logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
minus DEBATA nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego za 2021 r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Plany postępowań
plus Ogłoszenia o naborze
minus Zapytania ofertowe
   minus Zapytanie ofertowe 1/2015/RL
   minus Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi koszenia traw i chwastów z poboczy dróg
   minus Oferta na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie
   minus Zapytanie o cenę na usługę - Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych
   minus Zaproszenie do składania ofert cenowych - Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów
   minus Zaproszenie do składania ofert cenowych - Świadczenie usług w zakresi usuwania pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Gostynińskiego oraz przewiezienie ich na parking strzeżony
   minus Zaproszenie do składania ofert - Koordynator ds. kształcenia kompetencji kluczowych
   minus Zaproszenie do złożenia ofert do wykonania prac instalacji elektrycznej
   minus Zaproszenie do składania ofert - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu POWER
   minus Dostawa kompletnego systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie w ramach Projektu PO WER
   minus Zaproszenie do złożenia oferty na usługę cateringową dla uczestników szkolenia
   minus Zaproszenie do złożenia oferty na usługę szkoleniowe w zakresie zasad uruchamiania i funkcjonowania punktu potwierdzającego profil zaufany w urzędzie wraz z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeńst
   minus Ogłoszenie na nabór ofert osób chętnych do pozyskania drewna z działki 389/40 w msc. Gorzewo-Kruk w systemie samowyrobu
   minus Ogłoszenie na nabór ofert osób chętnych do pozyskania drewna z działki 389/35 w msc. Gorzewo-Kruk w systemie samowyrobu
   minus Zaproszenie do złożenia oferty - „Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Powiecie Gostynińskim”
   minus Zaproszenie do składania ofert na Świadczenie usługi edukacyjnej – studia podyplomowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego
   minus Zakupu i dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
   minus Zaproszenie do sładania ofert na wykonanie usług leśnych nr 1/2018/SL
   minus Oferta na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie
   minus Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Gostynińskiego oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym
   minus Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Gostynińskiego oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
   minus Ogłoszenie dotyczące pozyskania drewna z działki nr ewd.987
   minus Ogłoszenie - nabór ofert osób chętnych do pozyskania drewna z działki nr ewid. 987 przy ul. Targowej w m. Gostynin
   minus Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamowienia na: wykonanie inwentaryzacji punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy na terenie gmin Szczawin Kościelny, Pacyna, Sanniki, p
   minus Zapytanie ofertowe w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokosci 1.719.971 zł zprzeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku
   minus Zapytanie ofertowe w sprawie "Opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont i adaptację zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji g
   minus Ogłoszenie na "Zakup, wraz z dostawą mikrobusu, 9- cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie"
   minus Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszczonych planów urządzania oraz aneksów do uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu gostynińskiego
   minus Informacja o wyborze oferty
   minus Zapytanie ofertowe 2/2019/SL - wycinka drzew
   minus Zapytanie ofertowe nr 3/2019/ SL - wycinka drzew
   minus Zaproszenie do składania ofert - zmiana klasyfikacji gruntów
   minus Zapytanie ofertowe na realizację zadania n. "Utylizacja płyt falistych azbestowo- cementowych z terenu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie".
   minus Świadczenie usług w zakresie usuwania oraz przechowywanie pojazdów
   minus Świadczenie usług w zakresie usuwania oraz przechowywanie pojazdów - drugie postępowanie
   minus Zapytanie ofertowe w zakresie świadczenia usług przez geologa
   minus Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i montaż automatycznej stacji meterologicznej wraz z urządzeniem ogródka meterologicznego w Powiecie Gostynińskim"
   minus Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid -19"
   minus Zapytanie ofertowe pn. " Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w
   minus Zapytanie ofertowe pn. " Zakup i dostawa wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covi
   minus Zapytanie ofertowe na dostawę aluminiowej łodzi wiosłowo-motorowej
   minus Świadczenie usług w zakresie usuwania oraz przechowywanie pojazdów w roku 2021
   minus Świadczenie usług w zakresie usuwania oraz przechowywanie pojazdów w roku 2021
   minus Zapytanie ofertowe SL.272.1.2021 w zakresie świadczenia usług przez geologa
   minus Zapytanie ofertowe w postępowaniu dotyczącym gleboznawczej klasyfikacji gruntów
   minus Zapytanie ofertowe na wykonie usługi z zakresu gospodarki leśnej- odnowienia powierzchni leśnych
   plus Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej - odnowienie powierzchni leśnych
   minus Zapytanie ofertowe „Dostawa agregatu prądotwórczego zabudowanego na homologowanym podwoziu o mocy PRP 13,7 KW STAGE V - produkcji polskiej”
   minus Świadczenie usług w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów w 2022r.
   minus Zapytanie ofertowe z zamiarem zaciągniecia kredytu długoterminowego
   minus Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych
   plus Zapytanie ofertowe SL.272.1.2022
   minus Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacjai projektowej
   minus Zapytanie ofertowe pn.: "Przegląd i czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13"
   minus Zaproszenie do składania ofert na zmianę klasyfikacji gruntów
   minus Zapytanie ofertowe pn.:„Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów”
   minus Zapytanie ofertowe" Wykonanie audytu obejmującego analizę organizacyjno - finansową szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gostyniński
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 186 Pacyna
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


OGŁOSZENIA > Zapytania ofertowe

Spis dokumentów:
1. Zapytanie ofertowe 1/2015/RL
Wykonanie uproszczonych planów urządzania oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu gostynińskiego
2. Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi koszenia traw i chwastów z poboczy dróg
3. Oferta na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie
4. Zapytanie o cenę na usługę - Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych
5. Zaproszenie do składania ofert cenowych - Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów
6. Zaproszenie do składania ofert cenowych - Świadczenie usług w zakresi usuwania pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Gostynińskiego oraz przewiezienie ich na parking strzeżony
7. Zaproszenie do składania ofert - Koordynator ds. kształcenia kompetencji kluczowych
8. Zaproszenie do złożenia ofert do wykonania prac instalacji elektrycznej
9. Zaproszenie do składania ofert - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu POWER
10. Dostawa kompletnego systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie w ramach Projektu PO WER
11. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę cateringową dla uczestników szkolenia
12. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę szkoleniowe w zakresie zasad uruchamiania i funkcjonowania punktu potwierdzającego profil zaufany w urzędzie wraz z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeńst
13. Ogłoszenie na nabór ofert osób chętnych do pozyskania drewna z działki 389/40 w msc. Gorzewo-Kruk w systemie samowyrobu
14. Ogłoszenie na nabór ofert osób chętnych do pozyskania drewna z działki 389/35 w msc. Gorzewo-Kruk w systemie samowyrobu
15. Zaproszenie do złożenia oferty - „Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Powiecie Gostynińskim”
16. Zaproszenie do składania ofert na Świadczenie usługi edukacyjnej – studia podyplomowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego
17. Zakupu i dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
18. Zaproszenie do sładania ofert na wykonanie usług leśnych nr 1/2018/SL
19. Oferta na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie
20. Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Gostynińskiego oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym
21. Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Gostynińskiego oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
22. Ogłoszenie dotyczące pozyskania drewna z działki nr ewd.987
23. Ogłoszenie - nabór ofert osób chętnych do pozyskania drewna z działki nr ewid. 987 przy ul. Targowej w m. Gostynin
24. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamowienia na: wykonanie inwentaryzacji punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy na terenie gmin Szczawin Kościelny, Pacyna, Sanniki, p
25. Zapytanie ofertowe w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokosci 1.719.971 zł zprzeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku
26. Zapytanie ofertowe w sprawie "Opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont i adaptację zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji g
27. Ogłoszenie na "Zakup, wraz z dostawą mikrobusu, 9- cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie"
28. Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszczonych planów urządzania oraz aneksów do uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu gostynińskiego
29. Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania - "Wykonanie uproszczonych planów urządzanie oraz aneksów do uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu gostynińskiego"
30. Zapytanie ofertowe 2/2019/SL - wycinka drzew
31. Zapytanie ofertowe nr 3/2019/ SL - wycinka drzew
32. Zaproszenie do składania ofert - zmiana klasyfikacji gruntów
33. Zapytanie ofertowe na realizację zadania n. "Utylizacja płyt falistych azbestowo- cementowych z terenu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie".
34. Świadczenie usług w zakresie usuwania oraz przechowywanie pojazdów
35. Świadczenie usług w zakresie usuwania oraz przechowywanie pojazdów - drugie postępowanie
36. Zapytanie ofertowe w zakresie świadczenia usług przez geologa
37. Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i montaż automatycznej stacji meterologicznej wraz z urządzeniem ogródka meterologicznego w Powiecie Gostynińskim"
38. Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid -19"
39. Zapytanie ofertowe pn. " Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w
40. Zapytanie ofertowe pn. " Zakup i dostawa wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covi
41. Zapytanie ofertowe na dostawę aluminiowej łodzi wiosłowo-motorowej
42. Świadczenie usług w zakresie usuwania oraz przechowywanie pojazdów w roku 2021
43. Świadczenie usług w zakresie usuwania oraz przechowywanie pojazdów w roku 2021
44. Zapytanie ofertowe SL.272.1.2021 w zakresie świadczenia usług przez geologa
45. Zapytanie ofertowe w postępowaniu dotyczącym gleboznawczej klasyfikacji gruntów
46. Zapytanie ofertowe na wykonie usługi z zakresu gospodarki leśnej- odnowienia powierzchni leśnych
47. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej - odnowienie powierzchni leśnych
48. Zapytanie ofertowe „Dostawa agregatu prądotwórczego zabudowanego na homologowanym podwoziu o mocy PRP 13,7 KW STAGE V - produkcji polskiej”
„Dostawa agregatu prądotwórczego zabudowanego na homologowanym podwoziu o mocy PRP 13,7 KW STAGE V - produkcji polskiej”
49. Świadczenie usług w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów w 2022r.
50. Zapytanie ofertowe z zamiarem zaciągniecia kredytu długoterminowego
51. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych
52. Zapytanie ofertowe SL.272.1.2022
53. Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacjai projektowej
o udzielenie zamówienia na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - ” Projekt przebudowy budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową stację kontroli pojazdów” w ramach zadania pn.”Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku Internatu na centrum szkoleniowe.”
54. Zapytanie ofertowe pn.: "Przegląd i czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13"
55. Zaproszenie do składania ofert na zmianę klasyfikacji gruntów
56. Zapytanie ofertowe pn.:„Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych, adaptacja istniejących pomieszczeń na podstawową Stację Kontroli Pojazdów”
57. Zapytanie ofertowe" Wykonanie audytu obejmującego analizę organizacyjno - finansową szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gostyniński

Ilość odwiedzin: 120830
Nazwa dokumentu: Zapytania ofertowe
Podmiot udostępniający: Administrator
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-04-30 11:23:48
Data udostępnienia informacji: 2015-04-30 11:23:48
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-30 11:24:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner