logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
minus DEBATA nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego za 2021 r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
minus Komunikaty
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej.
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Sanniki dz. 697
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
   minus Zawiadomienie - okazanie granic Budy Kaleńskie nr 4
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu wznowienia przebiegu granic działeki
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek
   minus Zawiadomienie w związku z podziałem działki nr 405 w miejscowości Gorzewo
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości i utrwalenia punktów granicznych
   minus zawiadomienie o przyjęciu i okazaniu zainteresowanym stronom granic
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego, przeznaczonych do zamiany
   minus Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym Stanie Prawnym
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości we wsi Antoninów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Józefków gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Strzałki gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Reszki gm. Szczawin Kościelny
   minus Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie wydzierżawienia działki nr 3624/21 położonej w Gostyninie
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 119 położonej w obrębie Leśniewice gm. Gostynin
   minus Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rybne
   minus Zawiadomienie o czynnościach w celu przyjęcia przebiegu granic - Gostynin działka 1360
   minus Zawiadomienie o czynnościach w celu przyjęcia przebiegu granic - Strzałki działka 128
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 128 położonej obrębie Strzałki gm. Gostynin
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wynajęcia na czas nieoznaczony
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wynajęcia
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Górki Drugie dz.128/1 droga
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 382/5 położonej obrębie Gorzewo gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Swoboda dz. 6, 8
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
   minus Decyzja zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rybne, gm. Gostynin (dz. 92/1 i 92/2)
   minus Zawiadomienia o przyjęciu i okazaniu zainteresowanym stronom granic (dz. nr 315, obręb Marianów Lucieński, gm. Gostynin)
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek w miejscowości Gorzewo Kolonia
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sannikach
   minus Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie Powiatu Gostynińskiego
   minus Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gostynińskiego o przystąpieniu do nieodpłatnego zbycia 1.827 udziałów, co stanowi 13 % udziałów Powiatu Gostynińskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
   minus Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Pacyna gmina Pacyna
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Luszyn gmina Pacyna
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy
   minus Zawiadomienie - Pismo Syndyka
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
   minus Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Klusek, gmina Gostynin, dz. 368/4 o pow. 0,9807
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia i okazania przebiegu granic działek ewidencyjnych
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia i okazania przebiegu granic działek ewidencyjnych
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic niecruchomości
   minus Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Luszyn gmina Pacyna
   minus Przedłużenie postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Luszyn gmina Pacyna
   minus Przedłużenie postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Pacyna gmina Pacyna
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic
   minus Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego okres do 3 lat
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia i utrwalenia znaków granicznych nieruchomości
   minus Decyzja ustalająca, że nieruchomość położona we wsi Luszyn, gmina Pacyna, zapisana w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej G.40
   minus Decyzja ustalająca, że nieruchomość położona we wsi Pacyna gmina Pacyna zapisana w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej G.96
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
   minus Jakość wody w Szpitalu w Gostyninie, ul. Zalesie1 - Komunikat PPIS w Gostyninie
   minus Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ustalenie przebiegu granic oraz wyznaczenie punktów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (dz. nr 89/8, obręb Zaborów Stary, gmina Gostynin)
   minus Ogłoszenie naboru ofert osób chętnych do pozyskiwania drewna z działki 389/35 i 389/40 w msc. Gorzewo-Kruk
   minus Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pacyna
   minus Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Luszyn
   minus Przetarg na sprzedaż majątku upadłego ELGO LIGHTING INDUSTRIES
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic dz. nr 11 Gorzewo
   minus Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/ustalenia granic nieruchomości - działka nr 161 w obrębie Nagodów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w obrębie Brzezia Gmina Sanniki
   minus Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic dz. nr 231/1 we wsi Klusek
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Misiadla, Gmina Szczawin Kościelny, oznaczonej jako dzia
   minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek EWIDENCYJNYCH
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - nr ewid. cz. dz. 396
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - nr ewid. cz. dz. 104
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Antoninów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Niecki
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Osada
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Józefków
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Mysłownia Nowa
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia/wznowienia/wyznaczenie punktów granicznych działki
   minus Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych - Antoninów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Zuzinowie
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Halinów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sieraków
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Krzywie
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Emilianowie
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Rębowie
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Jastrzębia
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Budach Kozickich
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Marianów Sierakowski
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Zaborów Stary
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Rybne
   minus Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 179 w obrębie Luszyn gm. Pacyna
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działeki ewidencyjnej w Huta Nowa
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Lwówek
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
   minus Informacje o przystąpieniu do prac związanych z realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie wybranych obrębów Gminy Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Gorzewo
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sanniki
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczena punktów granicznych działek ewid. - Klusek
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy - Klusek
   minus Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat - Gorzewo
   minus Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Bolesławów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Sanniki
   minus Likwidacja Stowarzyszenia Zwykłego "Siła jest w Nas"
   minus Likwidacja Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpijczyk"
   minus W sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępniienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Misiadla
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Pacyna
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Miałkówek
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia działka nr 31
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin działki oznaczonej numerem 31 w m. Misiadla
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat - Gorzewo
   minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń garażowych zlokalizowanych w budynku na działce numer 3624/5, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczony
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji zobowiazującej do udostępnienia nieruchomości położonej w m. Misiadla, gm. Szczawin Kości
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości w m. Misiadla, dz. 31
   minus Ogłoszenie dot. naboru ofert osób chętnych na zakup drewna opałowego
   minus Zawiadomienie - ustalenie przebiegu granic Suserz dz. 67/2
   minus Zawiadomienie - ustalenie przebiegu granic Miałkówek działka Nr 112
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Bierzewice 108/1, 108/2
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - Bierzewice
   minus Decyzja o udostępnieniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 31, obręb Misiadla, gm. Szczawin Kościelny
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - Gaśnio
   minus Zawiadonienie o czynościach przyjęcia granic nieruchomości - Gaśno nr działki 278/1 i 279/5
   minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Kazimierzów
   minus Standardy obsługi klienta i system monitorowania satysfakcji klienta
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obręb
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Bo
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - obręb Klusek, gm. Gostynin
   minus Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczoną do oddania w formie darowizny na rzecz Gminy Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Rakowiec, dz. 47/2
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wraz z Ogłoszeniem - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , poło
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych - Stefanów, gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic działek - Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych
   minus Program Mieszkanie Plus
   minus Zaproszenie do udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres do 3 lat pomieszczeń garażowych
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Bolesławów, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewidenc
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0010 Gaśno, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewide
   minus Starostwo Powiatowe w Gostyninie ogłasza nabór ofert osób chętnych na zakup drewna.
   minus Zawiadomienie w celu ustalenia/wznowienia przebiegu granic działek - Huta Nowa
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu działek ewidencyjnych - Kazimierzów
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na dziłce nr 1097/4 w Gostyninie
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Miasto Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Klusek
   minus Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek - Zaborów Stary
   minus Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r. nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Raków
   minus Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r. nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Adamów i Gołas
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - Białe
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 27, Gaśno,
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Budy Kozickie
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek - Budy Kozickie
   minus Zawiadomienie ws. przyjęcia i okazania granic w/w działki z działką nr 136- Legarda
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości - Adamów, gm. Szczawin Kościelny
   minus Zawiadomienie o czynnosciach ustalenia granic nieruchomości dla nieruchomości położonej w Adamowie gm. Szczawin Kościelny nr ewidencyjny 29
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Janówek
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych - Rębów
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 27, Gaśno, gm. G
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego dotyczący budowy dróg gminnych w Sannikach
   minus Wykaz nieruchomosci stanowiącej własność Skarbku Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia
   minus Ogłoszenie o licytacji samochodu marki FORD TRANSIT rok produkcji 2005 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o terminie oględzin nieruchomości położonej w m. Gaśno, gmina Gostynin, oznaczonej numerem działki 27
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego dotyczace decyzji
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości - Gorzewo gm. Gostynin
   minus Ogłoszenie o najmie pomieszczeń garażowych zlokalizowanych w budynku położonym w Gostyninie na działce nr 3624/5, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowy
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin dz. nr ew. 27 w m. Gaśno, gm. Gostynin
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy zobowiązania do udostępnienia dz. nr ew. 27 w m. Gaśno
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego dot. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem 99, położonej w Marianowie Lucieńskim, gmina Gostynin, przeznaczonej do wydzierżawi
   minus Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic nieruchomości - obręb Białe
   minus Zawiadomienie o czynnościach przejęcia/ustalenia granic nieruchomości - Mysłownia Nowa
   minus Zawiadomienie o czynnościach przejęcia/ustalenia granic nieruchomości - Helenów
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości - Osada
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji - dz. 27,m. Gaśno, gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Antoninów dz. nr 142
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w Sannikach, oznaczoną jako działka 368/4
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa nieruchomości położonej w Modelu, gmina Pacyna
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działki nr 239 położonej w Modelu, gmina Pacyna oraz działek nr 177/178 i 178 położonych w Skrzeszewach, gmina Pacyna
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działek nr 75/4 i 233 położonych w Modelu, gmina Pacyna
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działek nr 170 i 231 położonych w Modelu, gmina Pacyna
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działki nr 121 położonej w Sejkowicach, gmina Pacyna
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działki nr 682 położonej w Przylaskach, gmina Pacyna
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działki położonej w Janówku, gm. Pacyna
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa udziału wynoszącego 1/2 w działce nr 146/2 położonej w Przylaskach, gmina Pacyna
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości oznaczonej numerem działki 27, położonej w m. Gaśno, gm. Gostynin
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego zezwalająca na niezwłoczne zajęcie działki nr 27 położonej w m. Gaśno, gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic nieruchomości
   minus Postanowienia w sprawie powołania biegłego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Sanniki, działka numer 368/4
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Choinek, gmina Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Mysłownia Nowa
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - Jastrzębia
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego dotyczące zmiany decyzji
   minus Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wynajęcia na okres 3 lat
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziało
   minus Obwieszczenia Starosty Gostynińskiego o wydaniu decyzji Nr 2/2019 z dnia 08.11.2019 r. zmieniającej decyzję Nr ABI 7354-1/2011 z dnia 22.02.2011 r.
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w Bolesławowie
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Antoninów, gmina Gostynin, dz. nr 146
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Białe, gmina Gostynin, dz. nr 186/1
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałow
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych we wsi Remki
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Górki Pierwsze
   minus Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia granic dla dz. 365 i 364/8 w miejscowości Klusek.
   minus Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 76 w m. Górki Pierwsze gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - Gorzewo, gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Gostynin
   minus Zawiadomienie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Sanniki za nieruchomość położoną w obrębie 0001 Sanniki, oznaczoną numerem działki: 368/4
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia granic działki ewidencyjnej - Pacyna
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość połozoną w Sannikach, oznaczoną jako działka nr 368/4 o powierzchni 0,0227 ha
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Szczawinek, dz. nr 105, 106/1
   minus Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
   minus Zawiadomienie o czynnosciach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomosci podlegającej podziałowi Mysłownia N
   minus Zawiadomienie o czynnosciach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomosci podlegającej podziałowi w m. Lipa
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic -Zaborów Nowy
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 358 -Gorzewo
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 173/3, 162/345 w m. Antoninów
   minus Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w m. Osmólsk
   minus Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia na rzecz Gminy Gostynin na okres 3 lat położoną w Antoninowie
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowosci Osowia Gm. Szczawin Kościelny
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 49 Szczawin Borowy Kolonia
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Skoki Gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Bierzewice Gm. Gostynin
   minus Dotyczy wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa poł. w Klusku, gm. Gostynin, działka nr 368/4, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki w m. Gostynin ul. Targowa
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Budy Lucieńskie
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 178 w m. Antoninów
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Sierkówek
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Choinek gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Osiny Gm. Gostynin
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 134, położonej w obrębie Górki Drugie, gmina Gost
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych Stary Kamień
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Budy Lucieńskie
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu podziału granic działki ewidencyjnej w miejscowości Klusek gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Antoninów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Rakowiec
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Łuszczanów
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Sanniki
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bolesławów
   minus ogłoszenia Starosty Gostynińskiego w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - Osmólsk działka nr 161/7
   minus Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości poł. w Marianowie Lucieńskim, gm. Gostynin, oznaczonej jako działki 130 i 131.
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4, położonej w obrębie Białotarsk, gmina Gost
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Białe
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego dot. przetargu na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Osmólsku, gm. Sanniki, oznaczonej jako działka numer 161/7 o pow. 0,0889 ha.
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 134, Górki Drugie
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w obrębie Rybie
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Rybie
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Krzywie
   minus Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do użyczenia na 10 lat działki numer 73/4 o pow. 0,1643 ha poł. w Gorzewie, gm. Gostynin, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Choinek
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Choinek
   minus Ogłoszenie - zamiar dzierżawy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dz. 134 , obręb Górki Drugie
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin - dz. 134, obręb Górki Drugie
   minus Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Górki Drugie
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia działeki ewidencyjnej w miejscowości Legarda
   minus Ogłoszenie o wyznaczeniu nowego terminu oznaczonej numerem działki 44/4, obręb Białotarsk, gmina Gostynin,
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału w miejscowości Białe
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej: Antoninów, gmina Gostynin, dz. nr 131
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości w miejscowosci Suserz
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Osmólsk
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Kazimierzów
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczone
   minus ogłoszenia Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem d
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin oznaczonej numerem działki 44/4, obręb Białotarsk, gmina Gostynin.
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - 44/4 Białotarsk
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic podlegajacej podziałowi w m. Sannki
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych w g. Gostynin
   minus Zwiadomienie w sprawie nabycia przez Powiat Gostyninski prawa własności gruntu pod drogę powiatową Suserz - Rybie- Nowy Kamień
   minus zawiadomienie w sprawie nabycia przez Powiat Gostyniński prawa własności gruntu położonego w obrębie Rybie
   minus Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Mysłownia Nowa
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nowym terminie załatwienia sprawy dz. 134, m. Górki Drugie
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Gorzewo
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Gorzewo
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Gorzewo
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o terminie oględzin dz. 44/4, m. Białotarsk, gmina Gostynin.
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nowym terminie załatwienia sprawy dz. 44/4, m. Białotarsk, gmina Gostynin.
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki w miejscowości Miałkówek
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego zobowiązująca do udostępnienia dz. 134 w m. Górki Drugie, gmina Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do wyznaczenia projektowanej służebności drogi koniecznej w miejscowości Mysłownia Nowa g. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Sierakówek gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Gorzewo
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i wznowienia granic w miejscowości Barcik
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Antoninów
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym - dz. 44/4, Białotarsk, gm.Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bolesławów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej w miejscowości Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic w m. Marianów Lucieński
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału w m. Huta Zaborowska
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjecia granic w m. Marianów Lucieński
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjecia granic działki ewidencyjnej w m.Gorzewo gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjecia granic działki ewidencyjnej w m.Białe gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Klusek
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego GK.6821.2.2.2020.ADF zobowiązująca do udostępnienia dz. 44/4, Białotarsk, gmina Gostynin wraz z załącznikiem mapowym
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ewidencyjnych w miejscowości Białotarsk
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ewidencyjnych w miejscowości Bolesławów gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki w miejscowości w Brzezi gm. Sanniki
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Helenów Trębski
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Holendry
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Krzymów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Kunki
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Mellerów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Staw
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Suserz
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szczawin Borowy Wieś
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Waliszew
   minus Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Leśniewice
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Trębki
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Rakowiec
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Mellerów
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości - Mysłownia Nowa
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek w obrębach gm. Gostynin według załączonej tabeli
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia i przyjęcia granic - ANTONINÓW, gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia i przejęcia granic - LISICA, gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – Bi
   minus Nabycie przez Powiat Gostyniński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa Własności gruntu zajętego pod część dróg publicznych —s dróg powiatowych nr 31401 „Pacyna — Luszyn” oraz 31402 „Luszyn
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic ewidencyjnych działki w miejscowości Białe gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Huta Nowa
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w miejscowości Marianów Lucieński
   minus Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic ewidencyjnych działki w miejscowości Sanniki
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w miejscowości Helenów gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic/znaków granicznych w miejscowości Nagodów
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w miejscowości KLUSEK gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w obrębie Niecki gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w miejscowości Klusek gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w miejscowości Białe gm. Gostynin
   minus Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków 44 obrębów ewidencyjnych Gminy Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic/znaków granicznych ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w m. Budy Lucieńskie gm. Gostynin
   minus ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
   minus Zawiadomienie o czynnościach w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Sierków gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w miejscowości Budy Kozickie gm. Gostynin
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu terminu przeprowadzenia oględzin
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic ewidencyjnych działki w miejscowości Białe gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i wznowienia granic w miejscowości Białe gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Reszki
   minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych w m. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i brzebiegu granic działki ewidencyjnej polegających podziałowi w m. Budy Kozickiew miejscowości Reszki
   minus Zawiadomienie o przebiegu działek ewidencyjnych w miejscowości Kazimierzów
   minus Zawiadomienie o przebiegu działek ewidencyjnych w miejscowości Raków
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i wznowienia granic w miejscowości Białe gm. Gostynin
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
   minus Ogłoszenie o wydzierżawieniu dz. 6310 w Gostyninie w trybie bezprzetargowym
   minus Realizacja inwestycji „Budowa gazociągu DN1000 Gustorzyn - Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice”
   minus Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i brzebiegu granic działki ewidencyjnej polegających podziałowi w m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny Reszki
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działek dz. 11 Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz. ewidencyjnej nr 32/2 Janówek, gmina Pacyna
   minus Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr: 29/P/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działek dz. 93, 95 Kaleń
   minus Informacja Starosty Gostynińskiego- modernizacja
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Gulewo gmina Gostynin.
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic dz. 197 Gaśno
   minus Zawiadomienie o czynnosciach wznowienia granic dz. 177 i 197 obręb Sierakówek, gm. Gostynin.
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego w sprawie rozbudowy drogi gminnej w m. Budy Kozickie.
   minus Obwieszczenie - Decyzja udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Gulewo gmina Gostynin wraz ze zjazdami i kanałem technologiczny
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 591 Osmolin
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 132 Przylaski
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 38 Remki
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 30 Sejkowice, gm. Pacyna
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 16 Czesławów, gm. Pacyna
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego w sprawie rozbudowy drogi gminnej w m. Budy Kozickie
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz. 38, 39, 78/39, 77/39 Choinek
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 61/2 Bolesławów
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz. 33 Solec
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 287 Sierakówek
   minus Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 182/P/2022
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Gulewo gmina Gostynin.
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz.146/2 - Białe
   plus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 452/1 Miasto Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz. 73 i 74/2 Mysłownia Nowa
   minus Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego w sprawie zmiany decyzji na rozbudowę drogi gminnej w m. Gulewo
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działek: 84 Zwoleń i 91 Jaworek , gm. Gostynin
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego
   minus Zawiadomienie - wznowienie granic dz. 328 i 329, obręb Gorzewo, gm. Gostynin
   minus Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
   minus Wykaz nieruchomości
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz. ewidencyjnej
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 186 Pacyna
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic dz. 80/2 i 125 Bolesławów
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek 125 i 80/2 Bolesławów, gm. Gostynin
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 77/2 Antoniów
   minus Zgodnie z Art.34a Prawa Budowlanego, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Budowy Stacji Bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GST4440B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 57/1 Mysłownia Nowa
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 13/1 Stanisławów Skrzański
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz.219/1 i 213/ 5 Czyżew
   minus Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 440/P/2022 dz. 80/2 Bolesławów
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 186 Pacyna
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działek położonych Mysłownia Nowa
   minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego
   minus Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 458/P/2022_Zaborów Stary
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 89/2 Model
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 114 Rybie, gm. Pacyna
   minus Zawiadomienie ustalenia przebiegu granic działek 191 i 128/2 Mysłownia Nowa
   minus Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i okazania granic projektowanej służebności Zieleniec
   minus Decyzja Starosty Gostynińskiego nr GK.683.59.2022.AS w sprawie odszkodowania
   minus Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 108 Sierakówek
   minus Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 484/P/2022_Ruszków
   minus Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 485/P/2022_Ruszków
   minus Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 486/P/2022_Rębów
   minus Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 488/P/2022_Choinek
plus Przetargi
plus Plany postępowań
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 186 Pacyna
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


OGŁOSZENIA > Komunikaty

Spis dokumentów:
1. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
2. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
3. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej.
4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
5. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
6. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
7. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Sanniki dz. 697
8. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
9. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
10. Zawiadomienie - okazanie granic Budy Kaleńskie nr 4
11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
12. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu wznowienia przebiegu granic działeki
13. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek
14. Zawiadomienie w związku z podziałem działki nr 405 w miejscowości Gorzewo
15. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości i utrwalenia punktów granicznych
16. zawiadomienie o przyjęciu i okazaniu zainteresowanym stronom granic
17. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego, przeznaczonych do zamiany
18. Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym Stanie Prawnym
19. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia
20. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
21. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości we wsi Antoninów
22. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Józefków gm. Gostynin
23. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Strzałki gm. Gostynin
24. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Reszki gm. Szczawin Kościelny
25. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie wydzierżawienia działki nr 3624/21 położonej w Gostyninie
26. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 119 położonej w obrębie Leśniewice gm. Gostynin
27. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rybne
28. Zawiadomienie o czynnościach w celu przyjęcia przebiegu granic - Gostynin działka 1360
29. Zawiadomienie o czynnościach w celu przyjęcia przebiegu granic - Strzałki działka 128
30. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 128 położonej obrębie Strzałki gm. Gostynin
31. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wynajęcia na czas nieoznaczony
32. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wynajęcia
33. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Górki Drugie dz.128/1 droga
34. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 382/5 położonej obrębie Gorzewo gm. Gostynin
35. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Swoboda dz. 6, 8
36. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
37. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
38. Decyzja zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rybne, gm. Gostynin (dz. 92/1 i 92/2)
39. Zawiadomienia o przyjęciu i okazaniu zainteresowanym stronom granic (dz. nr 315, obręb Marianów Lucieński, gm. Gostynin)
40. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek w miejscowości Gorzewo Kolonia
41. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sannikach
42. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie Powiatu Gostynińskiego
43. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gostynińskiego o przystąpieniu do nieodpłatnego zbycia 1.827 udziałów, co stanowi 13 % udziałów Powiatu Gostynińskiego
44. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
45. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.
46. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Pacyna gmina Pacyna
47. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Luszyn gmina Pacyna
48. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy
49. Zawiadomienie - Pismo Syndyka
50. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
51. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Klusek, gmina Gostynin, dz. 368/4 o pow. 0,9807
52. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia i okazania przebiegu granic działek ewidencyjnych
53. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia i okazania przebiegu granic działek ewidencyjnych
54. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic niecruchomości
55. Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Luszyn gmina Pacyna
56. Przedłużenie postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Luszyn gmina Pacyna
57. Przedłużenie postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty gruntowej wsi Pacyna gmina Pacyna
58. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic
59. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego okres do 3 lat
60. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
61. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic
62. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia i utrwalenia znaków granicznych nieruchomości
63. Decyzja ustalająca, że nieruchomość położona we wsi Luszyn, gmina Pacyna, zapisana w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej G.40
64. Decyzja ustalająca, że nieruchomość położona we wsi Pacyna gmina Pacyna zapisana w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej G.96
65. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
66. Jakość wody w Szpitalu w Gostyninie, ul. Zalesie1 - Komunikat PPIS w Gostyninie
67. Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ustalenie przebiegu granic oraz wyznaczenie punktów
68. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (dz. nr 89/8, obręb Zaborów Stary, gmina Gostynin)
69. Ogłoszenie naboru ofert osób chętnych do pozyskiwania drewna z działki 389/35 i 389/40 w msc. Gorzewo-Kruk
70. Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pacyna
71. Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Luszyn
72. Przetarg na sprzedaż majątku upadłego ELGO LIGHTING INDUSTRIES
73. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic dz. nr 11 Gorzewo
74. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat
75. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/ustalenia granic nieruchomości - działka nr 161 w obrębie Nagodów
76. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w obrębie Brzezia Gmina Sanniki
77. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.
78. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic dz. nr 231/1 we wsi Klusek
79. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży
80. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Misiadla, Gmina Szczawin Kościelny, oznaczonej jako dzia
81. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
82. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek EWIDENCYJNYCH
83. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - nr ewid. cz. dz. 396
84. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - nr ewid. cz. dz. 104
85. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Antoninów
86. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Niecki
87. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Osada
88. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - Józefków
89. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Mysłownia Nowa
90. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia/wznowienia/wyznaczenie punktów granicznych działki
91. Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego
Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 3313/5 o powierzchni 0,1597 ha, położona w obrębie 0001 Gostynin
92. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych - Antoninów
93. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Zuzinowie
94. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Halinów
95. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sieraków
96. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Krzywie
97. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Emilianowie
98. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Rębowie
99. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Jastrzębia
100. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Budach Kozickich
101. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Marianów Sierakowski
102. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Zaborów Stary
103. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Rybne
104. Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 179 w obrębie Luszyn gm. Pacyna
105. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działeki ewidencyjnej w Huta Nowa
106. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Lwówek
107. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
108. Informacje o przystąpieniu do prac związanych z realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie wybranych obrębów Gminy Gostynin
109. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Gorzewo
110. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Sanniki
111. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczena punktów granicznych działek ewid. - Klusek
112. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy - Klusek
113. Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat - Gorzewo
114. Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Bolesławów
115. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Sanniki
116. Likwidacja Stowarzyszenia Zwykłego "Siła jest w Nas"
117. Likwidacja Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpijczyk"
118. W sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępniienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Misiadla
119. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Pacyna
120. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Miałkówek
121. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia działka nr 31
122. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin działki oznaczonej numerem 31 w m. Misiadla
123. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat - Gorzewo
124. Zarząd Powiatu Gostynińskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń garażowych zlokalizowanych w budynku na działce numer 3624/5, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczony
125. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji zobowiazującej do udostępnienia nieruchomości położonej w m. Misiadla, gm. Szczawin Kości
126. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości w m. Misiadla, dz. 31
127. Ogłoszenie dot. naboru ofert osób chętnych na zakup drewna opałowego
128. Zawiadomienie - ustalenie przebiegu granic Suserz dz. 67/2
129. Zawiadomienie - ustalenie przebiegu granic Miałkówek działka Nr 112
130. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Bierzewice 108/1, 108/2
131. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - Bierzewice
132. Decyzja o udostępnieniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 31, obręb Misiadla, gm. Szczawin Kościelny
133. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w
Na podstawie art. 114 ust. 4, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Starosta Gostyniński zawiadamia, że z dniem 16 sierpnia 2018 r. zostaje wszczęte na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku postępowanie w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Bolesławów, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 62 o pow. 0,0400 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej i nie jest prowadzony zbiór dokumentów.
134. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - Gaśnio
135. Zawiadonienie o czynościach przyjęcia granic nieruchomości - Gaśno nr działki 278/1 i 279/5
136. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej
137. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Kazimierzów
138. Standardy obsługi klienta i system monitorowania satysfakcji klienta
139. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obręb
140. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Bo
141. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - obręb Klusek, gm. Gostynin
142. Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczoną do oddania w formie darowizny na rzecz Gminy Gostynin
143. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Rakowiec, dz. 47/2
144. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wraz z Ogłoszeniem - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
145. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , poło
146. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych - Stefanów, gm. Gostynin
147. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic działek - Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
148. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych
149. Program Mieszkanie Plus
150. Zaproszenie do udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres do 3 lat pomieszczeń garażowych
151. Decyzja Starosty Gostynińskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Bolesławów, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewidenc
Decyzja Starosty Gostynińskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Bolesławów, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 62 o pow. 0,0400 ha.
152. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0010 Gaśno, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewide
Na podstawie art. 124b oraz art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Starosta Gostyniński podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0010 Gaśno, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27 o pow. 2,99 ha, Kw. PL1G/00013164/7, stanowiącej współwłasność Moniki Bończa-Tomaszewskiej, Andrzeja Sławomira Oświt, Macieja Cezarego Strójwąs, Grzegorza Antoniego Szulca, Rafała Bartłomieja Szulca, „Oświt” Spółka z o. o. z siedzibą w Piasecznie oraz Sławomira Jacka Strójwąs – zmarłego, po którym nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
153. Starostwo Powiatowe w Gostyninie ogłasza nabór ofert osób chętnych na zakup drewna.
Drewno opałowe S4 gatunek dąb w wymiarze 2,00 m3. Cena detaliczna za 1 m3 wynosi 145,80 zł brutto. 2. Drewno opałowe S4 gatunek brzoza w wymiarze 0,91 m3. Cena detaliczna za 1 m3 wynosi 129,60 zł brutto. Sprzedaż drewna realizowana jest zgodnie z cennikiem detalicznej sprzedaży drewna pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 522/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 13 lutego 2018 r. Przedmiotowe drewno złożone jest na działce o nr ew. 389/35, obręb geodezyjny Gorzewo, ul. Kruk naprzeciwko bloku nr 4. W celu zakupu drewna prosimy kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości ul. 3 Maja 43 b, 09-500 Gostynin, pokój nr 105 lub pod numerem telefonu: 24 235 85 08, 24 235 85 09.
154. Zawiadomienie w celu ustalenia/wznowienia przebiegu granic działek - Huta Nowa
155. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu działek ewidencyjnych - Kazimierzów
156. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na dziłce nr 1097/4 w Gostyninie
157. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Miasto Gostynin
158. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Klusek
159. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.
160. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w calu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek - Zaborów Stary
161. Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r. nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Raków
162. Decyzja stwierdzająca nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r. nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Adamów i Gołas
163. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - Białe
164. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 27, Gaśno,
165. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Budy Kozickie
166. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek - Budy Kozickie
167. Zawiadomienie ws. przyjęcia i okazania granic w/w działki z działką nr 136- Legarda
168. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości - Adamów, gm. Szczawin Kościelny
169. Zawiadomienie o czynnosciach ustalenia granic nieruchomości dla nieruchomości położonej w Adamowie gm. Szczawin Kościelny nr ewidencyjny 29
170. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Janówek
171. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych - Rębów
172. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 27, Gaśno, gm. G
173. Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego dotyczący budowy dróg gminnych w Sannikach
Budowa dróg gminnych wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w miejscowości Sanniki, Powiat Gostyniński
174. Wykaz nieruchomosci stanowiącej własność Skarbku Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia
175. Ogłoszenie o licytacji samochodu marki FORD TRANSIT rok produkcji 2005 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
176. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o terminie oględzin nieruchomości położonej w m. Gaśno, gmina Gostynin, oznaczonej numerem działki 27
177. Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego dotyczace decyzji
Decyzja udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową
178. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości - Gorzewo gm. Gostynin
179. Ogłoszenie o najmie pomieszczeń garażowych zlokalizowanych w budynku położonym w Gostyninie na działce nr 3624/5, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowy
180. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin dz. nr ew. 27 w m. Gaśno, gm. Gostynin
181. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy zobowiązania do udostępnienia dz. nr ew. 27 w m. Gaśno
182. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego dot. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem 99, położonej w Marianowie Lucieńskim, gmina Gostynin, przeznaczonej do wydzierżawi
183. Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic nieruchomości - obręb Białe
184. Zawiadomienie o czynnościach przejęcia/ustalenia granic nieruchomości - Mysłownia Nowa
185. Zawiadomienie o czynnościach przejęcia/ustalenia granic nieruchomości - Helenów
186. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
187. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości - Osada
188. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji - dz. 27,m. Gaśno, gm. Gostynin
189. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Antoninów dz. nr 142
190. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w Sannikach, oznaczoną jako działka 368/4
191. Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa nieruchomości położonej w Modelu, gmina Pacyna
192. Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działki nr 239 położonej w Modelu, gmina Pacyna oraz działek nr 177/178 i 178 położonych w Skrzeszewach, gmina Pacyna
193. Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działek nr 75/4 i 233 położonych w Modelu, gmina Pacyna
194. Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działek nr 170 i 231 położonych w Modelu, gmina Pacyna
195. Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działki nr 121 położonej w Sejkowicach, gmina Pacyna
196. Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działki nr 682 położonej w Przylaskach, gmina Pacyna
197. Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa działki położonej w Janówku, gm. Pacyna
198. Decyzja Starosty Gostynińskiego stwierdzająca nabycie na Skarb Państwa udziału wynoszącego 1/2 w działce nr 146/2 położonej w Przylaskach, gmina Pacyna
199. Decyzja Starosty Gostynińskiego zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości oznaczonej numerem działki 27, położonej w m. Gaśno, gm. Gostynin
200. Decyzja Starosty Gostynińskiego zezwalająca na niezwłoczne zajęcie działki nr 27 położonej w m. Gaśno, gm. Gostynin
201. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic nieruchomości
202. Postanowienia w sprawie powołania biegłego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Sanniki, działka numer 368/4
203. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Choinek, gmina Gostynin
204. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Mysłownia Nowa
205. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - Jastrzębia
206. Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego dotyczące zmiany decyzji
207. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wynajęcia na okres 3 lat
208. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziało
209. Obwieszczenia Starosty Gostynińskiego o wydaniu decyzji Nr 2/2019 z dnia 08.11.2019 r. zmieniającej decyzję Nr ABI 7354-1/2011 z dnia 22.02.2011 r.
Obwieszczenia Starosty Gostynińskiego o wydaniu decyzji Nr 2/2019 z dnia 08.11.2019 r. zmieniającej decyzję Nr ABI 7354-1/2011 z dnia 22.02.2011 r., zmienioną decyzją Nr 1/2016 z dnia 16.06.2016 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi gminnej ze skrzyżowaniem i zjazdami” zlokalizowanej w miejscowości Sanniki na działkach nr ewid. 187/2, 188/2, 190/2, 192/2, 193/2, 195/2, 206/2, 168/2, 162.
210. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w Bolesławowie
211. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Antoninów, gmina Gostynin, dz. nr 146
212. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej - Białe, gmina Gostynin, dz. nr 186/1
213. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałow
214. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych we wsi Remki
215. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Górki Pierwsze
216. Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia granic dla dz. 365 i 364/8 w miejscowości Klusek.
217. Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 76 w m. Górki Pierwsze gm. Gostynin
218. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - Gorzewo, gm. Gostynin
219. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Gostynin
220. Zawiadomienie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Sanniki za nieruchomość położoną w obrębie 0001 Sanniki, oznaczoną numerem działki: 368/4
221. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia granic działki ewidencyjnej - Pacyna
222. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
223. Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość połozoną w Sannikach, oznaczoną jako działka nr 368/4 o powierzchni 0,0227 ha
224. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Szczawinek, dz. nr 105, 106/1
225. Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat
Wykaz nieruchomości
226. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
227. Zawiadomienie o czynnosciach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomosci podlegającej podziałowi Mysłownia N
228. Zawiadomienie o czynnosciach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomosci podlegającej podziałowi w m. Lipa
229. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic -Zaborów Nowy
230. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 358 -Gorzewo
231. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 173/3, 162/345 w m. Antoninów
232. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w m. Osmólsk
233. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia na rzecz Gminy Gostynin na okres 3 lat położoną w Antoninowie
234. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowosci Osowia Gm. Szczawin Kościelny
235. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 49 Szczawin Borowy Kolonia
236. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Skoki Gm. Gostynin
237. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Bierzewice Gm. Gostynin
238. Dotyczy wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa poł. w Klusku, gm. Gostynin, działka nr 368/4, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 miesięcy
239. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki w m. Gostynin ul. Targowa
240. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Budy Lucieńskie
241. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 178 w m. Antoninów
242. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Sierkówek
243. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Choinek gm. Gostynin
244. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Osiny Gm. Gostynin
245. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 134, położonej w obrębie Górki Drugie, gmina Gost
246. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych Stary Kamień
247. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Budy Lucieńskie
248. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu podziału granic działki ewidencyjnej w miejscowości Klusek gm. Gostynin
249. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Antoninów
250. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Rakowiec
251. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Łuszczanów
252. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Sanniki
253. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bolesławów
254. ogłoszenia Starosty Gostynińskiego w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - Osmólsk działka nr 161/7
255. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości poł. w Marianowie Lucieńskim, gm. Gostynin, oznaczonej jako działki 130 i 131.
256. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4, położonej w obrębie Białotarsk, gmina Gost
257. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Białe
258. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego dot. przetargu na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Osmólsku, gm. Sanniki, oznaczonej jako działka numer 161/7 o pow. 0,0889 ha.
259. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 134, Górki Drugie
260. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w obrębie Rybie
261. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Rybie
262. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Krzywie
263. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do użyczenia na 10 lat działki numer 73/4 o pow. 0,1643 ha poł. w Gorzewie, gm. Gostynin, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego
264. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Choinek
265. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Choinek
266. Ogłoszenie - zamiar dzierżawy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
267. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dz. 134 , obręb Górki Drugie
268. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin - dz. 134, obręb Górki Drugie
269. Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Górki Drugie
270. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia działeki ewidencyjnej w miejscowości Legarda
271. Ogłoszenie o wyznaczeniu nowego terminu oznaczonej numerem działki 44/4, obręb Białotarsk, gmina Gostynin,
272. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału w miejscowości Białe
273. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej: Antoninów, gmina Gostynin, dz. nr 131
274. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości w miejscowosci Suserz
275. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Osmólsk
276. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Kazimierzów
277. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczone
278. ogłoszenia Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem d
279. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin oznaczonej numerem działki 44/4, obręb Białotarsk, gmina Gostynin.
280. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - 44/4 Białotarsk
281. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic podlegajacej podziałowi w m. Sannki
282. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych w g. Gostynin
283. Zwiadomienie w sprawie nabycia przez Powiat Gostyninski prawa własności gruntu pod drogę powiatową Suserz - Rybie- Nowy Kamień
284. zawiadomienie w sprawie nabycia przez Powiat Gostyniński prawa własności gruntu położonego w obrębie Rybie
285. Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Mysłownia Nowa
286. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nowym terminie załatwienia sprawy dz. 134, m. Górki Drugie
287. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Gorzewo
288. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Gorzewo
289. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Gorzewo
290. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o terminie oględzin dz. 44/4, m. Białotarsk, gmina Gostynin.
291. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nowym terminie załatwienia sprawy dz. 44/4, m. Białotarsk, gmina Gostynin.
292. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki w miejscowości Miałkówek
293. Decyzja Starosty Gostynińskiego zobowiązująca do udostępnienia dz. 134 w m. Górki Drugie, gmina Gostynin
294. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do wyznaczenia projektowanej służebności drogi koniecznej w miejscowości Mysłownia Nowa g. Gostynin
295. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Sierakówek gm. Gostynin
296. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Gorzewo
297. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i wznowienia granic w miejscowości Barcik
298. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Antoninów
299. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym - dz. 44/4, Białotarsk, gm.Gostynin
300. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bolesławów
301. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej w miejscowości Gostynin
302. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic w m. Marianów Lucieński
303. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału w m. Huta Zaborowska
304. Zawiadomienie o czynnościach przyjecia granic w m. Marianów Lucieński
305. Zawiadomienie o czynnościach przyjecia granic działki ewidencyjnej w m.Gorzewo gm. Gostynin
306. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjecia granic działki ewidencyjnej w m.Białe gm. Gostynin
307. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Klusek
308. Decyzja Starosty Gostynińskiego GK.6821.2.2.2020.ADF zobowiązująca do udostępnienia dz. 44/4, Białotarsk, gmina Gostynin wraz z załącznikiem mapowym
309. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ewidencyjnych w miejscowości Białotarsk
310. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ewidencyjnych w miejscowości Bolesławów gm. Gostynin
311. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki w miejscowości w Brzezi gm. Sanniki
312. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Helenów Trębski
313. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Holendry
314. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Krzymów
315. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Kunki
316. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Mellerów
317. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Staw
318. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Suserz
319. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szczawin Borowy Wieś
320. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Waliszew
321. Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu
322. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Leśniewice
323. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Trębki
324. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Rakowiec
325. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Mellerów
326. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości - Mysłownia Nowa
327. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek w obrębach gm. Gostynin według załączonej tabeli
328. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia i przyjęcia granic - ANTONINÓW, gm. Gostynin
329. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia i przejęcia granic - LISICA, gm. Gostynin
330. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
331. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – Bi
332. Nabycie przez Powiat Gostyniński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa Własności gruntu zajętego pod część dróg publicznych —s dróg powiatowych nr 31401 „Pacyna — Luszyn” oraz 31402 „Luszyn
333. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic ewidencyjnych działki w miejscowości Białe gm. Gostynin
334. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Huta Nowa
335. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w miejscowości Marianów Lucieński
336. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
337. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic ewidencyjnych działki w miejscowości Sanniki
338. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w miejscowości Helenów gm. Gostynin
339. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic/znaków granicznych w miejscowości Nagodów
340. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w miejscowości KLUSEK gm. Gostynin
341. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w obrębie Niecki gm. Gostynin
342. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w miejscowości Klusek gm. Gostynin
343. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w miejscowości Białe gm. Gostynin
344. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków 44 obrębów ewidencyjnych Gminy Gostynin
345. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic/znaków granicznych ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w m. Budy Lucieńskie gm. Gostynin
346. ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
347. Zawiadomienie o czynnościach w celu przyjęcia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Sierków gm. Gostynin
348. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic w miejscowości Budy Kozickie gm. Gostynin
349. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
350. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu terminu przeprowadzenia oględzin
351. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic ewidencyjnych działki w miejscowości Białe gm. Gostynin
352. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i wznowienia granic w miejscowości Białe gm. Gostynin
353. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej w miejscowości Reszki
354. Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
355. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych w m. Gostynin
356. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i brzebiegu granic działki ewidencyjnej polegających podziałowi w m. Budy Kozickiew miejscowości Reszki
357. Zawiadomienie o przebiegu działek ewidencyjnych w miejscowości Kazimierzów
358. Zawiadomienie o przebiegu działek ewidencyjnych w miejscowości Raków
359. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym
360. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i wznowienia granic w miejscowości Białe gm. Gostynin
361. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
362. Ogłoszenie o wydzierżawieniu dz. 6310 w Gostyninie w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości poł. w Gostyninie nr dz. 6310 własność Skarb Państwa przeznaczony do wydzierżawienia na okres 3 lat
363. Realizacja inwestycji „Budowa gazociągu DN1000 Gustorzyn - Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice”
364. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i brzebiegu granic działki ewidencyjnej polegających podziałowi w m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny Reszki
365. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działek dz. 11 Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
Zawiadomienie przejęcie granic dz. 11 Dobrów gm. Szczawin Kościelny
366. Decyzja Starosty Gostynińskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
367. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz. ewidencyjnej nr 32/2 Janówek, gmina Pacyna
368. Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr: 29/P/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
369. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działek dz. 93, 95 Kaleń
370. Informacja Starosty Gostynińskiego- modernizacja
371. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Gulewo gmina Gostynin.
372. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic dz. 197 Gaśno
373. Zawiadomienie o czynnosciach wznowienia granic dz. 177 i 197 obręb Sierakówek, gm. Gostynin.
374. Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego w sprawie rozbudowy drogi gminnej w m. Budy Kozickie.
375. Obwieszczenie - Decyzja udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Gulewo gmina Gostynin wraz ze zjazdami i kanałem technologiczny
376. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 591 Osmolin
377. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0007 Model, Gmina Pacyna, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 20/13
378. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0008 Pacyna, Gmina Pacyna, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 186 o pow. 0,94 ha
379. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 132 Przylaski
380. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 38 Remki
381. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 30 Sejkowice, gm. Pacyna
382. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 16 Czesławów, gm. Pacyna
383. Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego w sprawie rozbudowy drogi gminnej w m. Budy Kozickie
384. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz. 38, 39, 78/39, 77/39 Choinek
385. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 61/2 Bolesławów
386. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz. 33 Solec
387. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 287 Sierakówek
388. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 182/P/2022
389. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Gulewo gmina Gostynin.
390. Decyzja Starosty Gostynińskiego
Decyzja Starosty Gostynińskiego znak: GK.6820.1.1.2020.ADF z dnia 8 czerwca 2022r.
391. Decyzja Starosty Gostynińskiego
Decyzja Starosty Gostynińskiego znak: GK.6820.1.2a.2020.ADF z dnia 8 czerwca 2022r.
392. Decyzja Starosty Gostynińskiego
Decyzja Starosty Gostynińskiego znak: GK.6820.1.2b.2020.ADF z dnia 8 czerwca 2022r.
393. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz.146/2 - Białe
394. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 452/1 Miasto Gostynin
395. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz. 73 i 74/2 Mysłownia Nowa
396. Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego w sprawie zmiany decyzji na rozbudowę drogi gminnej w m. Gulewo
397. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działek: 84 Zwoleń i 91 Jaworek , gm. Gostynin
398. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego
Ogłoszenie starosty gostynińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0008 Pacyna, Gmina Pacyna, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 186 o pow. 0,94 ha z uwagi na śmierć współwłaściciela ww. nieruchomości, po którym nie przeprowadzono postępowania spadkowego.
399. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego
400. Zawiadomienie - wznowienie granic dz. 328 i 329, obręb Gorzewo, gm. Gostynin
Zawiadomienie o wznowieniu w dniu 19.09.2022 r. granic działek nr 328 i 329 w obrębie 0011 Gorzewo, gmina Gostynin, powiat Gostyniński.
401. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic
Zawiadomienie o wznowieniu w dniu 9.09.2022 r. granic działki 265, obręb Antoninów, gmina Gostynin.
402. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
403. Wykaz nieruchomości
Wykaz Nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego przeznaczonych do wydzierżawienia - Prosektorium
404. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz. ewidencyjnej
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki nr 249 położonej w obrębie Miałkówek, gmina Gostynin
405. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
406. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego
407. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 186 Pacyna
408. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic dz. 80/2 i 125 Bolesławów
409. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek 125 i 80/2 Bolesławów, gm. Gostynin
410. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego
411. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 77/2 Antoniów
412. Zgodnie z Art.34a Prawa Budowlanego, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Budowy Stacji Bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GST4440B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i
413. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 57/1 Mysłownia Nowa
414. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 13/1 Stanisławów Skrzański
415. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic dz.219/1 i 213/ 5 Czyżew
416. Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 440/P/2022 dz. 80/2 Bolesławów
417. Decyzja Starosty Gostynińskiego ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 186 Pacyna
418. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działek położonych Mysłownia Nowa
419. Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0002 Antoninów, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 265
420. Decyzja Starosty Gostynińskiego
Decyzja Starosty Gostynińskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0007 Model, Gmina Pacyna, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 20/13 o pow. 5,0900 ha
421. Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 458/P/2022_Zaborów Stary
422. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 89/2 Model
423. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 114 Rybie, gm. Pacyna
424. Zawiadomienie ustalenia przebiegu granic działek 191 i 128/2 Mysłownia Nowa
425. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i okazania granic projektowanej służebności Zieleniec
426. Decyzja Starosty Gostynińskiego nr GK.683.59.2022.AS w sprawie odszkodowania
427. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działki 108 Sierakówek
428. Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 484/P/2022_Ruszków
429. Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 485/P/2022_Ruszków
430. Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 486/P/2022_Rębów
431. Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 488/P/2022_Choinek

Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyninski działki nr 42/3 położonej w Zaborowie Starym, gm. Gostynin.

Ilość odwiedzin: 29013
Nazwa dokumentu: Komunikaty
Skrócony opis: Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. nr 42/3 poł. w Zaborowie Starym
Podmiot udostępniający: Zawiadomienie
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 12:18:39
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 12:18:39
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-21 14:37:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner