logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
minus DEBATA nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego za 2021 r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Plany postępowań
plus Ogłoszenia o naborze
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 186 Pacyna
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
minus Zgłoszenia
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie sieci energetycznej w Kazimierzowie
   plus Zgłoszenie linii energetycznej w Zuzinowie
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej w Białotarsku
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej w miejscowości Tuliska
   plus Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Miałkówku
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej w Gostyninie przy ul. HDK
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej w Szczawinku
   plus Zgłoszenie budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV w Zuzinowie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii nn z przyłączami w Skrzeszewach
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej i napowietrznej w Kazimierzowie
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Legardzie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w Marianowie Lucieńskim
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w Marianowie Lucieńskim
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gorzewie
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gorzewie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej: linii kablowej w miejscowości Lisica, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej linii nn ze złaczami; Szczawinek, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy linii napowietrznej w Zuzinowie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
   plus Zgłoszenie rozbudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej nn w miejscowosci Antoninów
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej miejscowości Działy i Lubików
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej oraz napowietrznej nn 0.4kV i przebudowy sieci energetycznej napowietrznej w miejscowości Kazimierzów
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej linni nn-0,4kV w miejscowości Skrzeszewy
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie
   plus Zgłsszenie przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej, przebudowa przyłączy w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci w Gorzewie, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznejw miejscowości Lucień, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn-0,4 kV w miejscowości Marianów Lucieński, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Józefków gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kaablowej nN w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Wólka gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Krzymów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci nn w Biezrzewicach, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci el-en 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego. Budowa linii kablowejnn i złączy w miejscowści Choinek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci w Sannikach
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Osada, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomarzaki, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzany i Halinów , gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci el.-en: linii kablowej nN-0,4 kV i złączy kablowych w Gostyninie4 przy ul. Targowej
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowosci Czyżew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci napowietrznej w miejscowości Rybie, gm. Pacyna
   plus zgłoszenie budowy sieci NN w miejscowosci Krzywie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci NN w miejscowoąści Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenegetycznej: linii kablowej w miejscowości Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosći Czyzew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscoowści Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gąbinie
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii0 kablowej w miejscowosci Zaborów Stary, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowosci Gulewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinak sieci wodociągowej w miejscowosci Pomarzanki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowosci Gostynin przy ul. Zazamcze
   plus Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej sieci (linii) niskiego napięcia w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci w miejscowści Klusek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej kablowej sieci nn 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nn w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłaczami w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego.
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) oraz budowy kablowej linii w miejscowości Mocarzewo i Sanniki, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia 0,4 kV, budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4kV w miejscowości Marianów Sierakowski, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Sokołów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej seici (linii) nn, elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) nn w miejscowosci Kiełpieniec i Osowia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zaborów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowści Jaworek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowści Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszeniebudowy sieci eletroenergetycznej: linii kablowej nN0,4 kV i złaćza pomiarowego w miejscowosći Szczawin Borowy Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV w miejscowosć Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nn i budowy elektroenergetycznej kablowej sieci nn w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w miejscowości Aleksandrynów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowści Rakowiec, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektreonergetycznej w miejscowości Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci 0,4 kV w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowści Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Polesie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN - 0,4 kV w miejscowości Wólka, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek 106/x i 104/x, demontaż sieci napowietrznej w Miałkówku gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN 0.4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nagodów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sieraków, gm.Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci nn w miejscowosci Skoki, gm.Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Gorzeow Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej i złącz pomiarowych w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowosci Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy kablowej linii nn 0,4 kV w miejscowości Zwoleń, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym Wólka, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nn i budowy kablowej sieci nn w orębie ewidencyjnym wólka, Sanniki i Mocarzewo, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowosci Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetcznej w m. Gorzewo gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN w miejscowosci Osowia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elekteroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowosci Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) nN 0,4 kV ze złaczami kablowo-pomiarowymi w miejscowosci Budy Kozickie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Żytniej w miejscowości Gostynin, gm. Miasta Gostynina
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Czapskiego w miejscowości Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV w miejscowości Budy Kozickie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV w Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednrodzinnego w miejscowosci Dąbrówka, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowości Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Białotarsk, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie modernizacji linii napowietrznych 0,4 kV i stacji transformatorowej w miejscowości Marianka, Górki Drugie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej w mejscowości słomków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. S. Treli
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświtlenia drowgowego w Gostyninie na ul. Czapskiego
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowści Górki Pierwsze, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowosciach Zuzinów i Aleksandrynów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN - 0,4 kV w miejscowosci Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zieleniec, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budwoy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Klusek i Lucień, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Żytniej
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowości Białe, gm. Gostynin
   plus zgłoszenie budowy sieci w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzeszewy, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Zuzinów i Aleksandrynów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznejnN 0,4 kV, budowy linii kablowej w Gostyninie przy ul. Sienkiewicza i Marcinkowskiego
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Remki, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej w miejscowości Słomków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci teletechnicznej w gminie Pacyna i Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin
   plus zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn w Sannikach, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy przyłącza napiwuetrznego nN-0,4 kV na sieć - linię napowietrzną nN 0,4kV w miejscowości Gaśno, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w gostyninie przy ul. Krośniewickiej
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek
   plus Zgłoszenie budowy odcina sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo. gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Makulińskeigo
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroeneregtycznej w miejscowosci Nagodów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV w mejscowosći Choinek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci nn i budowy napowietrznej sieci nn w miejscowości Adamów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. Kolonia
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w Gostyninie orzy ul. Langenfeld
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenrgetycznej kablowej nn0,4 kV w miejscowosci Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN oraz budowy i rozbiórki napowietrznej sieci nn 0,4 kV w miejscowosci Remki, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Lesniewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV oraz budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV w miejscowości Adamów, gm. Szczawi Kościelny
   plus Zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowści Nagodów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV i rozbiórki istniejącej sieci kablowej w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Huta Zaborowska, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV, przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV, przebudowa stacji trafo, Rozbiórka przyłącza napowietrznego do dz. 153/1 w miejscowośc
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowośći Leśnieiwice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenregtycznej kablowej nN w meijscowości Gaśno, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. 18-go Stycznia
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroener4getycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV ew miejscowości Leśnieiwce, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kVw miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Kolonia w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektreonergetycznej nN przy ul. Kolonia w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 k/v w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Podgórze, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Bielawy, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejściowosci Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn w miejscowości Skrzany, gm. Gostynin
   plus Zgłoszeniebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowści Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Sierakowski i Stanisławów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej nn oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej Nn 0,4 kV w miejscowosci Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin przy ul. Ziejkowej
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN110 w Gostyninie przy ul. Zalesie
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowosci Bolesławów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej Nn0,4 kV w miejscowosci Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci energetycznej kablowej w miejscowosci Białe, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroeneregtycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowosci Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Rogozewek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN 0,4 kV, przebudowy słupowej stacji transformatorowej oraz budowa i rozbiórka napowietrznej sieci w miejscowości Remki, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Gostyninie przy ul. Czapskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Sannikach przy ul. Polnej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gostyninie przy ul. Kolonia
   plus Zgłoszenie budowy elektroeneregtycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Helenów, gm. Gosynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie.
   plus Złoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Raków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kv ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Marianó Sierakowski, gm. Gostynin .
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Sannikach
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowości Wólka, gm. Saninki
   plus Zgłoszenie budowy sieci niskiego napięcia 0,4 kV w m. Rogożewek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN63 w Gostyninie przy ul. Kwiatowej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w Sannikach przy ul. Polnej
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Czyżew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. Czapskiego
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej napowietrznej sieci nn w miejscowosci Szkarada i Sanniki, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy budynku mieszkalnego jednordzinnego w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV w miejscowosci Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrtznej sieci (linii) elektroenergetycznej nn w miejscowosci Słomków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej w miejscowosci Zuzinów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV, demontażu sieci napowietrznej nN-0,4 kV, budowa sieci nN-0,4kV w miejscowości Pieryszew i Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci napowierznej elektroenergetycznej nN-0,4 kV w miejscowości Mysłownia Nowa i Jaworek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kVw Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Słomków, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
   plus Złoszeniebudowy przebudowy i budowy elektroenergtycznej sieci oraz budowa sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Remki, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci kablowej 0, 4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergtycznej nN-0,4 kv w miejscowości Mysłownia Nowa i Jaworek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. Nałkowskiej
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miescowości Reszki, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Ziejkowej
   plus Zgłoszenie budowy sieci napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1 kV w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowości Bierzewice i Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami
   plus Zgłoszenie przebudowt linii napowietrznej nn i budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w m. Gorzewo gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN - 0,4 kV wraz z szafką pomiarową, obręb ewid. Wólka, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej - linia kablowa nn w celu zasilenia budynków mieszkalnych na działkach 244/5, 244/10, 244/11, 244/12 w m. Helenów, gmina Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działkach 4774/17 i 4774/21 przy ul. Hubalczyków w m. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej w miejscowosci Reszki, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w miejscowosci Bielawy, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy buidynku meiszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zazamcze
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowści Szczawin i Misiadla , gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego nN 0,4 kV, przebudowy i budowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej w Gostyninie przy ul. Polnej, Marcinkowskiego, Sosnowej i Kopernika.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej - linii kablowej nn w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w Gostyninie przy ul. Wspólnej
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergtycznej nN 0,4 kV, przebudowy napowietrznej sieci (linii) elektroenergtycznej nN-0,4 kV, demontaż (rozbiórka) sieci (elektroenergetycznej nN 0
   plus Zgłoszenie budowy sieci kananlizacji sanitarnej w miejscowosci Gorzewo, ul. Kruk, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej-linii kablowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej niskiego napięcia do 1 kV w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci nn 0,4 kV w tym przyłącze i szafka pomiarowa w miejscowości Wólka Niska, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej-linii kablowej w miejscowosci Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn i budowy sieci elektroenergtycznej - linii kablowej w miejscowści Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 wraz z szafką pomiarową w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV z szafką pomiarową na działce nr ewid. 6347/12 do zasilania przepompowni ściekó w Gostyninie przy ul. Kolonia.
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórka napowietrznej sieci niskeigo napięcia
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 mm w Gostyninie przy ul. Polskeigo Czerwonego Krzyża
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórki napowietrznej sieci niskiego napięcia
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 mPa) z rur PE DN63 mm w Gostyninie przy ul. Wojska Polskeigo i Dmowskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci (linii) elektroenergtycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Krzywie, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci (linii) napowietrznej nN 0,4 kV, demontaż sieci (linii) niskeigo napięcia 0,4 kV budowa sici (linii) napowietrznej niskeigo napięcia nN 0,4 kV w miejscowości Pieryszew i Do
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Miałkówek, gm.Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z odgałęzieniami bocznymi DN 160 PVC oraz sieci wodociągowej HDPE DN 110 w Gostyninie przy ul. Marcinkowskeigo, Sienkiewicza
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergtycznej niskeigo napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowow-pomiarowym w miejscowości Krubin, gm. Sanniki.
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPA) z rur PE DN 63 mm w Gostyninie przy ul. Żeromskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Kiełpieniec, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości miałkówek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej w miejscowości Lubikó, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin, ul. Ziejkowa
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowosci Leśniewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Płockeij
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowosci Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości stefanów i Rogożewek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w Gostyninie przy ul. 18-go stycznia i Nałkowskiej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn - linii kablowej i linii napowietrznej w miejscowości Podgóze, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Langenfeld
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Płockiej
   plus Zgłoszeniebudowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszeenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV, budowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV w m. Pieryszew i Dobrów
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kościelnej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej oraz przebudowy stacji trafo
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie, ul. Marcinkowskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie, ul. Kutnowska
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej 0,4kV w Gostyninie przy ul. Hubalczyków.
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Osada, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbudowy linii napowietrznej 0,4 kV i budowy przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergtycznej kablowej nn w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej oraz przebudowa linii napowietrznej w miejscowosci Osada, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 136/2 w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej
   plus Zgłoszenie budowy linii elektroenergtycznej kablowej nn w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Budy Suserskie, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowści Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejsowości Helenów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego
   plus Zgłoszneie budowy sieci kablowej nN w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kv w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sanniki przy ul. Wólczyńskeij
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej w Sannikach przy ul. Warszawskiej 191
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci gazowej śreniego ciśnienia w ul. Kutnowskiejw Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Krasickeigo oraz zielonej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Moiałkówek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1kV wraz ze złaczem kablowo-pomiarowym w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowości Czarnów, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowości Dobrów, gm. szczawin kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złaczem kablowo-pomiarowym w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kVoraz złącz kablowo-pomiarowych, przebudowa stacji trafo w miejscowości Gorzewo gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gostynin ul. Płocka
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z odcinkami sieci bocznych w Gostyninie ul. Krasickiego i ul. Zielona.
   plus Zgłoszenie budowy wraz z rozbiórką sieci energetycznej nn-0,4 kV, przebudowa sieci energetycznej nn-0,4 kV, budowa wraz z rozbiórką przyłączy napowietrznych nn-0,4 kV w miejscowości Solec i Budy Kozic
   plus Zgłoszenie rozbiórki i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Sierakówek gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Lucień gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie ul. Górna, ul. Dybanka
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kv w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbiórki oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV, rozbióki oraz budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w Gostyninie ul. Kolonia
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnch w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej nn, złączy kablowych, złączy kablowo-pomiarowych w Gostyninie przy ul. Kopernika
   plus Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych: Napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia nN-0,4 kV w Sannikach
   plus Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych: Napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia , kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nN-0,4 kV, budowy kablowej sieci nN-0,4 kV w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn, po istniejącej trasie w zakresie przewodów i słupów, budowy sieci elektroenergetycznej nn w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablwoej nN oraz przebudowa linii napowietrznej nN w celu zasilenia myjni samochodowej w miejscowości Gostynin, ul. 18 Stycznia
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablwoej nN w Gostyninie przy ul. Rynek
   plus Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gostyninie przy ul. Krasickiego i ul. Zielonej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nn wraz ze złączami w celu zasilenia dz. nr 123 w miejscowosci Lwówek, gm. Sanniki oraz demontaż linii napowietrznej nn w obrębie Lwó
   plus Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej napowietrznej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napi
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Białe , gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy oraz budowy sieci elektroenergetycznej - linii napowietrznej nn dla stacji T740693 "Czarnów Kąty" w miejscowości Czarnów, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowa i budowa sieci napowietrznej 0,4kV w miejscowości Belno i Niecki, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej oświetleniowej nN-0,4 kV dla oświetlenia odcinka drogi w miejscowości Gorzewo - Kruk, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych w Gostyninie przy ul. Ziejkowej. Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci SN 15 kV, budowy elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV oraz szafek kablowo-pomiarowych w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci w obrębie ul. Kolejowej w miejscowości Gostynin. Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej w m. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków wraz z budową przyłączy wodociągowych, Ruszków, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowum w miejscowości Sielce gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV - linia kablowa nN w celu zasilenia stacji kontroli pojazdów w miejscowości Budy Kozickie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Sannikach
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, Stefanów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w mejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV w miejscowości Ruszków, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 w Gostyninie przy ul. Kolonia
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii napowietrznej nN oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nN w celu zasilenia dz. nr 71 w m. Aleksandrów g
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie ul. Krasickiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej niskeigo napięcia do 1 kV wraz ze złaczem kablwo-pomiarowym w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej nN wraz ze złączami w celu zasilenia działki nr 103/5, 103/6, Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Luszyn, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowa sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi i szafkami pomiarowymi w celu zasilenia dz. nr 59/X, 60/1 w miejscowości Kazimierzów, gm.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nN w celu zasilenia działki nr ewid. 117/4 w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nN w celu zasilenia budynku gospodarczego na działce nr 113/4 w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 43
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie wykonania zewnętrznej z podziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa) z rur PE dn63mm w Gostyninie przy ul. Mikulskiego i Jarmolińskiego
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV, złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy, przebudowy i rozbióki elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV (stacja transformatorowa T740698 Przylaski I) w miejscowości Przylaski, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w miejscowości Lucień, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złączy kablowych dla zasilania zespołu działek 83/X oraz dz. 88/3 i 88/4, przebudowa słupa sieci nN-0,4 kV w miejscowosci Mysłownia Nowa,
   plus Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej nN oraz złączy kablowych w celu zasilenia dz. nr 93/X, demontaże w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nN-0,4 kV, przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, rozbiórka (demontaż) napowietrz
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w obrębie ul. kolejowej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V-2700 oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Lucień, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   minus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 40 w Gostyninie przy ul. Stodólnej
   plus Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złącz kablowych dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 284/5 oraz zespołu działek 284/X. Przebudowa stacji trafo SN/nN w miejs
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działek w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Kolejowej
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Morenowej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kv oraz złącza kablowo-pomiarowego dla zasilenia dz. 1205. Budowa sieci energetyczne kablowej nN 0,4 kV oraz przebudowa słupa sieci energetycznej
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy, budowy oraz rozbiórki elektronicznej sieci napowietrznej 0,4 kV-usunięcie kolizji z budową drogi gminnej w miejscowości Brzezia, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania dz. nr ewid. 4/3 w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN z szafkami pomiarowymi do zasilania zespołu działek 59/x w miejscowości Teodorów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem o pojemności 2750l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Z
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Budy Kozickie, gm. Gostynin
   plus ZZgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego
   plus Zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego w budynku instalacji gazowej w Gostyninie przy ul. Spacerowej 7
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Biał
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Kolonia
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w miejscowości Ruszków, gmina Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Budy Kozickie, gmina Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym w miejscowości Podatkówek, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kleniew, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V4850 dm3 oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rębów, gm.
   plus Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w Gostyninie przy ul. Termalnej
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn ze złączem kablowo-pomiarowym półśrednim w miejscowosci Gostynin przy ul. Sportowej
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowch w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 221 w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kleniew, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza i ul. Nałkowskiej
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Żytniej
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny.
   plus Zgłoszenie przebudowy, budowy sieci napowietrznej 0,4kV, budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym- do zasilenia budynku mieszkalnego- jednorodzinnego na dzi
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 4850 dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Budy Kozic
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
   plus ZZgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz z złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 86/11 w miejscowości
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia, podziemna i w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie, ul. Kolonia 52A
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektrycznej - linii napowietrznej nN 0,4 , linii kablowej nN 0,4 kV wraz z złączami kablowymi, przebudowa słupa linii napowietrznej nN oraz rozbiórka linii napowietrznej nN w
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-4850 l w miejscow
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Ziejkowej.
   plus Zgłoszenie budowy oraz przebudowy sieci napowietrznej nN, budowy sieci kablowej nN, przebudowy przyłączy napowietrznych nN, rozbiróka sieci napowietrznej nN w m. Łokietnica, gm. Gostynin oraz w m. Bud
   plus Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Słowackiego 3A.
   plus Zgłoszenie budowy kablowej sieci (elektroenergetycznej) niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
   plus Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi - do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typy NA2XY4x120SE wraz z ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbudowy instalacji gazowej dla hali magazynowej mieszalni pasz w miejscowości Sieraków 7, gmina Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie, ulica Kochanowskiego 22
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu NA2XY4x120mm2SE wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Huta Nowa, gmina Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu NA2XY4x12SE wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi w msc. Sierakówek, gmina Gostynin.
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej- budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie przebudowy stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4kV wraz
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE o średnicy 63mm, długości 222,45mb układanego w wykopie otwartym w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąceg
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąceg
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąceg
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąceg
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznego kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w m. Gorzewo gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dl istniejąceg
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wewnątrz budynku handlowo-mieszkalnego w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie, ul. Krasickiego
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroeneretycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami w miejscowości Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Romanów, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN ze złączami kablowymi do zasilania kompleksu działek 357/xx w miejscowości Gaśno, gm. Gostynin
   plus Zgłsozenie budowy instaalcji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednrodzinnym w miejscowości Belno, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Słonecznej.
   plus Zgłoszenie instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V=2700 l oraz wew. instalacja gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V=2700 l oraz wew. instalacja gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do działki nr ewid. 414 w miejscowości Gorzewo gmina Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV ze złączami kablowymi w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7. Budowa sieci energetycznej kablowej nN-0,
   plus Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Mikulskiego
   plus Zgłoszenie przebudowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowy, przebudowy i demontaż elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz przebudowy sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Mo
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l. w miejscowości Gołas
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej siei kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia kompleksu działek Nr 14/X w m. Choinek Gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l w miejscowo
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych dla zasilania zespołu dz. 118/X Choinek gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin ul. Płocka
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Zwoleń gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacja zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700l w miejscowości He
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700l w Gostyninie przy
   plus Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Karola Mikulskiego
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Kopernika
   plus Zgłoszenie instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego v=2700 wraz z wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny propan dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowoś
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V-2700 l oraz wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do działki nr ewid. 48, 83 oraz przebudowa stanowiska słupowego w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy przyłączy kablowych 0,4 kV (stacja transformatorowa T740491 Staropól II) w miejscowości Aleksandrów, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnatrz i wewnatrz budynku mieszkalnego jednorodzinego w Gostyninie przy ul. Polnej.
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej-budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Piaskowej w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Aleksandrów, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Mikulskiego
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l w miejscowo
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Krasickiego
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V=2700 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny propan dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej-budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Kościuszkowców w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan w budynku mieszkalny jednorodzinnym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63mm w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy podziemnej butli gazowej zasilającej kocioł gazowy wraz z wewnętrzną instalacją w Strażnicy OSP w Białotarsku
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Witolda Sadownika.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
   plus Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV i budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 2700l w miejscowości Dąbrówk
   minus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Romanów, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V-2700 m3 na agz płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budyn
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej n/c na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Czapskiego
   plus Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Kościuszkowców
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia dz. nr 43/4, 107/2, 107/4, 107/5, w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia nN -0,4 kV w miejscow
   plus Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz z obwodem oświetlenia ulicznego, rozbiórka napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV w miejscowości Swoboda
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Gostyninie przy ul. Wesołej
   plus Zgłoszenie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych je
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Sannikach
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i złączem kablowym w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V-2700 l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w miejscowości Marianów,
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V-2700 l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w miejscowości Zuzinów, g
   plus Zgłoszenie budowy naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V-4850l wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacją wewnętrzną w miejscowości Romanów, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Gostynin, ul. Kościuszkowców
   plus Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Kościuszkowców.
   plus Zgłoszenie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV i budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Swoboda i Helenów Trębski, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Morenowej.
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Sokołów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia zewnętrznej podziemnej i wewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Prusa
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul.Kolejowej 6D
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul.Łąkowej 19.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul.Kolejowej 6E
   plus Zgłoszenie budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia domu letniskowego na działce nr 217/3 w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 7, Staw, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do dz. nr ewid. 105, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 214/11 w miejscowości Klusek, gmina Gostyn
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kolejowej
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (o,4 kV) w miejscowości Wrząca, Rumunki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej-linii napowietrznej nn oraz budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi w celu zasilenia dz. 58/9 w m. Miałkówek,
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej, budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia domu jednorodzinnego na działce nr ewid. 80/2 w miejscowoś
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w Białe, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym w Gostyninie przy ul. Solidarności
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN- 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej-linii napowietrznej nN 0,4 kV, linii kablowej nN 0,4 kV wraz z złączami kablowymi nN i słupem oświetleniowym oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej-linii napo
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia budynków i obiektów rekreacyjnych na działkach 101/xx w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilenia zespołu działek 94/X w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn -,4kV wraz ze złączem kablowym w m. Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej NN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia działki nr 494/2 w m. Sanniki Gm.
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Łąkowej
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=4850l w miejscowości Sł
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz propan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Sokołów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63mm w Gostyninie przy ul. Zazamcze.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV w celu zasilenia kompleksu działek NR 106/X w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu dz. 71/X, 72/X Gorzeow, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem naziemnym na gaz płynny o poj. 2700 l w miejscowości Brz
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenrgetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w m. Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej.
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacj gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacjązbiornikową zasilaną pojedynczym naziemny zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-4850 l w miejscowośc
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy słupowej stacji transformatorowej kV i napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-kV oraz rozbiórka słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i napowietr
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 4850l w miejscowości Józefków, gm. Go
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kv wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania dz. 50/18, 97/1. Przebudowa stacji trafo, przebudowa sieci napowietrznej izolowanej nN-0,4 kV polegająca na wymianie przew
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Modrzew, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Konopnickiej.
   plus Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) SN-15 kV ( słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV) i napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskeigo napięcia nN- 0,4 kV oraz budowa napo
   plus Zgłoszenie budowy instalaji zewnętrznej zbiornikowej ze zbiornikiem naziemnym poj. 4850 l na agz płynny oraz instalacją wewnętrzną gazu do i w budynku mieszkalnym użytkowanym w miejscowości Wólka Nisk
   plus Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia domku holenderskiego "
   plus Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Langeneld.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu dz. 92/X Białe oraz 272/X Klusek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu dz. 194/X Mysłownia Nowa, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w msc. Helenów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Gostynin, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu działek 199/X Antoninów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem gazowym w Gostyninie przy ul. 3 Maja i Moniuszki
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu dz. 194/X Mysłownia Nowa gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej-linii napowietrznej nN oraz budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia dz. 109/1, 109/2,
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bierzewicach gmina Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, w msc. Marianów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Nałkowskiej
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Dybanka
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w msc. Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w msc. Kazimierzów gm. Gostynin
   minus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Zaborów Nowy, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do działki nr ewid. 124/1 w miejscowości Huta Nowa gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilana ze zbiornika naziemnego V=2700 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sieraków,
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-4850 l w miejscow
   plus Zgłoszenie przebudowy drogi gminnej- ul. Wólczyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Chopina, budową kanału technologicznego i zjazdami oraz przebudową i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w Sanikach
   plus Zgłoszenie przebudowy drogi gminnej- ul. Chopina wraz ze zjazdami i skrzyżowaniem z ul. Parkową i ul. Wólczyńską oraz budową kanału technologicznego i budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączem
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Czesławów, gm. Pacyna
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Słonecznej
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym niskiego napięcia w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zas
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilenia dz. nr ewid. 88/3, w miejscowości Górki Drugie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilania obiektu r
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN wraz ze złączami kablwo-pomiarowymi na dz. nr 133/x w miejscowości Białe gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii napowietrznej w zakresie wymiany jednego słupa, budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - linii napowietrznej oraz kablowej oraz rozbiórk
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zielonej 27.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zielonej 6
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej-spinka wodociągowa ul. 3 Maja i ul. Zazamcze wzdłuż ul. Dybanka wraz z modernizacją istniejącego odcinka w ul. Dybanka i ul. Ziemowita polegającą na przebudowie
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszklnego jednorodzinnego w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 2700 dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sierakówek
   plus Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV do zasilenia domku holenderskiego "całorocznego" na kołach na działce 179/3 w miejscowości Holendry, gm. Szczawin Kośc
   plus Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zas
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. 3 Maja
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej n/c na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego w Gostyninie przy ul. Ziemowita.
   plus Zgłoszenie budowy oraz przebudowy sieci napowietrznej nN, budowa sieci kablowej nN, przebudowa przyłącza napowietrznego nN w m. Gostynin przy ul. Ziejkowej, gmina Gostynin w celu poprawy parametrów si
   minus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w m. Helenów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego -jednorodzinnego na działce 43
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia dz. nr ewid. 6016/4 z możliwością zasilenia dz. nr 6301/1, 6301/3, 6301/4, 6301/5 w Gostyninie.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Płockiej
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z wewnętrzną linią zasilającą pompownię ścieków sanitarnych (instalacją elektroenergetyczną) w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
   plus Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV Holendry Dobrowskie, Dobrów gmina Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym V=2700 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zaborów Stary, gm.
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłem gazowym dla lokalu mieszkalnego w Gostyninie przy ul. 3 Maja.
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Choinek gm. Gostynin zlokalizowanej w drodze wewnętrznej i na działkach nr ewid. 21/1, 68, 54/1, 22/1 na potrzeby bytowe i p.poż.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Dybanka
   plus Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 430
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w m. Przychód gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kopernika
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Legarda, gmina Gostynin w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w wodę do celów socjalno-bytowych
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem v 4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV z szafką pomiarową w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, elektroenergetycznych sieci kablowych nN 0,4 kV w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia zewnętrznej podziemnej i wewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Wierzbowej.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia zewnętrznej podziemnej i wewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej.
   minus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin
   minus Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego w miejscowości Zuzinów, mg. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nN 0,4 kv w celu zasilenia obiektu rekreacyjnego na dz. 17/2 w m. Budy Lucieńskie gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia działek nr ewid. 64/6, 64/7, 64/8, 64/9 w m. Gorzewo gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynków mieszkalnych jednorodzinnych w msc. Gostynin, ul. Wspólna
   plus Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Klonowej.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 149/5 z możliwością zasilenia działek nr 149/4, 14/6, 149/7 w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kolonia.
   minus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Model, ul. Spacerowa, gm.
   minus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złaczami kablowymi w celu zasilenia działek 18/1, 18/2, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12, 18/13, m18/14,
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gostyninie przy ul. Płockiej
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w meijscowości Nagodów, gm. Gostynin. nn 0,4 kV oraz przebudowa sieci napowietrznej nn 0,4 kV
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej podziemnej i wewnętrznej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w msc. Gostynin, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV z szafką pomiarową w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, budowa elektr
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego w msc. Gostynin, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V=2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Osmolin, gm. Sanniki
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 23/2 w m. Antoninów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbiórki elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0, kV ze złączem kablowo pomiarowym oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w msc. H
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Gostynin, gmina Gostynin
   plus Zgloszenie budowy sieci elektroeneregtycznej- linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej nn- 0,4 kV w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa napowietr
   plus Zgloszenie budowy sieci elektroeneregtycznej- linii napowietrznej nn-0,4 kV, linii kablowej nn-0,4 kV w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 l w miejscowości St
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w msc. Bolesławów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 2700 l, w msc. Gostynin,
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Osowia, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w miejscowości Pomarzanki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej - słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o nazwie "Klusek II" nr S4-01109, linii napowietrznej nN oraz budowa sieci elektroenergetycznej-linii kab
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej (SPINKA ISTNIEJĄCYCH WODOCIĄGOWYCH) w miejscowościach Mocarzewo i Sielce
   plus Zgłoszenie przebudowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, budowa elektr
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny: zbiornik naziemny o pojemności 2700 l i przyłącze gazowe w miejscowośc
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, dla zasilania zespołu działek 86/X, Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z nadziemnym hydrantem p. poż w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zielonej
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Andrzeja Czapskiego w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Marii Konopnickiej
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Nałkowskiej.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z wewnętrzymi instalacjami gazowymi w budynkach mieszkalnych jednordzinnych w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Marcinkowskiego.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV - linii kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia działki numer 346/6, 346/7 w m. Gorzewo, gm. Gostynin
   minus Zgłoszenie odbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kamieniec, gm. Szczawin Kościelny
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny: zbiornik naziemny o poj. 2700l i przyłącze gazowe w miejscowości Bierzewice, gm. G
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacja zbiornikowa na gaz płynny: zbiornik naziemny o poj. 6400 l i przyłącze gazowe w miejscowości Legar
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Legarda Gmina Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszklanym jednordzinnym w Gostyninie przy ul. Jana Pawła II
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności v-2700l w miejscowości Legard
   plus Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku niemieszkalnego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednordzinnego w Gostyninie przy ul. Krótkiej.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku magazynowego w Gostyninie przy ul. Słowackiego
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Szydłowieckiego.
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w m. Gostynin ul. Zalesie
   plus Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nn 0,4 kv, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia dz. nr ewid.
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśneinia wewnatrz i na zewnatrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zazamcze.
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 118/13 z możliwością zasilenia działek nr 118/12, 118/17-118/26, 118/28-118/37 w miejscowości Choinek, gm. G
   plus Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy, rozbiórki i budowy elektroenergetycznych sieci napowietrznych nn 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowe
   plus Zgłoszenie przebudowy i rozbiórki elektroenergetycznych sieci napowietrznych nn 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznych przyłączy kablowych nn 0,
   plus Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbudowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i budynku gospodarczym służącą do zasilenia budynku mieszkalnego jed
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
   plus Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Suserz, gm. Szczawin
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej- linii napowietrznej nn- 0,4 kV. Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej- linii napowietrznej nn- 0,4 kV w miejscowości Sałki i Osada, gm. Gostyn
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej- linii napowietrznej nn- 0,4 kV. Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej- słupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii napowietrznej nn-0,4 kV
   plus Zgłoszenie budowy siecie elektroenergetycznej oświetleniowej Nn- 0,4 kV w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Płockiej 65B w Gostyninie
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z instalacją energetyczną i pompownią ścieków sanitarnych w miejscowość Bierzewice, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie przebudowy i rozbiórki elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych nn 0,4
   plus Zgłoszenie przebudowy drogi gminnej-ul. Sosnowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i zjazdów w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem(wg. odrębnej procedury) (max. ciś. robocze MOP=do 0,5 MPa) w Gostyninie
   plus Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V-2700l w miejscowości Białe, gm. G
   plus Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej fi 90 wraz z przyłączami w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w busynku gospodarzcym i mieszkalnym jednorodzinnym służącym dla potzreb budynku mieszklnego jednorodzinnego w Gostyni
   plus Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Nagodów gm. Gostynin
   plus Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gostyninie przy ul. Gen. Józefa Bema
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


PRAWO BUDOWLANE > Zgłoszenia

Spis dokumentów:
1. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć elektroenergetyczna nN-0,4 kV, Białe gm. Gostynin
2. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć energetyczna kablowa nn-0,4 kV, Gorzewo gm. Gostynin
3. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV, Białe, gm. Gostynin, dz. nr ewid. 153/47, 153/60 do 153/65
4. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć elektroenergetyczna kablowa nN oraz złącze kablowo-pomiarowe do działki nr ewid. 143/4, Bielawy, gm. Gostynin
5. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć energetyczna napowietrzna nn-0,4 kV izolowana oraz przyłącze kablowe do dz. nr ewid. 136, Krzywie, gm. Gostynin
6. Zgłoszenie sieci energetycznej
Sieć energetyczna kablowa nn-0,4kV zasilająca zespół działek 101/X oraz zespół działek 105/X, Białe gm. Gostynin
7. Zgłoszenie sieci energetycznej
sieć elektroenergetyczna kablowa dla zasilania działek 102/4, 102/5, 102/7, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10; Miałkówek, gm. Gostynin.
8. Zgłoszenie sieci energetycznej w Kazimierzowie
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn-0,4kV zasilająca budynek mieszkalny na działkach 82/5, 82/6, 82/7, 82/8 w Kazimierzowie gm. Gostynin.
9. Zgłoszenie linii energetycznej w Zuzinowie
Zgłoszenie napowietrznej linii niskiego napięcia z przyłączem kablowym oraz ze złączem kablowo-pomiarowym,Zuzinów gm.Gostynin.
10. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej w Białotarsku
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Białotarsk, gm. Gostynin
11. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej w miejscowości Tuliska
Sieć elektroenergetyczna kablowa nN z szafkami pomiarowymi, przyłącze kablowe nN z szafką pomiarową w miejscowości Tuliska gm. Szczawin Kościelny
12. Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego
Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego wraz ze zmianą geometrii dachu w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
13. Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Miałkówku
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej dla zasilenia działki w Miałkówku, gm. Gostynin
14. Zgłoszenie budowy linii kablowej w Gostyninie przy ul. HDK
Zgłoszenie budowy linii kablowej wraz ze złączami w Gostyninie przy ul. HDK.
15. Zgłoszenie budowy linii kablowej w Szczawinku
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w Szczawinku, gm. Szczawin Kościelny
16. Zgłoszenie budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV w Zuzinowie gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej, demontaż linii napowietrznej dla zasilania działek 108/21, 112/4 113/1, 113/2 w miejscowości Zuzinów gm. Gostynin
17. Zgłoszenie budowy linii nn z przyłączami w Skrzeszewach
Zgłoszenie budowy napowietrznej linii niskiego napięcia z przyłączami napowietrznymi oraz szafkami naściennymi dla zasilania budynków w miejscowości Skrzeszewy gm. Pacyna
18. Zgłoszenie budowy sieci kablowej i napowietrznej w Kazimierzowie
Zgłoszenie sieci energetycznej kablowej i napowietrznej 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 73/X, 74/X oraz 80/X, Kazimierzów gm. Gostynin.
19. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Legardzie.
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny na działkach 89/9, 89/10 Legarda gm. Gostynin
20. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w Marianowie Lucieńskim
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr ewid. 103/1, Marianów Lucieński, gm. Gostynin.
21. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
22. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w Marianowie Lucieńskim
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr ewid. 103/1, Marianów Lucieński, gm. Gostynin.
23. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gorzewie
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn - 0,4 kV w Gorzewie gm. Gostynin.
24. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gorzewie
Zgłoszenie sieci energetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
25. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN 0,4 kV i kablowe szafki pomiarowe w miejscowości Antoninów gm. Gostynin.
26. Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej: linii kablowej w miejscowości Lisica, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV i złączy pomiarowych w miejscowości Lisica gm. Gostynin.
27. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej linii nn ze złaczami; Szczawinek, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w Szczawinku, gm. Szczawin Kościelny
28. Zgłoszenie budowy linii napowietrznej w Zuzinowie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii napowietrznej wraz z przyłączem napowietrznym w Zuzinowie, gm. Gostynin
29. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Gorzewie gm. Gostynin.
30. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Kazimierzów gm. Gostynin.
31. Zgłoszenie rozbudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej nn w miejscowosci Antoninów
Zgłoszenie rozbudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej nn; Antoninów, gm. Gostynin
32. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gorzewie gm. Gostynin
33. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej miejscowości Działy i Lubików
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Działy i Lubików gm. Sanniki
34. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej oraz napowietrznej nn 0.4kV i przebudowy sieci energetycznej napowietrznej w miejscowości Kazimierzów
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn-0.4kV zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne na działkach 73/X, 74/X oraz 80/X, budowa sieci energetycznej napowietrznej nn-0.4kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach 80/X i przebudowy sieci energetycznej napowietrznej na dz. 77 i 79 w miejscowości Kazimierzów gm. Gostynin
35. Zgłoszenie budowy napowietrznej linni nn-0,4kV w miejscowości Skrzeszewy
Zgłoszenie budowy napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV z napowietrznymi przyłączami oraz naściennymi szafkami pomiarowymi w miejscowości Skrzeszewy gm. Pacyna
36. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej w Gostyninie.
37. Zgłsszenie przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej, przebudowa przyłączy w Gostyninie
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej, przebudowa przyłączy w Gostyninie.
38. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Stefanów gm. Gostynin.
39. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
40. Zgłoszenie budowy sieci w Gorzewie, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn- 0,4 kV w Gorzewie, gm. Gostynin.
41. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin.
42. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznejw miejscowości Lucień, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, linii napowietrznej nn 0,4 kV z przyłączami kablowymi nn 0,4 kV oraz złączy kablowych z szafką pomiarową w miejscowości Lucień, gm. Gostynin.
43. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn-0,4 kV w miejscowości Marianów Lucieński, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nn-0,4 kV zasilająca budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Marianów Lucieński, gm. Gostynin
44. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Białe, gm. Gostynin.
45. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV. Budowa przyłącza kablowego. Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
46. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Józefków gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia, elektroenergetycznego przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym i przyłącza napowietrznego z szafką pomiarową naścienną oraz wymiana przyłączy napowietrznych w miejscowości Józefków gm. Gostynin
47. Zgłoszenie budowy linii kaablowej nN w Gostyninie
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN wraz z szafką pomiarową w Gostyninie.
48. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Lucieński gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej d90 PVC-U w miejscowości Marianów Lucieński, gm. Gostynin
49. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Wólka gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Wólka gm. Sanniki
50. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Krzymów, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Krzymów, gm. Szczawin Kościelny.
51. Zgłoszenie rozbudowy sieci w Gostyninie
Zgłoszenie rozbudowy elektroenergetycznej kablowej sieci nn w Gostyninie przy ul. Langenfeld.
52. Zgłoszenie budowy kablowej sieci nn w Biezrzewicach, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy kablowej sieci nn ze złączem kablowo-pomiarowym w Bierzewicach, gm. Gostynin.
53. Zgłoszenie przebudowy sieci el-en 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego. Budowa linii kablowejnn i złączy w miejscowści Choinek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie przebudowy sieci el.-en 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego dla zasilania w energię elektryczną dz. nr 16/3 w miejscowości Choinek, gm. Gostynin. budowa linii kablowej nn i złączy kablowo-pomiarowych
54. Zgłoszenie budowy sieci w Sannikach
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN - 0,4 kV zasilają budynek wielorodzinny.
55. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin.
56. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Osada, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci en kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Osada, gm. Gostynin.
57. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie.
58. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Legarda gm. Gostynin.
59. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości huta nowa, gm. Gostynin.
60. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomarzaki, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomarzanki, gm. Gostynin 90PVC
61. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzany i Halinów , gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej 90 PVC, 63 PE w miejscowości Skrzany i Halinów, gm. Gostynin.
62. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN- 0,4 kV i złącza pomiarowego w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin.
63. Zgłoszenie budowy sieci el.-en: linii kablowej nN-0,4 kV i złączy kablowych w Gostyninie4 przy ul. Targowej
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN 0,4 kV i złącz kablowych w Gostyninie przy ul. Targowej.
64. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowosci Czyżew, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN: linii napowietrznej nN, przyłącza kablowego nN oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
65. Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci napowietrznej w miejscowości Rybie, gm. Pacyna
Zgłoszenie przebudowy sieci (linii) napowietrznej nN w zakresie wymainy przewodów, słupów i przyłącza napowietrznego nN oraz budowy sieic (linii) napowietrznej nN w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rybie, gm. Pacyna.
66. zgłoszenie budowy sieci NN w miejscowosci Krzywie gm. Gostynin
zgłoszenie budowy sieci NN i złącz pomiarowych w miejscowości Krzywie gm. Gostynin
67. Zgłoszenie budowy kablowej sieci NN w miejscowoąści Pacyna
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) niskiego napięcia z szafką pomiarową w celu zasilania w energię elektryczną działki nr 101/1 w miejscowości Pacyna.
68. Zgłoszenie budowy sieci elektroenegetycznej: linii kablowej w miejscowości Białe, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV i złącza pomiarowego w miejscowości Białe, gm. Gostynin
69. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosći Czyzew, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN: linii napowietrznej nN, przyłaćza kablowego nN oraz złącza kablowo-pomiaropwego w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
70. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscoowści Helenów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowej fi 90 PVC w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
71. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
72. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gąbinie
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr ewid. 442/4, 443/6, 443/3, 443/4 w Gąbinie ul. Rogatki Czermińskie
73. Zgłoszenie budowy sieci (linii0 kablowej w miejscowosci Zaborów Stary, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej) wraz ze złączem kablowym w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
74. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowosci Gulewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin.
75. Zgłoszenie budowy odcinak sieci wodociągowej w miejscowosci Pomarzanki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomarzanki, gm. Gostynin
76. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia-0,4 kV w miejscowości Swoboda, Gm. Szczawin Kościelny
77. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowosci Gostynin przy ul. Zazamcze
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. Zazamcze.
78. Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej sieci (linii) niskiego napięcia w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
79. Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci w miejscowści Klusek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
80. Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej kablowej sieci nn 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
Zgłoszenie rozbudowy istniejącej elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
81. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nn w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nn oraz przyłączy kablowych wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Helenów, m. Gostynin
82. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
83. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłaczami w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego.
84. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) oraz budowy kablowej linii w miejscowości Mocarzewo i Sanniki, gm. Sanniki
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) w zakresie wymiany przewodów, słupów i przyłączy napowietrznych, przebudowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia w zakresie wymiany kabla oraz budowy kablowej linii ze złączami kablowo-pomiarowymi i przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym i przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Mocarzewo i Sanniki, gm. Sanniki.
85. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia 0,4 kV, budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4kV w miejscowości Marianów Sierakowski, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci(linii) niskiego napięcia 0,4kV w zakresie wymiany przewodów i słupów oraz przyłączy napowietrznych w istniejących miejscach, budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia-0,4 kV i budowy przyłączy kablowych ze złączami kablowo - pomiarowymi w miejscowości Marianów Sierakowski, gm. Gostynin
86. Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Sokołów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nN w miejscowości Sokołów, gm, Gostynin.
87. Zgłoszenie budowy napowietrznej seici (linii) nn, elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) nn w miejscowosci Kiełpieniec i Osowia, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) nn ze złączami kablowo-pomiarowymi, przyłączy kablowych ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz przebudowa napowietrznej sieci (linii) nn w zakresie wymiany przewodów i słupów w miejscowości Kiełpieniec, gm. Gostynin i Osowia, gm. Szczawin Kościelny.
88. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zaborów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV w miejscowości Zaborów, gm. Gostynin.
89. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ww miejscowości Kozice, gm. Gostynin
90. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowści Jaworek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Jaworek, gm. Gostynin
91. Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
92. Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowści Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci kablowej napowietrznej 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
93. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, linii kablowej nN-0,4 kV z przyłączami kablowymi nN-0,4 kV złącza kablowe z szafką pomiarową oraz przebudowa słupa w istniejącej linii napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin.
94. Zgłoszeniebudowy sieci eletroenergetycznej: linii kablowej nN0,4 kV i złaćza pomiarowego w miejscowosći Szczawin Borowy Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej i złącza pomiarowego w miejscowości Szczawin Borowy Kolonia, gm. Szczawin Kościelny.
95. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV w miejscowosć Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN-0,4 kV i złączy pomiarowych w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
96. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nn i budowy elektroenergetycznej kablowej sieci nn w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) nn w zakresie podwieszenia dodatkowego przewodu oraz budowa elektroenergetycznej kablowej sieci (linii) nn ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
97. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV i złącz kablowych w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
98. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w miejscowości Aleksandrynów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV i złącza kablowego z szafka pomiarową w miejscowości Aleksandrynów, gm. Gostynin
99. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowści Rakowiec, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Rakowiec, gm. Pacyna
100. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci: linii kablowej nN-0,4 kV i złącza pomiarowego w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
101. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
102. Zgłoszenie budowy sieci elektreonergetycznej w miejscowości Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
103. Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci 0,4 kV w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy oraz budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
104. Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowści Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, ze stacją S4-1110 w miejscowości Klusek, Gostynin.
105. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Polesie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Polesie, gm. Gostynin
106. Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN - 0,4 kV w miejscowości Wólka, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy kablowej sieci niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Wólka Niska, gm. Sanniki
107. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w miejscowości Antoninów, m. Gostynin
108. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek 106/x i 104/x, demontaż sieci napowietrznej w Miałkówku gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek 106/x i 104/x, demontaż sieci napowietrznej w Miałkówku gm. Gostynin
109. Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN 0.4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nagodów gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN 0.4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nagodów gm. Gostynin
110. Zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sieraków, gm.Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin
111. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej nN - 0,4 kV i złącz pomiarowych w miejscowości Antoninów, gm.Gostynin.
112. Zgłoszenie budowy sieci nn w miejscowosci Skoki, gm.Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Skoki, gm. Gostynin
113. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Gorzeow Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gorzewo Kolonia, gm. Szczawin Kościelny
114. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej e złączami kablowo-pomiarowymi, demontaż sieci napowietrznej w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
115. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
116. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Białe, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w m. Białe, gm. Gostynin
117. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej i złącz pomiarowych w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej i złącz pomiarowych w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
118. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowosci Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Sanniki, gm. Sanniki
119. Zgłoszenie budowy kablowej linii nn 0,4 kV w miejscowości Zwoleń, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej linii nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Zwoleń, gm. Gostynin.
120. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV zasilająca budynku mieszkalne w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
121. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym Wólka, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym Wólka, gm. Sanniki.
122. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nn i budowy kablowej sieci nn w orębie ewidencyjnym wólka, Sanniki i Mocarzewo, gm. Sanniki
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN, budowy kablowej sieci nN ze złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie ewidencyjnym Wólka, Sanniki, Mocarzewo, gm. Sanniki
123. Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowosci Legarda, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
124. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetcznej w m. Gorzewo gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w m. Gorzewo gm. Gostynin
125. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN w miejscowosci Osowia, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Osowia, gm. Szczawin Kościelny
126. Zgłoszenie budowy sieci elekteroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
127. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi w Gostyninie.
128. Zgłoszenie budowy kablowej sieci w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej sieci niskiego napięcia nN - 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
129. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowosci Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej-linii kablowej w miejscowosci Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
130. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4kV w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin
131. Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) nN 0,4 kV ze złaczami kablowo-pomiarowymi w miejscowosci Budy Kozickie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) nN-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin
132. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Żytniej w miejscowości Gostynin, gm. Miasta Gostynina
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Żytniej w miejscowości Gostynin na dz. nr ewid. 5337, 5334/4
133. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Czapskiego w miejscowości Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Czapskiego w miejscowości Gostynin, gm. Miasta Gostynina
134. Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV w miejscowości Budy Kozickie gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Budy Kozickie gm. Gostynin
135. Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV w Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostynin
136. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilenia działek w miejscowości Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
137. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednrodzinnego w miejscowosci Dąbrówka, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Dąbrówka, gm. Gostynin
138. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowości Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Szczawin Kościelny.
139. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Białotarsk, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN -0,4 kV z przyłączami kablowymi w miejscowości Białotarsk, gm. Gostynin
140. Zgłoszenie modernizacji linii napowietrznych 0,4 kV i stacji transformatorowej w miejscowości Marianka, Górki Drugie gm. Gostynin
Zgłoszenie modernizacji linii napowietrznych 0,4 kV i stacji transformatorowej w m. Marianka, Górki, gm. Gostynin.
141. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej w mejscowości słomków, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej w miejscowości Słomków, gm. Pacyna
142. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. S. Treli
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi w Gostyninie przy ul. S.Treli.
143. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświtlenia drowgowego w Gostyninie na ul. Czapskiego
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w Gostyninie na ul. Czapskiego.
144. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
145. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowści Górki Pierwsze, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górki Pierwsze, gm. Gostynin
146. Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowosciach Zuzinów i Aleksandrynów, gm. Gostynin
zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Zuzinów i Aleksandrynów, gm. Gostynin
147. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
148. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN - 0,4 kV w miejscowosci Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych z szafką pomiarową w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
149. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zieleniec, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zieleniec, gm. Gostynin
150. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin.
151. Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
152. Zgłoszenie budwoy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0, kV, przebudowy sieci napowietrznej nN w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin
153. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Klusek i Lucień, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej napowietrznej izolowanej i sieci energetycznej kablowej nN - 0,4 kV w miejscowości Klusek i Lucień, gm. Gostynin
154. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
155. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Żytniej
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na ul. Żytniej w Gostyninie.
156. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowości Białe, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
157. zgłoszenie budowy sieci w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzeszewy, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzeszewy, gm. Pacyna
158. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulewo,gm. Gostynin
159. Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Zuzinów i Aleksandrynów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Zuzinów i Aleksandrynów, gm. Gostynin
160. Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznejnN 0,4 kV, budowy linii kablowej w Gostyninie przy ul. Sienkiewicza i Marcinkowskiego
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowa linii kablowej elektroenergetycznej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, budowa przyłącza kablowego elektroenergetycznego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i WLZ do zasiania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Sienkiewicza i ul. Marcinkowskiego.
161. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Remki, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Remki, gm. Pacyna
162. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej w miejscowości Słomków, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej w miejscowości Słomków, gm. Pacyna
163. Zgłoszenie budowy sieci teletechnicznej w gminie Pacyna i Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci teletechnicznej w gminie Pacyna i Sanniki
164. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin
165. zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn w Sannikach, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Sannikach
166. Zgłoszenie przebudowy przyłącza napiwuetrznego nN-0,4 kV na sieć - linię napowietrzną nN 0,4kV w miejscowości Gaśno, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy przyłącza napowietrznego nN 0,4 kV na sieć - linię napowietrzną nN - 0,4 kV, przebudowa przyłącza napowietrznego nN 0,4 kV, budowa przyłącza napowietrznego nN-0,4 kV oraz budowa szafki pomiarowej w miejscowości Gaśno, gm. Gostynin
167. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin.
168. Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w gostyninie przy ul. Krośniewickiej
Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4kV w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej
169. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
170. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
171. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
172. Zgłoszenie budowy odcina sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin
173. Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej
Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej.
174. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo. gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
175. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Makulińskeigo
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Makulinskiego.
176. Zgłoszenie budowy sieci elektroeneregtycznej w miejscowosci Nagodów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Nagodów, m. Gostynin
177. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV w mejscowosći Choinek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
178. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki
179. Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci nn i budowy napowietrznej sieci nn w miejscowości Adamów, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Adamów, gm. Szczawin kościelny
180. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. Kolonia
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4kV w Gostyninie, ul. Kolonia
181. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w Gostyninie orzy ul. Langenfeld
Zgłoszenie budowy elektroenregtycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia dz. nr ewid. 2976 i 2977 w Gostyninie przy ul. Langenfeld.
182. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
183. Zgłoszenie budowy sieci elektroenrgetycznej kablowej nn0,4 kV w miejscowosci Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
184. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN oraz budowy i rozbiórki napowietrznej sieci nn 0,4 kV w miejscowosci Remki, gm. Pacyna
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN w zakresie wymiany przewodów i słupów, przebudowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr T740511 oraz budowy i rozbiórki napowietrznej sieci nN-0,4 kv w miejscowości Remki, gm. Pacyna.
185. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Lesniewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Leśniewice, gm. Gostynin
186. Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV oraz budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV w miejscowości Adamów, gm. Szczawi Kościelny
Zgłoszenie rozbiórki napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV oraz budowy napowietrznej sieci (linii) nn 0,4 kV w miejscowości Adamów, gm. Szczawin Kościelny
187. Zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
188. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowści Nagodów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
189. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV i rozbiórki istniejącej sieci kablowej w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV i rozbiórki istniejącej sieci kablowej nN - 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
190. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej elektroenergetycznej nN-0,4 kV ze złączem kablowym w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Gostynin
191. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin
192. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Miałkówek,
193. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
194. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Huta Zaborowska, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Huta Zaborowska, gm. Gostynin
195. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV, przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV, przebudowa stacji trafo, Rozbiórka przyłącza napowietrznego do dz. 153/1 w miejscowośc
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania dz. 153/1, 175/4, 175, przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV, przebudowa stacji trafo, Rozbiórka przyłącza napowietrznego do dz. 153/1 w miejscowości Sieraków gmina Gostynin
196. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w Gostyninie przy ul. 3-go Maja.
197. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie.
198. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowośći Leśnieiwice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Leśniewice, gm. Gostynin.
199. Zgłoszenie budowy sieci napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin.
200. Zgłoszenie budowy sieci elektroenregtycznej kablowej nN w meijscowości Gaśno, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gaśno, gm. Gostynin
201. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. 18-go Stycznia
zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. 18-go Stycznia
202. Zgłoszenie budowy sieci elektroener4getycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
203. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV ew miejscowości Leśnieiwce, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Leśniewice, gm.Gostynin.
204. Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
205. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kVw miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
206. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Kolonia w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-przy ul. Kolonia w Gostyninie.
207. Zgłoszenie budowy sieci elektreonergetycznej nN przy ul. Kolonia w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Kolonia w Gostyninie
208. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 k/v w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie
209. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym - zasilanie obiektu na działce nr 330/32 w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
210. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Podgórze, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Podgórze, gm. Gostynin
211. Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej elektroenergetycznej nN-0,4 kV ze złączem kablowym w celu zasilenia w energię elektryczną garaży w miejscowości Gostynin
212. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Bielawy, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Bielawy, gm. Gostynin
213. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejściowosci Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci odciągowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
214. Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn w miejscowości Skrzany, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn w celu zasilenia budynku gospodarczego, dz. nr ewid. 24/4, Skrzany, gm. Gostynin
215. Zgłoszeniebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Miałkówek, dz. nr ewid. 132/9, 132/15, 94, gm. Gostynin
216. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowści Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
217. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
218. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Sierakowski i Stanisławów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Sierakowski i Stanisławów, gm. Gostynin.
219. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie.
220. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
221. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin
222. Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej nn oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii)elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Helenów, gm. Gostynin.
223. Zgłoszenie budowy linii kablowej Nn 0,4 kV w miejscowosci Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii kablowej Nn 0,4 kV ze złączem kablowym oraz szafką pomiarową, w celu zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
224. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Gostyninie.
225. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin przy ul. Ziejkowej
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin przy ul. Ziejkowej.
226. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN110 w Gostyninie przy ul. Zalesie
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN110 w Gostyninie przy ul. Zalesie.
227. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowosci Bolesławów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin.
228. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Gostynin
229. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Solec, gm. Gostynin.
230. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
231. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej Nn0,4 kV w miejscowosci Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej Nn 0,4 kV w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin.
232. Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci energetycznej kablowej w miejscowosci Białe, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Białe, gm. Gostynin.
233. Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowości klusek, gm. Gostynin.
234. Zgłoszenie budowy elektroeneregtycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowosci Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
235. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Rogozewek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
236. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN 0,4 kV, przebudowy słupowej stacji transformatorowej oraz budowa i rozbiórka napowietrznej sieci w miejscowości Remki, gm. Pacyna
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci nN 0,4 kV, przebudowy słupowej stacji transformatorowej oraz budowa i rozbiórka napowietrznej sieci w miejscowości Remki, gm. Pacyna
237. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek gm. Gostynin
238. Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Gostyninie przy ul. Czapskiego
Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Gostyninie przy ul. Czapskiego.
239. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Sannikach przy ul. Polnej.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Sannikach, ul. Polna.
240. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gostyninie przy ul. Kolonia
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z odgałęzieniami bocznymi DN160 PVC i siec wodociągowa HDPE DN110 w Gostyninie przy ul. Kolonia.
241. Zgłoszenie budowy elektroeneregtycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Małkówek, gm. Gostynin.
242. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Helenów, gm. Gosynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w miejscowości Helenów, gm. Gostynin.
243. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kv wraz z szafką pomiarową w Gostyninie.
244. Złoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Raków, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej nn 0,4 kV, rozbiórka napowietrznej sieci (lini) elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Raków, gm. Pacyna
245. Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kv ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Marianó Sierakowski, gm. Gostynin .
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego w miejscowości Marianów, gm. Gostynin.
246. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Sannikach
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Sannikach.
247. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowości Wólka, gm. Saninki
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Wólka, gm. Sanniki
248. Zgłoszenie budowy sieci niskiego napięcia 0,4 kV w m. Rogożewek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci niskiego napięcia 0,4 kV w m. Rogożewek, gm. Gostynin
249. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
250. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach w miejscowości klusek, gm. Gostynin.
251. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN63 w Gostyninie przy ul. Kwiatowej.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej HDPE DN63 w Gostyninie przy ul. Kwiatowej.
252. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w Sannikach przy ul. Polnej
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Sannikach przy ul. Polnej.
253. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Czyżew, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki.
254. Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie przebudowy sieci nN. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kościelny
255. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Budy Kaleńskie, gm. Szczawin Kośćielny
256. Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. Czapskiego
Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej w Gostyninie przy ul. Czapskiego
257. Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej napowietrznej sieci nn w miejscowosci Szkarada i Sanniki, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej napowietrznej sieci (linii) nn-0,4 kV w miejscowości Szkarada i Sanniki, gm. Sanniki
258. Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy budynku mieszkalnego jednordzinnego w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
259. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV w miejscowosci Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN - 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
260. Zgłoszenie budowy napowietrtznej sieci (linii) elektroenergetycznej nn w miejscowosci Słomków, gm. Pacyna
zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej nn 0,4 kV, budowa kablowej sieci (linii) nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórka napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej nn w miejscowości Słomków, mg. Pacyna.
261. Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci kablowej elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej
Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej
262. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej w miejscowosci Zuzinów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilenia budynków mieszkalnych w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin
263. Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV, demontażu sieci napowietrznej nN-0,4 kV, budowa sieci nN-0,4kV w miejscowości Pieryszew i Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie przebudowy sieci (linii) napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, demontaż sieci (linii) napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, budowa sieci (linii) napowietrznej niskiego nN - 0,4 kV zasilanych ze stacji S4-00590"Pieryszew II" w miejscowości Pieryszew i Dobrów, gm. Szczawin Kościelny.
264. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - linii kablowej nn w Gostyninie przy ul. Makulińskiego.
265. Zgłoszenie budowy sieci napowierznej elektroenergetycznej nN-0,4 kV w miejscowości Mysłownia Nowa i Jaworek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergetycznej nN-0,4 kV, przebudowa napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej nN-0,4 kV, demontaż (rozbiórka) sieci (linii) elektroenergetycznej nN-0,4 kV, budowa kablowej elektroenergetycznej sieci (linii) nN-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Mysłownia Nowa i Jaworek, gm. Gostynin.
266. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 5 w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
267. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin
268. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kVw Gostyninie przy ul. Kolejowej.
Zgłoszenie budowy sieci (linii)kablowej nN0,4 kV, budowy złączy kablowo-pomiarowych, wymiany słupa napowietrznej linii niskiego napięcia nN-,4 kV, demontażu słupa napowietrznej linii niskiego napięcia nN-,4 kV-zasilanych za stacji S4-1330 "Gostynin Żytnia", ul. Kolejowa w Gostyninie.
269. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN-0,4 kV w celu przyłączenia budynku mieszkalnego w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
270. Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN-0,4 kV w celu przyłączenia budynku mieszkalnego w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
271. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowosci Słomków, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, budowa kablowej sieci (linii) niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórka napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Słomków, gm. Pacyna.
272. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
273. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
274. Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
275. Złoszeniebudowy przebudowy i budowy elektroenergtycznej sieci oraz budowa sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Remki, gm. Pacyna
Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowa sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Remki, gm. Pacyna
276. Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci kablowej 0, 4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi-zasilanie kompleksu działek nr 330/X w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
277. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowosci Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości klusek, gm. Gostynin.
278. Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergtycznej nN-0,4 kv w miejscowości Mysłownia Nowa i Jaworek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy siei (linii) napowietrznej elektroenergetycznej, przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej, demontaż sieci elektroenergetycznej, budowa kablowej elektroenergetycznej sieci nn ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Mysłownia Nowa i Jaworek, gm. Gostynin
279. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. Nałkowskiej
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. Nałkowskiej.
280. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miescowości Reszki, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - przebudowa linii napowietrznej nn i budowa przyłącza kablowego w miejscowości Reszki, gm. Szczawin Kościelny.
281. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Ziejkowej
zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Ziejkowej.
282. Zgłoszenie budowy sieci napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, przebudowa napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, demontaż (rozbiórka) sieci (linii) elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, budowa kablowych przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
283. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
284. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1 kV w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1 kV w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
285. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny w Rogożewku, gm. Gostynin
286. Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowości Bierzewice i Legarda, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci (linii) kablowej nN-0,4 kV, budowa złączy kablowo-pomiarowych oraz wymiana transformatora w miejscowości Bierzewice i Legarda, gm. Gostynin.
287. Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami
Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Gostynin
288. Zgłoszenie przebudowt linii napowietrznej nn i budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w m. Gorzewo gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn i budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych na działkach 11/1 - 11/4 w m. Gorzewo, gmina Gostynin
289. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN - 0,4 kV wraz z szafką pomiarową, obręb ewid. Wólka, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nN - 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na dz. nr ewid. 1, 15, 16 obręb ewid. 0018 Wólka, jednostka ewid. 140404_5 Sanniki
290. Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej - linia kablowa nn w celu zasilenia budynków mieszkalnych na działkach 244/5, 244/10, 244/11, 244/12 w m. Helenów, gmina Gostynin
Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej - linia kablowa nn w celu zasilenia budynków mieszkalnych na działkach 244/5, 244/10, 244/11, 244/12 w m. Helenów, gmina Gostynin
291. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działkach 4774/17 i 4774/21 przy ul. Hubalczyków w m. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działkach 4774/17 i 4774/21 przy ul. Hubalczyków w m. Gostynin
292. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej w miejscowosci Reszki, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej i budowa przyłącza kablowego nn w miejscowości Reszki, gm. Szczawin Kościelny
293. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w miejscowosci Bielawy, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Bielawy, gm. Gostynin
294. Zgłoszenie budowy buidynku meiszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zazamcze
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zazamcze
295. Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
296. Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowści Szczawin i Misiadla , gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowości Szczawin i Misiadla , gm. Szczawin Kościelny.
297. Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego nN 0,4 kV, przebudowy i budowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego nN 0,4 kV, przebudowy i budowy sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki
298. Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej w Gostyninie przy ul. Polnej, Marcinkowskiego, Sosnowej i Kopernika.
Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej w Gostyninie przy ul. Polnej, Marcinkowskiego, Sosnowej i Kopernika
299. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej - linii kablowej nn w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn w miejscowości klusek, gm. Gostynin.
300. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w Gostyninie przy ul. Wspólnej
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Gostynin przy ul. Wspólnej.
301. Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergtycznej nN 0,4 kV, przebudowy napowietrznej sieci (linii) elektroenergtycznej nN-0,4 kV, demontaż (rozbiórka) sieci (elektroenergetycznej nN 0
Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergetycznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia nN - 0,4 kV, demontaż (rozbiórka) sieci (linii) elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia nN - 0,4 kV, budowa kablowych przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
302. Zgłoszenie budowy sieci kananlizacji sanitarnej w miejscowosci Gorzewo, ul. Kruk, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzewo, ul. Kruk, gm. Gostynin
303. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
304. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej-linii kablowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej-linii kablowej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
305. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej niskiego napięcia do 1 kV w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
306. Zgłoszenie budowy elektroenergtycznej sieci nn 0,4 kV w tym przyłącze i szafka pomiarowa w miejscowości Wólka Niska, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV w tym przyłącza i szafka pomiarowa w miejscowości Wólka Niska, gm. Sanniki
307. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej-linii kablowej w miejscowosci Helenów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
308. Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn i budowy sieci elektroenergtycznej - linii kablowej w miejscowści Gorzewo, gm. Gostynin.
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn i budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
309. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 wraz z szafką pomiarową w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
310. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV z szafką pomiarową na działce nr ewid. 6347/12 do zasilania przepompowni ściekó w Gostyninie przy ul. Kolonia.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działce nr 6347/12 do zasilania przepompowni ścieków w Gostyninie ul. Kolonia.
311. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórka napowietrznej sieci niskeigo napięcia
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórka napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Józefków, gm. Gostynin.
312. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 mm w Gostyninie przy ul. Polskeigo Czerwonego Krzyża
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 mm w
313. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórki napowietrznej sieci niskiego napięcia
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórki napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV w m. Józefków, gm. Gostynin
314. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 mPa) z rur PE DN63 mm w Gostyninie przy ul. Wojska Polskeigo i Dmowskiego
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 mPa) z rur PE DN63 mm w Gostyninie przy ul. Wojska Polskeigo i Dmowskiego
315. Zgłoszenie budowy sieci (linii) elektroenergtycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
Zgłoszenie budowy sieci (linii) elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
316. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w miejscowosci Krzywie, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do działki nr ewid. 378/3 oraz przebudowa słupa linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin.
317. Zgłoszenie przebudowy sieci (linii) napowietrznej nN 0,4 kV, demontaż sieci (linii) niskeigo napięcia 0,4 kV budowa sici (linii) napowietrznej niskeigo napięcia nN 0,4 kV w miejscowości Pieryszew i Do
Zgłoszenie przebudowy sieci (linii) napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4 kV, demontaż sieci (linii) niskiego napięcia nN 0,4 kV, budowa sieci (linii) napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4 kV w miejscowości Pieryszew i Dobrów, gm. Szczawin Ko9ścielny.
318. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Miałkówek, gm.Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach nr ewid. 92/4, 92/19 w celu zasilenia działki nr ewid. 92/19 w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
319. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z odgałęzieniami bocznymi DN 160 PVC oraz sieci wodociągowej HDPE DN 110 w Gostyninie przy ul. Marcinkowskeigo, Sienkiewicza
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z odgałęzieniami bocznymi DN 160 PVC oraz sieci wodociągowej HDPE DN110 w Gostyninie przy ul. Marcinkowskiego, Sienkiewicza.
320. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej-linii kablowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
321. Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergtycznej niskeigo napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowow-pomiarowym w miejscowości Krubin, gm. Sanniki.
Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergtycznej niskeigo napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowow-pomiarowym w miejscowości Krubin, gm. Sanniki.
322. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPA) z rur PE DN 63 mm w Gostyninie przy ul. Żeromskiego
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPA) z rur PE DN 63 mm w Gostyninie przy ul. Żeromskiego.
323. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Kiełpieniec, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci (linii) elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w miejscowości Kiełpieniec, gm. Gostynin.
324. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości miałkówek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin.
325. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej w miejscowości Lubikó, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - przebudowy sieci nn i budowy linii kablowej w celu zasilenia budynku rekreacyjnego w miejscowości Lubików,gm. Sanniki
326. Zgłoszenie budowy sieci kablowej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
327. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin, ul. Ziejkowa
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin, ul. Ziejkowa
328. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
329. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowosci Leśniewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Leśniewice, gm. Gostynin.
330. Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Płockeij
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz demontaż przyłącza napowietrznego elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Płockiej
331. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowosci Legarda, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
332. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości stefanów i Rogożewek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Stefanów i Rogożewek, gm. Gostynin.
333. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej kablowej nN w Gostyninie przy ul. 18-go stycznia i Nałkowskiej.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN w Gostyninie przy ul. 18-go Stycznia i Nałkowskiej.
334. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn - linii kablowej i linii napowietrznej w miejscowości Podgóze, gm. Gostynin.
zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej i linii napowietrznej w celu zasilenia budynku gospodarczego w miejscowości Podgórze, gm. Gostynin.
335. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Langenfeld
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gostyninie przy ul. Langenfeld.
336. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
337. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Płockiej
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gostyninie przy ul. Płockiej.
338. Zgłoszeniebudowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w celu zasiania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 100 w miejscowości Baby Górne, gm. Gostynin
339. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działek 345/2, 345/3, 345/4,345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12 w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
340. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
341. Zgłoszeenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Gostyninie.
342. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w celu zasilania obiektu rekreacyjnego w miejscowości Klusek, gm. Gostynin.
343. Zgłoszenie przebudowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV, budowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV w m. Pieryszew i Dobrów
Zgłoszenie przebudowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV, budowy sieci (LINII) napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV w m. Pieryszew i Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
344. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kościelnej w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kościelnej w Gostyninie
345. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej oraz przebudowy stacji trafo
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej oraz przebudowy stacji trafo w m. Gorzewo, gm. Gostynin
346. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie, ul. Marcinkowskiego
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie, ul. Marcinkowskiego
347. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie, ul. Kutnowska
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie, ul. Kutnowska
348. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej 0,4kV w Gostyninie przy ul. Hubalczyków.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Hubalczyków.
349. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Osada, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Osada, gm. Gostynin.
350. Zgłoszenie rozbudowy linii napowietrznej 0,4 kV i budowy przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin.
Zgłoszenie rozbudowy linii napowietrznej 0,4 kV i budowy przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin
351. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kv wraz zez złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gorzewo, mg. Gostynin.
352. Zgłoszenie budowy sieci w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV, demontażu napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia nN 0,4 kV, przebudowy przyłącza napowietrznego niskiego napięcia nN - 0,4 kV w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
353. Zgłoszenie budowy linii elektroenergtycznej kablowej nn w miejscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej linii nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
354. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej oraz przebudowa linii napowietrznej w miejscowosci Osada, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linie kablowe nn w celu zasilenia budynków na działkach 56/2, 56/3, 56/4, 59/3 i w kompleksie działek 44/x oraz przebudowa linii napowietrznej nn w miejscowości Osada, gm. Gostynin.
355. Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 136/2 w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 136/2 w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
356. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowym-zasilanie budynku mieszkalnego-wielorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
357. Zgłoszenie budowy linii elektroenergtycznej kablowej nn w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
358. Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego
Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
359. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Budy Suserskie, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Budy Suserskie, gm. Szczawin Kościelny
360. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej nn 0,4 kV w miejscowści Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Bierzewice , gm. Gostynin.
361. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergtycznej w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
362. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejsowości Helenów, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Helenów, gm. Szczawin Kościelny
363. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
364. Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego
Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego w miejscowości Szczawin Kościelny przy ul. Parkowej 2.
365. Zgłoszneie budowy sieci kablowej nN w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN-0,4 kV ze złączem kablowym w Gostyninie
366. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kv w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
367. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sanniki przy ul. Wólczyńskeij
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Sanniki przy ul. Wólczyńskiej.
368. Zgłoszenie budowy linii kablowej w Sannikach przy ul. Warszawskiej 191
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowych w Sannikach przy ul. Warszawskiej 191.
369. Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie
Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie.
370. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin.
371. Zgłoszenie budowy odcinka sieci gazowej śreniego ciśnienia w ul. Kutnowskiejw Gostyninie
Zgłoszenie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Kutnowskiej w Gostyninie.
372. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Krasickeigo oraz zielonej w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gostyninie przy ul. Krasickiego oraz Zielonej.
373. Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Moiałkówek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Moiałkówek, gm. Gostynin
374. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowosci Kazimierzów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilenia obiektów rekreacyjnych w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
375. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn do 1kV wraz ze złaczem kablowo-pomiarowym w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie
376. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowości Czarnów, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii napowietrznej nn stacji T740694 w miejscowości Czarnów, gm. Pacyna
377. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w meijscowości Dobrów, gm. szczawin kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej- linii kablowej nn w celu zasilenia zespołu działek w miejscowości Dobrów, gm. Szczawin Kościelny.
378. Zgłoszenie budowy sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złaczem kablowo-pomiarowym w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złaczem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
379. Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin.
Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin.
380. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w obrębie ul. Kolonia w Gostyninie.
381. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków w Gostyninie
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków w Gostyninie.
382. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Antoninów gm. Gostynin
383. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kVoraz złącz kablowo-pomiarowych, przebudowa stacji trafo w miejscowości Gorzewo gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych dla zasilenia zespołu działek 70/X, przebudowa stacji trafo w miejscowości Gorzewo gm. Gostynin
384. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gostynin ul. Płocka
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gostynin ul. Płocka
385. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z odcinkami sieci bocznych w Gostyninie ul. Krasickiego i ul. Zielona.
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z odcinkami sieci bocznych w Gostyninie ul. Krasickiego i ul. Zielona.
386. Zgłoszenie budowy wraz z rozbiórką sieci energetycznej nn-0,4 kV, przebudowa sieci energetycznej nn-0,4 kV, budowa wraz z rozbiórką przyłączy napowietrznych nn-0,4 kV w miejscowości Solec i Budy Kozic
Zgłoszenie budowy wraz z rozbiórką sieci energetycznej nn-0,4 kV, przebudowa sieci energetycznej nn-0,4 kV, budowa wraz z rozbiórką przyłączy napowietrznych nn-0,4 kV w miejscowości Solec i Budy Kozickie gm. Gostynin
387. Zgłoszenie rozbiórki i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Sierakówek gm. Gostynin
Zgłoszenie rozbiórki i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działki nr 54/2 położonej w miejscowości Sierakówek gm. Gostynin
388. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Lucień gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Lucień gm. Gostynin
389. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin.
390. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie ul. Górna, ul. Dybanka
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie ul. Górna, ul. Dybanka
391. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z ze złączami kablowymi w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
392. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej nn 0,4 kv w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
393. Zgłoszenie rozbiórki oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV, rozbióki oraz budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w Gostyninie
Zgłoszenie rozbiórki oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV, rozbiórki oraz budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w Gostyninie.
394. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego cienienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
395. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV w Gostyninie ul. Kolonia
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi oraz szafkami pomiarowymi w celu zasilenia budynku mieszkalnego w Gostyninie przy ul. Kolonia.
396. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnch w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnch w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
397. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej nn, złączy kablowych, złączy kablowo-pomiarowych w Gostyninie przy ul. Kopernika
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej nn, złączy kablowych, złączy kablowo-pomiarowych w Gostyninie przy ul. Kopernika.
398. Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych: Napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia nN-0,4 kV w Sannikach
Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych: Napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia nN-0,4 kV w Sannikach
399. Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych: Napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia , kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych: Napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia , kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
400. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nN-0,4 kV, budowy kablowej sieci nN-0,4 kV w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci nN-0,4 kV, budowy kablowej sieci nN-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
401. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn, po istniejącej trasie w zakresie przewodów i słupów, budowy sieci elektroenergetycznej nn w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn, po istniejącej trasie w zakresie przewodów i słupów, budowy sieci elektroenergetycznej nn w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
402. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablwoej nN oraz przebudowa linii napowietrznej nN w celu zasilenia myjni samochodowej w miejscowości Gostynin, ul. 18 Stycznia
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nN oraz przebudowa linii napowietrznej nN w celu zasilenia myjni samochodowej w miejscowości Gostynin, ul. 18 Stycznia
403. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablwoej nN w Gostyninie przy ul. Rynek
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej -linii kablowej nN w Gostyninie ul. Rynek.
404. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gostyninie przy ul. Krasickiego i ul. Zielonej.
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gostyninie przy ul. Krasickiego i ul. Zielonej.
405. Zgłoszenie budowy sieci kablwoej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
406. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nn wraz ze złączami w celu zasilenia dz. nr 123 w miejscowosci Lwówek, gm. Sanniki oraz demontaż linii napowietrznej nn w obrębie Lwó
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nn wraz ze złączami w celu zasilenia dz. nr 123 w miejscowosci Lwówek, gm. Sanniki oraz demontaż linii napowietrznej nn w obrębie Lwówek, gm. Sanniki
407. Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej napowietrznej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napi
Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej napowietrznej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych niskiego napięcia, budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia, rozbiórka elektroenergetycznej napowietrznej sieci niskiego napięcia w miejscowości Emilianów, gm. Gostynin.
408. Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Białe , gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Białe, gm. Gostynin
409. Zgłoszenie przebudowy oraz budowy sieci elektroenergetycznej - linii napowietrznej nn dla stacji T740693 "Czarnów Kąty" w miejscowości Czarnów, gm. Pacyna
Zgłoszenie przebudowy oraz budowy sieci elektroenergetycznej - linii napowietrznej nn dla stacji T740693 "Czarnów Kąty" w miejscowości Czarnów, gm. Pacyna
410. Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowa i budowa sieci napowietrznej 0,4kV w miejscowości Belno i Niecki, gm. Gostynin.
Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowa i budowa sieci napowietrznej 0,4kV w miejscowości Belno i Niecki, gm. Gostynin.
411. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej oświetleniowej nN-0,4 kV dla oświetlenia odcinka drogi w miejscowości Gorzewo - Kruk, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej oświetleniowej nN-0,4 kV dla oświetlenia odcinka drogi w miejscowości Gorzewo - Kruk, gm. Gostynin
412. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych w Gostyninie przy ul. Ziejkowej. Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych w Gostyninie przy ul. Ziejkowej. Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn
413. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci SN 15 kV, budowy elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV oraz szafek kablowo-pomiarowych w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci SN 15 kV, budowy elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV oraz szafek kablowo-pomiarowych w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
414. Zgłoszenie budowy sieci w obrębie ul. Kolejowej w miejscowości Gostynin. Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej w m. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci w obrębie ul. Kolejowej w miejscowości Gostynin. Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej w m. Gostynin
415. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków wraz z budową przyłączy wodociągowych, Ruszków, gm. Gostynin.
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków wraz z budową przyłączy wodociągowych, Ruszków, gm. Gostynin.
416. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka, gm. Pacyna
417. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowum w miejscowości Sielce gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Sielce gm. Sanniki
418. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV - linia kablowa nN w celu zasilenia stacji kontroli pojazdów w miejscowości Budy Kozickie gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV - linia kablowa nN w celu zasilenia stacji kontroli pojazdów w miejscowości Budy Kozickie gm. Gostynin
419. Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Sannikach
Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Sannikach
420. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
421. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, Stefanów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin.
422. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w mejscowości Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
423. Zgłoszenie budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV w miejscowości Ruszków, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV w miejscowości Ruszków, gm. Gostynin
424. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
425. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 w Gostyninie przy ul. Kolonia
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN63 w Gostyninie przy ul. Kolonia
426. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
427. Zgłoszenie budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii napowietrznej nN oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nN w celu zasilenia dz. nr 71 w m. Aleksandrów g
Zgłoszenie budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii napowietrznej nN oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nN w celu zasilenia 71 w m. Aleksandrów gm. Sanniki oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - linii napowietrznej nN
428. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w Gostyninie przy ul. Kolejowej
429. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie ul. Krasickiego
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie ul. Krasickiego
430. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergtycznej niskeigo napięcia do 1 kV wraz ze złaczem kablwo-pomiarowym w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Budach Lucieńskich, gm. Gostynin
431. Zgłoszenie budowy linii kablowej nN wraz ze złączami w celu zasilenia działki nr 103/5, 103/6, Kazimierzów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN wraz ze złączami w celu zasilenia działki nr 103/5, 103/6, Kazimierzów, gm. Gostynin
432. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Luszyn, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Luszyn, gm. Pacyna
433. Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowa sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi i szafkami pomiarowymi w celu zasilenia dz. nr 59/X, 60/1 w miejscowości Kazimierzów, gm.
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowa sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi i szafkami pomiarowymi w celu zasilenia dz. nr 59/X, 60/1 w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
434. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nN w celu zasilenia działki nr ewid. 117/4 w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nN w celu zasilenia działki nr ewid. 117/4 w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
435. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nN w celu zasilenia budynku gospodarczego na działce nr 113/4 w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii kablowej nN w celu zasilenia budynku gospodarczego na działce nr 113/4 w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
436. Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 43
Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 43
437. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Białe, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Białe, gm. Gostynin
438. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
439. Zgłoszenie wykonania zewnętrznej z podziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia
Zgłoszenie wykonania zewnętrznej z podziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia
440. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
441. Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
442. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
443. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa) z rur PE dn63mm w Gostyninie przy ul. Mikulskiego i Jarmolińskiego
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa) z rur PE dn63mm w Gostyninie przy ul. Mikulskiego i Jarmolińskiego
444. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV, złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV, złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
445. Zgłoszenie budowy, przebudowy i rozbióki elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV (stacja transformatorowa T740698 Przylaski I) w miejscowości Przylaski, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy, przebudowy i rozbióki elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV (stacja transformatorowa T740698 Przylaski I) w miejscowości Przylaski, gm. Pacyna
446. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w miejscowości Lucień, gm. Gostynin
głoszenie budowy instalacji gazowej w miejscowości Lucień, gm. Gostynin
447. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złączy kablowych dla zasilania zespołu działek 83/X oraz dz. 88/3 i 88/4, przebudowa słupa sieci nN-0,4 kV w miejscowosci Mysłownia Nowa,
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złączy kablowych dla zasilania zespołu działek 83/X oraz dz. 88/3 i 88/4, przebudowa słupa sieci nN-0,4 kV w miejscowości Mysłownia Nowa, gm. Gostynin
448. Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin
Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin
449. Zgłoszenie budowy linii kablowej nN oraz złączy kablowych w celu zasilenia dz. nr 93/X, demontaże w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN oraz złączy kablowych w celu zasilenia dz. nr 93/X, demontaże w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
450. Zgłoszenie budowy napowietrznej elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nN-0,4 kV, przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, rozbiórka (demontaż) napowietrz
Zgłoszenie budowy napowietrznej elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nN-0,4 kV, przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, rozbiórka (demontaż) napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV w miejscowości Krubin, gm. Sanniki
451. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w obrębie ul. kolejowej w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w obrębie ul. kolejowej w Gostyninie.
452. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V-2700 oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Lucień, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V-2700 oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Lucień, gm. Gostynin
453. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
454. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
455. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
456. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 40 w Gostyninie przy ul. Stodólnej
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 40 w Gostyninie przy ul. Stodólnej
457. Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin
458. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złącz kablowych dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 284/5 oraz zespołu działek 284/X. Przebudowa stacji trafo SN/nN w miejs
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złącz kablowych dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 284/5 oraz zespołu działek 284/X. Przebudowa stacji trafo SN/nN w miejscowości Ruszków, gm. Gostynin
459. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działek w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działek 107/8, 107/9, 107/10, 107/11, 107/12, 107/13, 107/14, 110/2, 110/3, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7,110/8 w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
460. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Kolejowej
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Kolejowej
461. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Morenowej.
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Morenowej.
462. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kv oraz złącza kablowo-pomiarowego dla zasilenia dz. 1205. Budowa sieci energetyczne kablowej nN 0,4 kV oraz przebudowa słupa sieci energetycznej
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kv oraz złącza kablowo-pomiarowego dla zasilenia dz. 1205. Budowa sieci energetyczne kablowej nN 0,4 kV oraz przebudowa słupa sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV Gostyninie przy ul. Bierzewickiej
463. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
464. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
465. Zgłoszenie przebudowy, budowy oraz rozbiórki elektronicznej sieci napowietrznej 0,4 kV-usunięcie kolizji z budową drogi gminnej w miejscowości Brzezia, gm. Sanniki
Zgłoszenie przebudowy, budowy oraz rozbiórki elektronicznej sieci napowietrznej 0,4 kV-usunięcie kolizji z budową drogi gminnej w miejscowości Brzezia, gm. Sanniki
466. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania dz. nr ewid. 4/3 w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania dz. nr ewid. 4/3 w miejscowości Wrząca, gm. Gostynin
467. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN z szafkami pomiarowymi do zasilania zespołu działek 59/x w miejscowości Teodorów, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN z szafkami pomiarowymi do zasilania zespołu działek 59/x w miejscowości Teodorów, gm. Szczawin Kościelny
468. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem o pojemności 2750l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Z
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem o pojemności 2750l na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zamkowej.
469. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Budy Kozickie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin
470. ZZgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
471. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego
472. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego w budynku instalacji gazowej w Gostyninie przy ul. Spacerowej 7
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego w budynku instalacji gazowej w Gostyninie przy ul. Spacerowej 7
473. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
474. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Biał
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Białotarsk, gm. Gostynin.
475. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Kolonia
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Kolonia
476. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w miejscowości Ruszków, gmina Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w miejscowości Ruszków, gmina Gostynin
477. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Budy Kozickie, gmina Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Budy Kozickie, gmina Gostynin
478. Zgłoszenie budowy instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym w miejscowości Podatkówek, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym w miejscowości Podatkówek, gm. Pacyna
479. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kleniew, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kleniew, gm. Gostynin
480. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
481. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V4850 dm3 oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rębów, gm.
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V4850 dm3 oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rębów, gm. Gostynin
482. Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w Gostyninie przy ul. Termalnej
Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w Gostyninie przy ul. Termalnej
483. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
484. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn ze złączem kablowo-pomiarowym półśrednim w miejscowosci Gostynin przy ul. Sportowej
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn ze złączem kablowo-pomiarowym półśrednim w miejscowości Gostynin przy ul. Sportowej
485. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowch w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Legarda, gm. Gostynin
486. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 221 w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 221 w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
487. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kleniew, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kleniew, gm. Gostynin
488. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza i ul. Nałkowskiej
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza i ul. Nałkowskiej
489. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Żytniej
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Żytniej
490. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny.
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny.
491. Zgłoszenie przebudowy, budowy sieci napowietrznej 0,4kV, budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym- do zasilenia budynku mieszkalnego- jednorodzinnego na dzi
Zgłoszenie przebudowy, budowy sieci napowietrznej 0,4kV, budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym - do zasilenia budynku mieszkalnego- jednorodzinnego na działce nr 138/2 w miejscowości Leśniewice, gm. Gostynin
492. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 4850 dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Budy Kozic
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 4850 dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin
493. Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
494. Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzin
Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 245/14 (stacja transformatorowa T740607 Helenów IV) w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
495. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
496. Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
497. ZZgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz z złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 86/11 w miejscowości
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz z złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 86/11 w miejscowości Skoki, gm. Gostynin
498. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia, podziemna i w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie, ul. Kolonia 52A
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia, podziemna i w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie, ul. Kolonia 52A
499. Zgłoszenie budowy sieci elektrycznej - linii napowietrznej nN 0,4 , linii kablowej nN 0,4 kV wraz z złączami kablowymi, przebudowa słupa linii napowietrznej nN oraz rozbiórka linii napowietrznej nN w
Zgłoszenie budowy sieci elektrycznej - linii napowietrznej nN 0,4 , linii kablowej nN 0,4 kV wraz z złączami kablowymi, przebudowa słupa linii napowietrznej nN oraz rozbiórka linii napowietrznej nN w celu zasilenia działek nr 190/2, 190/3, 190/4, 190/6, 190/7, 190/8, 190/9, 194 w miejscowości Helenów, gm. Gostynin.
500. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-4850 l w miejscow
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-4850 l w miejscowości Jastrzębia, gm. Gostynin.
501. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Ziejkowej.
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Gostyninie przy ul. Ziejkowej.
502. Zgłoszenie budowy oraz przebudowy sieci napowietrznej nN, budowy sieci kablowej nN, przebudowy przyłączy napowietrznych nN, rozbiróka sieci napowietrznej nN w m. Łokietnica, gm. Gostynin oraz w m. Bud
Zgłoszenie budowy oraz przebudowy sieci napowietrznej nN, budowy sieci kablowej nN, przebudowy przyłączy napowietrznych nN, rozbiórka sieci napowietrznej nN w m. Łokietnica, gm. Gostynin oraz w m. Budy Kaleńskie i Mościska, gm. Szczawin Kościelny w celu poprawy parametrów sieci oraz elektroenergetycznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV o nazwie "Łokietnica II" nr S4-00095
503. Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Słowackiego 3A.
Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Słowackiego 3A.
504. Zgłoszenie budowy kablowej sieci (elektroenergetycznej) niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
Zgłoszenie budowy kablowej sieci (elektroenergetycznej) niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Gostyninie przy ul. Makulińskiego
505. Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi - do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzin
Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi - do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 88/2 w miejscowości Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
506. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Bolesławów, gm. Gostynin
507. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typy NA2XY4x120SE wraz z ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typy NA2XY4x120SE wraz z ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
508. Zgłoszenie rozbudowy instalacji gazowej dla hali magazynowej mieszalni pasz w miejscowości Sieraków 7, gmina Gostynin
Zgłoszenie rozbudowy instalacji gazowej dla hali magazynowej mieszalni pasz w miejscowości Sieraków 7, gmina Gostynin
509. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie, ulica Kochanowskiego 22
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie, ulica Kochanowskiego 22
510. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu NA2XY4x120mm2SE wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Huta Nowa, gmina Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu NA2XY4x120mm2SE wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Huta Nowa, gmina Gostynin
511. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu NA2XY4x12SE wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi w msc. Sierakówek, gmina Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu NA2XY4x12SE wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi w miejscowości Sierakówek, gmina Gostynin.
512. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej- budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Gostyninie.
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej- budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Gostyninie.
513. Zgłoszenie przebudowy stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4kV wraz
Zgłoszenie przebudowy stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Czyżew, gm. Sanniki
514. Zgłoszenie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE o średnicy 63mm, długości 222,45mb układanego w wykopie otwartym w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
Zgłoszenie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE o średnicy 63mm, długości 222,45mb układanego w wykopie otwartym w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
515. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąceg
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wola Trębska, gm. Szczawin Kościelny
516. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąceg
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kaźmierków 12, gm. Szczawin Kościelny
517. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąceg
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Pieryszew, gm. Szczawin Kościelny
518. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąceg
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85 m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kamieniec gm. Szczawin Kościelny
519. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dz. nr ewid. 75, Kaźmierków 6, gm. Szczawin Kościelny
520. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85m3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dz. nr ewid. 149, Witoldów gm. Szczawin Kościelny
521. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin
522. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznego kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w m. Gorzewo gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznego kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w m. Gorzewo gm. Gostynin
523. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dl istniejąceg
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Helenów Słupski, gm. Szczawin Kościelny
524. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Szczawinek, gm. Szczawin Kościelny
525. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Szczawinie Kościelnym przy ul. Jana Pawła II 18 Kościelny
526. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Szczawinie Kościelnym przy ul. Warszawskiej 7.
527. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Szczawinie Kościelnym przy ul. Parkowej 10
528. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
529. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Staw, gm. Szczawin Kościelny
530. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Adamów, gm. Szczawin Kościelny.
531. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Dobrów, gm. Szczawin Kościelny.
532. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Dobrów, gm. Szczawin Kościelny.
533. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny.
534. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Suserz, gm. Szczawin Kościelny.
535. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Suserz, gm. Szczawin Kościelny.
536. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Helenów Słupski, gm. Szczawin Kościelny.
537. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Janki, gm. Szczawin Kościelny.
538. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Szczawin Borowy Wieś gm. Szczawin Kościelny.
539. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Suserz, gm. Szczawin Kościelny.
540. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Józefków, gm. Szczawin Kościelny.
541. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w Kaleń, gm. Szczawin Kościelny
542. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego.
543. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wewnątrz budynku handlowo-mieszkalnego w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wewnątrz budynku handlowo-mieszkalnego w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego
544. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie, ul. Krasickiego
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie, ul. Krasickiego
545. Zgłoszenie budowy sieci elektroeneretycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami w miejscowości Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami w miejscowości Gostynin
546. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
547. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Janki, gm. Szczawin Kościelny.
548. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Helenów Drugi, gm. Szczawin Kościelny.
549. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Szczawinek, gm. Szczawin Kościelny.
550. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Osowia, gm. Szczawin Kościelny.
551. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wola Trębska gm. Szczawin Kościelny.
552. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Trębki, gm. Szczawin Kościelny.
553. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny.
554. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny.
555. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Szczawin Borowy-Kolonia, gm. Szczawin Kościelny.
556. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Adamów, gm. Szczawin Kościelny.
557. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Helenów Drugi, gm. Szczawin Kościelny.
558. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sewerynów, gm. Szczawin Kościelny.
559. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Szczawinie Kościelnym przy ul. Gostynińskiej 1
560. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu o raz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Adamów, gm. Szczawin Kościelny.
561. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Romanów, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Romanów, gm. Pacyna
562. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN ze złączami kablowymi do zasilania kompleksu działek 357/xx w miejscowości Gaśno, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN ze złączami kablowymi do zasilania kompleksu działek 357/xx w miejscowości Gaśno, gm. Gostynin.
563. Zgłsozenie budowy instaalcji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednrodzinnym w miejscowości Belno, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Belno, gm. Gostynin
564. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Słonecznej.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Słonecznej.
565. Zgłoszenie instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V=2700 l oraz wew. instalacja gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
Zgłoszenie instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V=2700 l oraz wew. instalacja gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
566. Zgłoszenie instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V=2700 l oraz wew. instalacja gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
Zgłoszenie instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V=2700 l oraz wew. instalacja gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
567. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do działki nr ewid. 414 w miejscowości Gorzewo gmina Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do działki nr ewid. 414 w miejscowości Gorzewo gmina Gostynin
568. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV ze złączami kablowymi w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV ze złączami kablowymi w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
569. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7. Budowa sieci energetycznej kablowej nN-0,
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7. Budowa sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
570. Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Mikulskiego
Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Mikulskiego
571. Zgłoszenie przebudowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowy, przebudowy i demontaż elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz przebudowy sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Mo
Zgłoszenie przebudowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowy, przebudowy i demontaż elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz przebudowy sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Modrzew, gm. Szczawin Kościelny
572. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l. w miejscowości Gołas
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l. w miejscowości Gołas, gm. Szczawin Kościelny
573. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
574. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej siei kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia kompleksu działek Nr 14/X w m. Choinek Gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej siei kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia kompleksu działek Nr 14/X w m. Choinek Gm. Gostynin.
575. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l w miejscowo
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l w miejscowości Górki Drugie, gm. Gostynin
576. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych dla zasilania zespołu dz. 118/X Choinek gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych dla zasilania zespołu dz. 118/X Choinek gm. Gostynin
577. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin ul. Płocka
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gostynin ul. Płocka
578. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Zwoleń gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Zwoleń gm. Gostynin
579. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacja zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700l w miejscowości He
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacja zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700l w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
580. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700l w Gostyninie przy
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700l w Gostyninie przy ul. Kowalskiej .
581. Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Karola Mikulskiego
Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Karola Mikulskiego
582. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Krzywie, gm. Gostynin
583. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Kopernika
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Kopernika
584. Zgłoszenie instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego v=2700 wraz z wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny propan dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowoś
Zgłoszenie instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego v=2700 wraz z wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny propan dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
585. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejące
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Szczawinie Kościelnym przy ul. Warszawskiej 5.
586. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V-2700 l oraz wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V-2700 l oraz wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
587. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do działki nr ewid. 48, 83 oraz przebudowa stanowiska słupowego w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do działki nr ewid. 48, 83 oraz przebudowa stanowiska słupowego w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin
588. Zgłoszenie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy przyłączy kablowych 0,4 kV (stacja transformatorowa T740491 Staropól II) w miejscowości Aleksandrów, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy przyłączy kablowych 0,4 kV (stacja transformatorowa T740491 Staropól II) w miejscowości Aleksandrów, gm. Sanniki
589. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnatrz i wewnatrz budynku mieszkalnego jednorodzinego w Gostyninie przy ul. Polnej.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzonego w Gostyninie przy ul. Polnej.
590. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej-budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Piaskowej w Gostyninie.
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej-budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Piaskowej w Gostyninie.
591. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Aleksandrów, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Aleksandrów, gm. Sanniki
592. Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Mikulskiego
Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Mikulskiego
593. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l w miejscowo
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700l w miejscowości Belno, gm. Gostynin
594. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Krasickiego
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Krasickiego
595. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V=2700 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny propan dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V=2700 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny propan dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Bielawy, gm. Gostynin
596. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej-budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Kościuszkowców w Gostyninie.
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej-budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Kościuszkowców w Gostyninie.
597. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan w budynku mieszkalny jednorodzinnym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan w budynku mieszkalny jednorodzinnym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
598. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin.
599. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63mm w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63mm w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
600. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
601. Zgłoszenie budowy podziemnej butli gazowej zasilającej kocioł gazowy wraz z wewnętrzną instalacją w Strażnicy OSP w Białotarsku
Zgłoszenie budowy podziemnej butli gazowej zasilającej kocioł gazowy wraz z wewnętrzną instalacją w Strażnicy OSP w Białotarsku
602. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Witolda Sadownika.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Witolda Sadownika.
603. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejąc
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z przyłączem gazu oraz instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Pieryszew, gm. Szczawin Kościelny
604. Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV i budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gostynin
Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV i budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Gostynin
605. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 2700l w miejscowości Dąbrówk
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 2700l w miejscowości Dąbrówka, gm. Gostynin.
606. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Romanów, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Romanów, gm. Pacyna
607. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V-2700 m3 na agz płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budyn
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V-2700 m3 na agz płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Krubin, gm. Sanniki
608. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej n/c na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Czapskiego
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej n/c na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Czapskiego
609. Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Kościuszkowców
Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Kościuszkowców.
610. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku nieskalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej.
611. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia dz. nr 43/4, 107/2, 107/4, 107/5, w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia dz. nr 43/4, 107/2, 107/4, 107/5, w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
612. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia nN -0,4 kV w miejscow
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia nN -0,4 kV w miejscowości Anielin, gm. Gostynin
613. Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz z obwodem oświetlenia ulicznego, rozbiórka napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV w miejscowości Swoboda
Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz z obwodem oświetlenia ulicznego, rozbiórka napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4 kV w miejscowości Swoboda, gm. Szczawin Kościelny
614. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
615. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Gostyninie przy ul. Wesołej
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Gostyninie przy ul. Wesołej
616. Zgłoszenie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych je
Zgłoszenie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 3/10, 3/9, 3/8, 3/7 w miejscowości Helenów, gm. Gostynin.
617. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Sannikach
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Sannikach
618. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i złączem kablowym w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i złączem kablowym w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin.
619. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V-2700 l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w miejscowości Marianów,
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V-2700 l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w miejscowości Marianów, gm. Gostynin.
620. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V-2700 l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w miejscowości Zuzinów, g
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V-2700 l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin
621. Zgłoszenie budowy naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V-4850l wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacją wewnętrzną w miejscowości Romanów, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V-4850l wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacją wewnętrzną w miejscowości Romanów, gm. Pacyna
622. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Gostynin, ul. Kościuszkowców
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Gostynin, ul. Kościuszkowców
623. Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Kościuszkowców.
Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Kościuszkowców.
624. Zgłoszenie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV i budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Swoboda i Helenów Trębski, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV i budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Swoboda i Helenów Trębski, gm. Szczawin Kościelny
625. Zgłoszenie budowy instalacji gazu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Morenowej.
Zgłoszenie budowy instalacji gazu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Morenowej.
626. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Sokołów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Sokołów, gm. Gostynin
627. Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia zewnętrznej podziemnej i wewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Prusa
Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia zewnętrznej podziemnej i wewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Prusa
628. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul.Kolejowej 6D
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul.Kolejowej 6D
629. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul.Łąkowej 19.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul.Łąkowej 19.
630. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul.Kolejowej 6E
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul.Kolejowej 6E
631. Zgłoszenie budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia domu letniskowego na działce nr 217/3 w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia domu letniskowego na działce nr 217/3 w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
632. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 7, Staw, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 7, Staw, gm. Szczawin Kościelny
633. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do dz. nr ewid. 105, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 214/11 w miejscowości Klusek, gmina Gostyn
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do dz. nr ewid. 105, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 214/11 w miejscowości Klusek, gmina Gostynin
634. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kolejowej
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kolejowej
635. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Gostyninie
636. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
637. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (o,4 kV) w miejscowości Wrząca, Rumunki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (o,4 kV) w miejscowości Wrząca, Rumunki, gm. Gostynin
638. Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej-linii napowietrznej nn oraz budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi w celu zasilenia dz. 58/9 w m. Miałkówek,
Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej-linii napowietrznej nn oraz budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi w celu zasilenia dz. 58/9 w m. Miałkówek, gm. Gostynin
639. Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej, budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia domu jednorodzinnego na działce nr ewid. 80/2 w miejscowoś
Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej, budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia domu jednorodzinnego na działce nr ewid. 80/2 w miejscowości Lucień, gm. Gostynin
640. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w Białe, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w Białe, gm. Gostynin
641. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym w Gostyninie przy ul. Solidarności
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym w Gostyninie przy ul. Solidarności
642. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN- 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN- 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
643. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej-linii napowietrznej nN 0,4 kV, linii kablowej nN 0,4 kV wraz z złączami kablowymi nN i słupem oświetleniowym oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej-linii napo
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej-linii napowietrznej nN 0,4 kV, linii kablowej nN 0,4 kV wraz z złączami kablowymi nN i słupem oświetleniowym oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej-linii napowietrznej nn 0,4 kV, linii krabowej nn 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną działki nr 70/1 w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
644. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia budynków i obiektów rekreacyjnych na działkach 101/xx w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia budynków i obiektów rekreacyjnych na działkach 101/xx w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
645. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilenia zespołu działek 94/X w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilenia zespołu działek 94/X w miejscowości Budy Lucieńskie, gm. Gostynin
646. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn -,4kV wraz ze złączem kablowym w m. Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn -,4kV wraz ze złączem kablowym w m. Gorzewo, gm. Gostynin
647. Zgłoszenie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej NN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia działki nr 494/2 w m. Sanniki Gm.
Zgłoszenie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej NN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia działki nr 494/2 w m. Sanniki Gm. Sanniki
648. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Łąkowej
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Łąkowej.
649. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=4850l w miejscowości Sł
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=4850l w miejscowości Słup, gm. Szczawin Kościelny
650. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz propan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Sokołów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz propan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Sokołów, gm. Gostynin
651. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin
652. Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63mm w Gostyninie przy ul. Zazamcze.
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63mm w Gostyninie przy ul. Zazamcze.
653. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV w celu zasilenia kompleksu działek NR 106/X w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV w celu zasilenia kompleksu działek NR 106/X w miejscowości Miałkówek, gm. Gostynin
654. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu dz. 71/X, 72/X Gorzeow, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu dz. 71/X, 72/X Gorzewo, gm. Gostynin
655. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem naziemnym na gaz płynny o poj. 2700 l w miejscowości Brz
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem naziemnym na gaz płynny o poj. 2700 l w miejscowości Brzeziny, gm. Sanniki
656. Zgłoszenie budowy sieci elektroenrgetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w m. Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w m. Gorzewo, gm. Gostynin
657. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej.
658. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacj gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacjązbiornikową zasilaną pojedynczym naziemny zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-4850 l w miejscowośc
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacją gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemny zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-4850 l w miejscowości Mocarzewo, gm. Sanniki
659. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
660. Zgłoszenie budowy słupowej stacji transformatorowej kV i napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-kV oraz rozbiórka słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i napowietr
Zgłoszenie budowy słupowej stacji transformatorowej kV i napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-kV oraz rozbiórka słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV w miejscowości Wola Trębska, gm. Szczawin Kościelny
661. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 4850l w miejscowości Józefków, gm. Go
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 4850l w miejscowości Józefków, gm. Gostynin
662. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kv wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kv wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Helenów, gm. Gostynin
663. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania dz. 50/18, 97/1. Przebudowa stacji trafo, przebudowa sieci napowietrznej izolowanej nN-0,4 kV polegająca na wymianie przew
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania dz. 50/18, 97/1. Przebudowa stacji trafo, przebudowa sieci napowietrznej izolowanej nN-0,4 kV polegająca na wymianie przewodów w miejscowości Rogożewek, gm. Gostynin
664. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Modrzew, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości modrzew, gm. Szczawin Kościelny
665. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mniszek, gm. Gostynin
666. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Konopnickiej.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Konopnickiej.
667. Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) SN-15 kV ( słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV) i napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskeigo napięcia nN- 0,4 kV oraz budowa napo
Zgłoszenie przebudowy napowietrznej sieci (linii) SN-15 kV ( słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV) i napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia nN- 0,4 kV oraz budowa napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia niskiego napięcia nN-0,4kV
668. Zgłoszenie budowy instalaji zewnętrznej zbiornikowej ze zbiornikiem naziemnym poj. 4850 l na agz płynny oraz instalacją wewnętrzną gazu do i w budynku mieszkalnym użytkowanym w miejscowości Wólka Nisk
Zgłoszenie budowy instalacji zewnętrznej zbiornikowej ze zbiornikiem naziemnym poj. 4850 l na gaz płynny oraz instalacją wewnętrzną gazu do i w budynku mieszkalnym użytkowanym w miejscowości Wólka Niska, gm. Sanniki
669. Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia domku holenderskiego "
Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia domku holenderskiego "całorocznego" na kołach na działce 179/3 Dobrów, Holendry, gm. Szczawin Kościelny
670. Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Langeneld.
Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Langeneld.
671. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu dz. 92/X Białe oraz 272/X Klusek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu dz. 92/X Białe oraz 272/X Klusek, gm. Gostynin.
672. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu dz. 194/X Mysłownia Nowa, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu dz. 194/X Mysłownia Nowa, gm. Gostynin.
673. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w msc. Helenów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w msc. Helenów, gm. Gostynin
674. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Gostynin, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Gostynin, gm. Gostynin
675. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu działek 199/X Antoninów gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu działek 199/X Antoninów gm. Gostynin
676. Zgłoszenie budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem gazowym w Gostyninie przy ul. 3 Maja i Moniuszki
Zgłoszenie budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem gazowym w Gostyninie przy ul. 3 Maja i Moniuszki
677. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu dz. 194/X Mysłownia Nowa gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespołu dz. 194/X Mysłownia Nowa gm. Gostynin
678. Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej-linii napowietrznej nN oraz budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia dz. 109/1, 109/2,
Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej-linii napowietrznej nN oraz budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia dz. 109/1, 109/2, 109/5, 109/6, 108/8, 108/9, 108/10, 108/11, 108/12, 108/13 w miejscowości Białe, gm. Gostynin
679. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bierzewicach gmina Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bierzewicach gmina Gostynin
680. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego.
681. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, w msc. Marianów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, w msc. Marianów, gm. Gostynin
682. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Nałkowskiej
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Nałkowskiej
683. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Dybanka
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Dybanka
684. Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w msc. Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w msc. Dobrów, gm. Szczawin Kościelny
685. Zgłoszenie budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w msc. Kazimierzów gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w msc. Kazimierzów gm. Gostynin
686. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Zaborów Nowy, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Zaborów Nowy, gm. Gostynin
687. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do działki nr ewid. 124/1 w miejscowości Huta Nowa gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do działki nr ewid. 124/1 w miejscowości Huta Nowa gm. Gostynin
688. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
689. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilana ze zbiornika naziemnego V=2700 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sieraków,
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilana ze zbiornika naziemnego V=2700 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sieraków, gm. Gostynin.
690. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej
691. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-4850 l w miejscow
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V-4850 l w miejscowości Solec, gm. Gostynin.
692. Zgłoszenie przebudowy drogi gminnej- ul. Wólczyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Chopina, budową kanału technologicznego i zjazdami oraz przebudową i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w Sanikach
Zgłoszenie przebudowy drogi gminnej- ul. Wólczyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Chopina, budową kanału technologicznego i zjazdami oraz przebudową i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w Sanikach
693. Zgłoszenie przebudowy drogi gminnej- ul. Chopina wraz ze zjazdami i skrzyżowaniem z ul. Parkową i ul. Wólczyńską oraz budową kanału technologicznego i budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączem
Zgłoszenie przebudowy drogi gminnej- ul. Chopina wraz ze zjazdami i skrzyżowaniem z ul. Parkową i ul. Wólczyńską oraz budową kanału technologicznego i budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączem w Sannikach.
694. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Czesławów, gm. Pacyna
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Czesławów, gm. Pacyna
695. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Słonecznej
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Słonecznej
696. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
697. Zgłoszenie budowy sieci kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym niskiego napięcia w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym niskiego napięcia w miejscowości Antoninów, gm. Gostynin
698. Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zas
Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilenia domu letniskowego na działce nr ewid. 64/4 w miejscowości Kazimierzów, gm. Gostynin.
699. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilenia dz. nr ewid. 88/3, w miejscowości Górki Drugie gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilenia dz. nr ewid. 88/3, w miejscowości Górki Drugie gm. Gostynin
700. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
701. Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilania obiektu r
Zgłoszenie przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilania obiektu rekreacyjnego - domu letniskowego na działce 14/1 w miejscowości Gaśno, gm. Gostynin.
702. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN wraz ze złączami kablwo-pomiarowymi na dz. nr 133/x w miejscowości Białe gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 133/x w miejscowości Białe gm. Gostynin.
703. Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii napowietrznej w zakresie wymiany jednego słupa, budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - linii napowietrznej oraz kablowej oraz rozbiórk
Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV-linii napowietrznej w zakresie wymiany jednego słupa, budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - linii napowietrznej oraz kablowej oraz rozbiórka linii napowietrznej nN 0,4 kV niskiego napięcia 0,4 kV z projektowanym zagospodarowaniem działki nr 280/1 przy ul. Ziejkowej w Gostyninie
704. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zielonej 27.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zielonej 27.
705. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zielonej 6
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zielonej 6.
706. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej-spinka wodociągowa ul. 3 Maja i ul. Zazamcze wzdłuż ul. Dybanka wraz z modernizacją istniejącego odcinka w ul. Dybanka i ul. Ziemowita polegającą na przebudowie
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej-spinka wodociągowa ul. 3 Maja i ul. Zazamcze wzdłuż ul. Dybanka wraz z modernizacją istniejącego odcinka w ul. Dybanka i ul. Ziemowita polegającą na przebudowie i rozbiórce, miejscowość Gostynin
707. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszklnego jednorodzinnego w miejscowosci Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin.
708. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 2700 dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sierakówek
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 2700 dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin.
709. Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV do zasilenia domku holenderskiego "całorocznego" na kołach na działce 179/3 w miejscowości Holendry, gm. Szczawin Kośc
Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV do zasilenia domku holenderskiego "całorocznego" na kołach na działce 179/3 w miejscowości Holendry, gm. Szczawin Kościelny.
710. Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zas
Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilenia domu letniskowego na działce 64/4 Kazimierzów gm. Gostynin.
711. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. 3 Maja
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. 3 Maja
712. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej n/c na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego w Gostyninie przy ul. Ziemowita.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej n/c na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego w Gostyninie przy ul. Ziemowita
713. Zgłoszenie budowy oraz przebudowy sieci napowietrznej nN, budowa sieci kablowej nN, przebudowa przyłącza napowietrznego nN w m. Gostynin przy ul. Ziejkowej, gmina Gostynin w celu poprawy parametrów si
Zgłoszenie budowy oraz przebudowy sieci napowietrznej nN, budowa sieci kablowej nN, przebudowa przyłącza napowietrznego nN w m. Gostynin przy ul. Ziejkowej, gmina Gostynin w celu poprawy parametrów sieci elektroenergetycznej nN zasilanej zer stacji transformatorowej 15/0,4 kV o nazwie "PSTB Rol" nr S4-00118
714. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin
715. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w m. Helenów gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w m. Helenów gm. Gostynin
716. Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego -jednorodzinnego na działce 43
Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego -jednorodzinnego na działce 430/5 Klusek, Lucień gmina Gostynin
717. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia dz. nr ewid. 6016/4 z możliwością zasilenia dz. nr 6301/1, 6301/3, 6301/4, 6301/5 w Gostyninie.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia dz. nr ewid. 6016/4 z możliwością zasilenia dz. nr 6301/1, 6301/3, 6301/4, 6301/5 w Gostyninie
718. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej
719. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Płockiej
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Płockiej
720. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin
721. Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z wewnętrzną linią zasilającą pompownię ścieków sanitarnych (instalacją elektroenergetyczną) w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z wewnętrzną linią zasilającą pompownię ścieków sanitarnych (instalacją elektroenergetyczną) w Gostyninie przy ul. Kolejowej.
722. Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV Holendry Dobrowskie, Dobrów gmina Szczawin Kościelny
Zgłoszenie przebudowy oraz budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV Holendry Dobrowskie, Dobrów gmina Szczawin Kościelny
723. Zgłoszenie budowy zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym V=2700 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zaborów Stary, gm.
Zgłoszenie budowy zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym V=2700 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zaborów Stary, gm. Gostynin.
724. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłem gazowym dla lokalu mieszkalnego w Gostyninie przy ul. 3 Maja.
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłem gazowym dla lokalu mieszkalnego w Gostyninie przy ul. 3 Maja.
725. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Choinek gm. Gostynin zlokalizowanej w drodze wewnętrznej i na działkach nr ewid. 21/1, 68, 54/1, 22/1 na potrzeby bytowe i p.poż.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w m. Choinek gm. Gostynin zlokalizowanej w drodze wewnętrznej i na działkach nr ewid. 21/1, 68, 54/1, 22/1 na potrzeby bytowe i p.poż.
726. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Dybanka
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Dybanka
727. Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 430
Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 430/5 Klusek, Lucień gmina Gostynin
728. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w m. Przychód gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w m. Przychód gm. Szczawin Kościelny
729. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kopernika
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kopernika
730. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Legarda, gmina Gostynin w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w wodę do celów socjalno-bytowych
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Legarda, gmina Gostynin w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w wodę do celów socjalno-bytowych
731. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem v 4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Gostynin
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem v 4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Gostynin
732. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV z szafką pomiarową w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV z szafką pomiarową w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin
733. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, elektroenergetycznych sieci kablowych nN 0,4 kV w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, elektroenergetycznych sieci kablowych nN 0,4 kV w miejscowości Kozice, gm. Gostynin
734. Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia zewnętrznej podziemnej i wewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Wierzbowej.
Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia zewnętrznej podziemnej i wewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Wierzbowej.
735. Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia zewnętrznej podziemnej i wewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego
Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia zewnętrznej podziemnej i wewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kochanowskiego
736. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej.
737. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Huta Nowa, gm. Gostynin
738. Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego w miejscowości Zuzinów, mg. Gostynin
Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego w miejscowości Zuzinów, gm. Gostynin
739. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nN 0,4 kv w celu zasilenia obiektu rekreacyjnego na dz. 17/2 w m. Budy Lucieńskie gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nN 0,4 kv w celu zasilenia obiektu rekreacyjnego na dz. 17/2 w m. Budy Lucieńskie gm. Gostynin
740. Zgłoszenie budowy instalacji niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej
Zgłoszenie budowy instalacji niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Spacerowej.
741. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia działek nr ewid. 64/6, 64/7, 64/8, 64/9 w m. Gorzewo gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia działek nr ewid. 64/6, 64/7, 64/8, 64/9 w m. Gorzewo gm. Gostynin
742. Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynków mieszkalnych jednorodzinnych w msc. Gostynin, ul. Wspólna
Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynków mieszkalnych jednorodzinnych w msc. Gostynin, ul. Wspólna
743. Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Klonowej.
Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Klonowej.
744. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej.
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej.
745. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 149/5 z możliwością zasilenia działek nr 149/4, 14/6, 149/7 w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 149/5 z możliwością zasilenia działek nr 149/4, 14/6, 149/7 w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
746. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
747. Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kolonia.
Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kolonia.
748. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
749. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Model, ul. Spacerowa, gm.
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Model, ul. Spacerowa, gm. Pacyna
750. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złaczami kablowymi w celu zasilenia działek 18/1, 18/2, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12, 18/13, m18/14,
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilenia działek 18/1, 18/2, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12, 18/13, m18/14, 18/15, 18/16, 18/17, 18/18, 18/19, 18/20, 18/21 w miejscowości Choinek, gm. Gostynin.
751. Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gostyninie przy ul. Płockiej
Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gostyninie przy ul. Płockiej
752. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w meijscowości Nagodów, gm. Gostynin. nn 0,4 kV oraz przebudowa sieci napowietrznej nn 0,4 kV
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowa sieci napowietrznej nn 0,4 kV w meijscowosci Nagodów, gm. Gostynin
753. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej podziemnej i wewnętrznej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w msc. Gostynin, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej podziemnej i wewnętrznej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w msc. Gostynin, gm. Gostynin
754. Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV z szafką pomiarową w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN-0,4 kV z szafką pomiarową w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin
755. Zgłoszenie przebudowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, budowa elektr
Zgłoszenie przebudowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV w msc. Osowia, gm. Szczawin Kościelny, Kiełpieniec, gm. Gostynin
756. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego w msc. Gostynin, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego w msc. Gostynin, gm. Gostynin
757. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V=2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Osmolin, gm. Sanniki
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V=2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Osmolin, gm. Sanniki
758. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 23/2 w m. Antoninów gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 23/2 w m. Antoninów gm. Gostynin
759. Zgłoszenie rozbiórki elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0, kV ze złączem kablowo pomiarowym oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w msc. H
Zgłoszenie rozbiórki elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0, kV ze złączem kablowo pomiarowym oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w msc. Huta Nowa, gm .Gostynin
760. Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Gostynin, gmina Gostynin
Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Gostynin, gmina Gostynin
761. Zgloszenie budowy sieci elektroeneregtycznej- linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej nn- 0,4 kV w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa napowietr
Zgloszenie budowy sieci elektroeneregtycznej- linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej nn- 0,4 kV w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej wraz z napowietrznymi obwodami linii nn zasilanymi ze stacji S4-00647 Józefków I” w msc. Józefków, Białotarsk, gm. Gostynin
762. Zgloszenie budowy sieci elektroeneregtycznej- linii napowietrznej nn-0,4 kV, linii kablowej nn-0,4 kV w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej
Zgloszenie budowy sieci elektroeneregtycznej- linii napowietrznej nn-0,4 kV, linii kablowej nn-0,4 kV w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej wraz z napowietrznymi obwodami linii nn zasilanymi ze stacji S4-00647 Józefków I” w msc. Józefków, Białotarsk, gm. Gostynin
763. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 l w miejscowości St
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 l w miejscowości Stefanów, gm. Gostynin
764. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w msc. Bolesławów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w msc. Bolesławów, gm. Gostynin
765. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 2700 l, w msc. Gostynin,
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 2700 l, w msc. Gostynin, gm. Gostynin
766. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Osowia, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Osowia, gm. Szczawin Kościelny
767. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w miejscowości Pomarzanki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V 4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego w miejscowości Pomarzanki, gm. Gostynin
768. Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej - słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o nazwie "Klusek II" nr S4-01109, linii napowietrznej nN oraz budowa sieci elektroenergetycznej-linii kab
Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej - słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o nazwie "Klusek II" nr S4-01109, linii napowietrznej nN oraz budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia dz. 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 227/9, 227/10, 227/11, 227/12 w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
769. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej (SPINKA ISTNIEJĄCYCH WODOCIĄGOWYCH) w miejscowościach Mocarzewo i Sielce
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej (SPINKA ISTNIEJĄCYCH WODOCIĄGOWYCH) w miejscowościach Mocarzewo i Sielce
770. Zgłoszenie przebudowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, budowa elektr
Zgłoszenie przebudowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Kiełpieniec, gm. Gostynin i Osowia, gm. Szczawin Kościelny.
771. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny: zbiornik naziemny o pojemności 2700 l i przyłącze gazowe w miejscowośc
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny: zbiornik naziemny o pojemności 2700 l i przyłącze gazowe w miejscowości Budy Kozickie, gm. Gostynin.
772. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, dla zasilania zespołu działek 86/X, Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, dla zasilania zespołu działek 86/X, Szczawin Kościelny, gm. Szczawin Kościelny
773. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z nadziemnym hydrantem p. poż w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z nadziemnym hydrantem p. poż w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin.
774. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zielonej
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zielonej
775. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Andrzeja Czapskiego w Gostyninie
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Andrzeja Czapskiego w Gostyninie.
776. Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Marii Konopnickiej
Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Marii Konopnickiej
777. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Nałkowskiej.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Nałkowskiej
778. Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z wewnętrzymi instalacjami gazowymi w budynkach mieszkalnych jednordzinnych w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z wewnętrznymi instalacjami gazowymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Sierakówek, gm. Gostynin.
779. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Marcinkowskiego.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Marcinkowskiego.
780. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV - linii kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia działki numer 346/6, 346/7 w m. Gorzewo, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV - linii kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia działki numer 346/6, 346/7 w m. Gorzewo, gm. Gostynin
781. Zgłoszenie odbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kamieniec, gm. Szczawin Kościelny
Zgłoszenie odbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kamieniec, gm. Szczawin Kościelny
782. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny: zbiornik naziemny o poj. 2700l i przyłącze gazowe w miejscowości Bierzewice, gm. G
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny: zbiornik naziemny o poj. 2700l i przyłącze gazowe w miejscowości Bierzewice, gm. Gostynin
783. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacja zbiornikowa na gaz płynny: zbiornik naziemny o poj. 6400 l i przyłącze gazowe w miejscowości Legar
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacja zbiornikowa na gaz płynny: zbiornik naziemny o poj. 6400 l i przyłącze gazowe w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
784. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Legarda Gmina Gostynin
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Legarda Gmina Gostynin
785. Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszklanym jednordzinnym w Gostyninie przy ul. Jana Pawła II
Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji wewnętrznej wraz z kotłem gazowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gostyninie przy ul. Jana Pawła II.
786. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności v-2700l w miejscowości Legard
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności v-2700l w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
787. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Legarda, gm. Gostynin.
788. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku niemieszkalnego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednordzinnego w Gostyninie przy ul. Krótkiej.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku niemieszkalnego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Krótkiej.
789. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku magazynowego w Gostyninie przy ul. Słowackiego
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku magazynowego w Gostyninie przy ul. Słowackiego
790. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Szydłowieckiego.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Szydłowieckiego.
791. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w m. Gostynin ul. Zalesie
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w m. Gostynin ul. Zalesie
792. Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nn 0,4 kv, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia dz. nr ewid.
Zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej nn 0,4 kv, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia dz. nr ewid. 358/2 w m. Gorzewo gm. Gostynin.
793. Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśneinia wewnatrz i na zewnatrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zazamcze.
Zgłoszenie budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zazamcze.
794. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 118/13 z możliwością zasilenia działek nr 118/12, 118/17-118/26, 118/28-118/37 w miejscowości Choinek, gm. G
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 118/13 z możliwością zasilenia działek nr 118/12, 118/17-118/26, 118/28-118/37 w miejscowości Choinek, gm. Gostynin.
795. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Choinek, gm. Gostynin
796. Zgłoszenie przebudowy, rozbiórki i budowy elektroenergetycznych sieci napowietrznych nn 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowe
Zgłoszenie przebudowy, rozbiórki i budowy elektroenergetycznych sieci napowietrznych nn 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV w m. Gostynin ul. Kutnowska
797. Zgłoszenie przebudowy i rozbiórki elektroenergetycznych sieci napowietrznych nn 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznych przyłączy kablowych nn 0,
Zgłoszenie przebudowy i rozbiórki elektroenergetycznych sieci napowietrznych nn 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznych przyłączy kablowych nn 0,4 kV w m. Gostynin ul. Kutnowska
798. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sałki, gm. Gostynin
799. Zgłoszenie rozbudowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i budynku gospodarczym służącą do zasilenia budynku mieszkalnego jed
Zgłoszenie rozbudowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i budynku gospodarczym służącą do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Helenów Drugi, gm. Szczawin Kościelny
800. Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.
801. Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Suserz, gm. Szczawin
Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Suserz, gm. Szczawin
802. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej- linii napowietrznej nn- 0,4 kV. Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej- linii napowietrznej nn- 0,4 kV w miejscowości Sałki i Osada, gm. Gostyn
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej- linii napowietrznej nn- 0,4 kV. Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej- linii napowietrznej nn- 0,4 kV w miejscowości Sałki i Osada, gm. Gostynin
803. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej- linii napowietrznej nn- 0,4 kV. Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej- słupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii napowietrznej nn-0,4 kV
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej- linii napowietrznej nn- 0,4 kV. Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej- słupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii napowietrznej nn-0,4 kV w miejscowości Sałki , gm. Gostynin
804. Zgłoszenie budowy siecie elektroenergetycznej oświetleniowej Nn- 0,4 kV w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy siecie elektroenergetycznej oświetleniowej Nn- 0,4 kV w miejscowości Nagodów, gm. Gostynin
805. Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej
Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej
806. Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Płockiej 65B w Gostyninie
Zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Płockiej 65B w Gostyninie
807. Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z instalacją energetyczną i pompownią ścieków sanitarnych w miejscowość Bierzewice, gm. Gostynin
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z instalacją energetyczną i pompownią ścieków sanitarnych w miejscowość Bierzewice, gm. Gostynin
808. Zgłoszenie przebudowy i rozbiórki elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych nn 0,4
Zgłoszenie przebudowy i rozbiórki elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych nn 0,4 kV w m. Gostynin ul. Kutnowska
809. Zgłoszenie przebudowy drogi gminnej-ul. Sosnowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i zjazdów w Gostyninie
Zgłoszenie przebudowy drogi gminnej-ul. Sosnowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i zjazdów w Gostyninie
810. Zgłoszenie budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem(wg. odrębnej procedury) (max. ciś. robocze MOP=do 0,5 MPa) w Gostyninie
Zgłoszenie budowy sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem(wg. odrębnej procedury) (max. ciś. robocze MOP=do 0,5 MPa) w Gostyninie
811. Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V-2700l w miejscowości Białe, gm. G
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V-2700l w miejscowości Białe, gm. Gostynin.
812. Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej fi 90 wraz z przyłączami w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej fi 90 wraz z przyłączami w miejscowości Strzałki, gm. Gostynin
813. Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Klusek, gm. Gostynin
814. Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w busynku gospodarzcym i mieszkalnym jednorodzinnym służącym dla potzreb budynku mieszklnego jednorodzinnego w Gostyni
Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym i mieszkalnym jednorodzinnym służącym dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gostyninie przy ul. Zazamcze 45 w Gostyninie
815. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Nagodów gm. Gostynin
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Nagodów gm. Gostynin
816. Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gostyninie przy ul. Gen. Józefa Bema
Zgłoszenie budowy instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gostyninie przy ul. Gen. Józefa Bema

Ilość odwiedzin: 18118
Nazwa dokumentu: Zgłoszenia
Podmiot udostępniający: Administrator
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-07-02 14:43:54
Data udostępnienia informacji: 2015-07-02 14:43:54
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-02 14:44:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner