logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
minus DEBATA nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego za 2021 r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Plany postępowań
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 186 Pacyna
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A 


 

Lp


 

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana ( w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach )


 

Odwzorowanie cyfrowe (skan)

petycji


 

Data złożenia petycji


 

Informacje dotyczące przebiegu postępowania załatwienia petycji

zasięgane opinie

przewidywany termin

sposobu załatwienia petycji

  1.  

W imieniu mieszkańców Miasta i Powiatu Gostynińskiego wnoszący petycję Witold Pilichowicz

Załącznik.

14.12.2017 r.

 

 

Przekazano do Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

2. CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Załącznik. 31.07.2019 r.   zgodnie z art. 10  ust 1 ustawy o petycjach,  nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
3. Petycja Renata Sutor Załącznik. 28.11.2019 r.     Przekazano wg. właściwości
4. Petycja Renata Sutor Załącznik 01.06.2020r.   zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

5. Petycja w sprawie uchwały intencyjnej Załącznik 28.08.2020r.   zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
6. Petycja-Katarzyna Szadkowska załącznik 11.12.2020r.  

zgodnie z art.10 ust 1

ustawy o petycjach ,nie później niz w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

 

 

7. Mieszkańcy Miałkówka, użytkownicy i właściciele domków letniskowych w Miałkówku (wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) załącznik 28.07.2021r.  

zgodnie z art.10 ust 1

ustawy o petycjach ,nie później niz w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

 

 

8. Fundacja im. Nikoli Tesli, ul. Proletariacka 3/28, 15-449 Białystok KRS 00000443710

załącznik

uzupełnienie

21.12.2021r.

12.01.2022r.

 

zgodnie z art.10 ust 1

ustawy o petycjach ,nie później niz w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź
             

Ilość odwiedzin: 16601
Nazwa dokumentu: Rada Powiatu Gostynińskiego
Podmiot udostępniający: Rada Powiatu Gostynińskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Kopeć
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Kopeć
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Nadratowska
Data wytworzenia informacji: 2015-11-05 13:04:16
Data udostępnienia informacji: 2015-11-05 13:04:16
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-23 15:33:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner