logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
minus DEBATA nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego za 2021 r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Plany postępowań
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 186 Pacyna
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
minus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
   minus Wniosek o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę 7 budynków inwentarskich
   minus Wniosek o pozwolenie na przebudowę dróg wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budowę kanalizacji deszczowej
   minus Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę budynku kurnika do chowu kur niosek reprodukcyjnych
   minus Wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę 9 elektrowni wiatrowych
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę trzech elektrowni wiatrowych
   minus Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę 4 budynków inwentarskich w miejscowości Keniew gm. Gostynin
   minus Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej
   minus Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zaborów Stary, Sokołów iSokołów PGR gmina Gostynin.
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącąw miejscowości Osmolin gm. Sanniki
   minus Budowa czterech budynków inwentarskich miejscowości Sieraków gm. Gostynin
   minus Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin.
   plus Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rakowiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec gmina Pacyna
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego w miejscowości Leśniewice gm. Gostynin
   minus Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
   minus Wniosek o pozowlenie na budowę dwóch budynków inwentarskich w miejscowości Skrzany, gm. Gostynin
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych i myjni kontenerowej wraz z infrastrukturą, w tym instalacji gazowej
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę 3 budynków inwentarskich w miejscowości Kozice, gm. Gostynin.
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jastrzębia gmina Gostynin
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "GOSTYNIN I" o mocy zainstalowanej do 1MW w miejscowości Wrząca gmina Gostynin
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę fundamentu pod trzema silosami bitumu V=80 m3 w miejscowości Leśniewice, gm. Gostynin
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę dróg - ul. Gerwatowskiego, Hubalczyków, Małkowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami
   minus „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków” w Gostyninie
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę fotowoltaicznej instalacji wytwarzającej elektryczność ze źródła odnawialnego o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szkarada, gm. San
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę fotowoltaicznej instalacji wytwarzającej elektryczność ze źródła odnawialnego o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szkarada i Sannik
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej operatora telefonii cyfrowej sieci T-Mobile Polska S.A. SB.26424. Pomarzanki, w miejscowości Pomarzanki, gmina Gostynin
   plus Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "SANNIKI I" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Sanniki gmina Sanniki
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "SANNIKI II" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Sanniki gmina Sanniki
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 6 szt. zbiorników i przyłączy gazowych w m. Sieraków gm. Gostynin
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę: rozbudowa budynku magazynowego w miejscowości Gostynin ul. Przemysłowa 19
   plus Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Helenów gm. Szczawin Kościelny
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej GST4405A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) wraz z wewnętrzną linią zasilającą
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GST4460A wraz z wewnętrzną linią zasilającą
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GST4450A wraz z wewnętrzną linią zasilającą
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnymi zbiornikami o pojemności 6x6400 l w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki
   minus Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku przechowalni warzyw ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw i nadbudową części socjalnej z instalacjami doziemnymi, szambo szczelne, podczyszczaln
   minus Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GST4430A wraz z wewnętrzną linią zasilającą
   plus Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej-elektrowni słonecznej "Rakowiec" o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec, gm. Pacyna
   plus Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów A o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny
   plus Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów B o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny
   plus Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów C o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny
   minus Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku produkcyjno-magazynowego na malarnię w Gostyninie przy ul. Kolejowej
   plus Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gorzewo gm. Gostynin
   plus Wniosek o pozwolenie na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Gulewo gmina Gostynin wraz ze zjazdami i kanałem technologicznym
   plus Wniosek o pozwolenie na budowę 3 budynków inwentarskich do chowu indyków o liczbie stanowisk 40 000 szt. w każdym z instalacjami doziemnymi, 12 szt. silosów na paszę AGOS 25 ton, 6 szt. zbiorników na
   plus Budowa przykopcowanego zbiornika lpg i orurowania, Suserz gm. Szczawin Kościelny
   plus Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb zasilania suszarni zboża oraz układu grzewczego budynków inwentarskich
   plus Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Białotarsk gm. Gostynin
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


Spis dokumentów:
1. Wniosek o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczawin Kościelny gm. Szczawin Kościelny
2. Wniosek o pozwolenie na budowę 7 budynków inwentarskich
7 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych, wiaty, budynku gospodarczego, płyty gnojowej ze zbiornikiem ociekowym, 28 silosów na paszę, zbiornika przeciwpożarowego w m. Nowa Wieś, gm., Gostynin
3. Wniosek o pozwolenie na przebudowę dróg wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budowę kanalizacji deszczowej
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej, ul. Poprzecznej, ul. Żytniej, ul. Firmowej, ul. Bankowej, ul. Żabiej, ul. Jaśminowej, ul. Wschodniej, ul. Skrajnej, ul. Północnej
4. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę budynku kurnika do chowu kur niosek reprodukcyjnych
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę budynku kurnika do chowu kur niosek reprodukcyjnych (odchowalni kur reprodukcyjnych mięsnych) o obsadzie 19000 sztuk wraz z infrastrukturą, urządzeniami i obiektami w m-ści Sieraków gm. Gostynin
5. Wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Budowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem i zjazdami w miejscowości Sanniki (przedłużenie ulicy Poprzecznej)
6. Wniosek o pozwolenie na budowę 9 elektrowni wiatrowych
9 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą drogową, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną w miejscowości Lwówek, Czyżew, Aleksandrów i Krubin gm. Sanniki.
7. Wniosek o pozwolenie na budowę trzech elektrowni wiatrowych
3 elektrownie wiatrowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokołów gm. Gostynin
8. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę 4 budynków inwentarskich w miejscowości Keniew gm. Gostynin
Budowa 4 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyków o obsadzie łącznej 39600 szt. z instalacjami doziemnymi, budynku agregatorowni, budynku kotłowni, komina, silosów na paszę AGOS 20 ton – 8 szt., szamba szczelnego, utwardzenia terenu, miejsc postojowych, ogrodzenia, instalacji zbiornikowej: zbiornik na gaz o pojemności 6,4 m3 , przyłącze gazowe, ściana oddzielenia przeciwpożarowego w miejscowości Kleniew, gm. Gostynin.
9. Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku hali produkcyjnej
Wniosek o pozwolenie na rozbudowa budynku hali produkcyjnej „Dubimex” Zakład Produkcji Mięsa Sp. j. Zygmunt Dubielak; Gostynin, ul. Bierzewicka
10. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zaborów Stary, Sokołów iSokołów PGR gmina Gostynin.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i części Sokołów PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów gmina Gostynin - zmiana w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w części wsi Sokołów gmina Gostynin
11. Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącąw miejscowości Osmolin gm. Sanniki
Budowa budynku inwentarskiego do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osmolin gmina Sanniki
12. Budowa czterech budynków inwentarskich miejscowości Sieraków gm. Gostynin
Budowa czterech budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu kurcząt brojlerów z instalacjami doziemnymi oraz 12 szt. silosów na pasze Agromet S-20 w miejscowości Sieraków gm. Gostynin.
13. Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin.
Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych o obsadach maksymalnych 85 000 szt. i 103 000 szt. z instalacjami doziemnymi, silosami na paszę Agromet S-23 – 6 szt., zbiornikami na gaz o pojemności 6,4 m3 – 4 szt., ścianami oddzielenia pożarowego – 3 szt., szambem szczelnym, przebudową 3 zbiorników na gaz o pojemności 6,4 m3 w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin.
14. Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rakowiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec gmina Pacyna
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rakowiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec gmina Pacyna
15. Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego w miejscowości Leśniewice gm. Gostynin
Budowa budynku inwentarskiego, silosów na paszę, zbiorników na gaz i szamb szczelnych w miejscowości Leśniewice gm. Gostynin
16. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Budowa dróg gminnych wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w miejscowości Sanniki
17. Wniosek o pozowlenie na budowę dwóch budynków inwentarskich w miejscowości Skrzany, gm. Gostynin
Budowa dwóch budynków inwentarskich, silosów na paszę, zbiorników na gaz i szamb szczelnych w miejscowości Skrzany, gm. Gostynin
18. Wniosek o pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych i myjni kontenerowej wraz z infrastrukturą, w tym instalacji gazowej
Wniosek o pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych i myjni kontenerowej wraz z infrastrukturą, w tym instalacji gazowej w miejscowości Gostynin przy ul. Płockiej 25
19. Wniosek o pozwolenie na budowę 3 budynków inwentarskich w miejscowości Kozice, gm. Gostynin.
Budowa 3 budynków inwentarskich, budynku gospodarczego, wagi , silosów na paszę AGROMET S-23-6 zt., szamb szczelnych- 4 szt., utwardzenia terenu, miejsc postojowych w miejscowości kozice, gm. Gostynin.
20. Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą
Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego chlewni rozrodu - etap 1 i etap 2 wraz z infrastrukturą w miejscowości Jastrzębia gmina Gostynin
21. Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jastrzębia gmina Gostynin
Wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego chlewni tuczu - etap 1 i etap 2 wraz z infrastrukturą w miejscowości Jastrzębia gmina Gostynin
22. Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "GOSTYNIN I" o mocy zainstalowanej do 1MW w miejscowości Wrząca gmina Gostynin
Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "GOSTYNIN I" o mocy zainstalowanej do 1MW w miejscowości Wrząca gmina Gostynin
23. Wniosek o pozwolenie na budowę fundamentu pod trzema silosami bitumu V=80 m3 w miejscowości Leśniewice, gm. Gostynin
Wniosek o pozwolenie na budowę fundamentu pod trzema silosami bitumu V=80 m3 w miejscowości Leśniewice, gm. Gostynin
24. Wniosek o pozwolenie na budowę dróg - ul. Gerwatowskiego, Hubalczyków, Małkowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami
Wniosek o pozwolenie na budowę dróg - ul. Gerwatowskiego, Hubalczyków, Małkowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie
25. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków” w Gostyninie
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków” w Gostyninie
26. Wniosek o pozwolenie na budowę fotowoltaicznej instalacji wytwarzającej elektryczność ze źródła odnawialnego o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szkarada, gm. San
Wniosek o pozwolenie na budowę fotowoltaicznej instalacji wytwarzającej elektryczność ze źródła odnawialnego o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szkarada, gm. Sanniki.
27. Wniosek o pozwolenie na budowę fotowoltaicznej instalacji wytwarzającej elektryczność ze źródła odnawialnego o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szkarada i Sannik
Wniosek o pozwolenie na budowę fotowoltaicznej instalacji wytwarzającej elektryczność ze źródła odnawialnego o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szkarada i Sanniki, gm. Sanniki
28. Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej operatora telefonii cyfrowej sieci T-Mobile Polska S.A. SB.26424. Pomarzanki, w miejscowości Pomarzanki, gmina Gostynin
Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej operatora telefonii cyfrowej sieci T-Mobile Polska S.A. SB.26424. Pomarzanki, w miejscowości Pomarzanki, gmina Gostynin
29. Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "SANNIKI I" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Sanniki gmina Sanniki
Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "SANNIKI I" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Sanniki gmina Sanniki
30. Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "SANNIKI II" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Sanniki gmina Sanniki
Wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej "SANNIKI II" o mocy zainstalowanej do 1 MW w miejscowości Sanniki gmina Sanniki
31. Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 6 szt. zbiorników i przyłączy gazowych w m. Sieraków gm. Gostynin
Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 6 szt. zbiorników i przyłączy gazowych w m. Sieraków gm. Gostynin
32. Wniosek o pozwolenie na budowę: rozbudowa budynku magazynowego w miejscowości Gostynin ul. Przemysłowa 19
Wniosek o pozwolenie na budowę: rozbudowa budynku magazynowego w miejscowości Gostynin ul. Przemysłowa 19
33. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Helenów gm. Szczawin Kościelny
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Helenów gm. Szczawin Kościelny
34. Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej GST4405A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) wraz z wewnętrzną linią zasilającą
Budowa stacji bazowej GST4405A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) wraz z wewnętrzną linią zasilającą; dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): województwo: mazowieckie, powiat: gostyniński, gmina: Gostynin, miejscowość: Nowa Wieś, kod pocztowy: 09-500, jednostka ewidencyjna 140402_2 Gostynin, obręb ewidencyjny 0026 Nowa Wieś, nr działki ewidencyjnej: 49/5
35. Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GST4460A wraz z wewnętrzną linią zasilającą
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GST4460A wraz z wewnętrzną linią zasilającą; dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): województwo: mazo-wieckie, powiat: gostyniński, gmina: Gostynin, miejscowość: Bielawy, kod pocztowy: 09-500, jednostka ewidencyjna 140402_2 Gostynin, obręb ewidencyjny 0003 Bielawy, nr działki ewidencyjnej: 144/3
36. Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GST4450A wraz z wewnętrzną linią zasilającą
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GST4450A wraz z wewnętrzną linią zasilającą; dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): województwo: mazowieckie, powiat: gostyniński, gmina: Gostynin, miejscowość: Wrząca, kod pocztowy: 09-500, jednostka ewidencyjna 140402_2 Gostynin, obręb ewidencyjny 0071 Wrząca, nr działki ewidencyjnej: 4/3
37. Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnymi zbiornikami o pojemności 6x6400 l w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki
Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnymi zbiornikami o pojemności 6x6400 l w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki
38. Wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku przechowalni warzyw ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw i nadbudową części socjalnej z instalacjami doziemnymi, szambo szczelne, podczyszczaln
Rozbudowa budynku przechowalni warzyw ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw i nadbudową części socjalnej z instalacjami doziemnymi, szambo szczelne, podczyszczalnia ścieków, zbiorniki na gaz o pojemności 4850l-4 szt, utwardzenie terenu w miejscowości Lubików, gm. Sanniki
39. Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GST4430A wraz z wewnętrzną linią zasilającą
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GST4430A wraz z wewnętrzną linią zasilającą; dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): województwo: mazowieckie, powiat: gostyniński, gmina: Sanniki, miejscowość: Stary Barcik, kod pocztowy: 09-540, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik, nr działki ewidencyjnej: 115/2
40. Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej-elektrowni słonecznej "Rakowiec" o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec, gm. Pacyna
Budowa instalacji fotowoltaicznej-elektrowni słonecznej "Rakowiec" o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakowiec, gm. Pacyna
41. Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów A o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów A o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny
42. Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów B o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów B o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny
43. Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów C o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dobrów C o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Dobrów gm. Szczawin Kościelny
44. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku produkcyjno-magazynowego na malarnię w Gostyninie przy ul. Kolejowej
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku produkcyjno-magazynowego na malarnię w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
45. Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gorzewo gm. Gostynin
46. Wniosek o pozwolenie na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Gulewo gmina Gostynin wraz ze zjazdami i kanałem technologicznym
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gulewo gmina Gostynin wraz ze zjazdami i kanałem technologicznym
47. Wniosek o pozwolenie na budowę 3 budynków inwentarskich do chowu indyków o liczbie stanowisk 40 000 szt. w każdym z instalacjami doziemnymi, 12 szt. silosów na paszę AGOS 25 ton, 6 szt. zbiorników na
Budowa 3 budynków inwentarskich do chowu indyków o liczbie stanowisk 40 000 szt. w każdym z instalacjami doziemnymi, 12 szt. silosów na paszę AGOS 25 ton, 6 szt. zbiorników na gaz o pojemności 6,4 m3, 3 szt. szamb szczelnych w m. Leśniewice gm. Gostynin
48. Budowa przykopcowanego zbiornika lpg i orurowania, Suserz gm. Szczawin Kościelny
Budowa przykopcowanego zbiornika lpg i orurowania, Suserz gm. Szczawin Kościelny
49. Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb zasilania suszarni zboża oraz układu grzewczego budynków inwentarskich
Budowa instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb zasilania suszarni zboża oraz układu grzewczego budynków inwentarskich w m. Staw gm. szczawin Kościelny
50. Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Białotarsk gm. Gostynin
Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Białotarsk gm. Gostynin

Ilość odwiedzin: 12874
Nazwa dokumentu: Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Kopeć
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Kopeć
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Kopeć
Data wytworzenia informacji: 2015-08-21 09:16:29
Data udostępnienia informacji: 2015-08-21 09:16:29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-18 14:56:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner