logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
minus DEBATA nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego za 2021 r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
minus Przetargi
   minus Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż rębaka do gałęzi marki teknamotor skorpion 120 sd
   minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej
   minus Ogłaszenie o sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
   minus Ogłoszenie o sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Legarda, gmina Gostynin
   minus Ogłoszenie o sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Jastrzębia, gmina Gostynin
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
   minus Ogłoszenie o przetargu - "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu
   minus Informacja o wyniku przetargu nieruchomościści położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
   minus Informacja o wyniku przetargu nieruchomościści położonej w Legardzie, gmina Gostynin
   minus Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości położonej w miejscowości Klusek
   minus Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
   minus Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jastrzębia gmina Gostynin
   minus Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni
   minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wpisanego wraz z pozostałością parku do rejestru za
   minus Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej Czermno - Stary Barcik
   minus Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomościści położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
   minus Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomościści położonej w obrębie Jastrzębia, gmina Gostynin
   minus Zapraszenie do składania ofert cenowych w postępowaniu pn.: „Przegląd pięcioletni dróg powiatowych”
   plus Ogłoszenie o zamówieniu - usługi prawnicze
   minus Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gostynin
   minus Ogłoszenie: sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż domku przewozowego (barakowóz)
   minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
   minus Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jastrzębia gmina Gostynin
   minus Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę prawną
   minus Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów -Krzywie -Górki o długości 500,00 m
   minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
   minus Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki o długości 500,00 m
   minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na obszar I i III
   minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie bezpośredniego zawarcia umowy
   minus Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego
   minus Obsługa Prawna Starostwa Powiatowego w Gostyninie
   minus Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych nawierzchni bitumicznej w Powiecie Gostynińskim
   minus Ogłoszenie o zamówieniu na remont i roboty budowlane obiektów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
   minus Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
   minus Przetarg nieograniczony na „Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie OC, AC, NNW"
   minus Przetarg nieograniczony na przebudowę – modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe – Sendeń Duży
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec”
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie"
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec”
   minus Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017"
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec”
   minus Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 dla obszary nr II"
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie"
   minus Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa
   minus Przetarg nieograniczony na - Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
   minus Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego
   minus Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości poł. w Gostyninie przy ul. 3 Maja 45
   minus Przetarg na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 9000 m^2
   minus Przetarg na Zmianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym przy ul. 3 Maja 43b w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o przetargu na zadanie - Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki II przez wieś Górki II"
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W, w m. Solec i przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie z podziałem na częsci
   minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II przez wieś Górki II na dł. 1175,68 mb”
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1417W relacji Zaborów Stary – Gostynin”
   plus Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień
   plus Remont nawierzchni odcinka drogi nr 1422W Gostynin – Skrzany – Nowa Wieś w km 3+000 - 4+000 (dł. odcinka 1,0 km / 5000 m2)
   plus Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W od drogi 577 Sanniki– Staropól
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice
   minus Przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gostynińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2020” dotyczy ogłoszenia 581159-N-2017
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice
   plus Przetarg nieograniczony „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018"
   plus Ogłoszenie "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 dla obszaru Nr II
   plus Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. J
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin”
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki w m. Huta Nowa”
   minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Odnowa nawierzchni drogi 1456W Lwówek - Konstantynów”
   minus Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej, odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień.
   minus Przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2
   minus Przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie: Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie
   minus Ogłoszenie, którego przedmiotem jest zbycie będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Gostyninie samochodu służbowego marki Skoda 3U Superb 2.0 TDI
   minus Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 miesięcy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Klusek nad jeziorem Białe
   minus Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego - Gorzewo nad jeziorem Białe
   minus Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Zaborów Nowy o dł. 620 m”
   minus Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin o dł. ok. 600 m”
   minus Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek”
   minus Przetarg niograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421W Reszki - Guzew w miejscowości Staw w gminie Szczawin Koscielny"
   minus Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6906 W Czermno - Stary Barcik"”
   minus Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi nr 1416W na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień oraz przebudowę drogi nr 1414W w związk
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie – etap
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki wraz z budową ogrodzenia do wysokości nie większ
   minus Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego - Skoda 3U Superb 2.0 TDI 2008 r.
   minus Przetarg - Zmiana konstrukcji dachu na części budynku internatu szkolnego w ramach I etapu zadania
   minus Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin o dł. ok. 600 m”
   minus Przetarg niograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421W Reszki - Guzew w miejscowości Staw w gminie Szczawin Koscielny"
   minus Przetarg nieograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna - Osmolin - do drogi 583 - etap I"
   minus Przetarg na "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01* zgromadzonych przy ul. Ziejkowej 5 na działce 279/15"
   plus Przetarg na "wykonanie inwentaryzacji punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy na terenie gminy Gostynin, powiat gostyniński, województwo mazowieckie"
   minus Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gorzewie, gmina Gostynin - nad Jeziorem Białym
   minus Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
   minus Przetag nieograniczony "Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kosciuszki przy ul 3 Maja 15 w Gostyninie - etap I"
   minus Przetarg nieograniczony zmiana konstrukcji dachu na części budynku internatu szkolnego w ramach I etapu zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom s
   minus Przetarg nieograniczony na "Wykonanie zastepcze usunięcia odpadów niebezpiecznych o kodzie 16801 zgromadzonych przy ul.Ziejkowej 5 na działce nr 279/15"
   minus Przetarg nieograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443W Pacyna - Osmolin do drogi 583- Etap I"
   minus Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi Nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek "
   minus Przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wykonanie obróbek blacharskich i przemurowanie kominów budynku zlokalizowanego
   minus Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
   minus Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna - Osmolin - do drogi 583 - etap I
   minus Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi nr 1422W Gostynin - Skrzany - Nowa Wieś - granica województwa"
   minus Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek"
   minus Zaproszenie do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres 3 lat pomieszczeń garażowych, zlokalizowanych w budynku, położonym w Gostyninie
   minus Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi nr 1412W Sokołów - granica województwa w m. Niecki”
   minus Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi nr 1412W Sokołów - granica województwa w m. Niecki”
   minus Ogłoszenie o przetargu pn.„Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego na działce nr ewid. 4238/4 przy ul. Polnej 39 w Gostyninie – etap I”
   minus Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części"
   minus Przetarg na "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019" z podziałem na 3 części
   minus Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego
   minus Przetarg nieograniczony " Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie, jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego, sygnalizacj
   minus Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku niezwiązanego z gruntem usytuowanego na działce numer 389/40, położonego w obrębie Gorzewo
   minus Przetarg na „Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego na działce nr ewid. 4238/4 przy ul. Polnej 39 w Gostyninie”
   minus Przetarg na „Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2 ”
   minus Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącą własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Klusek, Gmina Gostynin
   minus Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka d
   minus Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410w Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne”
   minus Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Marianów Lucieński, oznaczonej nr. działki 99
   minus Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych jako pierwszy etap zadnia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa I Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Pow
   minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego zaprasza do udziału w przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem 3624/21
   minus Przebudowa i rozbudowa e zmianą użytkowania czesci budynku PZPOW z funkcji opiekuńczo -wychowawczej na funkcję opiekuńczo-medyczną ETAP I -Dobudowa windy
   minus Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
   minus Przetarg na zakup, wraz z dostawą, mikrobusu 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
   minus Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy w ramach II etapu zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskow
   minus Przetarg nieograniczony na zakup, wraz z dostawą, mikrobusu 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
   minus Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych jako pierwszy etap zadnia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Pow
   minus Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy w ramach II etapu zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskow
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane
   minus Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 3 części"
   minus Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2020
   minus Przetarg nieograniczony na „Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1 A
   minus Przetarg nieograniczony na „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice”
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie: ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy wojewódz
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin - Skrzany – Nowa Wieś – gr. Województwa ”
   minus Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
   minus Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz odbiór i utylizacja tablic zużytych”
   minus Ogłosznie o przetargu na: "Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000m2."
   minus Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w m. Klusek - nad jeziorem Białe
   minus Przetarg nieograniczony pn„ Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa Zuzinów – Krzywie – Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie”
   minus Zmiana ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie bezpośredniego zawarcia umowy
   minus Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy"
   minus PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020.docx
   minus Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej włąsność Skarbu Państwa, poł. w Marianowie Lucieńskim, gm. Gostynin, oznaczonej jako działki 130 i 131
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego dot. przetargu na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Osmólsku, gm. Sanniki, oznaczonej jako działka numer 161/7 o pow. 0,0889 ha.
   minus „Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przylaski – Sejkowiece”
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia”
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie :„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk – Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie”
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie – etap II elewacja wschodnia i południowa”
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym”
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont i adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie z uwzglę
   minus Przetarg nieograniczony na "Wykonywanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021"
   minus Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na 10 letnią dzierżawę gruntów rolnych
   minus Przetarg nieograniczony „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2021”
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.
   minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „ Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. - Rębów - Solec - Wrząca w m. Rębów”
   minus OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 10-LETNIĄ DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH
   minus Ogłoszenie o zamówienie na usługi społeczne- bieżąca obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Gostyninie
   minus Plan postępowań na rok 2021
   minus Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego
   minus Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego
   minus Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Klusku, gm. Gostynin, działka nr 368/4
   minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, aktualizacja
   minus Przetarg w trybie podstawowym art 275 pkt 1 : Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W Droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków
   minus Przetarg na zadanie„Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz
   minus Przetarg pn.REMONT I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO OBEJMUJĄCA WYKONANIE ODWODNIENIA ISTNIEJACEGO BOISK
   minus Przetarg pn.,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów
   minus Przetarg pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500
   minus Przetarg na zadnie pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (± 1 300 m)”
   minus Przetarg pn. „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021” z podziałem na 4 części
   minus Przetarg pn. „Zakup samochodu terenowego na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Biurze ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie
   minus Przetarg pn.„Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022” z podziałem na 4 części
   minus Przetarg pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych”
   minus Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2022”
   minus Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2022”.
   minus Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2022”.
   minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie bezpośredniego zawarcia umowy
   minus Przetarg pn.,,Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000m2”
   minus Przetarg na wykonanie : „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie”
   minus Przetarg pn. „ Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych Gostyninie
   minus Przetarg pn.:„ Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie”
   minus Przetarg pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1401W, 1429W”
   minus Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości poł. w obrębie Klusek, gm. Gostynin
   minus Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów”
   minus Przetarg pn. :,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1424W droga nr 60 Sierakówek - Nowa Wieś - Trębki - Kamieniec droga nr 573 w miejscowości Sierakówek i Kleniew, gmina Gostynin”
   minus Przetarg pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji- odwodnienie istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerze
   minus Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów”
   minus Przetarg pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573”
   minus Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów”
   minus Przetarg pn.,, PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1406W GR. WOJEWÓDZTWA – PIOTRÓW”
   minus Przetarg pn."Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień"
   minus Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości poł. w Gostyninie dz. 3624/21
   minus Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie”
   minus Przetarg pn.:„Zimowe utrzymanie dróg” - wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 z podziałem na 4 części
   minus Przetarg pn.: ”Wyposażanie stacji obsługi pojazdów – dostawa linii diagnostycznej wraz z urządzeniami diagnostycznymi”
   minus Przetarg pn.: „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2023”
   minus Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie”
   minus Przetarg pn.:"„Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023”
   minus Przetarg pn. :,,Modernizacja – remont drogi powiatowej nr 1424W Sierakówek – Kamieniec”
   minus Przetarg pn.:„Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie”
plus Plany postępowań
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 186 Pacyna
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


OGŁOSZENIA > Przetargi

Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż rębaka do gałęzi marki teknamotor skorpion 120 sd
2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej
3. Ogłaszenie o sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
4. Ogłoszenie o sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Legarda, gmina Gostynin
5. Ogłoszenie o sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Jastrzębia, gmina Gostynin
6. Zawiadomienie o wyniku postępowania - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
7. Ogłoszenie o przetargu - "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu
8. Informacja o wyniku przetargu nieruchomościści położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
9. Informacja o wyniku przetargu nieruchomościści położonej w Legardzie, gmina Gostynin
10. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości położonej w miejscowości Klusek
11. Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
12. Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jastrzębia gmina Gostynin
13. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni
14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wpisanego wraz z pozostałością parku do rejestru za
15. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej Czermno - Stary Barcik
16. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomościści położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin
17. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomościści położonej w obrębie Jastrzębia, gmina Gostynin
18. Zapraszenie do składania ofert cenowych w postępowaniu pn.: „Przegląd pięcioletni dróg powiatowych”
19. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi prawnicze
20. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gostynin
21. Ogłoszenie: sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie
22. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż domku przewozowego (barakowóz)
23. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
24. Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Jastrzębia gmina Gostynin
25. Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę prawną
26. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów -Krzywie -Górki o długości 500,00 m
27. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
28. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki o długości 500,00 m
29. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na obszar I i III
30. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie bezpośredniego zawarcia umowy
31. Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego
32. Obsługa Prawna Starostwa Powiatowego w Gostyninie
33. Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych nawierzchni bitumicznej w Powiecie Gostynińskim
34. Ogłoszenie o zamówieniu na remont i roboty budowlane obiektów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
35. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
36. Przetarg nieograniczony na „Dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie OC, AC, NNW"
37. Przetarg nieograniczony na przebudowę – modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe – Sendeń Duży
38. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km
39. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej o dł.1,899 km
40. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec”
41. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie"
42. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec”
43. Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017"
44. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec”
45. Przetarg nieograniczony na usługi: "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 dla obszary nr II"
46. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie"
47. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu oraz na potrzeby Starostwa
48. Przetarg nieograniczony na - Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
49. Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego
50. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości poł. w Gostyninie przy ul. 3 Maja 45
51. Przetarg na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 9000 m^2
52. Przetarg na Zmianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym przy ul. 3 Maja 43b w Gostyninie
53. Ogłoszenie o przetargu na zadanie - Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec
54. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki II przez wieś Górki II"
55. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W, w m. Solec i przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II
56. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika w pasie ulicy Zakładowej w Gostyninie z podziałem na częsci
57. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II przez wieś Górki II na dł. 1175,68 mb”
58. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1417W relacji Zaborów Stary – Gostynin”
59. Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień
60. Remont nawierzchni odcinka drogi nr 1422W Gostynin – Skrzany – Nowa Wieś w km 3+000 - 4+000 (dł. odcinka 1,0 km / 5000 m2)
61. Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W od drogi 577 Sanniki– Staropól
62. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice
63. Przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gostynińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2020” dotyczy ogłoszenia 581159-N-2017
64. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane "Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice
65. Przetarg nieograniczony „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018"
66. Ogłoszenie "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 dla obszaru Nr II
Ogłoszenie o zamówieniu usługi "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 dla obszaru Nr II
67. Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego
"Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego"
68. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. J
69. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin”
70. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie - Górki w m. Huta Nowa”
71. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Odnowa nawierzchni drogi 1456W Lwówek - Konstantynów”
72. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej, odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień.
Przebudowa drogi nr 1416W w związku z budową ścieżki rowerowej, odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień.
73. Przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2
74. Przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2
75. Przetarg nieograniczony na zadanie: Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie
76. Ogłoszenie, którego przedmiotem jest zbycie będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Gostyninie samochodu służbowego marki Skoda 3U Superb 2.0 TDI
77. Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 miesięcy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Klusek nad jeziorem Białe
78. Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego - Gorzewo nad jeziorem Białe
79. Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Zaborów Nowy o dł. 620 m”
80. Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin o dł. ok. 600 m”
81. Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek”
82. Przetarg niograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421W Reszki - Guzew w miejscowości Staw w gminie Szczawin Koscielny"
83. Przetarg nieograniczony na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6906 W Czermno - Stary Barcik"”
84. Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi nr 1416W na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 do skrzyżowania z drogą nr 1414W Bierzewice – Lucień oraz przebudowę drogi nr 1414W w związk
85. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie – etap
86. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki wraz z budową ogrodzenia do wysokości nie większ
87. Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego - Skoda 3U Superb 2.0 TDI 2008 r.
88. Przetarg - Zmiana konstrukcji dachu na części budynku internatu szkolnego w ramach I etapu zadania
89. Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin o dł. ok. 600 m”
90. Przetarg niograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421W Reszki - Guzew w miejscowości Staw w gminie Szczawin Koscielny"
91. Przetarg nieograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna - Osmolin - do drogi 583 - etap I"
92. Przetarg na "Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01* zgromadzonych przy ul. Ziejkowej 5 na działce 279/15"
93. Przetarg na "wykonanie inwentaryzacji punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy na terenie gminy Gostynin, powiat gostyniński, województwo mazowieckie"
94. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gorzewie, gmina Gostynin - nad Jeziorem Białym
95. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
96. Przetag nieograniczony "Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kosciuszki przy ul 3 Maja 15 w Gostyninie - etap I"
97. Przetarg nieograniczony zmiana konstrukcji dachu na części budynku internatu szkolnego w ramach I etapu zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom s
98. Przetarg nieograniczony na "Wykonanie zastepcze usunięcia odpadów niebezpiecznych o kodzie 16801 zgromadzonych przy ul.Ziejkowej 5 na działce nr 279/15"
99. Przetarg nieograniczony na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443W Pacyna - Osmolin do drogi 583- Etap I"
100. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi Nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek "
101. Przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wykonanie obróbek blacharskich i przemurowanie kominów budynku zlokalizowanego
102. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
103. Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna - Osmolin - do drogi 583 - etap I
104. Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi nr 1422W Gostynin - Skrzany - Nowa Wieś - granica województwa"
105. Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek"
106. Zaproszenie do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres 3 lat pomieszczeń garażowych, zlokalizowanych w budynku, położonym w Gostyninie
107. Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi nr 1412W Sokołów - granica województwa w m. Niecki”
108. Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi nr 1412W Sokołów - granica województwa w m. Niecki”
109. Ogłoszenie o przetargu pn.„Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego na działce nr ewid. 4238/4 przy ul. Polnej 39 w Gostyninie – etap I”
110. Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części"
111. Przetarg na "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019" z podziałem na 3 części
112. Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego
113. Przetarg nieograniczony " Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie, jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego, sygnalizacj
114. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku niezwiązanego z gruntem usytuowanego na działce numer 389/40, położonego w obrębie Gorzewo
115. Przetarg na „Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego na działce nr ewid. 4238/4 przy ul. Polnej 39 w Gostyninie”
116. Przetarg na „Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000 m2 ”
117. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącą własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Klusek, Gmina Gostynin
118. Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka d
119. Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410w Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne”
120. Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Marianów Lucieński, oznaczonej nr. działki 99
121. Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych jako pierwszy etap zadnia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa I Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Pow
122. Zarząd Powiatu Gostynińskiego zaprasza do udziału w przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem 3624/21
123. Przebudowa i rozbudowa e zmianą użytkowania czesci budynku PZPOW z funkcji opiekuńczo -wychowawczej na funkcję opiekuńczo-medyczną ETAP I -Dobudowa windy
124. Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
125. Przetarg na zakup, wraz z dostawą, mikrobusu 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
126. Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy w ramach II etapu zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskow
Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy w ramach II etapu zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy z rozbudową i zmianą konstrukcji dachu wraz z niezbędną infrastrukturą, urządzeniami i obiektami budowlanymi na działce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie ”
127. Przetarg nieograniczony na zakup, wraz z dostawą, mikrobusu 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
128. Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych jako pierwszy etap zadnia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Pow
129. Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy w ramach II etapu zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskow
Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy w ramach II etapu zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy z rozbudową i zmianą konstrukcji dachu wraz z niezbędną infrastrukturą, urządzeniami i obiektami budowlanymi na działce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie ”
130. Informacja o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane
Informacja o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych jako pierwszy etap zadnia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z funkcji opiekuńczo wychowawczej na funkcję opiekuńczo-medyczną”
131. Ogłoszenie o przetargu pn. "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 3 części"
132. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2020
133. Przetarg nieograniczony na „Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1 A
134. Przetarg nieograniczony na „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice”
135. Przetarg nieograniczony na zadanie: ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy wojewódz
136. Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin - Skrzany – Nowa Wieś – gr. Województwa ”
137. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
138. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu
139. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.
140. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.
141. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz odbiór i utylizacja tablic zużytych”
142. Ogłosznie o przetargu na: "Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000m2."
143. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w m. Klusek - nad jeziorem Białe
144. Przetarg nieograniczony pn„ Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa Zuzinów – Krzywie – Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie”
145. Zmiana ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie bezpośredniego zawarcia umowy
146. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy"
147. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020.docx
148. Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej włąsność Skarbu Państwa, poł. w Marianowie Lucieńskim, gm. Gostynin, oznaczonej jako działki 130 i 131
149. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego dot. przetargu na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Osmólsku, gm. Sanniki, oznaczonej jako działka numer 161/7 o pow. 0,0889 ha.
150. „Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/
151. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przylaski – Sejkowiece”
152. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia”
153. Przetarg nieograniczony na zadanie :„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk – Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie”
154. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie – etap II elewacja wschodnia i południowa”
155. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym”
156. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont i adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie z uwzglę
157. Przetarg nieograniczony na "Wykonywanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021"
158. Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na 10 letnią dzierżawę gruntów rolnych
159. Przetarg nieograniczony „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2021”
160. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.
161. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „ Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. - Rębów - Solec - Wrząca w m. Rębów”
162. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 10-LETNIĄ DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH
163. Ogłoszenie o zamówienie na usługi społeczne- bieżąca obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Gostyninie
164. Plan postępowań na rok 2021
165. Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego
166. Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego
167. Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Klusku, gm. Gostynin, działka nr 368/4
168. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, aktualizacja
169. Przetarg w trybie podstawowym art 275 pkt 1 : Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W Droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków
170. Przetarg na zadanie„Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz
171. Przetarg pn.REMONT I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO OBEJMUJĄCA WYKONANIE ODWODNIENIA ISTNIEJACEGO BOISK
172. Przetarg pn.,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów
173. Przetarg pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (± 500
174. Przetarg na zadnie pn. ,,Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (± 1 300 m)”
175. Przetarg pn. „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021” z podziałem na 4 części
176. Przetarg pn. „Zakup samochodu terenowego na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Biurze ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie
177. Przetarg pn.„Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022” z podziałem na 4 części
178. Przetarg pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych”
179. Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2022”
180. Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2022”.
181. Przetarg pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2022”.
182. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie bezpośredniego zawarcia umowy
183. Przetarg pn.,,Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000m2”
184. Przetarg na wykonanie : „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie”
185. Przetarg pn. „ Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych Gostyninie
186. Przetarg pn.:„ Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie”
187. Przetarg pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1401W, 1429W”
188. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości poł. w obrębie Klusek, gm. Gostynin
189. Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów”
190. Przetarg pn. :,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1424W droga nr 60 Sierakówek - Nowa Wieś - Trębki - Kamieniec droga nr 573 w miejscowości Sierakówek i Kleniew, gmina Gostynin”
191. Przetarg pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji- odwodnienie istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerze
192. Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów”
193. Przetarg pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573”
194. Przetarg pn.:„Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów”
195. Przetarg pn.,, PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1406W GR. WOJEWÓDZTWA – PIOTRÓW”
196. Przetarg pn."Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień"
197. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości poł. w Gostyninie dz. 3624/21
198. Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie”
199. Przetarg pn.:„Zimowe utrzymanie dróg” - wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 z podziałem na 4 części
200. Przetarg pn.: ”Wyposażanie stacji obsługi pojazdów – dostawa linii diagnostycznej wraz z urządzeniami diagnostycznymi”
201. Przetarg pn.: „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego na rok 2023”
202. Przetarg pn.:„Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie”
203. Przetarg pn.:"„Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na rok 2023”
204. Przetarg pn. :,,Modernizacja – remont drogi powiatowej nr 1424W Sierakówek – Kamieniec”
205. Przetarg pn.:„Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie”

Ilość odwiedzin: 123351
Nazwa dokumentu: Przetargi
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 12:18:14
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 12:18:14
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-10 12:18:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner