logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
minus DEBATA nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego za 2021 r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Plany postępowań
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 186 Pacyna
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus Obwieszczenie - " EXDROB" S.A.
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
   minus Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
   plus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Obiweszczenie Starosty Gostynińskiego
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozowlenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postaepowaniu administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   plus zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozowlenie wodnoprawne
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ w Łowiczu
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ ww Włocławku
   minus obwieszczenie o przedłużeniu czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ w Łowiczu
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ w Łowiczu
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ we Włocławku
   minus obwieszczenie o odwołaniu od decyzji Dyrektora RZGW w Warszawie
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ w Łowiczu
   minus obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
   minus obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
   plus Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
   minus Obiweszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego przez PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu
   minus Obiewszczenie Prezesa Państwoowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   minus decyzja - pozwolenie wodnoprawne
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszenie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obiweszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenie wodnoprawne
   minus Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenie wodnoprawne
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
   minus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej - pozwolenie wodnoprawne
   minus obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzilejakącej pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegogo w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
   minus Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   minus obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   minus obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie
   minus Obwieszczenie
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


Spis dokumentów:
1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
2. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
3. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
5. Obwieszczenie - " EXDROB" S.A.
6. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
7. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
8. Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
9. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
10. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
11. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
12. obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
13. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
14. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
15. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
16. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
17. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
18. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
19. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
20. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
21. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
22. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
23. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
24. Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
25. Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
26. Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
27. Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
28. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
29. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
30. Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
31. Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
32. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
33. Zawiadomienie o wsczęciu postepowania adminitarcyjnego pozwolenie wodnoprawne
34. Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
35. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
36. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
37. Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
38. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
39. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
40. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
41. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
42. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
43. Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie
44. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
45. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
46. Obiweszczenie Starosty Gostynińskiego
47. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
48. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
49. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
50. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
51. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
52. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
53. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozowlenie wodnoprawne
54. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
55. Zawiadomienie o wszczęciu postaepowaniu administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
56. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
57. obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
58. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
59. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozowlenie wodnoprawne
60. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
61. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
62. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
63. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
64. obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ w Łowiczu

65. obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ ww Włocławku
66. obwieszczenie o przedłużeniu czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
67. obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ w Łowiczu
68. obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
69. obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ w Łowiczu
70. obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
71. obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ we Włocławku
72. obwieszczenie o odwołaniu od decyzji Dyrektora RZGW w Warszawie
73. obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie ZZ w Łowiczu
74. obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
75. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
76. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej, usługę wodną polegającą na poborze wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ujęciem położonym w Sannikach na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 53/2, obręb 0001 oraz na częściowe wygaszenie decyzji Starosty Gostynińskiego z dnia 28 października 2013roku, znak RL.6341.33.2013.AW udzielającej Gminie Sanniki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci otworu studziennego nr 3B oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego ze studni głębinowych nr 3b i 2a w punkcie II.2a dotyczącym poboru wód podziemnych.
77. Obiweszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego przez PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu
78. Obiewszczenie Prezesa Państwoowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
79. decyzja - pozwolenie wodnoprawne
80. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego
81. Obwieszenie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego
82. Obiweszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
83. Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenie wodnoprawne
84. Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego
85. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminitracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
86. Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenie wodnoprawne
87. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
88. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
89. Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Miasta i Gminy Sanniki w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Gostynińskiego dnia 29.01.2016r. znak: SL.6341.67.2015.AW dot. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszcalni ścieków typu "BIOVAC SBR 0815-2" zlokalizowanej na działce nr 908 obręb Sanniki, do rowu melioracyjnego
90. Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia autostrady A1 od km 230+817 do km 295+850 - zadanie II od km 230+814 do km 245+800, poprzez wyloty kanalizacyjne do ziemi i do wód"
91. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej - pozwolenie wodnoprawne
92. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
93. Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzilejakącej pozwolenia wodnoprawnego
94. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego
95. Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
96. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
97. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
98. Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego
99. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
100. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegogo w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
101. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
102. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
103. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
104. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
105. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
106. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
107. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego
108. Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
109. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
110. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
111. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
112. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
113. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
114. Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie
115. Obwieszczenie

Zawiadomienie o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych studni głębinowej nr 1 wraz z osprzętem, zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 30, obręb Brzeziny , gm. Sanniki oraz szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ww. ujęcia  na cele nawadniania upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni na działkach nr ewid. 30, 91, 93, obręb: Brzeziny , gm. Sanniki

Załączniki do pobrania: 2016-05-18 14:47:56 - Pełna treść zawiadomienia w załączeniu (405.09 kB)

Ilość odwiedzin: 11664
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
Skrócony opis: Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Kopeć
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Kopeć
Osoba, która wprowadzała dane: Ilona Michałowicz
Data wytworzenia informacji: 2015-08-21 09:19:37
Data udostępnienia informacji: 2015-08-21 09:19:37
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-31 12:45:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner