logo
Wersja dla niedowidzących
ARCHIWALNA STRONA BIP
  POWIAT GOSTYNIŃSKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT GOSTYNIŃSKI
minus Informacje Ogólne
minus Wydziały Starostwa
minus Jednostki Organizacyjne
minus Teren działania
minus Język migowy lub inne środki komunikowania
minus Wybory Samorządowe 2018
minus Działalność Lobbingowa
minus Konta bankowe Starostwa Powiatowego
 ZARZĄD POWIATU
minus Skład Zarządu
 RADA POWIATU
minus Skład Rady
plus Komisje Rady
minus Interpelacje
minus Transmisja Sesji
minus Dyżury - Przewodnicząca Rady Powiatu
minus DEBATA nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego za 2021 r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Starosta Gostyniński
plus Radni/Zarząd Powiatu
plus Pracownicy jednostek
plus Pracownicy Starostwa
 OGŁOSZENIA
plus Komunikaty
plus Przetargi
plus Plany postępowań
minus Ogłoszenia o naborze
   minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy geodeta
   minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
   minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarz Powiatu
   minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
   minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Organizacyjnym
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora PCPR w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a
   minus Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Gostyninie"
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu dla Dzieci w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Geodeta
   minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie
   minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Organizacyjnym Referat Administracyjno-Gospodarczy
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji, Referat Wydawania Uprawnień w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
   plus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Wydział Geodezji i Kartografii
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Promocji i Rozwoju
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Technicznej Dróg i Mostów Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju
   minus Ogłoszenie nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształacącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju
   minus Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Inspektor ochrony danych w PCPR
   minus Ogłoszenie o naborze kandytatów do komisji konkursowej dotyczy prowadzenia jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
   minus Ogłoszenie nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie
   minus Ogłoszenie w sprawie: zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostynińskim
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bratoszewo" w Gostyninie
   minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne staniowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
   minus Ogłasza się nabór na wolne stanowisko Główny Księgowy do Zarzadu Dróg Powiatowych w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architekturyi Budownictwa w Starostowie Powiatowym w Gostyninie
   minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk na stanowisku ds. Informatyki w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Powiatu
   minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk na Stanowisku ds. Informatyki w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu Administracyjno - Gospodarczego w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Finansowym - w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
   minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Referat Geodezji i Katastru - w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa - w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
   minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Referacie Administracyjno-Gospodarczym - w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
plus Zapytania ofertowe
minus Statystyka zdawalności kandydatów na kierowców
plus Bezpłatna Pomoc Prawna
plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
minus Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP
minus Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
minus Prowadzenie jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
plus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus EDUKACJA PRAWNA
minus Lista szkół, które otrzymały w 2018r. dotację w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
minus Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego
minus Zawiadomienie i ogłoszenie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 42/3 poł. w Zaborowie Nowym
minus Zawiadomienie dot. nabycia przez Powiat Gostyniński dz. 189 Sieraków
minus Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 186 Pacyna
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady
plus Uchwały Zarządu
 OCHRONA ŚRODOWISKA
plus Obwieszczenia i zawiadomienia o wszczętych postępowaniach administracyjnych oraz wydanych decyzjach - pozwolenia wodnoprawne
plus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
plus Zawiadomienia i decyzje - inne
minus Informuje się, że osobą wyznaczoną przez Starostę Gostynińskiego, która zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, telef
plus Zgłoszenia instalacji pól elektromagnetycznych
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 PRAWO BUDOWLANE
plus Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę
plus Zgłoszenia
 PETYCJE
minus Rada Powiatu Gostynińskiego
minus Zarząd Powiatu Gostynińskiego
minus Starosta Gostyniński
 REDAKCJA BIULETYNU
minus Redakcja
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Klauzula informacyjna
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie
minus Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie
 Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 44/4,
A A A


OGŁOSZENIA > Ogłoszenia o naborze

Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy geodeta
2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarz Powiatu
4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji
5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie
7. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
8. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Organizacyjnym
9. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
10. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu
11. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora PCPR w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a
12. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Gostyninie"
13. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
14. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
15. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
16. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu dla Dzieci w Gostyninie
17. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju
18. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
19. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
20. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu
21. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
22. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
23. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju
24. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Geodeta
25. Zarząd Powiatu Gostynińskiego Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie
26. Zarząd Powiatu Gostynińskiego Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie
27. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
28. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
29. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
30. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
31. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
32. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Organizacyjnym Referat Administracyjno-Gospodarczy
33. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatu
34. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
35. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
36. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
37. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji, Referat Wydawania Uprawnień w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
38. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
39. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie
40. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
41. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Wydział Geodezji i Kartografii
42. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Promocji i Rozwoju
43. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Technicznej Dróg i Mostów Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie
44. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju
45. Ogłoszenie nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
46. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształacącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
47. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju
48. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
49. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
50. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Inspektor ochrony danych w PCPR
51. Ogłoszenie o naborze kandytatów do komisji konkursowej dotyczy prowadzenia jednej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
52. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
53. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
54. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
55. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
56. Ogłoszenie nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
57. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
58. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie
59. Ogłoszenie w sprawie: zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostynińskim
60. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bratoszewo" w Gostyninie
61. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
62. Ogłoszenie o naborze na wolne staniowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
63. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko Główny Księgowy do Zarzadu Dróg Powiatowych w Gostyninie
64. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architekturyi Budownictwa w Starostowie Powiatowym w Gostyninie
65. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk na stanowisku ds. Informatyki w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
66. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Powiatu
67. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk na Stanowisku ds. Informatyki w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
68. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
69. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu Administracyjno - Gospodarczego w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
70. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Finansowym - w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
71. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie
72. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
73. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Referat Geodezji i Katastru - w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
74. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa - w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
75. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Referacie Administracyjno-Gospodarczym - w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

Ilość odwiedzin: 66837
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o naborze
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Kopeć
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 12:19:39
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 12:19:39
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-01 11:18:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner