dróg Powiatowych w Gostyninie Ilona Michałowicz 2020-11-30 11:55:05
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Helenów gm. Szczawin Kościelny Urszula Majchrzak 2020-11-25 09:36:42
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków wraz z budową przyłączy wodociągowych, Ruszków, gm. Gostynin. Urszula Majchrzak 2020-11-25 07:39:39
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „ Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. - Rębów - Solec - Wrząca w m. Rębów” Ilona Michałowicz 2020-11-24 13:35:07
Zapytanie ofertowe na dostawę aluminiowej łodzi wiosłowo-motorowej Ilona Michałowicz 2020-11-24 13:27:14
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-11-23 14:24:21
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „ Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. - Rębów - Solec - Wrząca w m. Rębów” Ilona Michałowicz 2020-11-23 13:46:35
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”. Ilona Michałowicz 2020-11-23 13:45:05
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”. Ilona Michałowicz 2020-11-23 13:43:37
Przetarg nieograniczony „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2021” Ilona Michałowicz 2020-11-17 11:49:23
Uchwała Nr 360/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-11-16 10:18:54
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic polegajacej podziałowi w m. Sannki Ilona Michałowicz 2020-11-10 15:21:03
Przetarg nieograniczony na "Wykonywanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021" Ilona Michałowicz 2020-11-10 13:59:35
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin oznaczonej numerem działki 44/4, obręb Białotarsk, gmina Gostynin. Ilona Michałowicz 2020-11-10 13:37:05
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości -dz.44/4, obręb Białotarsk Ilona Michałowicz 2020-11-10 13:32:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”. Ilona Michałowicz 2020-11-09 11:32:13
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „ Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. - Rębów - Solec - Wrząca w m. Rębów” Ilona Michałowicz 2020-11-06 14:31:49
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „ Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. - Rębów - Solec - Wrząca w m. Rębów” Ilona Michałowicz 2020-11-06 14:19:05
Przetarg nieograniczony „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2021” Ilona Michałowicz 2020-11-05 13:39:00
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na 10 letnią dzierżawę gruntów rolnych Ilona Michałowicz 2020-11-05 11:36:22
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2020-11-05 08:28:18
2020 Ilona Michałowicz 2020-11-04 11:24:56
2020 Ilona Michałowicz 2020-11-04 11:19:31
2020 Ilona Michałowicz 2020-11-04 11:05:52
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2020-11-03 09:37:46
Przetarg nieograniczony na "Wykonywanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021" Ilona Michałowicz 2020-10-30 11:44:25
Uchwała Nr 342/2020 z dnia 21 października 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-10-30 11:42:02
Uchwała Nr 352/2020 z dnia 21 października 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-10-30 11:39:24
2021 Ilona Michałowicz 2020-10-29 11:14:37
2021 Ilona Michałowicz 2020-10-23 08:45:07
2021 Ilona Michałowicz 2020-10-23 08:42:40
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Artur Stempniak 2020-10-22 13:50:04
Uchwała Nr 330/2020 z dnia 24 września 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-10-22 11:07:42
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2020-10-20 09:26:31
Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 6 szt. zbiorników i przyłączy gazowych w m. Sieraków gm. Gostynin Bogusława Czapik 2020-10-16 09:45:33
Danuta Solarska Paweł Piotrowski 2020-10-15 10:32:48
Agnieszka Żydowo Paweł Piotrowski 2020-10-15 10:27:11
Monika Kuźnicka Paweł Piotrowski 2020-10-15 10:16:07
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-10-12 15:14:50
Joanna Łoska Paweł Piotrowski 2020-10-09 12:35:17
Joanna Łoska Paweł Piotrowski 2020-10-09 12:33:31
Młgorzata Gostyńska Paweł Piotrowski 2020-10-09 12:26:37
Grzegorz Orzeł Paweł Piotrowski 2020-10-09 12:25:38
Grażyna Witkowska Paweł Piotrowski 2020-10-09 12:22:40
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia” Ilona Michałowicz 2020-10-09 10:38:59
Przetarg nieograniczony na zadanie :„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk – Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie” Ilona Michałowicz 2020-10-09 10:37:11
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie – etap II elewacja wschodnia i południowa” Ilona Michałowicz 2020-10-09 10:35:08
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont i adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie z uwzglę Ilona Michałowicz 2020-10-09 10:33:57
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numer Ilona Michałowicz 2020-10-08 11:57:57
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym” Ilona Michałowicz 2020-10-07 13:39:46
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2021 Ilona Michałowicz 2020-10-05 10:23:16
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2020 Ilona Michałowicz 2020-10-05 10:22:43
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2017 Ilona Michałowicz 2020-10-05 10:20:29
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Ilona Michałowicz 2020-10-05 10:15:49
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Ilona Michałowicz 2020-10-05 09:57:06
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Ilona Michałowicz 2020-10-05 09:53:21
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariac Ilona Michałowicz 2020-10-05 09:39:31
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Ilona Michałowicz 2020-10-05 09:36:13
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r." Ilona Michałowicz 2020-10-05 09:32:32
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariac Ilona Michałowicz 2020-10-05 09:23:56
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Ilona Michałowicz 2020-10-05 09:22:33
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Ilona Michałowicz 2020-10-05 09:19:01
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Ilona Michałowicz 2020-10-05 09:16:09
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Ilona Michałowicz 2020-10-05 09:11:32
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Ilona Michałowicz 2020-10-05 09:07:42
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Ilona Michałowicz 2020-10-05 09:01:25
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2020 Ilona Michałowicz 2020-10-05 08:57:33
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Ilona Michałowicz 2020-10-05 08:55:19
Uchwała Nr 332/2020 z dnia 30 września 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-10-02 14:58:38
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia” Ilona Michałowicz 2020-10-02 09:01:42
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przylaski – Sejkowiece” Ilona Michałowicz 2020-10-01 14:37:35
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przylaski – Sejkowiece” Ilona Michałowicz 2020-10-01 13:50:53
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia” Ilona Michałowicz 2020-10-01 13:29:30
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont i adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie z uwzglę Ilona Michałowicz 2020-10-01 13:09:47
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2021 Ilona Michałowicz 2020-10-01 10:45:04
Przetarg nieograniczony na zadanie :„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk – Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie” Ilona Michałowicz 2020-09-30 14:37:48
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie – etap II elewacja wschodnia i południowa” Ilona Michałowicz 2020-09-30 14:33:33
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym” Ilona Michałowicz 2020-09-30 14:29:50
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-09-30 09:42:34
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nN-0,4 kV, budowy kablowej sieci nN-0,4 kV w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny Bogusława Czapik 2020-09-29 14:59:39
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-09-29 14:16:53
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia” Ilona Michałowicz 2020-09-28 11:44:32
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym” Ilona Michałowicz 2020-09-25 12:12:54
Przetarg nieograniczony na zadanie :„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk – Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie” Ilona Michałowicz 2020-09-25 10:24:18
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przylaski – Sejkowiece” Ilona Michałowicz 2020-09-24 11:35:52
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia” Ilona Michałowicz 2020-09-23 15:20:48
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym” Ilona Michałowicz 2020-09-23 08:25:13
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2020-09-22 14:17:12
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przylaski – Sejkowiece” Ilona Michałowicz 2020-09-22 08:47:58
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Choinek Ilona Michałowicz 2020-09-18 13:54:25
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przylaski – Sejkowiece” Ilona Michałowicz 2020-09-18 13:12:07
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przylaski – Sejkowiece” Ilona Michałowicz 2020-09-18 13:07:44
Arkadiusz Boruszewski Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:59:31
Arkadiusz Boruszewski Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:56:56
Wiesław Wojtalewicz Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:48:59
Maria Bożena Wróblewska Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:47:53
Teresa Russek Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:45:59
Roman Augustyniak Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:43:54
Teresa Russek Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:39:39
Anna Wypych Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:30:25
Adam Dominik Waloch Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:29:23
Paweł Pilichowicz Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:28:27
Teresa Pawlak Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:27:19
Adam Marian Pagórek Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:26:14
Wiesław Milczarski Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:22:49
Kazimierz Majchrzak Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:21:55
Katarzyna Julia Leśniewska Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:18:58
Paweł Maciej Kiełbasa Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:17:58
Andrzej Krzysztof Krzewicki Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:17:01
Arkadiusz Boruszewski Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:15:57
Michał Tomasz Bartosiak Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:14:01
Wiesław Wojtalewicz Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:12:59
Roman Augustyniak Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:11:28
Teresa Russek Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:10:27
Maria Bożena Wróblewska Paweł Piotrowski 2020-09-18 12:09:27
Adam Waloch Paweł Piotrowski 2020-09-17 12:24:08
Agnieszka Żydowo-Fornal Paweł Piotrowski 2020-09-17 12:17:52
Arkadiusz Boruszewski Paweł Piotrowski 2020-09-17 12:10:15
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie – etap II elewacja wschodnia i południowa” Ilona Michałowicz 2020-09-17 09:02:38
Uchwała Nr 313/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-09-16 11:53:32
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym” Ilona Michałowicz 2020-09-16 10:47:18
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie – etap II elewacja wschodnia i południowa” Ilona Michałowicz 2020-09-15 15:09:18
Przetarg nieograniczony na zadanie :„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk – Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie” Ilona Michałowicz 2020-09-15 13:23:53
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-09-14 14:35:05
Interpelacje Ilona Michałowicz 2020-09-10 12:35:24
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-09-09 15:43:06
zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przylaski – Sejkowiece” Ilona Michałowicz 2020-09-09 15:41:37
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-09-08 12:32:24
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin. Urszula Majchrzak 2020-09-08 09:04:31
Marek Balcerzak Paweł Piotrowski 2020-09-07 09:24:46
Agnieszka Wojtalewicz Paweł Piotrowski 2020-09-07 09:22:54
Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "SANNIKI II" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Sanniki gmina Sanniki Artur Stempniak 2020-09-04 11:45:13
Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "SANNIKI I" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Sanniki gmina Sanniki Artur Stempniak 2020-09-04 11:42:15
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-09-04 11:32:00
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-09-03 13:09:47
Rada Powiatu Gostynińskiego Administrator 2020-09-03 12:46:09
Rada Powiatu Gostynińskiego Administrator 2020-09-03 12:43:39
Rada Powiatu Gostynińskiego Administrator 2020-09-03 12:42:28
Rada Powiatu Gostynińskiego Administrator 2020-09-03 12:33:36
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-09-01 15:24:54
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-09-01 11:13:49
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-09-01 10:38:33
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-09-01 10:11:47
Ewa Laskowska Paweł Piotrowski 2020-09-01 09:48:34
Karolina Anna Wójcikowska Paweł Piotrowski 2020-09-01 09:38:11
Aneta Przytuła Paweł Piotrowski 2020-08-28 13:48:40
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Ilona Michałowicz 2020-08-28 09:31:05
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Ilona Michałowicz 2020-08-28 09:28:50
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Ilona Michałowicz 2020-08-28 09:20:23
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Ilona Michałowicz 2020-08-28 09:15:47
Interpelacje Administrator 2020-08-27 14:44:08
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2020-08-26 11:01:01
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-08-25 11:26:33
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-25 08:16:23
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 17:07:38
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 16:29:42
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 16:18:18
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 16:16:17
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 16:15:23
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 16:14:17
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 16:12:20
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 16:11:18
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 16:09:13
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 15:51:52
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 15:49:38
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 15:49:07
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 15:47:56
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 15:46:07
„Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/ Ilona Michałowicz 2020-08-24 15:45:24
Wniosek o pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych i myjni kontenerowej wraz z infrastrukturą, w tym instalacji gazowej Urszula Majchrzak 2020-08-24 08:05:53
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków” w Gostyninie Urszula Majchrzak 2020-08-21 11:06:17
Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej włąsność Skarbu Państwa, poł. w Marianowie Lucieńskim, gm. Gostynin, oznaczonej jako działki 130 o pow. 0,1169 Ilona Michałowicz 2020-08-20 13:22:26
Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej włąsność Skarbu Państwa, poł. w Marianowie Lucieńskim, gm. Gostynin, oznaczonej jak Ilona Michałowicz 2020-08-20 13:17:28
ogłoszenia Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrę Ilona Michałowicz 2020-08-20 12:38:41
Ogłoszenia w sprawie: przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej włąsność Skarbu Państwa, poł. w Marianowie Lucieńskim, gm. Gostynin, oznaczonej jak Ilona Michałowicz 2020-08-19 08:38:00
Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i montaż automatycznej stacji meterologicznej wraz z urządzeniem ogródka meterologicznego w Powiecie Gostynińskim" Ilona Michałowicz 2020-08-18 14:12:07
Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy" Ilona Michałowicz 2020-08-18 11:57:28
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410w Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” Ilona Michałowicz 2020-08-18 11:55:57
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410w Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” Ilona Michałowicz 2020-08-18 11:37:49
Zapytanie ofertowe pn. " Zakup i dostawa wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covi Ilona Michałowicz 2020-08-17 15:18:09
Zapytanie ofertowe pn. " Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w Ilona Michałowicz 2020-08-17 15:17:23
Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid -19" Ilona Michałowicz 2020-08-17 15:16:31
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków” w Gostyninie Urszula Majchrzak 2020-08-17 09:44:09
Uchwała Nr 299/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-08-13 10:37:19
Uchwała Nr 298/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-08-13 10:35:54
Uchwała Nr 299/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-08-13 10:35:16
Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i dostawa sprzętu komputerowZapytanie ofertowe pn. " Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w Ilona Michałowicz 2020-08-10 10:24:38
Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i montaż automatycznej stacji meterologicznej wraz z urządzeniem ogródka meterologicznego w Powiecie Gostynińskim" Ilona Michałowicz 2020-08-07 13:53:23
Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i montaż automatycznej stacji meterologicznej wraz z urządzeniem ogródka meterologicznego w Powiecie Gostynińskim" Ilona Michałowicz 2020-08-07 13:53:01
Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy" Ilona Michałowicz 2020-08-07 13:22:32
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410w Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” Ilona Michałowicz 2020-08-07 11:15:52
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020.docx Ilona Michałowicz 2020-08-06 12:09:26
2020 Ilona Michałowicz 2020-08-06 10:45:39
Wniosek o pozwolenie na budowę: rozbudowa budynku magazynowego w miejscowości Gostynin ul. Przemysłowa 19 Urszula Majchrzak 2020-08-05 13:35:48
Obwieszczenia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne Ilona Michałowicz 2020-07-31 12:45:17
Zawiadomienia o wszczęciu postepowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Ilona Michałowicz 2020-07-31 12:44:06
OCHRONA ŚRODOWISKA Ilona Michałowicz 2020-07-31 12:40:26
OCHRONA ŚRODOWISKA Ilona Michałowicz 2020-07-31 12:02:09
OCHRONA ŚRODOWISKA Ilona Michałowicz 2020-07-31 11:49:28
OCHRONA ŚRODOWISKA Ilona Michałowicz 2020-07-31 11:47:44
OCHRONA ŚRODOWISKA Ilona Michałowicz 2020-07-31 11:43:53
Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy" Ilona Michałowicz 2020-07-31 09:24:43
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-07-27 14:33:27
Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 5 lat niezabudowanej nieruchomości poł. w Marianowie Lucieńskim, gm. Gostynin, oznaczonej jako działki 130 i 131. Ilona Michałowicz 2020-07-24 08:25:03
Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 5 lat niezabudowanej nieruchomości poł. w Marianowie Lucieńskim, gm. Gostynin, oznaczonej jako działki 130 i 131. Ilona Michałowicz 2020-07-24 08:19:26
Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy" Ilona Michałowicz 2020-07-23 11:12:47
Informacja o zmianie danych w instalalcji wytwarzającej Arkadiusz Wiliński 2020-07-20 12:26:10
Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "GOSTYNIN I" o mocy zainstalowanej do 1MW w miejscowości Wrząca gmina Gostynin Artur Stempniak 2020-07-17 13:08:13
Przetarg nieograniczony pn„ Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa Zuzinów – Krzywie – Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie” Administrator 2020-07-14 12:53:37
Wniosek o pozwolenie na budowę fotowoltaicznej instalacji wytwarzającej elektryczność ze źródła odnawialnego o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szkarada i Sannik Bogusława Czapik 2020-07-13 10:04:30
Wniosek o pozwolenie na budowę fotowoltaicznej instalacji wytwarzającej elektryczność ze źródła odnawialnego o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szkarada, gm. San Bogusława Czapik 2020-07-13 09:57:16
Wniosek o pozwolenie na budowę fotowoltaicznej instalacji wytwarzającej elektryczność ze źródła odnawialnego o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szkarada, gm. San Bogusława Czapik 2020-07-09 10:56:11
Wniosek o pozwolenie na budowę fotowoltaicznej instalacji wytwarzającej elektryczność ze źródła odnawialnego o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szkarada, gm. San Bogusława Czapik 2020-07-09 10:54:08
Wniosek o pozwolenie na budowę fotowoltaicznej instalacji wytwarzającej elektryczność ze źródła odnawialnego o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szkarada i Sannik Bogusława Czapik 2020-07-09 10:53:25
Wniosek o pozwolenie na budowę fotowoltaicznej instalacji wytwarzającej elektryczność ze źródła odnawialnego o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Bogusława Czapik 2020-07-09 10:49:10
Interpelacje Administrator 2020-07-07 14:47:27
Interpelacje Administrator 2020-07-07 14:46:02
Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "GOSTYNIN I" o mocy zainstalowanej do 1MW w miejscowości Wrząca gmina Gostynin Artur Stempniak 2020-07-07 12:47:53
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-07-07 10:58:37
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-07-07 10:06:36
Uchwała Nr XIX_118_2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Katarzyna Gajewska 2020-07-06 15:04:59
Uchwała Nr XIX_119_2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Katarzyna Gajewska 2020-07-06 15:03:48
Rada Powiatu Gostynińskiego Administrator 2020-07-03 11:59:04
Katarzyna Osowicz - Szewczyk Administrator 2020-07-03 11:50:43
Arkadiusz Boruszewski Administrator 2020-07-03 11:47:06
Przetarg nieograniczony pn„ Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa Zuzinów – Krzywie – Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie” Ilona Michałowicz 2020-06-30 13:06:10
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-06-30 09:31:30
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidemcyjnych w miejscowości Antoninów Ilona Michałowicz 2020-06-26 09:16:20
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidemcyjnych w miejscowości Rakowiec Ilona Michałowicz 2020-06-26 09:14:32
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidemcyjnych w miejscowości Łuszczanów Ilona Michałowicz 2020-06-26 09:13:50
Przetarg nieograniczony pn„ Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa Zuzinów – Krzywie – Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie” Ilona Michałowicz 2020-06-23 13:04:58
Przetarg nieograniczony pn„ Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa Zuzinów – Krzywie – Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie” Ilona Michałowicz 2020-06-23 12:35:50
Wniosek o pozwolenie na budowę dróg - ul. Gerwatowskiego, Hubalczyków, Małkowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami Artur Stempniak 2020-06-22 10:20:03
Rada Powiatu Gostynińskiego Administrator 2020-06-09 13:29:11
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Artur Stempniak 2020-06-05 13:29:22
Rada Powiatu Gostynińskiego Administrator 2020-06-04 15:36:10
Interpelacje Administrator 2020-06-04 15:34:09
Interpelacje Administrator 2020-06-04 12:13:04
Zgłoszenie instalalcji wytwarzającej pola elektromagnetyczne stacji bazowej telelfonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GST3303D Administrator 2020-06-03 19:39:25
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-06-03 12:24:52
Informacja o zmianie danych w instalcji wytwarzającej pole elktromagnetyczne Arkadiusz Wiliński 2020-06-03 12:19:39
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu Arkadiusz Wiliński 2020-06-02 10:26:36
Uchwała Nr 264/2020 z dnia 28 maja 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-05-29 13:51:44
Ogłoszenie o naborze na wolne staniowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin Ilona Michałowicz 2020-05-29 09:40:58
Dot. konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2020-05-28 14:04:27
Dot. konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2020-05-28 12:54:18
2020 Ilona Michałowicz 2020-05-28 11:48:48
Dot. konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2020-05-27 11:42:11
Dot. konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2020-05-27 11:35:33
Informacje Ilona Michałowicz 2020-05-26 13:34:30
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Ilona Michałowicz 2020-05-25 09:47:16
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Ilona Michałowicz 2020-05-25 09:44:42
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Ilona Michałowicz 2020-05-25 09:37:47
Starosta Gostyniński Ilona Michałowicz 2020-05-15 10:44:14
Starosta Gostyniński Ilona Michałowicz 2020-05-15 10:28:04
Interpelacje Ilona Michałowicz 2020-05-13 12:36:52
Starosta Gostyniński Ilona Michałowicz 2020-05-08 09:59:07
Uchwała Nr 251/2020 z dnia 26 marca 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-05-07 11:19:13
Starosta Gostyniński Ilona Michałowicz 2020-05-07 11:03:35
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie Arkadiusz Wiliński 2020-05-04 13:21:08
Interpelacje Administrator 2020-04-30 15:07:17
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w m. Klusek - nad jeziorem Białe Ilona Michałowicz 2020-04-30 10:25:03
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Bogusława Czapik 2020-04-27 12:56:58
Uchwała Nr 241/2020 z dnia 26 marca 2020 r. - omyłkowo został zamieszczony egzemplarz uchwały bez podpisu jednego z Członków Zarządu (Przewodniczacego Zarzadu), dlatego też uchwała została zamieszcz Ilona Michałowicz 2020-04-27 12:03:13
Uchwała Nr 241/2020 z dnia 26 marca 2020 r. - omyłkowo został zamieszczony egzemplarz uchwały bez podpisu jednego z Członków Zarządu (Przewodniczacego Zarzadu) Ilona Michałowicz 2020-04-27 12:00:27
Uchwała Nr 241/2020 z dnia 26 marca 2020 r. - uchwała została omyłkowo zamieszczona bez podpisu Starosty, dlatego też podpis został uzupełniony Ilona Michałowicz 2020-04-27 11:58:25
Uchwała Nr 241/2020 z dnia 26 marca 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-04-27 11:50:02
Ogłoszenie o naborze na wolne staniowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin Ilona Michałowicz 2020-04-27 11:13:22
Uchwała Nr 253/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-04-24 11:15:42
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-04-23 15:30:31
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Ilona Michałowicz 2020-04-23 12:57:44
Starosta Gostyniński Ilona Michałowicz 2020-04-21 14:16:19
Starosta Gostyniński Ilona Michałowicz 2020-04-21 14:09:44
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-03-31 10:25:14
Wniosek o pozwolenie na budowę fundamentu pod trzema silosami bitumu V=80 m3 w miejscowości Leśniewice, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2020-03-30 10:58:28
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bratoszewo" w Gostyninie Ilona Michałowicz 2020-03-30 08:41:33
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Adam Brzeziński 2020-03-27 11:43:46
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Adam Brzeziński 2020-03-27 11:42:15
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Bierzewice Gm. Gostynin Ilona Michałowicz 2020-03-26 15:07:07
Ogłosznie o przetargu na: "Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000m2." Ilona Michałowicz 2020-03-23 08:57:22
Dot. konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2020-03-18 14:15:30
Uchwała Nr 240/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-03-18 09:22:13
Uchwała Nr 240/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-03-18 08:39:20
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-03-17 13:49:11
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia na rzecz g. Gostynin na okres 3 lat położoną w Antoninowie Ilona Michałowicz 2020-03-17 13:46:50
Interpelacje Administrator 2020-03-13 15:36:49
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Administrator 2020-03-13 14:34:37
Ogłosznie o przetargu na: "Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000m2." Administrator 2020-03-13 14:13:47
Ogłosznie o przetargu na: "Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000m2." Administrator 2020-03-13 14:12:48
Interpelacje Administrator 2020-03-12 12:41:07
Uchwała Nr 236/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-03-11 15:08:02
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2020-03-11 10:56:43
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2020-03-11 10:55:36
Zawiadomienie o czynnosciach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomosci podlegającej podziałowi w Miejscowo Ilona Michałowicz 2020-03-09 10:09:34
Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat Administrator 2020-03-05 15:37:56
Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat Administrator 2020-03-05 15:29:05
Starosta Gostyniński Ilona Michałowicz 2020-03-05 09:03:25
Zapytanie ofertowe w zakresie świadczenia usług przez geologa Ilona Michałowicz 2020-03-03 12:10:51
Informacja o wycofaniu zgłoszenia Adam Brzeziński 2020-03-03 08:21:47
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Adam Brzeziński 2020-03-03 08:15:57
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Adam Brzeziński 2020-03-03 08:15:19
Ogłosznie o przetargu "wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pubPrzetarg nieogrraniczony na: "Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000m2." Ilona Michałowicz 2020-02-28 13:37:56
Uchwała Nr 235/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-02-28 11:17:33
Uchwała Nr 231/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-02-28 10:58:58
Interpelacje Administrator 2020-02-27 15:59:38
Interpelacje Administrator 2020-02-25 10:12:39
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Administrator 2020-02-25 08:34:30
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Marek Balcerzak 2020-02-18 08:27:59
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Bogusława Czapik 2020-02-18 07:44:41
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Bogusława Czapik 2020-02-18 07:44:04
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej oraz przebudowy stacji trafo Bogusława Czapik 2020-02-18 07:43:23
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Adam Brzeziński 2020-02-13 13:22:02
Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców Marek Balcerzak 2020-02-13 11:54:57
Uchwała Nr XVI/101/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. Katarzyna Gajewska 2020-02-12 14:54:55
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz odbiór i utylizacja tablic zużytych” Ilona Michałowicz 2020-02-07 13:14:19
Wniosek o pozwolenie na budowę 7 budynków inwentarskich Bogusława Czapik 2020-02-06 08:16:11
Informacje Ilona Michałowicz 2020-02-04 08:57:38
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2020-02-04 08:53:20
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2020-02-03 12:10:28
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Ilona Michałowicz 2020-01-31 10:02:41
Uchwała Nr 222/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-01-31 10:01:19
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Ilona Michałowicz 2020-01-31 10:00:24
Interpelacje Administrator 2020-01-30 15:33:03
Działalność Lobbingowa Administrator 2020-01-30 15:25:03
Uchwała Nr 208/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. Ilona Michałowicz 2020-01-30 09:33:29
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz odbiór i utylizacja tablic zużytych” Ilona Michałowicz 2020-01-28 14:13:40
Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą Artur Stempniak 2020-01-24 14:51:37
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”. Ilona Michałowicz 2020-01-24 08:56:39
Uchwała Nr 206/2019 z dnia 31grudnia 2019 r. Ilona Michałowicz 2020-01-23 09:09:48
Zgłoszenie przebudowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV, budowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV w m. Pieryszew i Dobrów Adam Brzeziński 2020-01-23 08:39:36
Wniosek o pozwolenie na budowę 7 budynków inwentarskich Bogusława Czapik 2020-01-22 12:18:34
Wniosek o pozwolenie na budowę 7 budynków inwentarskich Bogusława Czapik 2020-01-22 09:16:59
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”. Ilona Michałowicz 2020-01-20 10:47:47
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-01-17 13:41:27
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-01-17 13:35:52
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-01-17 13:30:03
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-01-17 10:24:56
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-01-17 10:24:48
Interpelacje Ilona Michałowicz 2020-01-17 10:18:01
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-01-17 10:13:39
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-01-17 10:11:48
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-01-17 09:25:25
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2020-01-17 09:24:39
Informacje Piotr Dan 2020-01-14 08:36:03
Informacje Piotr Dan 2020-01-14 08:34:43
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”. Piotr Dan 2020-01-13 10:57:53
Uchwała Nr 189/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. Ilona Michałowicz 2020-01-08 11:46:43
Uchwała Nr 201/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Ilona Michałowicz 2020-01-08 11:45:36
Informacje Piotr Dan 2020-01-03 11:59:50
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Piotr Dan 2020-01-02 11:45:08
Interpelacje Piotr Dan 2019-12-31 11:10:40
Informacja o wycofaniu zgłoszenia Adam Brzeziński 2019-12-30 07:44:04
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Piotr Dan 2019-12-27 11:25:05
Świadczenie usług w zakresie usuwania oraz przechowywanie pojazdów - drugie postępowanie Marek Balcerzak 2019-12-23 10:02:05
Zawiadomienie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Sanniki za nieruchomość położoną w obrębie 0001 Sanniki, oznaczonej numerem działki: 368/4 Piotr Dan 2019-12-19 13:58:16
Zawiadomienie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Sanniki za nieruchomość położoną w obrębie 0001 Sanniki Piotr Dan 2019-12-19 13:57:14
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Piotr Dan 2019-12-19 12:29:30
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”. Piotr Dan 2019-12-19 11:48:24
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”. Piotr Dan 2019-12-19 11:44:13
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”. Piotr Dan 2019-12-19 10:47:12
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2019-12-18 09:05:55
Interpelacje Piotr Dan 2019-12-17 15:19:47
Interpelacje Piotr Dan 2019-12-17 15:13:49
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu Piotr Dan 2019-12-16 14:30:12
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Piotr Dan 2019-12-16 12:50:54
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Piotr Dan 2019-12-16 12:50:23
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Piotr Dan 2019-12-16 12:48:49
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Piotr Dan 2019-12-16 12:33:23
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Gostynin Piotr Dan 2019-12-16 08:14:26
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Gostynin Piotr Dan 2019-12-16 08:12:45
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Gostynin Piotr Dan 2019-12-16 08:12:09
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - Gorzewo, gm. Gostynin Piotr Dan 2019-12-16 08:05:11
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2019-12-13 09:13:17
Świadczenie usług w zakresie usuwania oraz przechowywanie pojazdów Marek Balcerzak 2019-12-12 15:13:53
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn - linii kablowej i linii napowietrznej w miejscowości Podgóze, gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2019-12-12 13:58:30
Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin - Skrzany – Nowa Wieś – gr. Województwa ” Ilona Michałowicz 2019-12-11 14:36:39
Przetarg nieograniczony na zadanie: ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy wojewódz Ilona Michałowicz 2019-12-11 13:35:34
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Urszula Majchrzak 2019-12-11 13:05:44
Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin - Skrzany – Nowa Wieś – gr. Województwa ” Ilona Michałowicz 2019-12-10 15:05:32
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie Administrator 2019-12-10 14:15:52
Interpelacje Administrator 2019-12-10 12:02:04
Rada Powiatu Gostynińskiego Administrator 2019-12-10 11:56:38
Rada Powiatu Gostynińskiego Administrator 2019-12-10 11:53:04
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka d Ilona Michałowicz 2019-12-09 13:10:40
Przetarg nieograniczony na zadanie: ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy wojewódz Ilona Michałowicz 2019-12-09 13:09:26
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka d Ilona Michałowicz 2019-12-09 12:51:46
Przetarg nieograniczony na zadanie: ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy wojewódz Ilona Michałowicz 2019-12-05 08:45:20
Uchwała Nr 177/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-12-03 14:39:13
Rada Powiatu Gostynińskiego Piotr Dan 2019-12-03 14:08:33
Przetarg nieograniczony na zadanie: ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy wojewódz Piotr Dan 2019-12-02 14:49:32
Przetarg nieograniczony na zadanie: ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy wojewódz Piotr Dan 2019-12-02 14:00:24
Uchwała Nr 163/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-12-02 11:28:14
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałow Piotr Dan 2019-12-02 09:47:29
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych we wsi Remki Piotr Dan 2019-12-02 09:42:36
2020 Piotr Dan 2019-11-29 14:33:49
2020 Piotr Dan 2019-11-29 14:32:29
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałow Piotr Dan 2019-11-28 14:41:51
Przetarg nieograniczony na „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice” Piotr Dan 2019-11-28 13:10:16
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDU Piotr Dan 2019-11-27 15:27:32
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Antoninów Piotr Dan 2019-11-26 14:22:15
Uchwała Nr 178/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-11-26 08:17:26
Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "GOSTYNIN I" o mocy zainstalowanej do 1MW w miejscowości Wrząca gmina Gostynin Artur Stempniak 2019-11-22 14:59:17
Przetarg nieograniczony na zadanie: ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy wojewódz Piotr Dan 2019-11-22 14:25:01
Przetarg nieograniczony na „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice” Piotr Dan 2019-11-22 14:22:21
Przetarg nieograniczony na zadanie: ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy wojewódz Piotr Dan 2019-11-22 14:21:41
Uchwała Nr 165/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-11-22 11:00:46
Uchwała Nr 174/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-11-22 10:33:21
Interpelacje Piotr Dan 2019-11-22 07:46:11
Klauzula informacyjna Piotr Dan 2019-11-20 14:14:04
Klauzula informacyjna Piotr Dan 2019-11-20 11:14:55
Klauzula informacyjna Piotr Dan 2019-11-20 11:03:47
Klauzula informacyjna Piotr Dan 2019-11-20 11:03:05
Klauzula informacyjna Piotr Dan 2019-11-20 11:02:47
Klauzula informacyjna Piotr Dan 2019-11-20 11:02:17
Klauzula informacyjna Piotr Dan 2019-11-20 11:01:59
Klauzula informacyjna Piotr Dan 2019-11-20 10:39:09
Wydziały Starostwa Piotr Dan 2019-11-20 09:59:21
Wydziały Starostwa Piotr Dan 2019-11-20 09:57:11
Jednostki Organizacyjne Piotr Dan 2019-11-19 13:14:35
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w Bolesławowie Piotr Dan 2019-11-19 07:36:42
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Piotr Dan 2019-11-19 07:32:38
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2020 Piotr Dan 2019-11-13 13:02:31
Wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Urszula Majchrzak 2019-11-12 11:36:00
Wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Urszula Majchrzak 2019-11-12 11:34:12
Obwieszczenia Starosty Gostynińskiego o wydaniu decyzji Nr 2/2019 z dnia 08.11.2019 r. zmieniającej decyzję Nr ABI 7354-1/2011 z dnia 22.02.2011 r., zmienioną decyzją Nr 1/2016 z dnia 16.06.2016 r., Piotr Dan 2019-11-12 10:55:23
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Piotr Dan 2019-11-08 08:12:49
Informacje Ogólne Piotr Dan 2019-11-07 12:06:32
Informacje Ogólne Piotr Dan 2019-11-07 12:05:31
Informacje Ogólne Piotr Dan 2019-11-07 12:03:50
Informacje Ogólne Piotr Dan 2019-11-07 12:03:25
Informacje Ogólne Piotr Dan 2019-11-07 12:02:04
Informacje Ogólne Piotr Dan 2019-11-07 12:01:37
Informacje Ogólne Piotr Dan 2019-11-07 12:00:56
Informacje Ogólne Piotr Dan 2019-11-07 11:59:16
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Piotr Dan 2019-11-07 11:47:54
jhoiygiu Piotr Dan 2019-11-07 11:46:51
Piotr Dan 2019-11-07 11:46:02
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Piotr Dan 2019-11-07 11:45:16
Jednostki Organizacyjne Piotr Dan 2019-11-07 10:22:05
Jednostki Organizacyjne Piotr Dan 2019-11-07 10:21:47
Jednostki Organizacyjne Piotr Dan 2019-11-07 10:20:33
Jednostki Organizacyjne Piotr Dan 2019-11-07 09:37:18
Jednostki Organizacyjne Piotr Dan 2019-11-07 09:35:51
Jednostki Organizacyjne Piotr Dan 2019-11-07 09:32:44
Wydziały Starostwa Piotr Dan 2019-11-07 09:26:21
Przetarg nieograniczony na „Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1 A Piotr Dan 2019-11-06 14:04:22
Interpelacje Piotr Dan 2019-11-06 10:32:22
Przetarg nieograniczony na „Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1 A Piotr Dan 2019-11-04 14:13:49
Wniosek o pozwolenie na przebudowę dróg wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budowę kanalizacji deszczowej Urszula Majchrzak 2019-10-31 14:41:19
2020 Piotr Dan 2019-10-31 14:17:50
2020 Piotr Dan 2019-10-31 14:17:18
2020 Piotr Dan 2019-10-31 14:15:41
2020 Piotr Dan 2019-10-31 14:15:18
2020 Piotr Dan 2019-10-31 12:23:10
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin, ul. Ziejkowa Adam Brzeziński 2019-10-31 12:18:24
Głosowanie z XIII sesji Katarzyna Gajewska 2019-10-30 17:23:50
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Piotr Dan 2019-10-30 10:25:54
Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 3 części" Piotr Dan 2019-10-30 10:22:29
Interpelacje Piotr Dan 2019-10-29 09:25:57
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2020 Piotr Dan 2019-10-28 11:09:43
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat Piotr Dan 2019-10-28 07:54:39
Informacja o wycofaniu zgłoszenia Adam Brzeziński 2019-10-25 14:43:01
Uchwała Nr 156/2019 z dnia 24 października 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-10-25 12:28:52
Uchwała Nr 153/2019 z dnia 24 października 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-10-25 12:27:53
Uchwała Nr 148/2019 z dnia 16 października 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-10-25 12:20:45
Zgłoszenie budowy sieci (linii) elektroenergtycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej. Urszula Majchrzak 2019-10-25 08:25:38
Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 3 części" Piotr Dan 2019-10-24 12:33:22
Wniosek o pozwolenie na przebudowę dróg wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budowę kanalizacji deszczowej Urszula Majchrzak 2019-10-24 12:28:56
Wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Urszula Majchrzak 2019-10-24 10:49:55
Wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Urszula Majchrzak 2019-10-24 10:39:09
Interpelacje Piotr Dan 2019-10-23 10:12:45
Informacje Piotr Dan 2019-10-21 10:21:13
Informacje Piotr Dan 2019-10-21 10:18:05
Nieodpłatna pomoc prawna na 2020 r. Piotr Dan 2019-10-21 09:47:25
Przetarg nieograniczony na „Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1 A Piotr Dan 2019-10-17 15:16:44
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi Piotr Dan 2019-10-15 07:37:22
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Piotr Dan 2019-10-11 13:53:32
Marek Balcerzak Piotr Dan 2019-10-10 09:25:06
Marek Balcerzak Piotr Dan 2019-10-10 07:39:01
Marek Balcerzak Piotr Dan 2019-10-10 07:33:06
Wiesław Wojtalewicz Piotr Dan 2019-10-08 14:56:54
Wiesław Milczarski Piotr Dan 2019-10-08 14:55:27
Teresa Russek Piotr Dan 2019-10-08 14:54:17
Teresa Pawlak Piotr Dan 2019-10-08 14:52:07
Roman Augustyniak Piotr Dan 2019-10-08 14:50:50
Paweł Pilichowicz Piotr Dan 2019-10-08 14:49:39
Paweł Maciej Kiełbasa Piotr Dan 2019-10-08 14:48:39
Michał Tomasz Bartosiak Piotr Dan 2019-10-08 14:47:23
Adam Marian Pagórek Piotr Dan 2019-10-08 14:46:01
Maria Bożena Wróblewska Piotr Dan 2019-10-08 14:44:28
Kazimierz Majchrzak Piotr Dan 2019-10-08 14:42:53
Katarzyna Julia Leśniewska Piotr Dan 2019-10-08 14:41:44
Arkadiusz Boruszewski Piotr Dan 2019-10-08 14:40:44
Arkadiusz Boruszewski Piotr Dan 2019-10-08 14:40:01
Anna Wypych Piotr Dan 2019-10-08 14:38:22
Andrzej Krzysztof Krzewicki Piotr Dan 2019-10-08 14:36:43
Adam Dominik Waloch Piotr Dan 2019-10-08 14:35:09
Rada Powiatu Gostynińskiego Piotr Dan 2019-10-04 14:09:30
Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy w ramach II etapu zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskow Piotr Dan 2019-10-04 10:38:11
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Mysłownia Nowa Piotr Dan 2019-10-04 07:32:19
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Mysłownia Nowa Piotr Dan 2019-10-03 19:20:56
Uchwała Nr XII/58/2019 z dnia 2019 r. Katarzyna Gajewska 2019-10-02 16:26:05
Uchwała Nr 139/2019 z dnia 26 września 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-10-02 10:01:37
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórki napowietrznej sieci niskiego napięcia Adam Brzeziński 2019-09-30 13:38:24
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Piotr Dan 2019-09-30 09:55:51
Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy w ramach II etapu zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskow Piotr Dan 2019-09-27 09:06:48
Interpelacje Piotr Dan 2019-09-26 13:26:49
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Choinek, gmina Gostynin Piotr Dan 2019-09-26 09:39:00
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2019-09-25 13:15:25
Przetarg nieograniczony na zakup, wraz z dostawą, mikrobusu 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Piotr Dan 2019-09-23 11:24:40
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym w miejscowosci Kaziemierzów, gm. Gostynin Adam Brzeziński 2019-09-23 11:14:06
Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych jako pierwszy etap zadnia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Pow Piotr Dan 2019-09-20 15:10:39
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Piotr Dan 2019-09-20 14:41:42
Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy w ramach II etapu zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskow Piotr Dan 2019-09-18 14:23:53
Uchwała Nr 132/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-09-17 09:45:14
Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy w ramach II etapu zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskow Piotr Dan 2019-09-16 13:01:07
Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Piotr Dan 2019-09-12 14:10:36
Przetarg nieograniczony na zakup, wraz z dostawą, mikrobusu 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Piotr Dan 2019-09-11 14:04:45
Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej w Gostyninie przy ul. Polnej, Marcinkowskiego, Sosnowej i Kopernika. Urszula Majchrzak 2019-09-11 11:30:59
Przetarg nieograniczony na zakup, wraz z dostawą, mikrobusu 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Piotr Dan 2019-09-05 13:18:30
Przetarg nieograniczony na zakup, wraz z dostawą, mikrobusu 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Piotr Dan 2019-09-04 13:47:28
Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Piotr Dan 2019-09-04 13:17:31
Uchwała Nr 122/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-09-03 13:10:43
Wniosek o pozwolenie na budowę 3 budynków inwentarskich w miejscowości Kozice, gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2019-09-03 13:08:44
Przebudowa i rozbudowa e zmianą użytkowania czesci budynku PZPOW z funkcji opiekuńczo -wychowawczej na funkcję opiekuńczo-medyczną ETAP I -Dobudowa windy Piotr Dan 2019-09-03 12:47:39
Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych jako pierwszy etap zadnia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa I Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Pow Piotr Dan 2019-09-03 12:46:47
Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych jako pierwszy etap zadnia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa I Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Pow Piotr Dan 2019-09-03 11:50:02
Przetarg na zakup, wraz z dostawą, mikrobusu 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Piotr Dan 2019-09-02 14:23:26
Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy w ramach II etapu zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskow Piotr Dan 2019-08-29 11:18:16
Rada Powiatu Gostynińskiego Piotr Dan 2019-08-27 11:29:04
Rada Powiatu Gostynińskiego Piotr Dan 2019-08-27 11:27:49
Rada Powiatu Gostynińskiego Piotr Dan 2019-08-27 11:26:51
Przetarg na zakup, wraz z dostawą, mikrobusu 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Piotr Dan 2019-08-27 08:45:51
Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Piotr Dan 2019-08-26 13:14:14
Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działek nr 75/4 i 233 położonych w Modelu, gmina Pacyna Piotr Dan 2019-08-26 11:08:41
Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa udziału wynoszącego 1/2 w działce nr 146/2 położonej w Przylaskach, gmina Pacyna Piotr Dan 2019-08-26 10:55:26
Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działki nr 239 położonej w Modelu, gmina Pacyna oraz działek nr 177/178 i 178 położonych w Skrzeszewach, gmina Pacyna Piotr Dan 2019-08-26 10:54:03
Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa udziału wynoszącego 1-2 w działce nr 146-2 położonej w Przylaskach, gmina Pacyna Piotr Dan 2019-08-26 10:51:10
Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działek nr 75-4 i 233 położonych w Modelu, gmina Pacyna Piotr Dan 2019-08-26 10:48:17
Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działki nr 239 położonej w Modelu, gmina Pacyna oraz działek nr 177-178 i 178 położonych w Skrzeszewach, gmina Pacyna Piotr Dan 2019-08-26 10:46:26
Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Marianów Lucieński, oznaczonej nr. działki 99 Piotr Dan 2019-08-22 14:48:51
Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Marianów Lucieński, oznaczonej nr. działki 99 Piotr Dan 2019-08-22 14:48:02
Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Marianów Lucieński, oznaczonej nr. działki 99 Piotr Dan 2019-08-22 14:47:19
Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Marianów Lucieński, oznaczonej nr. działki 99 Piotr Dan 2019-08-22 14:46:01
Agnieszka Wojtalewicz Piotr Dan 2019-08-22 10:26:07
Józef Jan Włodarczyk Piotr Dan 2019-08-22 10:22:46
UZP 128/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r Piotr Dan 2019-08-22 09:48:31
Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działki położonej w Janówku, gm. Pacyna Piotr Dan 2019-08-22 09:18:38
Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działki nr 682 położonej w Przylaskach, gmina Pacyna Piotr Dan 2019-08-22 09:16:21
Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działek nr 170 i 231 położonych w Modelu, gmina Pacyna Piotr Dan 2019-08-22 09:10:04
Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Piotr Dan 2019-08-22 08:31:57
Przetarg na zakup, wraz z dostawą, mikrobusu 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Piotr Dan 2019-08-21 12:47:00
Zarząd Powiatu Gostynińskiego zaprasza do udziału w przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem 3624/21 Piotr Dan 2019-08-21 12:09:40
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Piotr Dan 2019-08-21 11:03:22
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej Piotr Dan 2019-08-20 15:21:49
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Piotr Dan 2019-08-20 10:58:40
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Adam Brzeziński 2019-08-20 09:03:11
Przebudowa i rozbudowa e zmianą użytkowania czesci budynku PZPOW z funkcji opiekuńczo -wychowawczej na funkcję opiekuńczo-medyczną ETAP I -Dobudowa windy Piotr Dan 2019-08-19 10:59:40
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej w miejscowosci Reszki, gm. Szczawin Kościelny Urszula Majchrzak 2019-08-19 09:46:40
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2019-08-13 09:54:30
Odpowiedź na interpelację z dnia 07.08.2019 Piotr Dan 2019-08-08 14:53:58
Interpelacje Piotr Dan 2019-08-08 14:52:47
Interpelacje Piotr Dan 2019-08-08 14:51:49
Interpelacje Piotr Dan 2019-08-08 14:50:12
Interpelacje Piotr Dan 2019-08-08 14:48:33
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2019-08-08 08:36:36
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2019-08-07 12:45:03
Starosta Gostyniński Ilona Michałowicz 2019-08-05 09:23:30
Starosta Gostyniński Ilona Michałowicz 2019-08-05 09:18:11
Wniosek o pozwolenie na budowę 3 budynków inwentarskich w miejscowości Kozice, gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2019-08-02 14:24:05
Wniosek o pozwolenie na budowę 3 budynków inwentarskich w miejscowości Kozice, gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2019-08-02 14:21:54
Przebudowa i rozbudowa e zmianą użytkowania czesci budynku PZPOW z funkcji opiekuńczo -wychowawczej na funkcję opiekuńczo-medyczną ETAP I -Dobudowa windy Ilona Michałowicz 2019-08-02 13:26:59
Interpelacje Ilona Michałowicz 2019-07-31 10:26:15
Interpelacje Ilona Michałowicz 2019-07-29 15:14:02
Interpelacja z dnia 10.07.2019 Ilona Michałowicz 2019-07-29 15:10:21
Interpelacja z dnia 10.07.2019 Ilona Michałowicz 2019-07-29 15:07:01
Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych jako pierwszy etap zadnia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa I Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Pow Ilona Michałowicz 2019-07-29 13:35:05
Przebudowa , rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na działkac przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie Ilona Michałowicz 2019-07-29 13:14:53
obwieszczenie o wydaniu koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "Helenów Trębski V" Arkadiusz Wiliński 2019-07-26 14:25:08
Przebudowa , rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na działkac przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie Ilona Michałowicz 2019-07-26 11:45:24
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2019-07-25 15:12:43
Przebudowa , rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na działkac przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie Ilona Michałowicz 2019-07-25 09:36:20
Maria Bożena Wróblewska Administrator 2019-07-23 12:34:46
Roman Augustyniak Administrator 2019-07-23 12:31:56
Teresa Russek Administrator 2019-07-23 12:31:23
Wiesław Wojtalewicz Administrator 2019-07-23 12:30:25
Grażyna Witkowska Administrator 2019-07-23 10:57:01
Paweł Warabieda Administrator 2019-07-23 10:54:05
Elżbieta Barbara Bugdał Administrator 2019-07-23 10:47:34
Elżbieta Barbara Bugdał Administrator 2019-07-23 10:46:34
Elżbieta Barbara Bugdał Administrator 2019-07-23 10:45:50
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2019-07-22 13:42:27
VII kadencja Administrator 2019-07-21 22:11:17
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2019-07-17 09:41:00
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji - dz. 27 , Ilona Michałowicz 2019-07-16 12:35:10
Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 27 , Ilona Michałowicz 2019-07-16 12:32:07
Informacja o wycofaniu zgłoszenia Adam Brzeziński 2019-07-16 10:53:46
Zarząd Powiatu Gostynińskiego zaprasza do udziału w przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem 3624/21 Administrator 2019-07-11 11:30:33
Zarząd Powiatu Gostynińskiego zaprasza do udziału w przetargu ustnym na nieograniczonym dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem 3624/21 Administrator 2019-07-11 11:28:59
Zarząd Powiatu Gostynińskiego zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem 3624/21 Administrator 2019-07-11 11:28:10
Przebudowa , rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na działkac przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie Administrator 2019-07-11 10:56:01
Przebudowa , rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na działkac przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie Administrator 2019-07-11 10:53:21
Przebudowa , rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na działkac przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie Administrator 2019-07-11 10:52:10
Przebudowa , rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na działkac przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie Administrator 2019-07-11 10:51:45
Przebudowa , rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na działkac przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie Administrator 2019-07-11 10:51:08
Przebudowa , rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na działkac przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie Administrator 2019-07-11 10:50:37
Przebudowa , rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na działkac przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie Administrator 2019-07-11 10:50:07
Przebudowa , rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na działkac przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie Administrator 2019-07-11 10:48:35
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410w Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” Administrator 2019-07-11 09:06:21
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410w Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” Administrator 2019-07-11 09:05:18
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka d Administrator 2019-07-11 09:04:23
Zapytanie ofertowe na realizację zadania n. "Utylizacja płyt falistych azbestowo- cementowych z terenu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie". Administrator 2019-07-10 22:33:48
Zapytanie ofertowe na realizację zadania n. "Utylizacja płyt falistych azbestowo- cementowych z terenu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie". Administrator 2019-07-10 22:33:25
Zapytanie ofertowe na realizację zadania n. "Utylizacja płyt falistych azbestowo- cementowych z terenu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie". Administrator 2019-07-09 11:49:20
Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Marianów Lucieński, oznaczonej numerem działki Administrator 2019-07-09 09:35:33
Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Marianów Lucieński, oznaczonej numerem działki Administrator 2019-07-09 09:33:51
Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Marianów Lucieński, oznaczonej numerem działki Administrator 2019-07-09 09:25:53
Interpelacje Administrator 2019-07-08 12:54:07
Interpelacje Administrator 2019-07-08 12:53:02
Zaproszenie do składania ofert - zmiana klasyfikacji gruntów Administrator 2019-07-08 12:46:43
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2019-07-04 15:03:51
Interpelacje Administrator 2019-07-02 11:58:50
Interpelacje Administrator 2019-07-02 11:58:33
Odpowiedź na interpelację z dnia 18.06.2019 Administrator 2019-07-02 11:53:51
Interpelacje Administrator 2019-07-02 11:48:48
Zapytanie ofertowe nr 3/2019/ SL - wycinka drzew Ilona Michałowicz 2019-07-02 10:31:34
Zapytanie ofertowe nr 3/2019/ SL - wycinka drzew Ilona Michałowicz 2019-07-02 09:42:07
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Urszula Majchrzak 2019-07-02 08:59:30
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-06-27 12:26:05
Klauzula informacyjna Jarosław Kopeć 2019-06-26 13:05:15
Zapytanie ofertowe nr 3/2019/ SL - wycinka drzew Ilona Michałowicz 2019-06-26 11:31:10
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2019-06-26 09:37:52
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-06-25 13:05:04
Katarzyna Osowicz - Szewczyk Jarosław Kopeć 2019-06-24 09:14:00
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2019-06-24 09:12:33
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka d Ilona Michałowicz 2019-06-19 13:12:41
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410w Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” Ilona Michałowicz 2019-06-19 13:09:05
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-06-18 13:56:54
Uchwała Nr 92/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-06-14 14:35:23
Uchwała Nr 93/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-06-14 14:33:58
Działalność Lobbingowa Jarosław Kopeć 2019-06-12 13:30:41
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410w Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” Jarosław Kopeć 2019-06-10 14:03:30
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka d Jarosław Kopeć 2019-06-10 14:02:14
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-06-10 12:54:56
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącą własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Klusek, Gmina Gostynin Jarosław Kopeć 2019-06-10 10:04:51
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-06-06 10:39:01
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-06-04 14:13:50
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka d Ilona Michałowicz 2019-06-03 11:37:48
Wniosek o pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych i myjni kontenerowej wraz z infrastrukturą, w tym instalacji gazowej Urszula Majchrzak 2019-06-03 09:15:40
Ogłoszenie o najmie pomieszczeń garażowych zlokalizowanych w budynku położonym w Gostyninie na działce nr 3624/5, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowy Ilona Michałowicz 2019-05-24 15:22:17
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka d Ilona Michałowicz 2019-05-24 13:20:30
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410w Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” Ilona Michałowicz 2019-05-24 13:19:23
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka d Ilona Michałowicz 2019-05-24 13:11:14
Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410w Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” Ilona Michałowicz 2019-05-24 13:10:24
Uchwała Nr 87/2019 z dnia 23 maja 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-05-24 09:39:50
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-05-23 15:06:11
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Artur Stempniak 2019-05-17 14:17:40
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Artur Stempniak 2019-05-17 14:15:36
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Artur Stempniak 2019-05-17 14:13:54
Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego dotyczący budowy dróg gminnych w Sannikach udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Ilona Michałowicz 2019-05-17 13:21:44
informacja o wycofaniu zgłoszenia Urszula Majchrzak 2019-05-17 12:25:18
Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia Adam Brzeziński 2019-05-17 10:11:14
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia Adam Brzeziński 2019-05-17 10:01:09
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2019-05-15 12:48:14
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-05-10 14:56:17
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-05-10 09:10:13
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2019-05-09 12:35:17
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-05-08 12:50:15
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-05-08 12:27:41
Wniosek o pozowlenie na budowę dwóch budynków inwentarskich w miejscowości Skrzany, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2019-05-08 12:19:41
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-05-08 08:31:57
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Jarosław Kopeć 2019-05-08 08:30:25
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-05-07 11:42:49
Wniosek o pozowlenie na budowę dwóch budynków inwentarskich w miejscowości Skrzany, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2019-05-06 13:59:32
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2019-05-02 09:03:16
Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci w miejscowości miałkówek, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2019-05-02 09:02:24
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-04-30 14:50:37
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2019-04-26 14:18:07
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-04-26 07:55:38
Informacja o wyborze oferty Ilona Michałowicz 2019-04-16 13:56:26
2019 Jarosław Kopeć 2019-04-16 13:10:12
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2019-04-16 10:31:17
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-04-16 08:32:35
Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego w miejscowości Leśniewice gm. Gostynin Urszula Majchrzak 2019-04-12 08:17:42
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2019-04-11 15:26:26
2019 Ilona Michałowicz 2019-04-11 15:24:50
2019 Ilona Michałowicz 2019-04-11 15:07:29
Wniosek o pozwolenie na budowę trzech elektrowni wiatrowych Urszula Majchrzak 2019-04-11 14:51:39
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej w miejscowosci Zuzinów, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2019-04-09 14:50:22
Uchwała Nr VII/33/2019 z dnia 28 marca 2019 r. Katarzyna Gajewska 2019-04-08 15:54:04
Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kościelny Adam Brzeziński 2019-04-08 13:54:56
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ilona Michałowicz 2019-04-08 08:58:08
Informacja dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniu 08.04.2019 r. Ilona Michałowicz 2019-04-08 08:55:58
Informacja dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniu 08.04.2019 r. Ilona Michałowicz 2019-04-08 08:52:01
Informacja dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniu 08.04.2019 r. Ilona Michałowicz 2019-04-08 08:49:16
Informacja dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniu 08.04.2019 r. Ilona Michałowicz 2019-04-08 08:47:53
Podanie do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci stanowiącej własność Skarbku Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia Ilona Michałowicz 2019-04-05 15:37:26
Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącąw miejscowości Osmolin gm. Sanniki Urszula Majchrzak 2019-04-04 14:07:59
Uchwała Nr 70/2019 z dnia 29 marca 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-04-03 15:29:00
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-03-29 15:57:30
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-03-29 15:55:34
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-03-28 13:08:51
Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszczonych planów urządzania oraz aneksów do uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu gostynińskiego Ilona Michałowicz 2019-03-28 13:03:20
Przetarg na „Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2 ” Ilona Michałowicz 2019-03-26 09:17:55
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 27, Gaśno, gm. G Jarosław Kopeć 2019-03-22 15:46:00
Uchwała Nr 66/2019 z dnia 20 marca 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-03-21 09:14:08
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-03-19 09:42:52
Przetarg na „Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego na działce nr ewid. 4238/4 przy ul. Polnej 39 w Gostyninie” Ilona Michałowicz 2019-03-15 13:42:38
Przetarg na „Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2 ” Ilona Michałowicz 2019-03-14 13:08:18
2019 Jarosław Kopeć 2019-03-14 12:56:59
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN63 w Gostyninie przy ul. Kwiatowej. Alina Janiak 2019-03-14 08:15:54
2019 Jarosław Kopeć 2019-03-12 13:09:51
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 27, Gaśno, Jarosław Kopeć 2019-03-11 14:13:07
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-03-11 09:58:56
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 27, Gaśno, Jarosław Kopeć 2019-03-11 09:42:03
Przetarg na „Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego na działce nr ewid. 4238/4 przy ul. Polnej 39 w Gostyninie” Ilona Michałowicz 2019-03-08 14:49:08
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2019-03-08 10:39:23
Uchwała Nr 56/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-03-01 09:11:00
Przetarg na „Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2 ” Jarosław Kopeć 2019-02-27 13:13:16
Anna Wypych Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:37:30
Adam Dominik Waloch Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:37:09
Paweł Pilichowicz Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:36:28
Teresa Pawlak Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:35:53
Adam Marian Pagórek Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:34:00
Wiesław Milczarski Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:32:29
Kazimierz Majchrzak Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:32:07
Katarzyna Julia Leśniewska Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:31:47
Paweł Maciej Kiełbasa Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:30:58
Andrzej Krzysztof Krzewicki Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:30:16
Michał Tomasz Bartosiak Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:29:49
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:29:20
Wiesław Wojtalewicz Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:28:30
Roman Augustyniak Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:28:04
Teresa Russek Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:27:40
Maria Bożena Wróblewska Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:27:17
Maria Bożena Wróblewska Jarosław Kopeć 2019-02-26 08:17:54
Przetarg na „Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego na działce nr ewid. 4238/4 przy ul. Polnej 39 w Gostyninie” Jarosław Kopeć 2019-02-22 13:03:35
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2019-02-20 10:36:03
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Jarosław Kopeć 2019-02-20 10:35:33
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-02-18 13:42:34
Uchwała Nr 34/2018 z dnia 24 stycznia 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-02-13 13:53:33
Uchwała Nr 49/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:30:03
Uchwała Nr 48/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:29:46
Uchwała Nr 47/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:29:25
Uchwała Nr 46/2019 z dnia11 lutego 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:29:02
Uchwała Nr 45/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:28:39
Uchwała Nr 44/2018 z dnia 30 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:28:24
Uchwała Nr 43/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:27:58
Uchwała Nr 42/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:27:39
Uchwała Nr 41/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:27:19
Uchwała Nr 40/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:26:50
Uchwała Nr 39/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:26:29
Uchwała Nr 38/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:26:12
Uchwała Nr 37/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:25:50
Uchwała Nr 36/2019 z dnia 24stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:25:28
Uchwała Nr 35/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:24:24
Uchwała Nr 34/2018 z dnia 24 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:22:09
Uchwała Nr 33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:21:51
Uchwała Nr 32/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:21:22
Uchwała Nr 31/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:20:57
Uchwała Nr 30/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:20:31
Uchwała Nr 29/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:20:03
Uchwała Nr 28/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:19:24
Uchwała Nr 27/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:18:40
Uchwała Nr 26/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:17:53
Uchwała Nr 25/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:17:19
Uchwała Nr 24/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-13 13:16:51
Uchwała Nr V/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-12 14:51:49
Uchwała Nr V/27/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-12 14:51:22
Uchwała Nr V/26/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-12 14:50:59
Uchwała Nr V/25/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-12 14:50:07
Uchwała Nr V/24/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Jarosław Kopeć 2019-02-12 14:48:50
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-02-11 09:35:37
Uchwała Nr 39/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-02-11 08:36:46
Uchwała Nr 35/2018 z dnia 24 stycznia 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-02-11 08:31:32
Uchwała Nr 33/2018 z dnia 24 stycznia 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-02-11 08:30:52
Uchwała Nr 30/2018 z dnia 15 stycznia 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-02-11 08:30:26
Uchwała Nr 29/2018 z dnia 15 stycznia 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-02-11 08:30:05
Uchwała Nr 28/2018 z dnia 15 stycznia 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-02-11 08:29:27
Uchwała Nr 27/2018 z dnia 9 stycznia 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-02-11 08:28:53
Uchwała Nr 28/2018 z dnia 33 stycznia 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-02-11 08:17:38
Agnieszka Korajczyk-Szyperska Jarosław Kopeć 2019-02-11 07:56:47
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Jarosław Kopeć 2019-02-11 07:55:54
Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców Marek Balcerzak 2019-02-06 11:17:01
obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ ww Włocławku Arkadiusz Wiliński 2019-02-06 09:02:44
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-01-31 13:47:41
Zgłoszenie budowy sieci niskiego napięcia 0,4 kV w m. Rogożewek, gm. Gostynin Adam Brzeziński 2019-01-28 13:38:54
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-01-24 14:48:12
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-01-24 14:37:48
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-01-22 09:28:22
Ogłoszenie nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie Jarosław Kopeć 2019-01-17 14:20:55
Uchwała Nr 32/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. Ilona Michałowicz 2019-01-16 09:24:44
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-01-15 14:19:51
VI kadencji Jarosław Kopeć 2019-01-15 07:39:44
Tomasz Matuszewski Jarosław Kopeć 2019-01-15 07:34:58
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Jarosław Kopeć 2019-01-14 15:04:44
Ogłoszenie na "Zakup, wraz z dostawą mikrobusu, 9- cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie" Ilona Michałowicz 2019-01-11 15:05:22
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-01-11 07:41:12
Ogłoszenie na "Zakup, wraz z dostawą mikrobusu, 9- cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie" Ilona Michałowicz 2019-01-10 11:48:05
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2019-01-09 11:21:39
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Jarosław Kopeć 2019-01-09 11:19:55
Ogłoszenie na "Zakup, wraz z dostawą mikrobusu, 9- cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie" Ilona Michałowicz 2019-01-09 08:19:11
Ogłoszenie na "Zakup, wraz z dostawą mikrobusu, 9- cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie" Ilona Michałowicz 2019-01-08 08:41:21
Uchwała Nr VI/19/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Katarzyna Gajewska 2019-01-07 14:43:02
Uchwała Nr VI/16/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Katarzyna Gajewska 2019-01-07 14:37:31
Uchwała Nr VI/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Katarzyna Gajewska 2019-01-07 14:36:46
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-01-04 08:14:29
Interpelacje Jarosław Kopeć 2019-01-04 08:12:48
Ogłoszenie na "Zakup, wraz z dostawą mikrobusu, 9- cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie" Ilona Michałowicz 2019-01-02 10:55:03
2019 Jarosław Kopeć 2019-01-02 08:35:16
Ogłoszenie na "Zakup, wraz z dostawą mikrobusu, 9- cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie" Ilona Michałowicz 2018-12-28 16:27:44
Ogłoszenie na "Zakup, wraz z dostawą mikrobusu, 9- cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie" Ilona Michałowicz 2018-12-28 16:06:41
Zapytanie ofertowe w sprawie "Opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont i adaptację zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji g Ilona Michałowicz 2018-12-28 15:58:27
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-12-27 18:55:19
Interpelacje Jarosław Kopeć 2018-12-21 13:22:59
Zapytanie ofertowe w sprawie "Opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont i adaptację zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji g Ilona Michałowicz 2018-12-20 14:42:14
Decyzja Nr 4962/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 220/1 Jarosław Kopeć 2018-12-20 13:57:54
Zapytanie ofertowe w sprawie "Opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont i adaptację zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji g Ilona Michałowicz 2018-12-19 09:58:33
Interpelacje Jarosław Kopeć 2018-12-17 11:30:47
Działalność Lobbingowa Jarosław Kopeć 2018-12-17 11:28:05
Zapytanie ofertowe w sprawie "Opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont i adaptację zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji g Ilona Michałowicz 2018-12-17 09:43:06
Zapytanie ofertowe w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokosci 1.719.971 zł zprzeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku Ilona Michałowicz 2018-12-14 15:00:24
2019 Jarosław Kopeć 2018-12-14 13:22:18
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-12-14 13:20:19
Zapytanie ofertowe w sprawie "Opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont i adaptację zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji g Ilona Michałowicz 2018-12-13 10:39:16
Zapytanie ofertowe w sprawie "Opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont i adaptację zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji g Ilona Michałowicz 2018-12-13 10:31:51
Uchwała Nr XLVII/214/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. Katarzyna Gajewska 2018-12-12 15:22:45
Uchwała Nr XLVII/216/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. Katarzyna Gajewska 2018-12-12 15:21:03
Uchwała Nr XLVII/217/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. Katarzyna Gajewska 2018-12-12 15:20:11
Uchwała Nr XLVII/218/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. Katarzyna Gajewska 2018-12-12 15:19:15
Uchwała Nr I.2.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. Katarzyna Gajewska 2018-12-12 14:57:57
Uchwała Nr I.1.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. Katarzyna Gajewska 2018-12-12 14:56:02
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rakowiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec gmina Pacyna Artur Stempniak 2018-12-11 08:00:24
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-12-10 13:28:51
Uchwała Nr 8/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-12-10 08:47:26
Interpelacje Jarosław Kopeć 2018-12-07 13:31:52
Uchwała Nr 8/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-12-07 11:58:03
Uchwała Nr 9/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-12-07 11:29:34
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Adam Brzeziński 2018-12-06 07:55:04
Zapytanie ofertowe w sprawie "Opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont i adaptację zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji g Ilona Michałowicz 2018-12-05 14:35:29
Jan Bolesław Baranowski Jarosław Kopeć 2018-12-05 13:21:58
Jan Kazimierz Krzewicki Jarosław Kopeć 2018-12-05 13:21:30
Maria Bożena Wróblewska Jarosław Kopeć 2018-12-05 13:20:57
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2018-12-05 13:20:28
Przetarg na "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019" z podziałem na 3 części Jarosław Kopeć 2018-12-05 13:14:08
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Jarosław Kopeć 2018-12-04 13:18:13
Komisja Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Jarosław Kopeć 2018-12-04 13:17:18
Komisja Budżetu i Finansów Jarosław Kopeć 2018-12-04 13:16:46
Komisja Rewizyjna Jarosław Kopeć 2018-12-04 11:40:08
Przetarg nieograniczony " Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie, jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego, sygnalizacj Ilona Michałowicz 2018-12-03 13:38:07
Zaproszenie do udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres do 3 lat pomieszczeń garażowych Jarosław Kopeć 2018-11-30 14:25:36
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2018-11-30 13:13:47
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Gostynin Urszula Majchrzak 2018-11-30 10:45:35
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowosci Bolesławów, gm. Gostynin Urszula Majchrzak 2018-11-30 10:42:15
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-11-30 07:33:36
Zapytanie ofertowe w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokosci 1.719.971 zł zprzeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku Ilona Michałowicz 2018-11-29 14:37:14
Skład Rady Jarosław Kopeć 2018-11-29 09:19:41
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-11-26 14:51:56
Przetarg nieograniczony " Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie, jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego, sygnalizacj Jarosław Kopeć 2018-11-26 14:50:12
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-11-22 10:03:15
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2018-11-19 14:12:03
Przetarg na "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019" z podziałem na 3 części Ilona Michałowicz 2018-11-16 10:32:34
2019 Ilona Michałowicz 2018-11-16 08:51:19
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Ilona Michałowicz 2018-11-15 10:02:45
2019 Ilona Michałowicz 2018-11-15 09:58:53
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Ilona Michałowicz 2018-11-15 09:01:07
2019 Jarosław Kopeć 2018-11-14 12:56:02
2019 Jarosław Kopeć 2018-11-14 12:08:44
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-11-14 08:26:42
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-11-14 08:22:59
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości solec, gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2018-11-13 13:46:17
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-11-09 15:16:57
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Ilona Michałowicz 2018-11-09 14:44:45
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Ilona Michałowicz 2018-11-09 14:39:18
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-11-08 09:23:06
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2018-11-07 15:21:24
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego Ilona Michałowicz 2018-11-07 15:20:27
Decyzja Starosty Gostynińskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Bolesławów, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewidenc Jarosław Kopeć 2018-11-06 15:06:09
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0010 Gaśno, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewide Jarosław Kopeć 2018-11-06 15:05:35
Starostwo Powiatowe w Gostyninie ogłasza nabór ofert osób chętnych na zakup drewna. Jarosław Kopeć 2018-11-06 15:05:12
Przetarg na "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019" z podziałem na 3 części Ilona Michałowicz 2018-11-05 13:37:54
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Ilona Michałowicz 2018-10-31 09:23:44
Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części" Ilona Michałowicz 2018-10-30 12:11:55
Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części" Ilona Michałowicz 2018-10-30 10:50:04
Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części" Ilona Michałowicz 2018-10-30 10:40:56
Uchwała Nr 668/2018 z dnia 29 października 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-10-30 08:23:15
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-10-29 14:47:00
Ogłoszenie o przetargu pn.„Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego na działce nr ewid. 4238/4 przy ul. Polnej 39 w Gostyninie – etap I” Ilona Michałowicz 2018-10-29 09:01:05
Przetarg na "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019" z podziałem na 3 części Ilona Michałowicz 2018-10-29 08:59:32
Konta bankowe Starostwa Powiatowego Jarosław Kopeć 2018-10-26 11:35:47
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi ... na rok 2019 Ilona Michałowicz 2018-10-26 08:26:12
Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części" Ilona Michałowicz 2018-10-24 11:16:41
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-10-23 13:45:51
Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna - Osmolin - do drogi 583 - etap I Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:33:01
Zdzisław Stanisław Tarka Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:24:11
Wiesław Wojtalewicz Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:23:52
Teresa Russek Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:23:14
Teresa Maria Kiereś Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:18:33
Paweł Pilichowicz Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:14:35
Marzenna Kozłowska Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:12:31
Maria Bożena Wróblewska Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:12:01
Marian Adam Pagórek Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:10:59
Kazimierz Majchrzak Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:10:35
Jan Bolesław Baranowski Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:07:50
Jan Kazimierz Krzewicki Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:07:18
Dariusz Grzegorz Wachowicz Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:06:26
Anna Wypych Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:05:43
Adam Dominik Waloch Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:05:12
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:04:46
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2018-10-23 12:03:35
Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2018-10-19 14:52:34
Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi nr 1412W Sokołów - granica województwa w m. Niecki” Jarosław Kopeć 2018-10-19 14:16:15
Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek" Jarosław Kopeć 2018-10-19 14:15:16
Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi nr 1422W Gostynin - Skrzany - Nowa Wieś - granica województwa" Jarosław Kopeć 2018-10-19 14:14:30
Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi nr 1412W Sokołów - granica województwa w m. Niecki” Jarosław Kopeć 2018-10-19 14:13:46
2019 Jarosław Kopeć 2018-10-19 14:11:52
Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części" Jarosław Kopeć 2018-10-18 15:01:25
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-10-18 13:51:53
Ogłoszenie o przetargu pn.„Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego na działce nr ewid. 4238/4 przy ul. Polnej 39 w Gostyninie – etap I” Ilona Michałowicz 2018-10-17 13:33:57
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Jarosław Kopeć 2018-10-15 15:17:05
Przetag nieograniczony "Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kosciuszki przy ul 3 Maja 15 w Gostyninie - etap I" Jarosław Kopeć 2018-10-12 12:52:39
Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi nr 1412W Sokołów - granica województwa w m. Niecki” Ilona Michałowicz 2018-10-12 12:23:41
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-10-12 11:35:03
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2018-10-10 08:05:06
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Jarosław Kopeć 2018-10-09 14:20:43
Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części" Jarosław Kopeć 2018-10-09 14:05:19
Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części" Jarosław Kopeć 2018-10-09 13:54:13
Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części" Ilona Michałowicz 2018-10-09 13:48:43
Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi nr 1412W Sokołów - granica województwa w m. Niecki” Ilona Michałowicz 2018-10-09 11:02:32
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-10-08 14:37:58
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Ilona Michałowicz 2018-10-08 09:45:54
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-10-05 11:33:57
Edukacja Prawna Jarosław Kopeć 2018-10-05 08:16:03
Nieodpłatna Pomoc Prawna Jarosław Kopeć 2018-10-05 08:15:41
Uchwała Nr XLVI/211/2018 z dnia 27 września 2018 r. Katarzyna Gajewska 2018-10-04 15:00:56
Uchwała Nr XLVI/209/2018 r. z dnia 27 września 2018 r. Katarzyna Gajewska 2018-10-04 14:49:40
Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2018-10-04 13:30:47
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Jarosław Kopeć 2018-10-04 08:58:56
Ogłoszenie o przetargu pn.„Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego na działce nr ewid. 4238/4 przy ul. Polnej 39 w Gostyninie – etap I” Ilona Michałowicz 2018-10-02 14:28:37
„Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego na działce nr ewid. 4238/4 przy ul. Polnej 39 w Gostyninie – etap I” Ilona Michałowicz 2018-10-02 13:42:45
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Urszula Majchrzak 2018-10-01 09:36:21
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowści Gorzewo, gm. Gostynin Urszula Majchrzak 2018-10-01 09:35:54
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowści Gorzewo, gm. Gostynin Urszula Majchrzak 2018-10-01 09:34:53
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-09-28 13:57:29
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie Jarosław Kopeć 2018-09-28 13:54:58
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-09-28 13:03:52
Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna - Osmolin - do drogi 583 - etap I Ilona Michałowicz 2018-09-26 11:16:55
Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi nr 1422W Gostynin - Skrzany - Nowa Wieś - granica województwa" Ilona Michałowicz 2018-09-26 11:14:44
Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek" Ilona Michałowicz 2018-09-26 11:13:55
Uchwała Nr XLV/205/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. Katarzyna Gajewska 2018-09-24 14:51:08
Rok 2018 Katarzyna Gajewska 2018-09-24 14:48:46
Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi nr 1412W Sokołów - granica województwa w m. Niecki” Ilona Michałowicz 2018-09-21 13:27:47
Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi nr 1412W Sokołów - granica województwa w m. Niecki” Ilona Michałowicz 2018-09-21 11:05:00
Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi nr 1412W Sokołów - granica województwa w m. Niecki” Ilona Michałowicz 2018-09-21 10:07:57
Uchwała Nr 646/2018 z dnia 19 września 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-09-21 08:24:22
Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi nr 1412W Sokołów - granica województwa w m. Niecki” Jarosław Kopeć 2018-09-20 12:41:16
Uchwała Nr 647/2018 z dnia 19 września 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-09-20 10:52:37
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-09-17 14:44:53
Przetarg nieograniczony zmiana konstrukcji dachu na części budynku internatu szkolnego w ramach I etapu zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom s Jarosław Kopeć 2018-09-17 13:08:28
Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek" Jarosław Kopeć 2018-09-14 14:22:24
Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi nr 1422W Gostynin - Skrzany - Nowa Wieś - granica województwa" Jarosław Kopeć 2018-09-14 14:21:11
Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna - Osmolin - do drogi 583 - etap I Jarosław Kopeć 2018-09-14 14:19:43
Anna Wypych Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:52:18
Maria Bożena Wróblewska Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:50:47
Wiesław Wojtalewicz Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:49:26
Adam Dominik Waloch Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:47:29
Dariusz Grzegorz Wachowicz Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:45:56
Teresa Russek Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:44:06
Paweł Pilichowicz Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:42:46
Marian Adam Pagórek Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:41:26
Jan Kazimierz Krzewicki Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:38:11
Marzenna Kozłowska Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:35:29
Agnieszka Korajczyk-Szyperska Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:30:36
Teresa Maria Kiereś Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:29:35
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:27:35
Jan Bolesław Baranowski Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:26:20
Zdzisław Stanisław Tarka Jarosław Kopeć 2018-09-14 08:25:08
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wykonanie obróbek blacharskich i przemurowanie kominów budynku zlokalizowanego Jarosław Kopeć 2018-09-13 12:08:05
Budowa czterech budynków inwentarskich miejscowości Sieraków gm. Gostynin Bogusława Czapik 2018-09-12 15:16:00
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-09-12 10:46:45
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie zastepcze usunięcia odpadów niebezpiecznych o kodzie 16801 zgromadzonych przy ul.Ziejkowej 5 na działce nr 279/15" Jarosław Kopeć 2018-09-11 10:23:01
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-09-11 08:56:41
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-09-11 08:50:33
Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek" Jarosław Kopeć 2018-09-10 13:56:18
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obręb Jarosław Kopeć 2018-09-07 15:12:37
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obręb Jarosław Kopeć 2018-09-07 14:17:08
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-09-07 14:06:04
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-09-07 13:46:40
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie zastepcze usunięcia odpadów niebezpiecznych o kodzie 16801 zgromadzonych przy ul.Ziejkowej 5 na działce nr 279/15" Jarosław Kopeć 2018-09-07 09:22:35
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie Jarosław Kopeć 2018-09-06 09:18:40
Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego Ilona Michałowicz 2018-09-06 09:10:35
Przetarg nieograniczony zmiana konstrukcji dachu na części budynku internatu szkolnego w ramach I etapu zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom s Jarosław Kopeć 2018-09-05 14:42:27
Przetag nieograniczony "Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kosciuszki przy ul 3 Maja 15 w Gostyninie - etap I" Jarosław Kopeć 2018-09-05 14:39:40
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Kazimierzów Jarosław Kopeć 2018-09-04 14:55:47
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamowienia na: wykonanie inwentaryzacji punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy na terenie gmin Szczawin Kościelny, Pacyna, Sanniki, p Jarosław Kopeć 2018-09-04 11:13:09
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wykonanie obróbek blacharskich i przemurowanie kominów budynku zlokalizowanego Jarosław Kopeć 2018-09-04 09:28:07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Jarosław Kopeć 2018-09-04 09:24:39
Zaproszenie do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres 3 lat pomieszczeń garażowych, zlokalizowanych w budynku, położonym w Gostyninie Jarosław Kopeć 2018-08-31 12:38:25
Uchwała Nr 552/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-08-30 11:17:09
Uchwała Nr 552/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-08-30 11:15:59
Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi Nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek " Jarosław Kopeć 2018-08-30 10:26:19
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gorzewie, gmina Gostynin - nad Jeziorem Białym Jarosław Kopeć 2018-08-29 14:34:26
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wykonanie obróbek blacharskich i przemurowanie kominów budynku zlokalizowanego Jarosław Kopeć 2018-08-29 13:26:57
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-08-28 13:14:47
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-08-28 13:13:33
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat - Gorzewo Jarosław Kopeć 2018-08-28 09:20:49
Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi Nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek " Jarosław Kopeć 2018-08-27 14:44:11
Przetarg nieograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443W Pacyna - Osmolin do drogi 583- Etap I" Jarosław Kopeć 2018-08-27 14:42:18
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-08-24 11:17:28
Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin o dł. ok. 600 m” Jarosław Kopeć 2018-08-23 11:06:28
Uchwała Nr 625/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-08-23 09:57:41
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie zastepcze usunięcia odpadów niebezpiecznych o kodzie 16801 zgromadzonych przy ul.Ziejkowej 5 na działce nr 279/15" Jarosław Kopeć 2018-08-22 14:30:19
Przetag nieograniczony "Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kosciuszki przy ul 3 Maja 15 w Gostyninie - etap I" Jarosław Kopeć 2018-08-22 14:27:07
Przetarg nieograniczony zmiana konstrukcji dachu na części budynku internatu szkolnego w ramach I etapu zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom s Jarosław Kopeć 2018-08-22 14:25:46
Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi Nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek " Jarosław Kopeć 2018-08-22 13:57:18
Wybory Samorządowe 2018 Jarosław Kopeć 2018-08-21 12:50:49
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Gostynin Bogusława Czapik 2018-08-17 12:38:39
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Ilona Michałowicz 2018-08-16 10:18:26
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Inspektor ochrony danych w PCPR Ilona Michałowicz 2018-08-16 08:52:36
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - Gaśnio Ilona Michałowicz 2018-08-14 14:53:06
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wykonanie obróbek blacharskich i przemurowanie kominów budynku zlokalizowanego Ilona Michałowicz 2018-08-14 10:31:27
Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego Ilona Michałowicz 2018-08-13 15:19:26
Ogłoszenie o naborze kandytatów do komisji konkursowej dotyczy prowadzenia jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego Ilona Michałowicz 2018-08-13 15:05:35
Na podstawie art. 114 ust. 4, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Starosta Gostyniński z Ilona Michałowicz 2018-08-10 11:55:56
Budowa czterech budynków inwentarskich miejscowości Sieraków gm. Gostynin Bogusława Czapik 2018-08-10 11:25:08
Budowa czterech budynków inwentarskich miejscowości Sieraków gm. Gostynin Bogusława Czapik 2018-08-10 11:24:44
Budowa czterech budynków inwentarskich miejscowości Sieraków gm. Gostynin Bogusława Czapik 2018-08-10 11:22:42
Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącąw miejscowości Osmolin gm. Sanniki Bogusława Czapik 2018-08-10 07:54:15
Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącąw miejscowości Osmolin gm. Sanniki Bogusława Czapik 2018-08-10 07:54:03
Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącąw miejscowości Osmolin gm. Sanniki Bogusława Czapik 2018-08-10 07:53:01
Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącąw miejscowości Osmolin gm. Sanniki Bogusława Czapik 2018-08-10 07:51:52
Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Bogusława Czapik 2018-08-10 07:50:43
Wniosek o pozwolenie na budowę Bogusława Czapik 2018-08-10 07:49:24
Uchwała Nr 619/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-08-09 09:48:55
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie Ilona Michałowicz 2018-08-09 09:27:11
Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin o dł. ok. 600 m” Ilona Michałowicz 2018-08-08 11:31:01
Przetarg niograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421W Reszki - Guzew w miejscowości Staw w gminie Szczawin Koscielny" Ilona Michałowicz 2018-08-08 11:28:28
Przetarg - Zmiana konstrukcji dachu na części budynku internatu szkolnego w ramach I etapu zadania Jarosław Kopeć 2018-08-03 10:16:54
Maria Bożena Wróblewska Jarosław Kopeć 2018-08-02 12:24:06
Jan Kazimierz Krzewicki Jarosław Kopeć 2018-08-02 12:23:42
Jan Bolesław Baranowski Jarosław Kopeć 2018-08-02 12:23:03
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2018-08-02 12:22:33
Małgorzata Agnieszka Gostyńska Starszy Jarosław Kopeć 2018-08-02 12:19:59
Bernadetta Agnieszka Jarosław Kopeć 2018-08-02 12:16:51
Elżbieta Tyszkiewicz Jarosław Kopeć 2018-08-02 12:00:08
Grażyna Witkowska Jarosław Kopeć 2018-08-02 11:56:49
Danuta Solarska Jarosław Kopeć 2018-08-02 11:47:41
Elżbeta Barbara Bugdał Jarosław Kopeć 2018-08-02 11:47:09
Teresa Janecka Jarosław Kopeć 2018-08-02 11:46:42
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Inspektor ochrony danych Ilona Michałowicz 2018-08-01 09:42:37
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju Jarosław Kopeć 2018-07-31 12:59:09
Przetarg na "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01* zgromadzonych przy ul. Ziejkowej 5 na działce 279/15" Ilona Michałowicz 2018-07-30 10:39:56
Zawiadomienie - ustalenie przebiegu granic Miałkówek działka Nr 112 Ilona Michałowicz 2018-07-27 15:04:48
Zawiadomienie - ustalenie przebiegu granic Miałkówek działka Nr 112 Ilona Michałowicz 2018-07-27 14:51:59
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2018-07-26 15:22:10
Przetarg - Zmiana konstrukcji dachu na części budynku internatu szkolnego w ramach I etapu zadania Ilona Michałowicz 2018-07-26 12:36:01
Przetarg na "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01* zgromadzonych przy ul. Ziejkowej 5 na działce 279/15" Ilona Michałowicz 2018-07-26 10:23:54
Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin o dł. ok. 600 m” Ilona Michałowicz 2018-07-26 10:23:02
Przetarg nieograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna - Osmolin - do drogi 583 - etap I" Ilona Michałowicz 2018-07-26 10:22:09
Przetarg niograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421W Reszki - Guzew w miejscowości Staw w gminie Szczawin Koscielny" Ilona Michałowicz 2018-07-26 10:20:47
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki wraz z budową ogrodzenia do wysokości nie większ Marek Balcerzak 2018-07-25 15:02:10
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2018-07-25 10:03:23
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Ilona Michałowicz 2018-07-24 12:02:46
Przetarg na "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01* zgromadzonych przy ul. Ziejkowej 5 na działce 279/15" Marek Balcerzak 2018-07-20 12:06:05
Przetarg niograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421W Reszki - Guzew w miejscowości Staw w gminie Szczawin Koscielny" Marek Balcerzak 2018-07-19 09:47:11
Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego - Gorzewo nad jeziorem Białe Marek Balcerzak 2018-07-18 14:08:05
Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek” Marek Balcerzak 2018-07-16 12:20:47
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2018-07-12 13:21:47
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-07-12 09:33:58
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie – etap Jarosław Kopeć 2018-07-11 14:26:43
Przetarg na "wykonanie inwentaryzacji punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy na terenie gminy Gostynin, powiat gostyniński, województwo mazowieckie" Jarosław Kopeć 2018-07-11 14:02:06
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki wraz z budową ogrodzenia do wysokości nie większ Jarosław Kopeć 2018-07-11 11:50:00
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie – etap Jarosław Kopeć 2018-07-11 11:49:23
Przetarg niograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421W Reszki - Guzew w miejscowości Staw w gminie Szczawin Koscielny" Jarosław Kopeć 2018-07-10 14:34:12
Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek” Jarosław Kopeć 2018-07-09 13:49:36
Przetarg niograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421W Reszki - Guzew w miejscowości Staw w gminie Szczawin Koscielny" Jarosław Kopeć 2018-07-09 13:48:16
Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6906 W Czermno - Stary Barcik"” Jarosław Kopeć 2018-07-09 13:45:00
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi nr 1416W na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień oraz przebudowę drogi nr 1414W w związk Jarosław Kopeć 2018-07-09 13:39:39
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi nr 1416W na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień oraz przebudowę drogi nr 1414W w związk Jarosław Kopeć 2018-07-09 13:38:37
Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Zaborów Nowy o dł. 620 m” Jarosław Kopeć 2018-07-09 11:43:23
Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 miesięcy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Klusek nad jeziorem Białe Jarosław Kopeć 2018-07-09 11:25:27
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2018-07-09 08:06:31
Ogłoszenie dotyczące pozyskania drewna ewd.987 Ilona Michałowicz 2018-07-06 14:18:25
Ogłoszenie odtyczace pozyskania drewna ewd.987 Ilona Michałowicz 2018-07-06 14:14:44
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy - Klusek Jarosław Kopeć 2018-07-06 12:25:33
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy Jarosław Kopeć 2018-07-06 12:24:33
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy Jarosław Kopeć 2018-07-06 12:23:24
Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek” Jarosław Kopeć 2018-07-05 12:04:05
Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6906 W Czermno - Stary Barcik"” Jarosław Kopeć 2018-07-05 12:02:54
Przetarg niograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421W Reszki - Guzew w miejscowości Staw w gminie Szczawin Koscielny" Jarosław Kopeć 2018-07-05 12:01:09
Uchwała Nr 600/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-07-05 11:11:34
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki wraz z budową ogrodzenia do wysokości nie większ Ilona Michałowicz 2018-07-04 13:16:24
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki wraz z budową ogrodzenia do wysokości nie większ Ilona Michałowicz 2018-07-04 13:08:03
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Jarosław Kopeć 2018-07-03 09:12:59
Tomasz Matuszewski Jarosław Kopeć 2018-07-03 09:12:09
Raok 2018 Katarzyna Gajewska 2018-07-02 15:56:00
Uchwała Nr XLIII/197/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Katarzyna Gajewska 2018-07-02 15:55:30
Rok 2018 Katarzyna Gajewska 2018-07-02 15:51:28
Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin o dł. ok. 600 m” Ilona Michałowicz 2018-07-02 14:45:01
Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin o dł. ok. 600 m” Ilona Michałowicz 2018-06-29 14:54:03
Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Zaborów Nowy o dł. 620 m” Ilona Michałowicz 2018-06-29 14:50:35
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2018-06-29 13:46:59
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ilona Michałowicz 2018-06-29 13:23:18
Uchwała Nr 602/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-06-29 11:33:31
Uchwała Nr 601/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-06-29 11:31:38
Uchwała Nr 598/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-06-29 11:20:57
Uchwała Nr 597/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-06-29 11:20:02
Uchwała Nr 596/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-06-29 11:16:50
Uchwała Nr 596/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-06-29 11:14:37
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie Jarosław Kopeć 2018-06-29 10:19:30
Ogłoszenie nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie Jarosław Kopeć 2018-06-28 15:12:07
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-06-27 09:32:42
Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin o dł. ok. 600 m” Jarosław Kopeć 2018-06-26 15:13:40
Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Zaborów Nowy o dł. 620 m” Jarosław Kopeć 2018-06-26 15:11:35
Przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie – etap Jarosław Kopeć 2018-06-25 15:36:09
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-06-25 11:52:21
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju Ilona Michałowicz 2018-06-22 14:44:20
Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6906 W Czermno - Stary Barcik"” Ilona Michałowicz 2018-06-22 14:25:18
Przetarg niograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421W w miejscowości Staw w gminie Szczawin Koscielny" Ilona Michałowicz 2018-06-22 13:51:23
Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek” Ilona Michałowicz 2018-06-22 13:49:03
,,Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek” Ilona Michałowicz 2018-06-22 13:33:29
Jednostki Organizacyjne Jarosław Kopeć 2018-06-18 13:54:03
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2018-06-18 10:47:52
Klauzula informacyjna Jarosław Kopeć 2018-06-15 13:37:49
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2018-06-15 09:00:15
Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin o dł. ok. 600 m” Jarosław Kopeć 2018-06-14 14:51:54
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Gostynińskiego oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym Jarosław Kopeć 2018-06-12 11:48:54
Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Klusek nad jeziorem Białe Ilona Michałowicz 2018-06-11 10:35:04
Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego - Gorzewo nad jeziorem Białe Ilona Michałowicz 2018-06-11 09:59:36
Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Klusek nad jeziorem Białe Jarosław Kopeć 2018-06-08 10:11:34
Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego - Gorzewo nad jeziorem Białe Jarosław Kopeć 2018-06-08 09:40:45
Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Klusek nad jeziorem Białe Jarosław Kopeć 2018-06-08 09:39:57
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Lioceum Ogólnokształacącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Ilona Michałowicz 2018-06-07 14:11:26
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Lioceum Ogólnokształacącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Ilona Michałowicz 2018-06-07 14:07:36
Jednostki Organizacyjne Jarosław Kopeć 2018-06-05 15:16:40
Jednostki Organizacyjne Jarosław Kopeć 2018-06-05 15:15:45
Jednostki Organizacyjne Jarosław Kopeć 2018-06-05 14:18:16
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-06-04 12:48:33
Klauzula informacyjna Jarosław Kopeć 2018-05-25 14:49:06
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-05-25 14:40:14
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-05-25 14:39:20
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-05-25 14:27:16
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV, przebudowa sieci energetycznej napowietranej nN-0,4 kV, przebudowa stacji trafo, Rozbiórka przyłącza napowietrznego do dz. 153/1 w miejscowośc Bogusława Czapik 2018-05-25 13:44:23
Likwidacja Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpijczyk" Ilona Michałowicz 2018-05-25 09:24:08
Likwidacja Stowarzyszenia Zwykłego "Siła jest w Nas" Ilona Michałowicz 2018-05-25 09:23:46
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariac Ilona Michałowicz 2018-05-25 09:22:34
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta Ilona Michałowicz 2018-05-25 09:22:05
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r." Ilona Michałowicz 2018-05-25 09:21:18
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariac Ilona Michałowicz 2018-05-25 09:17:20
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariac Ilona Michałowicz 2018-05-25 08:55:45
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariac Ilona Michałowicz 2018-05-25 08:52:05
Klauzula informacyjna Jarosław Kopeć 2018-05-24 14:08:43
Klauzula informacyjna Jarosław Kopeć 2018-05-24 14:05:31
Inspektor Ochrony Danych Jarosław Kopeć 2018-05-24 13:53:32
Uchwała Nr 475/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Jarosław Kopeć 2018-05-24 13:44:03
Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-05-24 13:42:46
Przetarg nieograniczony na zadanie: Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie Jarosław Kopeć 2018-05-24 13:13:41
Przetarg nieograniczony na zadanie: Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie Ilona Michałowicz 2018-05-23 15:14:21
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Promocji i Rozwoju Jarosław Kopeć 2018-05-22 14:28:28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Wydział Geodezji i Kartografii Jarosław Kopeć 2018-05-22 14:24:35
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Technicznej Dróg i Mostów Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2018-05-22 14:22:59
Informacja o wynikach naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Jarosław Kopeć 2018-05-18 13:18:38
Uchwała Nr 570/2018 z dnia 15 maja 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-05-16 13:38:16
Uchwała Nr 569/2018 z dnia 15 maja 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-05-16 12:43:36
Uchwała Nr 569/2018 z dnia 15 maja 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-05-16 12:29:27
wWykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat - Gorzewo Jarosław Kopeć 2018-05-16 12:19:32
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego okres do 3 lat - Gorzewo Jarosław Kopeć 2018-05-16 12:19:08
Przetarg nieograniczony na zadanie: Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie Jarosław Kopeć 2018-05-15 13:47:16
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Siuerakówek, gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2018-05-14 08:24:14
Uchwała Nr XLI/195/2018 r. z dnia 26 kwietnia 2018 r. Katarzyna Gajewska 2018-05-08 15:19:08
Uchwała Nr XLI.193.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Katarzyna Gajewska 2018-05-08 15:12:28
Przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2 Jarosław Kopeć 2018-04-27 14:46:40
Uchwała Nr 559/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-04-27 09:51:07
Uchwała Nr 563/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-04-27 08:58:10
Uchwała Nr 563/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-04-27 08:56:50
Uchwała Nr 559/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-04-26 14:35:58
Janusz Brudnowski Jarosław Kopeć 2018-04-25 07:59:27
Uchwała Nr 551/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-04-18 12:57:26
Uchwała Nr 553/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-04-18 12:24:22
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Huta Nowa Jarosław Kopeć 2018-04-17 10:51:58
Uchwała Nr 551/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-04-13 13:31:05
Przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2 Jarosław Kopeć 2018-04-12 15:28:36
Przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2 Jarosław Kopeć 2018-04-12 13:25:20
Przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2 Jarosław Kopeć 2018-04-12 11:15:25
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie Jarosław Kopeć 2018-04-12 09:10:00
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-04-11 10:23:50
Uchwała Nr XXXIX/188/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Katarzyna Gajewska 2018-04-09 15:33:10
Uchwała N XXXIX/187/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Katarzyna Gajewska 2018-04-09 15:31:45
Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa Decyzja użytkowania wieczystego Ilona Michałowicz 2018-04-06 12:40:05
Decyzja użytkowania wieczystego Ilona Michałowicz 2018-04-06 11:48:47
Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budy Ilona Michałowicz 2018-04-06 11:46:30
Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budy Ilona Michałowicz 2018-04-06 11:41:30
Decyzja użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 3313/5 o powierzchni 0,1597 ha położona w obrebie 0001 Gostynin Ilona Michałowicz 2018-04-06 11:38:22
Decyzja użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 3313/5 o powierzchni 0,597 hapołożona w obrebie 0001 Gostynin Ilona Michałowicz 2018-04-06 11:32:24
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia/wznowienia/wyznaczenie punktów granicznych działki Ilona Michałowicz 2018-04-06 10:10:57
Uchwała Nr XXXVI/170/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Katarzyna Gajewska 2018-04-05 14:46:22
Uchwała Nr XXXVII/172/2017 Katarzyna Gajewska 2018-04-05 14:38:23
Uchwała Nr XXXVII/172/2017 Katarzyna Gajewska 2018-04-05 11:06:46
Zgłoszenie budowy sieci elektroenregtycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2018-04-03 09:40:57
Redakcja Jarosław Kopeć 2018-04-03 09:32:00
Uchwała Nr 544/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-03-29 11:30:03
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-03-27 13:06:49
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin Jarosław Kopeć 2018-03-27 09:02:00
Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV oraz budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV w miejscowości Adamów, gm. Szczawi Kościelny Bogusława Czapik 2018-03-26 14:02:29
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Ilona Michałowicz 2018-03-26 09:00:11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji, Referat Wydawania Uprawnień w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Jarosław Kopeć 2018-03-26 08:30:50
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Ilona Michałowicz 2018-03-23 13:24:15
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. J Jarosław Kopeć 2018-03-22 10:23:13
Ogłoszenie Likwidacji Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpijczyk" Ilona Michałowicz 2018-03-20 09:53:32
Ogłoszenie Likwidacji Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpijczyk" Ilona Michałowicz 2018-03-20 09:52:12
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Jarosław Kopeć 2018-03-20 08:25:07
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Odnowa nawierzchni drogi 1456W Lwówek - Konstantynów” Jarosław Kopeć 2018-03-14 12:13:24
Uchwała Nr 529/2018 z dnia 13 marca 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-03-14 11:11:43
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-03-13 14:32:02
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2018-03-13 14:31:23
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin” Jarosław Kopeć 2018-03-13 14:28:40
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki w m. Huta Nowa” Jarosław Kopeć 2018-03-13 14:27:41
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej, odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień. Jarosław Kopeć 2018-03-13 14:24:28
Zaproszenie do składania ofert na Świadczenie usługi edukacyjnej – studia podyplomowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego Jarosław Kopeć 2018-03-13 13:59:42
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej, odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień. Ilona Michałowicz 2018-03-13 09:13:06
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki w m. Huta Nowa” Ilona Michałowicz 2018-03-08 09:55:56
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Odnowa nawierzchni drogi 1456W Lwówek - Konstantynów” Ilona Michałowicz 2018-03-08 09:54:29
Uchwała Nr 522/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-03-06 10:33:37
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki w m. Huta Nowa” Jarosław Kopeć 2018-03-05 12:22:52
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin Jarosław Kopeć 2018-03-05 11:10:55
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki w m. Huta Nowa” Ilona Michałowicz 2018-03-02 12:40:04
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki w m. Huta Nowa” Ilona Michałowicz 2018-03-02 12:37:40
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. J Ilona Michałowicz 2018-03-01 15:06:36
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin” Ilona Michałowicz 2018-03-01 15:02:50
Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci nn i budowy napowietrznej sieci nn w miejscowości Adamów, gm. Szczawin Kościelny Bogusława Czapik 2018-03-01 14:00:31
Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców Jarosław Kopeć 2018-02-28 09:19:34
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-02-26 14:11:44
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin” Ilona Michałowicz 2018-02-26 12:19:07
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. J Ilona Michałowicz 2018-02-26 12:12:40
Ogłoszenie - roboty budowlane Ilona Michałowicz 2018-02-22 15:28:08
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-02-20 15:05:28
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-02-20 15:01:27
Zarząd Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2018-02-20 14:40:54
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. J Jarosław Kopeć 2018-02-20 14:31:39
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin” Jarosław Kopeć 2018-02-20 13:04:39
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. J Jarosław Kopeć 2018-02-20 13:04:10
Uchwała Nr 523/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-02-20 11:15:49
Uchwała Nr 516/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-02-14 11:17:15
Uchwała Nr 516/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-02-14 11:14:41
Oferta na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie Jarosław Kopeć 2018-02-06 13:51:21
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu Jarosław Kopeć 2018-02-02 12:09:20
Uchwała Nr 490/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Ilona Michałowicz 2018-02-01 10:08:02
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-01-31 09:42:15
Uchwała Nr 507/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-01-26 08:00:58
Uchwała Nr 501/2018 z dnia 12 stycznia 2018 Ilona Michałowicz 2018-01-17 10:36:58
Uchwała Nr 494/2018 z dnia 12 stycznia 2018 Ilona Michałowicz 2018-01-15 10:41:52
Jednostki Organizacyjne Jarosław Kopeć 2018-01-15 10:34:45
Informacja o wniesieniu sprzeciwu Bogusława Czapik 2018-01-08 13:21:51
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2018-01-03 14:56:49
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2018-01-03 11:59:08
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek Ilona Michałowicz 2017-12-29 13:24:01
Rada Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2017-12-22 12:37:09
Uchwała Nr 484/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-12-15 08:13:59
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2017-12-14 15:21:27
Uchwała Nr 463/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-12-13 09:58:54
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Jarosław Kopeć 2017-12-11 09:53:50
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2017-12-05 12:03:26
Uchwała 462/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-23 10:41:15
Uchwała 438/2017 z dnia 11 października 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-23 10:40:42
Uchwała Nr 454/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-23 10:39:56
UZP 453/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-23 10:35:55
Uchwała 462/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-23 09:49:38
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Organizacyjnym Referat Administracyjno-Gospodarczy Jarosław Kopeć 2017-11-22 15:19:30
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego Jarosław Kopeć 2017-11-21 14:38:57
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-11-21 13:56:21
Uchwała Nr 454/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-15 14:17:56
Uchwała Nr 456/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-15 13:25:36
Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zaborów Stary, Sokołów iSokołów PGR gmina Gostynin. Bogusława Czapik 2017-11-15 09:25:29
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Remki, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-11-09 13:47:52
Uchwała Nr 419/2017 z dnia 31sierpnia 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-08 09:21:47
Uchwała Nr 419/2017 z dnia 31sierpnia 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-11-08 08:23:38
Ogłoszenie naboru ofert osób chętnych do pozyskiwania drewna z działki 389/35 j 389/40 w msc. Gorzewo-Kruk Jarosław Kopeć 2017-11-02 10:05:03
Uchwała Nr 401 z dnia 5 lipca 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-10-27 12:31:30
Uchwała Nr 446/2017 z dnia 26 października 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-10-27 12:15:27
Uchwała Nr 446/2017 z dnia 26 października 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-10-27 12:12:33
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Jarosław Kopeć 2017-10-27 11:17:18
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-10-27 11:12:28
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy Ilona Michałowicz 2017-10-25 13:29:06
Dorota Migdalska Jarosław Kopeć 2017-10-24 14:47:12
Andrzej Hubert Reder Jarosław Kopeć 2017-10-24 14:45:07
Uchwała 4401/2017 z dnia 18 października 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-10-20 10:11:51
Przetarg nieograniczony „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018" Jarosław Kopeć 2017-10-18 13:08:17
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2017-10-10 15:26:37
Uchwała Nr XXXIV.150.2017 z dnia 28 września 2017r Danuta Kozłowska-Witecka 2017-10-09 15:01:49
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki Bogusława Czapik 2017-10-09 14:32:00
Zgłoszenie budwoy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-10-09 14:16:56
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice Jarosław Kopeć 2017-10-06 15:20:41
Przetarg nieograniczony „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018" Jarosław Kopeć 2017-10-06 11:04:16
Anna Przytuła Jarosław Kopeć 2017-10-04 13:34:40
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2017-10-03 13:05:22
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-10-03 10:37:25
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-10-02 12:40:24
Andrzej Hubert Reder Jarosław Kopeć 2017-10-02 07:57:54
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice Jarosław Kopeć 2017-09-25 10:26:54
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice Jarosław Kopeć 2017-09-25 08:48:56
Uchwała Nr 428/2017 z dnia 20 września 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-09-22 08:43:42
Uchwała Nr 425/2017 z dnia 12 września 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-09-22 08:27:11
Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień Jarosław Kopeć 2017-09-20 14:28:14
Przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gostynińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2020” dotyczy ogłoszenia 581159-N-2017 Jarosław Kopeć 2017-09-19 11:48:53
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Jarosław Kopeć 2017-09-18 14:51:51
Przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gostynińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2020” dotyczy ogłoszenia 581159-N-2017 Jarosław Kopeć 2017-09-13 12:38:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Jarosław Kopeć 2017-09-11 08:20:41
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Czapskiego w miejscowości Gostynin Bogusława Czapik 2017-09-08 15:08:15
Uchwała Nr 352/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-09-08 15:00:21
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2017-09-08 09:25:10
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2017-09-07 13:06:37
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2017-09-07 13:05:25
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2017-09-07 13:01:52
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2017-09-07 12:55:43
Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W od drogi 577 Sanniki– Staropól Jarosław Kopeć 2017-09-01 14:24:58
Remont nawierzchni odcinka drogi nr 1422W Gostynin – Skrzany – Nowa Wieś w km 3+000 - 4+000 (dł. odcinka 1,0 km / 5000 m2) Jarosław Kopeć 2017-08-28 15:01:05
Kazimierz Majchrzak Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:41:40
Wiesław Wojtalewicz Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:37:09
Adam Dominik Waloch Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:36:21
Dariusz Grzegorz Wachowicz Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:35:50
Teresa Russek Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:35:15
Paweł Pilichowicz Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:34:46
Marian Adam Pagórek Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:34:15
Kazimierz Majchrzak Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:33:47
Jan Kazimierz Krzewicki Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:32:53
Marzenna Kozłowska Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:32:25
Agnieszka Korajczyk-Szyperska Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:32:05
Teresa Maria Kiereś Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:31:19
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:30:54
Jan Bolesław Baranowski Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:30:20
Zdzisław Stanisław Tarka Jarosław Kopeć 2017-08-25 11:29:30
Uchwała Nr 411/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-08-14 11:08:59
Informacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 141W od drogi 577 Sanniki - Starpól Ilona Michałowicz 2017-08-08 14:19:09
Informacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 141W od drogi 577 Sanniki - Starpól Ilona Michałowicz 2017-08-08 14:09:47
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-08-04 15:23:21
Remont nawierzchni odcinka drogi nr 1422W Gostynin – Skrzany – Nowa Wieś w km 3+000 żżżżżżżżżżżżżżż· 4+000 (dł. odcinka 1,0 km / 5000 m2) Jarosław Kopeć 2017-07-28 13:50:47
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1417W relacji Zaborów Stary – Gostynin” Jarosław Kopeć 2017-07-26 11:52:37
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego okres do 3 lat Jarosław Kopeć 2017-07-25 10:45:46
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1417W relacji Zaborów Stary – Gostynin” Jarosław Kopeć 2017-07-24 12:01:28
Uchwała Nr 292/2016 z dnia 3 września 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-20 15:01:34
Uchwała Nr 338/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-20 13:25:28
Uchwała Nr 322/2016 z dnia 24 listopada Ilona Michałowicz 2017-07-20 10:07:06
Uchwała Nr 369/2017 Ilona Michałowicz 2017-07-20 10:05:57
Uchwała Nr 281/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-20 09:05:52
Uchwała Nr 272/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-20 09:05:10
Uchwała nr 269/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-20 09:04:25
Uchwała Nr 330/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-20 09:01:35
Uchwała Nr 343/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. Ilona Michałowicz 2017-07-20 08:00:52
Uchwała Nr 342/2017 Ilona Michałowicz 2017-07-20 07:49:27
Uchwała nr 320/2016 z dnia +24 listopada 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-19 10:18:11
Uchwała nr 318/2016 Ilona Michałowicz 2017-07-19 09:26:38
zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2017-07-18 13:12:15
Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej Bogusława Czapik 2017-07-17 10:24:26
Uchwała Nr 285/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-13 13:49:01
Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców Jarosław Kopeć 2017-07-13 13:41:41
Uchwała nr 265/2016 r. z dnia 27 lipca 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-07-13 12:27:55
Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców Jarosław Kopeć 2017-07-13 11:38:19
Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę 4 budynków inwentarskich w miejscowości Keniew gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-07-13 08:04:44
Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę 4 budynków inwentarskich w miejscowości Keniew gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-07-13 07:58:22
Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej Bogusława Czapik 2017-07-12 14:32:19
Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej Bogusława Czapik 2017-07-12 14:29:56
Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej Bogusława Czapik 2017-07-12 14:29:11
Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej Bogusława Czapik 2017-07-12 14:24:20
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Jarosław Kopeć 2017-07-11 15:20:16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II przez wieś Górki II na dł. 1175,68 mb” Jarosław Kopeć 2017-07-11 14:55:03
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2017-07-10 12:41:34
Zaproszenie do składania ofert na Świadczenie usługi edukacyjnej – studia podyplomowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego Jarosław Kopeć 2017-07-05 11:13:06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II przez wieś Górki II na dł. 1175,68 mb” Jarosław Kopeć 2017-06-29 12:47:28
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie z podziałem na częsci Jarosław Kopeć 2017-06-26 13:00:11
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2017-06-22 09:45:57
Maria Bożena Wróblewska Jarosław Kopeć 2017-06-22 08:14:45
Jan Kazimierz Krzewicki Jarosław Kopeć 2017-06-22 08:14:02
Jan Bolesław Baranowski Jarosław Kopeć 2017-06-22 08:13:33
Marek Balcerzak Jarosław Kopeć 2017-06-22 08:05:11
Janusz Brudnowski Jarosław Kopeć 2017-06-21 12:33:24
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego okres do 3 lat Ilona Michałowicz 2017-06-21 11:31:53
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Jarosław Kopeć 2017-06-21 08:48:06
Tomasz Matuszewski Jarosław Kopeć 2017-06-21 08:47:34
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Jarosław Kopeć 2017-06-20 17:16:58
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie z podziałem na częsci Jarosław Kopeć 2017-06-16 09:28:38
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie z podziałem na częsci Jarosław Kopeć 2017-06-16 09:28:29
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II przez wieś Górki II na dł. 1175,68 mb” Jarosław Kopeć 2017-06-16 09:26:06
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Klusek, gmina Gostynin, dz. 368/4 o pow. 0,9807 Jarosław Kopeć 2017-06-14 11:51:08
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W, w m. Solec i przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II Jarosław Kopeć 2017-06-13 15:40:57
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie z podziałem na częsci Jarosław Kopeć 2017-06-09 14:32:59
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W, w m. Solec i przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II Jarosław Kopeć 2017-06-01 15:25:45
Zaproszenie do złożenia oferty - „Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Powiecie Gostynińskim” Jarosław Kopeć 2017-06-01 15:24:20
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-05-31 08:48:10
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W, w m. Solec i przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II Jarosław Kopeć 2017-05-29 14:17:43
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Geodeta Jarosław Kopeć 2017-05-26 17:00:58
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W, w m. Solec i przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II Jarosław Kopeć 2017-05-26 15:24:29
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2017-05-26 12:38:22
Zaproszenie do składania ofert - „Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Powiecie Gostynińskim” Jarosław Kopeć 2017-05-24 11:34:10
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Starszy Geodeta Jarosław Kopeć 2017-05-12 09:22:42
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Wólka, gm. Sanniki Bogusława Czapik 2017-05-10 08:53:34
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Wólka, gm. Sanniki Bogusława Czapik 2017-05-10 08:51:57
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki II przez wieś Górki II" Jarosław Kopeć 2017-05-04 13:33:43
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki II przez wieś Górki II" Jarosław Kopeć 2017-04-27 11:35:19
Ogłoszenie o przetargu na zadanie - Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec Ewa Świderska 2017-04-25 14:03:56
Ogłoszenie o przetargu na zadanie - Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec Ewa Świderska 2017-04-21 16:20:36
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki II przez wieś Górki II" Jarosław Kopeć 2017-04-18 20:22:10
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec”Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie Jarosław Kopeć 2017-04-12 14:47:49
Zawiadomienie - Pismo Syndyka Jarosław Kopeć 2017-04-12 14:46:12
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-04-07 09:05:03
Przetarg na Zmianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym przy ul. 3 Maja 43b w Gostyninie Jarosław Kopeć 2017-04-05 14:54:26
Przetarg na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 9000 m^2 Jarosław Kopeć 2017-04-04 09:02:46
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-03-31 12:29:27
Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowści Klusek, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-03-29 09:05:43
Przetarg na Zmianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym przy ul. 3 Maja 43b w Gostyninie Jarosław Kopeć 2017-03-28 11:52:37
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-03-24 13:28:49
Przetarg na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 9000 m^2 Jarosław Kopeć 2017-03-24 13:25:41
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-03-17 13:47:09
Przetarg na Zmianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym przy ul. 3 Maja 43b w Gostyninie Jarosław Kopeć 2017-03-14 10:02:57
Przetarg na Zmianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym przy ul. 3 Maja 43b w Gostyninie Jarosław Kopeć 2017-03-13 07:40:20
Przetarg na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 9000 m^2 Jarosław Kopeć 2017-03-10 12:01:57
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę cateringową dla uczestników szkolenia Jarosław Kopeć 2017-03-07 08:12:26
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę szkoleniowe w zakresie zasad uruchamiania i funkcjonowania punktu potwierdzającego profil zaufany w urzędzie wraz z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeńst Jarosław Kopeć 2017-02-22 11:27:30
Dostawa kompletnego systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie w ramach Projektu PO WER Jarosław Kopeć 2017-02-22 11:26:00
Ogłoszenie na nabór ofert osób chętnych do pozyskania drewna z działki 389/35 w msc. Gorzewo-Kruk w systemie samowyrobu Jarosław Kopeć 2017-02-21 09:42:40
Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci 0,4 kV w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostyninsieci Bogusława Czapik 2017-02-10 08:37:09
Dostawa kompletnego systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie w ramach Projektu PO WER Jarosław Kopeć 2017-02-10 07:51:28
Zaproszenie do składania ofert - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu POWER Jarosław Kopeć 2017-02-08 12:21:37
Uchwała Nr XXVI/121/2017 z dnia 26 stycznia 2017r Danuta Kozłowska-Witecka 2017-02-06 09:54:33
1. Uchwała Nr XXVI/120/2017 z dnia 26 stycznia 2017r Danuta Kozłowska-Witecka 2017-02-03 12:53:55
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-02-03 12:05:36
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej Jarosław Kopeć 2017-02-03 12:05:00
Katalog Osób Uprawnionych, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna Jarosław Kopeć 2017-02-03 12:03:57
zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2017-01-31 15:00:43
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2017-01-31 13:43:09
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju Jarosław Kopeć 2017-01-31 13:37:49
Zaproszenie do składania ofert - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu POWER Jarosław Kopeć 2017-01-27 11:02:58
Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2017-01-26 12:38:52
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowści Rakowiec, gm. Pacyna Bogusława Czapik 2017-01-24 08:49:30
Zaproszenie do składania ofert - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu POWER Jarosław Kopeć 2017-01-23 13:56:58
Zaproszenie do złożenia ofert do wykonania prac instalacji elektrycznej Jarosław Kopeć 2017-01-23 13:26:07
Zapytania ofertowe Jarosław Kopeć 2017-01-23 13:16:48
Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2017-01-20 14:49:47
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2017-01-16 15:20:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju Jarosław Kopeć 2017-01-16 13:43:37
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Jarosław Kopeć 2017-01-16 11:22:00
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Jarosław Kopeć 2017-01-10 12:55:33
Uchwała Nr XXV/115/2016 z dnia 28 grudnia 2016r Danuta Kozłowska-Witecka 2017-01-09 11:05:43
Artur Michał Stempniak Jarosław Kopeć 2017-01-02 15:13:01
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2017-01-02 15:06:55
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu Jarosław Kopeć 2017-01-02 15:04:15
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2017-01-02 09:59:54
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin Bogusława Czapik 2017-01-02 07:49:51
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-12-27 15:29:56
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-12-27 14:50:58
Przetarg nieograniczony na - Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-12-06 10:50:15
Uchwała Nr XXIV/106/2016 z dnia 24 listopada 2016r Danuta Kozłowska-Witecka 2016-12-05 11:56:39
Przetarg nieograniczony na - Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-12-02 15:00:05
Wniosek o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody Bogusława Czapik 2016-11-30 15:19:11
Uchwały Nr 321/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia organizacji pozarządowej prowadzącej Jarosław Kopeć 2016-11-28 15:16:17
Przetarg nieograniczony na - Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-11-28 09:15:50
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa Jarosław Kopeć 2016-11-23 14:25:58
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa Jarosław Kopeć 2016-11-23 14:25:05
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa Jarosław Kopeć 2016-11-18 12:39:48
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie" Jarosław Kopeć 2016-11-18 09:11:11
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa Jarosław Kopeć 2016-11-18 09:07:52
Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017" Jarosław Kopeć 2016-11-17 13:48:28
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-11-16 11:19:29
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie" Jarosław Kopeć 2016-11-16 11:18:15
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa Jarosław Kopeć 2016-11-16 11:14:44
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa Jarosław Kopeć 2016-11-14 13:57:36
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa Jarosław Kopeć 2016-11-09 15:51:50
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie" Jarosław Kopeć 2016-11-09 15:19:36
Zgłoszenie budowy napowietrznej seici (linii) nn, elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) nn w miejscowosci Kiełpieniec i Osowia, gm. Szczawin Kościelny Bogusława Czapik 2016-11-08 12:18:46
Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 dla obszary nr II" Jarosław Kopeć 2016-11-08 12:18:42
zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-11-07 14:49:17
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju Jarosław Kopeć 2016-10-27 15:24:00
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa Jarosław Kopeć 2016-10-27 15:23:35
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju Jarosław Kopeć 2016-10-27 15:19:25
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju Jarosław Kopeć 2016-10-27 14:37:01
Informacja o wycofaniu zgłoszenia Bogusława Czapik 2016-10-26 13:36:03
Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017" Jarosław Kopeć 2016-10-24 14:24:44
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie" Jarosław Kopeć 2016-10-24 14:22:36
Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017" Jarosław Kopeć 2016-10-21 13:17:38
Ogłoszenie o naborze kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Jarosław Kopeć 2016-10-21 08:39:09
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-10-21 07:54:38
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie" Jarosław Kopeć 2016-10-21 07:53:35
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie" Jarosław Kopeć 2016-10-20 15:12:12
Ogłoszenie o naborze kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Jarosław Kopeć 2016-10-20 14:56:42
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie" Jarosław Kopeć 2016-10-18 10:17:42
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Jarosław Kopeć 2016-10-17 12:23:38
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Jarosław Kopeć 2016-10-14 12:40:25
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego Jarosław Kopeć 2016-10-14 11:30:07
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-10-12 15:24:10
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-10-11 09:05:39
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-10-07 08:02:39
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Jarosław Kopeć 2016-10-07 08:02:12
Ogłoszenie o naborze kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy Jarosław Kopeć 2016-10-07 07:52:38
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gostynińskim w 2016r. Jarosław Kopeć 2016-10-07 07:52:05
Informacja Starosty Gostynińskiego w sprawie wyznaczenia Punktów w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Jarosław Kopeć 2016-10-07 07:51:29
Zarządzenie Starosty Gostynińskiego w sprawie określenia powiatowego lokalu, w którym będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu Jarosław Kopeć 2016-10-07 07:50:07
Zarządzenie Starosty Gostynińskiego w sprawie określenia powiatowego lokalu, w którym będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawne Jarosław Kopeć 2016-10-03 12:20:17
Zarządzenie Starosty Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2016-10-03 12:19:10
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-10-03 11:25:08
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-30 12:19:35
Rok 2016 Danuta Kozłowska-Witecka 2016-09-30 10:37:33
Rok 2016 Danuta Kozłowska-Witecka 2016-09-29 12:43:22
Rok 2016 Danuta Kozłowska-Witecka 2016-09-29 12:32:32
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-28 15:14:10
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-28 15:13:10
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-28 11:51:59
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-28 10:03:51
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-26 14:36:49
Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-09-23 14:26:01
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-20 15:03:37
Żaneta Ciszewska Jarosław Kopeć 2016-09-20 12:36:34
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-20 11:19:25
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-20 09:59:58
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-19 10:05:06
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-19 08:31:05
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-19 08:11:53
Wniosek o pozwolenie na budowę trzech elektrowni wiatrowych Bogusława Czapik 2016-09-19 08:10:14
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-19 08:08:01
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-19 08:07:21
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-16 08:36:45
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-16 08:36:17
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” Jarosław Kopeć 2016-09-15 15:36:17
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-09-14 12:53:44
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rybne, gm Jarosław Kopeć 2016-09-07 14:43:05
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-09-07 14:29:13
Uchwała Nr XXI/96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r Danuta Kozłowska-Witecka 2016-09-06 12:33:37
Zaproszenie do składania ofert - Koordynator ds. kształcenia kompetencji kluczowych Jarosław Kopeć 2016-09-01 14:48:21
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-09-01 13:51:34
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu dla Dzieci w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-08-31 13:00:45
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej sieci nn w miejscowości Pacyna Bogusława Czapik 2016-08-30 07:53:02
Zawiadomienire o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 128 położonej obrębie Strzałki gm. Gostynin Jarosław Kopeć 2016-08-26 15:00:52
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-08-24 12:49:02
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-08-23 07:50:15
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-08-23 07:47:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-08-23 07:42:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-08-23 07:34:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-08-23 07:33:49
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-08-10 13:43:14
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN- 0,4 kV i złącz pomiarowych w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2016-08-08 07:43:47
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie wydzierżawienia działki nr 3624/21 położonej w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-08-04 15:01:47
Uchwała Nr 195/2015 z dnia 18 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:50:55
Uchwała Nr 196/2015 z dnia 18 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:50:42
Uchwała Nr 197/2015 z dnia 18 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:50:21
Uchwała Nr 193/2015 z dnia 18 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:50:06
Uchwała Nr 198/2015 z dnia 25 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:49:44
Uchwała Nr 199/2015 z dnia 25 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:49:27
Uchwała Nr 192/2015 z dnia 18 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:49:08
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 25 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:48:42
Uchwała Nr 200/2015 z dnia 25 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:47:37
Uchwała Nr 201/2015 z dnia 25 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:47:20
Uchwała Nr 203/2015 z dnia 25 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:46:40
Uchwała Nr 191/2015 z dnia 18 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:46:17
Uchwała Nr 190/2015 z dnia 18 stycznia 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-07-29 12:45:53
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km Jarosław Kopeć 2016-07-29 07:55:30
Barbara Budner Jarosław Kopeć 2016-07-29 07:24:40
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk Jarosław Kopeć 2016-07-29 07:21:51
Dariusz Marek Dobosz Jarosław Kopeć 2016-07-25 15:00:15
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości we wsi Józefków gm. Gostynin Jarosław Kopeć 2016-07-25 13:47:15
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości we wsi Strzałki gm. Gostynin Jarosław Kopeć 2016-07-25 13:47:03
Przetarg nieograniczony na przebudowę – modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe – Sendeń Duży Jarosław Kopeć 2016-07-21 13:48:21
Anna Wypych Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:13:46
Maria Bożena Wróblewska Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:13:24
Wiesław Wojtalewicz Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:13:06
Adam Dominik Waloch Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:12:49
Dariusz Grzegorz Wachowicz Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:12:30
Teresa Russek Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:10:22
Paweł Pilichowicz Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:09:59
Marian Adam Pagórek Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:09:40
Jan Kazimierz Krzewicki Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:07:52
Marzenna Kozłowska Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:07:29
Agnieszka Korajczyk-Szyperska Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:07:03
Teresa Maria Kiereś Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:06:46
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:06:26
Jan Bolesław Baranowski Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:06:03
Zdzisław Stanisław Tarka Jarosław Kopeć 2016-07-15 09:05:27
Stanisław Skiba Jarosław Kopeć 2016-07-13 12:24:34
Maria Bożena Wróblewska Jarosław Kopeć 2016-07-13 09:09:11
Jan Kazimierz Krzewicki Jarosław Kopeć 2016-07-13 09:08:46
Arkadiusz Boruszewski Jarosław Kopeć 2016-07-13 09:08:21
Jan Bolesław Baranowski Jarosław Kopeć 2016-07-13 09:07:51
Bernadetta Agnieszka Jarosław Kopeć 2016-07-13 08:51:33
Rafał Cicholc Jarosław Kopeć 2016-07-11 14:24:49
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-07-11 13:54:25
Uchwała Nr XX/91/2016 z dnia 23 czerwca 2016r Danuta Kozłowska-Witecka 2016-07-07 11:57:56
Uchwała Nr XX/86/2016 z dnia 23 czerwca 2016r Danuta Kozłowska-Witecka 2016-07-07 11:08:44
Andrzej Burakowski Jarosław Kopeć 2016-07-06 14:20:02
Dariusz Marek Dobosz Jarosław Kopeć 2016-07-06 14:01:01
Barbara Majewska Jarosław Kopeć 2016-07-06 13:59:18
Urszula Majchrzak Jarosław Kopeć 2016-07-06 13:58:18
Marek Balcerzak Jarosław Kopeć 2016-07-06 13:57:35
Marek Balcerzak Jarosław Kopeć 2016-07-06 13:38:54
Przetarg nieograniczony na „Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie OC, AC, NNW" Jarosław Kopeć 2016-07-01 09:37:52
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-07-01 09:04:25
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2016-07-01 08:15:08
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-06-28 13:02:40
Zaproszenie do składania ofert cenowych - Świadczenie usług w zakresi usuwania pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Gostynińskiego oraz przewiezienie ich na parking strzeżony Jarosław Kopeć 2016-06-28 10:40:45
Wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Bogusława Czapik 2016-06-24 12:55:45
Zaproszenie do składania ofert cenowych - Świadczenie usług w zakresi usuwania pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Gostynińskiego oraz przewiezienie ich na parking strzeżony Jarosław Kopeć 2016-06-20 12:18:22
Zaproszenie do składania ofert cenowych - Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów Jarosław Kopeć 2016-06-17 15:02:31
Przetarg nieograniczony na „Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie OC, AC, NNW" Jarosław Kopeć 2016-06-17 15:00:39
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Jarosław Kopeć 2016-06-16 10:50:33
Tomasz Matuszewski Jarosław Kopeć 2016-06-16 10:50:02
Przetarg nieograniczony na „Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie OC, AC, NNW" Jarosław Kopeć 2016-06-15 13:19:52
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2016-06-14 09:11:17
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora PCPR w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a Jarosław Kopeć 2016-06-10 11:00:11
Przetarg nieograniczony na „Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie OC, AC, NNW Jarosław Kopeć 2016-06-09 12:31:21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakr Jarosław Kopeć 2016-06-09 12:14:32
Zaproszenie do składania ofert cenowych - Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów Jarosław Kopeć 2016-06-08 14:56:40
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu Jarosław Kopeć 2016-06-08 07:55:53
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne Arkadiusz Wiliński 2016-06-07 12:30:19
OCHRONA ŚRODOWISKA Arkadiusz Wiliński 2016-06-07 12:09:30
OCHRONA ŚRODOWISKA Arkadiusz Wiliński 2016-06-07 11:54:24
Uchwała Nr 212/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. Agnieszka Żydowo 2016-06-02 12:00:05
Uchwała Nr XIX/84/2016 z dnia 25 maja 2016r Danuta Kozłowska-Witecka 2016-06-02 10:48:39
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Jarosław Kopeć 2016-05-24 08:25:29
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Jarosław Kopeć 2016-05-24 08:19:31
Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości położonej w miejscowości Klusek Jarosław Kopeć 2016-05-20 14:58:37
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Jarosław Kopeć 2016-05-20 14:56:30
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Jarosław Kopeć 2016-05-20 14:52:22
Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę Jarosław Kopeć 2016-05-18 14:56:18
Zawiadomienia Arkadiusz Wiliński 2016-05-18 14:48:12
Uchwała Nr XVIII/ 83/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r Danuta Kozłowska-Witecka 2016-05-06 11:16:31
Ogłoszenie o zamówieniu na remont i roboty budowlane obiektów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Jarosław Kopeć 2016-05-02 13:05:52
Zgłoszenie budowy kablowej siecinn w Biezrzewicach, gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2016-04-28 13:22:21
Ogłoszenie o zamówieniu na remont i roboty budowlane obiektów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Jarosław Kopeć 2016-04-15 11:15:44
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych nawierzchni bitumicznej w Powiecie Gostynińskim Jarosław Kopeć 2016-04-13 09:35:11
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę budynku kurnika do chowu kur niosek reprodukcyjnych Bogusława Czapik 2016-04-06 13:35:48
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-04-06 07:45:11
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2016-04-04 08:12:13
Wniosek o pozwolenie na budowę 7 budynków inwentarskich Bogusława Czapik 2016-03-31 13:24:38
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej Bogusława Czapik 2016-03-25 12:32:42
Wniosek o pozwolenie na przebudowę dróg wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budowę kanalizacji deszczowej Bogusława Czapik 2016-03-25 10:59:25
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-03-22 10:17:05
Obsługa Prawna Starostwa Powiatowego w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-03-22 08:48:34
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2016-03-14 10:46:02
Uchwała Nr 169/2015 z dnia 8 grydnia 2015 r. Agnieszka Żydowo 2016-03-09 15:05:35
Obsługa Prawna Starostwa Powiatowego w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-03-04 15:07:26
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-03-02 13:03:15
Uchwała Nr XV/70/2016 z dnia 28 stycznia 2015r. Jarosław Kopeć 2016-03-01 15:18:18
Uchwała Nr XV/69/2016 z dnia 28 stycznia 2015r. Jarosław Kopeć 2016-03-01 15:18:11
Uchwała Nr XV/68/2016 z dnia 28 stycznia 2015r. Jarosław Kopeć 2016-03-01 15:18:02
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-02-22 13:49:17
Zawiadomienie w związku z podziałem działki nr 405 w miejscowości Gorzewo Jarosław Kopeć 2016-02-22 09:47:51
Za rok 2014 Jarosław Kopeć 2016-02-19 10:41:14
Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców Jarosław Kopeć 2016-02-19 10:40:59
Obsługa Prawna Starostwa Powiatowego w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-02-18 14:42:27
Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Jarosław Kopeć 2016-02-17 12:29:43
Informacja Starosty Gostynińskiego w sprawie wyznaczenia Punktów w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Jarosław Kopeć 2016-02-08 13:52:08
Oferta na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie Jarosław Kopeć 2016-02-08 11:08:33
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2016-02-04 13:42:34
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2016-02-04 13:38:55
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2016-02-04 13:37:46
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2016-02-04 13:36:55
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2016-02-04 13:36:21
Uchwała Nr XV/69/2016 z dnia 28 stycznia 2015r. Jarosław Kopeć 2016-02-04 12:07:19
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin. Bogusława Czapik 2016-01-18 11:36:42
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2016-01-04 15:02:03
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2016-01-04 15:00:44
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2016-01-04 13:07:01
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Bogusława Czapik 2015-12-28 10:00:58
Informacja o wycofaniu zgłoszenia Bogusława Czapik 2015-12-15 13:02:08
Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego Jarosław Kopeć 2015-12-11 15:26:00
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Organizacyjnym Jarosław Kopeć 2015-12-10 10:09:26
unieważnienie otwartego konkursu ofert Jarosław Kopeć 2015-12-09 12:32:10
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2015-12-01 15:21:06
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2015-12-01 15:20:31
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2015-12-01 13:45:38
Zgłoszenie budowy sieci kablowej i napowietrznej w Kazimierzowie Bogusława Czapik 2015-11-30 11:27:31
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Bogusława Czapik 2015-11-24 14:20:01
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki o długości 500,00 m Jarosław Kopeć 2015-11-20 13:19:20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na obszar I i III Jarosław Kopeć 2015-11-19 11:17:55
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na obszar I i III Jarosław Kopeć 2015-11-13 14:03:54
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na obszar I i III Jarosław Kopeć 2015-11-13 14:03:08
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki o długości 500,00 m Jarosław Kopeć 2015-11-13 13:59:03
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2015-11-09 11:46:23
Ogłoszenie o naborze kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy Jarosław Kopeć 2015-11-05 14:15:01
Ogłoszenie o naborze kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy Jarosław Kopeć 2015-11-05 14:03:08
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gostynińskim w 2016r. Jarosław Kopeć 2015-11-05 13:32:41
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gostynińskim w 2016r. Jarosław Kopeć 2015-11-05 13:31:30
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2015-11-05 13:19:29
Starosta Gostyniński Jarosław Kopeć 2015-11-05 13:18:07
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej Jarosław Kopeć 2015-11-04 15:02:22
Katalog Osób Uprawnionych, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna Jarosław Kopeć 2015-11-04 15:00:38
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów -Krzywie -Górki o długości 500,00 m Jarosław Kopeć 2015-11-04 12:05:34
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 Jarosław Kopeć 2015-11-04 08:15:40
Zgłoszenie budowy linii kablowej w Szczawinku Bogusława Czapik 2015-10-30 13:09:30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 Jarosław Kopeć 2015-10-27 11:27:42
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 Jarosław Kopeć 2015-10-26 11:15:59
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 Jarosław Kopeć 2015-10-26 10:36:18
Uchwała Nr 94/2015 z dnia 20 lipca 2015r. Agnieszka Żydowo 2015-10-23 13:45:38
Uchwała Nr 95/2015 z dnia 20 lipca 2015r. Agnieszka Żydowo 2015-10-23 13:44:09
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów -Krzywie -Górki o długości 500,00 m Jarosław Kopeć 2015-10-16 11:59:41
Elżbieta Kieszkowska Naczmańska Jarosław Kopeć 2015-10-16 11:42:16
Elżbieta Kieszkowska Naczmańska Jarosław Kopeć 2015-10-16 11:41:55
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości Jarosław Kopeć 2015-10-13 10:14:08
Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jastrzębia gmina Gostynin Jarosław Kopeć 2015-10-09 15:00:14
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie Jarosław Kopeć 2015-10-05 10:12:35
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2015-10-05 10:11:39
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Jarosław Kopeć 2015-09-28 13:47:29
Jednostki Organizacyjne Jarosław Kopeć 2015-09-22 13:11:58
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie Jarosław Kopeć 2015-09-02 15:52:48
Oferty pracy Jarosław Kopeć 2015-09-01 11:18:54
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gostynin Jarosław Kopeć 2015-08-31 14:21:14
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi prawnicze Jarosław Kopeć 2015-08-27 15:12:49
Zgłoszenie sieci energetycznej Bogusława Czapik 2015-08-24 14:43:35
Wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę Jarosław Kopeć 2015-08-21 10:00:45
Wszczęcia, postanowienia, decyzje pozwolenia na budowę Jarosław Kopeć 2015-08-21 09:59:59
Wydziały Starostwa Jarosław Kopeć 2015-08-19 09:29:59
Redakcja Biuletynu Jarosław 2015-08-17 10:25:46
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży Jarosław 2015-07-31 09:58:35
Urszula Majchrzak Administrator 2015-07-24 13:58:06
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej Czermno - Stary Barcik Ewa Świderska 2015-07-23 09:39:12
Zgłoszenie sieci energetycznej Bogusława Czapik 2015-07-20 13:09:27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wpisanego wraz z pozostałością parku do rejestru za Ewa Świderska 2015-07-17 10:41:13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Administrator 2015-07-14 13:53:39
Anna Wypych Administrator 2015-07-06 12:49:37
Maria Bożena Wróblewska Administrator 2015-07-06 12:49:15
Wiesław Wojtalewicz Administrator 2015-07-06 12:47:46
Adam Dominik Waloch Administrator 2015-07-06 12:47:30
Dariusz Grzegorz Wachowicz Administrator 2015-07-06 12:46:59
Teresa Russek Administrator 2015-07-06 12:46:43
Paweł Pilichowicz Administrator 2015-07-06 12:46:29
Marian Adam Pagórek Administrator 2015-07-06 12:46:13
Kazimierz Majchrzak Administrator 2015-07-06 12:45:42
Jan Kazimierz Krzewicki Administrator 2015-07-06 12:45:13
Marzenna Kozłowska Administrator 2015-07-06 12:44:04
Agnieszka Korajczyk-Szyperska Administrator 2015-07-06 12:43:41
Teresa Maria Kiereś Administrator 2015-07-06 12:43:23
Arkadiusz Boruszewski Administrator 2015-07-06 12:42:45
Jan Bolesław Baranowski Administrator 2015-07-06 12:40:40
Zdzisław Stanisław Tarka Administrator 2015-07-06 12:38:18
Zgłoszenie Bogusława Czapik 2015-07-02 15:10:47
Urszula Majchrzak Administrator 2015-06-30 14:14:35
Mańkowska Elżbieta Administrator 2015-06-30 13:52:27
Monika Kuźnicka Administrator 2015-06-30 13:49:21
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej Czermno - Stary Barcik Administrator 2015-06-29 15:30:22
Skiba Stanisław Administrator 2015-06-29 14:52:23
Włodarczyk Józef Administrator 2015-06-29 14:50:57
Agnieszka Gostyńska Administrator 2015-06-29 14:09:11
Andrzej Reder Administrator 2015-06-29 14:06:11
Izabela Sieradzka Administrator 2015-06-29 13:59:43
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wpisanego wraz z pozostałością parku do rejestru za Ewa Świderska 2015-06-24 14:27:09
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Administrator 2015-06-24 14:00:08
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Administrator 2015-05-26 10:16:51
Tomasz Matuszewski Administrator 2015-05-26 10:16:04
Urszula Majchrzak Administrator 2015-05-25 08:43:41
Ogłoszenie o przetargu - "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Ewa Świderska 2015-05-19 11:58:57
Zapytanie ofertowe 1/2015/RL Ewa Świderska 2015-05-12 12:16:04
Zapytanie ofertowe 1/2015/RL Ewa Świderska 2015-05-04 10:34:18
Ogłoszenie o przetargu - "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Ewa Świderska 2015-04-30 15:25:40
Zapytanie ofertowe 1/2015/RL Ewa Świderska 2015-04-30 13:42:45
Ogłoszenie o przetargu - "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Ewa Świderska 2015-04-29 10:59:26
Uchwała Nr 44a/2015 z dnia 31 marca 2015r. Administrator 2015-04-27 12:44:02
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarz Powiatu Administrator 2015-04-27 08:16:21
Dariusz Grzegorz Wachowicz Administrator 2015-04-08 14:41:32
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Administrator 2015-03-17 08:20:51
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy geodeta Administrator 2015-03-17 08:18:25
Zawiadomienie o czynnościachprzyjęcia przebiegu granic nieruchomości Administrator 2015-03-03 09:22:48
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Administrator 2015-02-18 22:27:10
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy geodeta Administrator 2015-02-18 22:26:45
Uchwała Nr 16/2015 z dnia 16 stycznia 2015r. Administrator 2015-02-13 13:10:58
Adam Dominik Waloch Administrator 2015-02-13 09:15:44
Anna Wypych Administrator 2015-02-12 15:11:23
Maria Bożena Wróblewska Administrator 2015-02-12 15:10:54
Wiesław Wojtalewicz Administrator 2015-02-12 15:10:11
Adam Dominik Waloch Administrator 2015-02-12 15:09:40
Teresa Russek Administrator 2015-02-12 14:55:45
Paweł Pilichowicz Administrator 2015-02-12 14:51:15
Marian Adam Pagórek Administrator 2015-02-12 14:45:16
Kazimierz Majchrzak Administrator 2015-02-12 14:44:22
Jan Kazimierz Krzewicki Administrator 2015-02-12 14:43:57
Marzenna Kozłowska Administrator 2015-02-12 14:43:27
Agnieszka Korajczyk-Szyperska Administrator 2015-02-12 14:42:51
Teresa Maria Kiereś Administrator 2015-02-12 14:42:25
Arkadiusz Boruszewski Administrator 2015-02-12 14:41:59
Jan Bolesław Baranowski Administrator 2015-02-12 14:40:10
Zdzisław Stanisław Tarka Administrator 2015-02-12 14:20:07
Siedziba Administrator 2015-02-12 10:17:48
Uchwała Nr V/24/2014 z dnia 29 stycznia 2015r. Administrator 2015-02-12 10:16:42
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Administrator 2015-02-11 12:15:54
Maria Bożena Wróblewska Administrator 2015-02-11 12:14:18
Jan Kazimierz Krzewicki Administrator 2015-02-11 12:13:03
Arkadiusz Boruszewski Administrator 2015-02-11 12:12:26
Jan Bolesław Baranowski Administrator 2015-02-11 12:12:02
Katarzyna Osowicz-Szewczyk Administrator 2015-02-11 12:09:10
Tomasz Matuszewski Administrator 2015-02-11 12:07:35
Skład Rady Administrator 2015-02-10 12:51:34
Jan Kazimierz Krzewicki Administrator 2015-02-10 12:07:23
Teren działania Administrator 2015-02-09 13:47:57
Dotyczy: Wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego. Administrator 2015-02-06 13:45:19
Dotyczy: Wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego. Administrator 2015-02-05 14:55:45
Informacje Ogólne Administrator 2015-01-30 10:37:16
Informacje Ogólne Administrator 2015-01-23 13:07:57
Rejestry, ewidencje, archiwa Administrator 2015-01-23 13:04:03
Mienie Administrator 2015-01-23 13:03:49
Budżet Administrator 2015-01-23 13:03:41
Status prawny Administrator 2015-01-23 13:03:30
Kompetencje Administrator 2015-01-23 13:02:47
Regulamin Organizacyjny Administrator 2015-01-23 12:58:49
Zadania Administrator 2015-01-23 12:58:40
Kierownictwo Administrator 2015-01-23 12:58:30
Strona Główna Administrator 2015-01-23 12:57:22

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
informacja dot. wydania koncesji na wydobywanie Agnieszka Józkowiak 2022-07-06 14:58:36
Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emsji Przemysław Balcerzak 2020-11-12 09:51:46
Uchwała Nr 595/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Ilona Michałowicz 2018-07-06 13:47:54
Nr XLIV/199/2018 z dnia 28 czerwca 2018r Danuta Kozłowska-Witecka 2018-07-06 13:22:45
Uchwała Nr 445/2017 z dnia 26 października 2016 r. Ilona Michałowicz 2017-11-15 14:03:53
Pracownicy Administrator 2015-01-23 12:51:59
corner   corner